Pozůstatky zrušených tratí

Nám. I. P. Pavlova - Karlov

Trať k České dětské nemocnici na Karlově, vedená z dnešního náměstí I. P. Pavlova, byla uvedena do provozu v roce 1912. Z nám. I. P. Pavlova byla vedena Sokolskou ulicí na křižovatku s ul. Boženy Němcové a dále do ul. Horské ke kostelu Panny Marie a sv. Karla Velikého, kde byla zřízena úvrať. Od roku 1916 fungovala u konečné ještě odbočná kolej pro odvoz popela a smetí, později používaná při zajíždění kropících tramvají k vodojemu. Původní úvrať v Horské ul. byla v roce 1955 nebo 1956 nahrazena obratovým trojúhelníkem na křižovatce Sokolská x Boženy Němcové. Nyní mohly na tuto trať vyjíždět i obousměrné vozy, většinou se to však nedělo. Od vzniku tratě do roku 1938 sem jezdila linka 8, od roku 1938 až do zrušení tratě linka 6.

(1)

(1) Kolej a výhybka někdejšího obratového trojúhelníku v ul. Boženy Němcové, únor 2004.

Zrušení tratě v roce 1966 proběhlo kvůli budování severo-jižní magistrály. Před otevřením Nuselského (Gottwaldova) mostu nebyla Sokolská ulice příliš rušná - na Karlově totiž končila nad údolím. Sousední ul. Legerova byla ještě opuštěnější. Po výstavbě magistrály se obě ulice rychle staly jedněmi z nejrušnějších v Praze. Kromě zrušení tratě v Sokolské ul. proběhla před výstavbou magistrály ještě demolice části dětské nemocnice. V původní podobě nemohla být tramvajová trať na Karlov zachována už proto, že Sokolská ul. se stala jednosměrnou a tramvaje by zde nemohly jezdit v protisměru. I po případné přeložce koleje ve směru na I. P. Pavlova do Legerovy by byl provoz na této trati velice problematický: obrat v ul. Boženy Němcové přejížděním magistrály s hustým automobilovým provozem by byl velmi problematický a na smyčku by místo nebylo. Z toho vyplývá, že trať zrušení ujít nemohla.
Po zrušení tramvají jezdila na Karlov krátce náhradní autobusová doprava X-6, která ale nebyla příliš využívána a brzy zanikla. Úspěšný nebyl kvůli hustému automobilovému provozu ani pokus o obsluhu autobusovou linkou 272. Zhruba do konce 80. let tak obsluhovaly autobusy alespoň blízký Větrov, a to linkou č. 148. I ta však byla záhy kvůli přemíře aut v této oblasti zkrácena z Budějovické na Podolskou vodárnu a oblast Karlova i sousedního Větrova zůstala zcela neobsloužena. Nápravu se podařilo zjednat až v dubnu 2003, kdy na Karlov začala jednosměrně jezdit nová autobusová linka č. 291 v trase I. P. Pavlova - Dětská nemocnice Karlov - U Nemocnice - Karlovo nám. - Na Bojišti - I. P. Pavlova. Zastávka Dětská nemocnice Karlov je umístěna v ul. Wenzigově, o blok vedle ul. Boženy Němcové, kde se obracely tramvaje.
Ze zrušené tratě se dodnes zachovalo jedno z ramen obratového trojúhelníku i s výhybkou, před kterou byla umístěna nástupní zastávka. Tento pozůstatek je uchován v ul. Boženy Němcové před křižovatkou se Sokolskou. Za výhybkou je kolej před Sokolskou ul. uříznuta. Na druhé straně vede do asfaltu a pod ním zřejmě ještě pokračuje. Část koleje je umístěna v dlažbě, část v asfaltu.

Zpět na hlavní stranu