Přívozy v Pražské integrované dopravě

Sedlec - Zámky (linka P 1)

(1)

(1) Molo zastávky Sedlec s lodičkou odjíždějící na Zámky, červenec 2006.

Přívozy jsou nejmladším dopravním prostředkem v systému Pražské integrované dopravy. První přívoz začleněný do tohoto integrovaného dopravního systému, vedený ze Sedlce na Zámky, zahájil provoz 1. července 2005 na místě jednoho z několika původních přívozů v lokalitě, jehož existence je doložena už v 19. století a zrušen byl na počátku 90. let 20. století.
Integrace přívozu do systému PID nebyla zpočátku úplná - byly na něm uznávány pouze předplatní legitimace, nikoli jednotlivé jízdenky ani nároky na slevy. Základní jízdné činilo 20,- a zlevněné (děti 6 - 15 let při prokázání věku) 10,- Kč, zdarma se přepravovaly děti do 6 let, zavazadla, jízdní kola, kočárky a psi. S novým tarifem PID, který vstoupil v platnost 21. května 2007, platí na přívozu tarif PID v úplnosti, avšak s výjimkou jízdenek s omezenou přestupností. Stejně jako v metru je umožněna přeprava jízdních kol, za které se neplatí dovozné.

(2)

(2) Molo zastávky Zámky s lodičkou, červenec 2006.

Přívoz spojuje osadu Zámky, která je součástí Bohnic, s protějším Sedlcem. V provozu je v pracovní dny od 5.30 do 20.00 a mimo pracovní dny od 7.00 do 20.00 hodin, v období platnosti zimního času do 19.00 hodin. Cestující převáží v této době kdykoli. Potřeba plavby se signalizuje buď zvoněním na zvonec umístěný na mole nebo požádáním převozníka. Existuje sice jízdní řád, který je vyvěšen na obou zastávkách přívozu a ke stažení je na internetových stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy i ROPIDu, ale důvodem jeho existence je pouze začlenění přívozu jako linky P 1 do Pražské integrované dopravy. Dle jízdního řádu by měl přívoz vykonávat plavbu v pracovní den jednou za 30 nebo 60 minut, výjimečně také za 15 nebo 20 minut, o víkendu většinou jednou za 60 minut. Dokonce je v jízdním řádu uvedeno, že "mezi plavbami dle jízdního řádu jsou možné další plavby tak, aby nebyly ovlivněny plavby dle jízdního řádu". To je však zcela matoucí informace, protože ve skutečnosti se v případech, kdy nikdo přepravu nežádá, nejezdí ani v časech uvedených v jízdním řádu. Pokud by měl cestující věřit vývěsce a přišel by k vývěsce třeba ve 14.25, musel by čekat do uvedeného odjezdu ve 14.30, aby nerušil plavbu dle jízdního řádu. Ve 14.30 by byl velice překvapen, že přívoz nejede.

(3)

(3) Pohled na zastávku přívozu Sedlec od přístupové cesty, září 2006. Pod mohutnými skalami v pozadí prochází železniční trať do Kralup nad Vltavou, Ústí nad Labem a Děčína.

Přívoz provozuje dopravce První všeobecná člunovací společnost, s.r.o. se sídlem Platnéřská 4, Praha 1 - Staré Město. Provoz je zajišťován motorovou lodičkou se stříškou. Maringotka převozníka, ve které funguje také občerstvení, je umístěna na Zámcích. V zastávce Zámky je možný v pracovní dny přestup na autobusovou linku 102, která ze zdejší konečné jede přes Staré Bohnice, Sídliště Bohnice a Kobylisy na Nádraží Holešovice. V zastávce Sedlec je možno přestoupit na regionální autobusové linky číslo 340 a 350 jedoucí do Roztok a na Okoř a opačným směrem do Podbaby a na Dejvickou. Zastávka těchto linek se nazývá Sedlecký přívoz. Blízká je také železniční zastávka Praha - Sedlec na trati 091, ze které jezdí osobní (zastávkové) vlaky do Roztok u Prahy, Kralup nad Vltavou, Roudnice nad Labem, Prahy Masarykova nádraží a Prahy Libně.

(4)

(4) Maringotka převozníka na Zámcích, červenec 2006.

V Podbabě - Podhoří (linka P 2)

(5)

(5) Molo zastávky V Podbabě s lodičkou a převozníkem, červenec 2006.

Rok po obnově provozu přívozu ze Sedlce na Zámky byl 1. července 2006 obnoven přívoz od autobusové zastávky V Podbabě (Dejvice) do Podhoří (Troja). Existence původního přívozu (nazývaného lysolajský podle cesty vedoucí z Podbaby do Lysolají) v této trase je doložena už v roce 1888, zanikl patrně během 80. let 20. století.

(6)

(6) Pohled z lodičky Rákosníček přívozu V Podbabě - Podhoří na usedlost Sklenářka při cestě do Podhoří, červenec 2006.

