Historické tramvaje

Vůz koněspřežné tramvaje

(1)

(1) Otevřený vůz koňky ev. č. 90 z roku 1886 v muzeu MHD ve vozovně Střešovice v květnu 2005.

Dne 23. září roku 1875 vyjela do ulic Prahy první tramvaj, tehdy ještě koněspřežná. Mezi lidmi se jí říkalo "koňka", ale brzy se vžilo také označení tramvaj. Provozovatel byl zapsán jako "Generální ředitelství Pražské tramwaye" a na vozech se skvěl jeho zkrácený název "Pražská tramway".
Vozy koňky vyjely nejprve na jednokolejnou trať z Karlína k Národnímu divadlu, dlouhou pouze 3,5 km. Jezdily pouze samostatně a táhl je jeden nebo dva koně. Na pozdějším úseku po Václavském náměstí od Muzea na Můstek (po elektrifikaci používaném až do roku 1980) tahali dokonce čtyři koně, z toho dva se připojovali pouze na tento úsek jako posila a na starost je měl předjezdec, který na jednom z nich seděl.
Postupem času se síť koňky rychle rozrůstala. Postupně se koňka dostala k západnímu nádraží na Smíchov, přes Karlův most na Malostranské náměstí, do Královské obory, ke karlínské Invalidovně, na Vinohrady, do Nuslí a na Žižkov. 11. března 1898 byla síť koňky odkoupena královským hlavním městem Prahou. Nový dopravce - "Elektrické podniky král. hlav. města Prahy" - začal s elektrifikací. Dokončena byla v roce 1901 až na trať přes Karlův most, kde setrvávala poslední linka M v provozu s koňmi až do 12. května 1905. Důvodem byly obavy obyvatelstva Prahy z narušení krásy historického mostu trolejovým vedením.
Po ukončení provozu pražské koňky i na této poslední trati byla dráha přes Karlův most přece jen elektrifikována, ale bylo použito vynálezu Františka Křižíka, tedy spodního přívodu proudu. Tento systém nebyl příliš spolehlivý, provozem těžkých elektrických vozů navíc stavba značně trpěla. V roce 1908 byl proto provoz tramvají po Karlově mostě zrušen.

(2) Foto Vojtěch Veselý

(2) Otevřený vůz koňky ev. č. 90 z roku 1886 v průvodu u příležitosti oslav 130 let MHD v neděli 18. září 2005 u zastávky Jindřišská.

Vozy koňky byly mnohdy přestavěny na vlečné vozy pro elektrickou dráhu. Jeden vůz z roku 1886 sloužil jako vlečný vůz až do roku 1925, poté byl částečně upraven do původní podoby a roku 1929 věnován Národnímu technickému muzeu. Symbolicky byl označen číslem 1, později 15, ještě později 86 a nyní je nejstarším exponátem muzea MHD ve vozovně Střešovice pod číslem 90.

Starší typy než T - obousměrné

(3)

(3) Historické vozy v muzeu MHD ve vozovně Střešovice, prosinec 2002.

Slavnostní zahájení provozu první tratě elektrické dráhy nejen v Praze, ale i v celé dnešní ČR, proběhlo 18. července 1891. Trať od horní stanice lanové dráhy na Letné do Královské obory o délce 766 metrů provozoval známý český vynálezce a elektrotechnik inženýr František Křižík. V roce 1893 bylo zprovozněno prodloužení k Místodržitelskému letohrádku, ale po opadnutí zájmu veřejnosti o nový dopravní prostředek cestujících rychle ubývalo a v roce 1900 byl provoz zastaven.

(4)

(4) Křížový kolejový přejezd na smyčce Nádraží Braník se soupravou historických vozů, vlevo souprava T6A5 a vpravo T3R.P.