Přívoz je v provozu v pracovní dny od 5.40 do 20.00 a mimo pracovní dny od 6.50 do 20.00 hodin. V této době je plavba možná kdykoli, o jízdním řádu platí to samé, co u sedleckého přívozu. Linka je označena jako P 2. Dopravcem je stejně jako u přívozu Sedlec - Zámky První všeobecná člunovací společnost, s.r.o., plavidlem opět motorová loďka se stříškou.

(7)

(7) Molo zastávky Podhoří s lodičkou, červenec 2006.

Bouda převozníka je umístěna na mole zastávky V Podbabě. V této zastávce je možný přestup na autobusové linky 107, 116, 147, 160, 340, 350, 355 a 359, které jezdí do Suchdola, Dolní Šárky, Nebušic, Lysolají, Roztok, Okoře, Horoměřic a Únětic, ve směru "do Prahy" pak na Dejvickou. Za časů existence původního přívozu zde fungovala až do roku 1949 železniční zastávka Praha - Podbaba, jejíž budova dodnes stojí vedle vysokého drážního náspu a o jejímž obnovení se v posledních letech uvažuje.
U zastávky Podhoří se nachází stejnojmenná konečná autobusové linky 112, která jezdí k zoologické zahradě, na Pelc - Tyrolku a Nádraží Holešovice.

(8)

(8) Informační tabulce o přívozu u zastávky Podhoří s vyvěšeným předepsaným jízdním řádem, červenec 2006.

Oba přívozy zlepšily dopravní obslužnost svého okolí, zejména Zámků a Podhoří, a našly si své cestující. Význam mají nejen pro pravidelné cesty místních obyvatel, ale také pro turisty, kteří je využívají při cestách vltavským údolím nebo do trojské zoologické a botanické zahrady.

(9)

(9) Přívozy jsou v provozu téměř za každého počasí - lodička s převozníkem opouští molo zastávky Podhoří při průtrži mračen v srpnu 2006.

Lihovar - Veslařský ostrov (linka P 3)

(10)

(10) Od autobusových zastávek Lihovar navádějí cestující k přívozu šipky. Červenec 2007.

(11)

(11) Zastávka Lihovar s motorovou loďkou Josefína, červenec 2007.

17. července 2007 zahájil provoz třetí přívoz v Pražské integrované dopravě. Přívoz se sezónním provozem (do 28. října) spojuje oblast zastávek MHD a regionálních autobusů Lihovar na Zlíchově s turisticky atraktivní oblastí plaveckého stadionu a Žlutých lázní v Podolí v místech mezi zastávkami MHD Kublov a Dvorce (Veslařský ostrov, na kterém je umístěno přístaviště, je s pevninou spojen mostem).

(12)

(12) Zastávka Lihovar s motorovou loďkou Josefína, červenec 2007.

(13)

(13) Jízdní řád a schéma přívozu, červenec 2007.

Přívoz je v provozu celotýdenně do 22.05 hodin, a to v pracovní dny od 6.00 a mimo pracovní dny od 7.00 hodin. Provoz zajišťuje dopravce Vittus group, s.r.o. se sídlem Světova 523/1, Praha 8 - Libeň bíle natřenou motorovou loďkou "Josefína", která je poněkud větší a mohutnější než lodičky přívozů na severu Prahy a má kapacitu 11 cestujících (i když na palubu by se jich vešel dvojnásobek).

(14)

(14) Na palubě motorové loďky Josefína. Červenec 2007.

(15)

(15) Řídící stanoviště motorové loďky Josefína, červenec 2007.

Převáží se dle jízdního řádu (odjezdy ze zastávky Lihovar vždy v půl a v celou, ze zastávky Veslařský ostrov pět minut po půl a celé). V propagačních letácích přívozu je sice uvedeno, že "potřeba plavby mimo jízdní řád se signalizuje akusticky a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek", ve skutečnosti však taková signalizace není možná, protože na zlíchovské straně se stanovištěm převozníka by pozbývala smyslu a zastávka na Veslařském ostrově na Podolské straně je příliš daleko a navíc umístěná v zákrytu ostrova, takže na ni není vidět a ani akustická signalizace by odtud nebyla slyšet. Proto musí tento přívoz - na rozdíl od přívozů v Sedlci a Podbabě - jezdit dle jízdního řádu i naprázdno. Pokud je o přepravu velký zájem (při prvním odjezdu někteří musí zůstat na břehu nebo jich několik čeká u stanoviště převozníka dlouho před odjezdem dle jízdního řádu), konají se mezi jízdami dle jízdního řádu ještě jízdy mimořádné, takže výsledný interval je pak 15 minut.
I když význam přívozu je s ohledem na blízkost Barrandovského mostu výhradně rekreační, získalo si říční spojení díky výrazné propagaci oblibu mnoha cestujících.

(16)

(16) Loďka přívozu vplouvá kolem botelu Racek k přístavišti na Veslařském ostrově. Červenec 2007.

(17)

(17) Zastávka Veslařský ostrov s loďkou Josefína a botelem Racek v pozadí. Červenec 2007.

(18)

(18) Loďka přívotzu odplouvá od mola zastávky Veslařský ostrov. Červenec 2007.

Zpět na hlavní stranu