V roce 1896 zahájil František Křižík provoz elektrické dráhy Praha - Libeň - Vysočany. V roce 1897 byla uvedena do provozu dráha ze Smíchova do Košíř provozovaná košířským starostou Matějem Hlaváčkem a městská elektrická dráha Královských Vinohrad. Ve stejném roce byly založeny Elektrické podniky královského hlavního města Prahy, které se staly prvním předchůdcem dnešního Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. Elektrické podniky provozovaly trať od Německého divadla (dnešní Státní opery) na Floru, která tvořila s vinohradskou městskou dráhou okruh provozovaný oběma podniky společně.

(5)

(5) Historické tramvajové soupravy ve vozovně Vokovice při dni otevřených dveří 15. září 2001.

V roce 1907 byl Elektrickými podniky odkoupen poslední soukromý provozovatel tramvajové dopravy, Elektrická drobná dráha Praha - Libeň - Vysočany, a monopol v provozování tramvajové dopravy má od té doby dopravní podnik vlastněný městem.

(6)

(6) Souprava historických vozů ev. č. 2100 + 1200 + 1201 při mimořádné jízdě v obratišti Nádraží Braník v sousedství soupravy T6A5 ev. č. 8677 + 8678, prosinec 2002.

Před nástupem vozů typu T a KT, které tvoří současný pražský vozový park tramvají, se v pražském provozu vystřídaly stovky starších vozů, převážně dvounápravových a obousměrných. Ty nejstarší byly tmavě zelené, pozdější byly natřeny již klasicky červeno-krémově. Obousměrnost vozů byla nutná kvůli neexistenci smyček a obratových trojúhelníků na většině konečných. Díky obousměrnému provedení nemusely být tramvaje při změně směru jízdy v roce 1939 složitě přestavovány nebo nahrazovány novými.

(7)

(7) Historické tramvajové soupravy na kolejišti ústředních dílen v Hostivaři při dni otevřených dveří DP 20. září 2003.

Postupem času vymizel provoz sólo motorových vozů a jezdilo se v soupravách motorový vůz + vlečňák nebo motorový vůz + dva vlečňáky. Novější vlečné vozy "krasiny" měly jen jeden vstup uprostřed, ale zato široký. Podlaha u dveří byla snížená - dnes bychom je mohli označit za nízkopodlažní.
Během posledních let provozu byly většině vozů dosazeny pantografy místo tyčových sběračů ("kladek"). Provoz s pantografy byl totiž rychlejší a nebylo nutno budovat a udržovat složité trolejové výhybky.

(8)

(8) Kontrolér Škoda u obousměrné tramvaje, září 2003.

Klasické staré dvounápravové vozy byly postupně nahrazeny jednosměrnými tramvajemi Tatra T1 a T3. Vozy T2 se v Praze neujaly (viz níže). Konec provozu jiných tramvají než T1 a T3 byl v Praze ukončen v noci z 9. na 10. května 1974. Jako poslední město v republice vyřadila "staré vozy" až v roce 1986 Ostrava.
Některé vozy byly zachovány pro muzejní účely nebo byly přestavěny na pracovní. Rozsáhlou kolekci pražských tramvajových vozů obsahuje muzeum MHD ve vozovně Střešovice.

Starší typy než T - jednosměrné

(9)

(9) Historický jednosměrný vůz "ponorka" v zastávce Lazarská, léto 2003.

Prvními jednosměrnými tramvajemi v Praze se ve 30. letech staly elektrické vozy "ponorka" od výrobců Ringhoffer - Tatra a Škoda. Jednalo se o dvoudvéřová vozidla s usměrněným nástupem cestujících předními dveřmi, které ovládal dálkově ze svého stanoviště řidič (starší typy vozů jezdily s dveřmi otevřenými). Mezi předními nástupními a zadními výstupními dveřmi se nacházelo pevné stanoviště průvodčího, který dálkově ovládal zadní dveře.

(10)

(10) "Ponorka" ev. č. 3062 (r. v. 1942) ve vozovně Střešovice, duben 2004.

Vozy "ponorka" jezdily buď samostatně nebo v soupravách s obousměrnými vlečnými vozy "krasin". Vyřazeny byly koncem 60. a začátkem 70. let.

(11)

(11) Jednosměrný motorový vůz "ponorka" ev. č. 3062 (r. v. 1942) v soupravě s obousměrným vlečným vozem "krasinem" při jízdě na objednávku u zastávky Těšnov, červenec 2006.

(12) Foto Tomáš Janda

(12) Jednosměrný motorový vůz "ponorka" v čele neobvyklé soupravy se dvěma obousměrnými vlečňáky "plecháči" na svatební jízdě na Václavském náměstí, květen 2002.

V původním provedení byla vozidla levostranná, po změně směru jízdy musela být proto přestavěna. Ve 40. letech pokračovaly dodávky už v pravostranném provedení. Původní sběrač byl tyčový, vůz na snímku v zastávce Lazarská při jízdě na objednávku je však už s pantografem. Na "ponorky" navázala po 2. světové válce výroba vozů "mevro".

(13) Foto Tomáš Janda

(13) Neobvyklá souprava jednosměrného motorového vozu "ponorka" se dvěma obousměrnými vlečňáky "plecháči" v běžně neprojížděném oblouku u Národního divadla, květen 2002.

JEDNOSMĚRNÝ MOTOROVÝ VŮZ T1

(14)

(14) Muzejní vůz T1 ev. č. 5001 v muzeu MHD ve vozovně Střešovice, září 2001.

První jednosměrný čtyřnápravový motorový tramvajový vůz typu Tatra T1 byl do Prahy dodán v roce 1951. Obdržel evidenční číslo 5001 a protože byl ze sto padesáti "té jedniček" nejstarší, zůstal po vyřazení z provozu v roce 1976 zachován a stal se součástí sbírek muzea MHD ve vozovně Střešovice.
Vozy T1 měly původně smykadlový sběrač proudu a byly vybaveny pevným stanovištěm průvodčího mezi předními a středními dveřmi. Lavice byly podélně uspořádané. Vpředu měly vozy jen jedno světlo uprostřed a byly uzší, ale jinak se svým vzhledem již blížily současným vozům T3, které tvoří základ pražského vozového parku tramvají. Vozy byly určeny pro provoz s vlečnými vozy se středním vstupem "krasin", upravenými pro jednosměrné provedení s dveřmi ovládanými dálkově ze stanoviště průvodčího. Zkoušky s nimi ale nedopadly příznivě, a tak bylo rozhodnuto, že budou "té jedničky" provozovány pouze sólově. Vzhledem k tomu, že jejich kapacita nedostačovala, objevily se později tyto vozy ve dvojicích, ale jejich soupravy byly výjimkou. V 60. letech proběhlo také nahrazení smykadlového sběrače pantografem. Poslední vozy tohoto typu dosloužily v roce 1984.

(15)

(15) Vůz T1 ev. č. 5002 pro smluvní jízdy nasazený na historické lince 91 v obratišti Výstaviště v listopadu 2005.

Muzejní vůz typu T1 ev. č. 5001 vyjíždí do ulic pouze jednou za deset let při kulatých výročích pražské MHD (počítaných od zahájení provozu koňky 23. září 1875). Vůz je upraven do původního stavu se smykadlovým sběračem, s tím ale mohly vozy jezdit jen pod trolejemi se vzdušnými výhybkami, které už se v pražské trolejové síti kromě dvora střešovické vozovny nevyskytují. Pokud by nyní "té jednička" jela, na každé výhybce by jí padal sběrač. Aby se tomu zabránilo, musí se při příležitostných jízdách před každou výhybkou sběrač stáhnout ze zapřaženého malého vozíku, tramvaj přejede kritické místo setrvačností a za výhybkou musí být sběrač opět nasazen.

(16)

(16) Vůz T1 ev. č. 5002 při jízdě na objednávku u zastávky Těšnov v červenci 2006.

Druhý zachovaný pražský vůz T1 nese ev. č. 5002 a po nákladné rekonstrukci dokončené v roce 2005 je určen pro smluvní jízdy. Výjimečně je vypravován také na historickou linku 91. Tento vůz je vybaven pantografem.

JEDNOSMĚRNÝ MOTOROVÝ VŮZ T2

(17)

(17) Vůz T2 ev. č. 6002 v muzeu MHD ve Střešovicích, prosinec 2002.

Vozy T2 byly odvozeny od předchozího úspěšného typu T1 a kromě širší karosérie byly v jejich vzhledu nejvýraznější odlišností ozdobné "vousy" u jediného předního světla. V interiéru byly podélné lavice nahrazeny příčně uspořádanými sedadly, vlevo ve směru jízdy jednoduchými a vpravo ve dvojicích. Zatímco do jiných měst byly "té dvojky" již vybaveny pantografy, do Prahy dorazily ještě se smykadlem. Protože byly vozy příliš těžké a drahé, neopakoval se úspěch shodný s T1 a tramvaje nového typu byly dodány všehovšudy dvě - obě roku 1955. Jezdily samostatně i ve dvojici, ale hned v roce 1956 byl současný muzejní vůz ev. č. 6002 vybaven úzkorozchodnými podvozky a pantografem a odeslán do Liberce, odkud byl po roce provozu přemístěn do Bratislavy. Zde jezdil na úzkém rozchodu až do roku 1976, následně se vrátil do Prahy, byl upraven opět na normální rozchod a následujícího roku předán do muzea MHD. Vůz 6001 jezdil v Praze až do roku 1965, kdy byl předán do Olomouce.

(18)

(18) Muzejní vůz T2 ev. č. 6002 v zastávce Prašný most při oslavách 130 let pražské MHD v září 2005.

Do jiných měst bylo "té dvojek" dodáno více a v provozu se zde udržely podstatně déle. Jezdily dokonce v dnes už zrušeném provozu v Ústí nad Labem, ale dodnes je po modernizaci na typ T2R provozuje Liberec.

JEDNOSMĚRNÝ MOTOROVÝ VŮZ T3

(19)

(19) Vůz T3 ev. č. 6102 v původním provedení při dni otevřených dveří DP v Hostivaři v září 2003.

Následníkem vozů T2 byl typ T3, který se rozšířil podstatně více a dnes jezdí ve všech tramvajových provozech v ČR i v četných provozech zahraničních. Výroba "té trojek" v různých provedeních přetrvala od začátku šedesátých let až do konce let osmdesátých, ale zdařilým tramvajím tohoto typu patří i budoucnost MHD, protože po modernizacích budou sloužit ještě dalších dvacet let. O provozních vozech T3 pojednává tato stránka.

(20) Foto Vojtěch Veselý

(20) Muzejní T3 ev. č. 6149 v původním provedení při zkušební jízdě ve smyčce Vypich v srpnu 2005.

Ačkoli vidět vozy T3 v provozu není ještě žádná vzácnost, dvě vozidla tohoto typu jsou v Praze už zachována pro muzejní účely. Jedná se o vozy ev. č. 6102 (r. v. 1961) a 6149 (r. v. 1962). Obě tato vozidla byla po vyřazení z běžného provozu (6149 v roce 1984 a 6102 v roce 1996) rekonstruována do původního stavu po dodání. Největší změnou od provozních vozů jsou tak u nich převinovací plátěné orientace nad stanovištěm řidiče a na prvním bočním okně, stanoviště průvodčího, kožené sedačky a neexistence pomocného panelu pro couvání na zadní plošině.

(21)

(21) Vůz T3 ev. č. 6102 pro smluvní jízdy mimořádně nasazený na historickou linku 91 ve Spálené ulici u zastávky Lazarská v listopadu 2005.

Vůz č. 6102 je určen pro jízdy na objednávku. Po rekonstrukci byl v září 2003 poprvé představen veřejnosti na dni otevřených dveří DP. Vůz č. 6149 je umístěn v expozici Muzea MHD ve vozovně Střešovice. Vyjíždí pouze jednou za deset let při kulatých výročích pražské MHD.

Zpět na hlavní stranu