T3R.P

(1) Foto Vojtěch Veselý

(1) Souprava pankráckých vozů T3R.P ev. č. 8404 (r. v. 1966) + 8405 (r. v. 1967) na lince 10 v zastávce Zborovská, srpen 2005.

S ohledem na stárnutí nejrozšířenějších pražských tramvajových vozů typu T3 a nemožnost jejich náhrady novými vozy bylo ve 2. polovině 90. let přikročeno k jejich celkovým modernizacím.

(2)

(2) Souprava nejstarších pražských vozů T3R.P - pankráckých ev. č. 8211 + 8212 (oba r. v. 1966) - na lince 17 ve Dvorcích, říjen 2005.

Po nepříliš úspěšných pokusech, ze kterých zbyly v Praze v provozu vozy T3Re, T3G, T6A5.3 a T3A, byly v roce 2000 zahájeny rekonstrukce vozů T3 na typ T3R.P, pracovně označovaný také jako T3P (podle elektrické výzbroje TV Progress).

(3)

(3) Jedna z prvních T3R.P - pankrácká ev. č. 8214 (r. v. 1966) - na lince 21 na Levského, leden 2002.

(4) Foto Petr Král

(4) Souprava kobyliských T3R.P ev. č. 8520 (r. v. 1971) + 8521 (r. v. 1974) na lince 17 u zastávky Kobylisy, březen 2007.

Vnější vzhled vozů se od původního provedení odlišuje výrazněji pouze digitálními orientacemi a tlačítky poptávkového otevírání dveří. Vozy počínaje evidenčním číslem 8475 (zařazeným v únoru 2006) mají kapotované podvozky shodně s vozy T3R.PV.

(5)

(5) Souprava kobyliských T3R.P ev. č. 8462 + 8463 (r. v. 1968) na konečné linky 12 Sídliště Barrandov v lednu 2006.

(6)

(6) T3R.P ev. č. 8505 (r. v. 1974, rekonstrukce 2006) vyjíždí na lince 11 z obratiště Černokostelecká, říjen 2006.

Do interiéru jsou dosazena nová sedadla (na každé straně vozu jedna řada). Nová jsou také madla a podlaha a přepážka stanoviště řidiče. Okna jsou nově osazena a dveře mají nový pohon. Cestující si je otevírají tlačítky.

(7)

(7) Poslední dny tramvajové linky X-A na náměstí I. P. Pavlova (21. 12. 2002, zrušena 23. 12. 2002).

Na stanovišti řidiče je u vozů T3R.P v Praze zachováno řízení vozu pedály. To bývá v některých jiných našich provozech nahrazováno pákou pro levou ruku, používanou ve vozech T6A5.

(8)

(8) Souprava pankráckých T3R.P ev. č. 8354 (r. v. 1967) + 8355 (r. v. 1976) na lince 14 u zastávky Geologická, duben 2006.

(9)

(9) Kobyliská T3R.P ev. č. 8437 (r. v. 1967) jako řízený vůz soupravy linky 14 v zastávce Dlouhá třída. V době pořizování fotografie (únor 2005) nejnovější modernizovaná tramvaj v Praze.

Důvodem k modernizaci vozů T3 je především snaha o úsporu elektrické energie, které je dosaženo dosazením tyristorové výzbroje TV Progress místo původní odporové. Dalšími důvody pro modernizaci je například špatný stav původní skříně vozů, nižší spolehlivost po letech služby, a samozřejmě snaha o zvýšení životnosti vozu (až o 20 let).

(10)

(10) Pankrácký vůz T3R.P ev. č. 8300 (r. v. 1966, rekonstrukce 2006) na lince 7 u vozovny Strašnice, prosinec 2006. V letech 2000 - 2005 byl tento vůz v provozu pod ev. č. 6554 jako typ T3A.

(11)

(11) Pankrácký vůz T3R.P ev. č. 8300 (r. v. 1966, rekonstrukce 2006) na lince 6 u zastávky Na Knížecí, březen 2006. V letech 2000 - 2005 byl tento vůz v provozu pod ev. č. 6554 jako typ T3A.

Z modernizací vozů plyne tedy užitek především pro dopravce a cestujícími jsou (navzdory snahám o zvýšení kultury cestování) nedoceněny. Poptávkové otevírání dveří přináší cestujícím práci navíc a úspora dveřních mechanismů jim nic nedává. Dveře už není možné otevírat zevnitř ani zvenku ručně mezi zastávkami, tj. nástup a výstup při stání v kolonách je nemožný.

(12)

(12) První vůz T3R.P se zakrytovanými podvozky - ev. č. 8475 (r. v. 1971) - byl zařazen do provozu v únoru 2006. Zde v prvních dnech provozu na lince 14 v zastávce Výstaviště jako řízený za vozem 8474.

(13) Foto Petr Král

(13) Souprava kobyliských T3R.P ev. č. 8502 (r. v. 1973) + 8503 (r. v. 1976) na lince 12 v zastávce Nádraží Holešovice, říjen 2006.

Digitální orientace na boku vozu jsou směrem do vozu opatřeny "teploměry", které ukazují číslo linky, odkud a kam vůz jede, název příští zastávky, případně nějaký údaj k této zastávce (např. konečná zastávka nebo přestup na metro) a názvy osmi dalších zastávek. Digitální nápisy se v každé zastávce pochopitelně přahazují. Použití digitálních orientací nahrazuje manipulaci s orientacemi plastovými resp. papírovými nalepenými na plechu, pro cestujícího je však opět nevýhodou, že nevidí celou trasu linky.

(14)

(14) Souprava T3R.P vozovny Pankrác ev. č. 8352 (r. v. 1966) + 8353 (r. v. 1967) na lince 16 přijíždí do zastávky Pobřežní cesta, duben 2006.

(15)

(15) Souprava vozů T3R.P ev. č. 8476 + 8477 (r. v. 1973, rekonstrukce 2006) se zakrytovanými podvozky na lince 14 v zastávce Výstaviště krátce po zařazení do provozu v únoru 2006.

Všechny předchozí "nevýhody pro cestující" nijak nesnižují význam modernizací tramvajových vozů T3, které jsou v současné době velmi potřebné.

(16)

(16) Tovární štítek vozu T3R.P ev. č. 8443 (r. v. 1966, rekonstrukce 2005) umístěný u schodů předních dveří. Únor 2006.

(17)

(17) Vnitřní strana boční digitální orientace v nejstarším voze T3R.P ev. č. 8211 (r. v. 1966, rekonstrukce 2000) s "teploměrem" zobrazujícím číslo linky, názvy výchozí zastávky, následujících devíti zastávek a konečné. Srpen 2006.

První vozy T3R.P byl rekonstruovány firmou Pars Nova v Šumperku (ev. č. 8211 - 8245), v listopadu 2000 začaly modernizace probíhat v areálu ústředních dílen DP v Hostivaři (od ev. č. 8301).

(18)

(18) Souprava čerstvě rekonstruovaných T3R.P ev. č. 8480 (r. v. 1971) + 8481 (r. v. 1975) se zakrytovanými podvozky na lince 12 u zastávky Lihovar, duben 2006.

(19)

(19) Souprava T3R.P ev. č. 8464 (r. v. 1968) + 8465 (r. v. 1967) přijíždí na lince 14 do zastávky Dlouhá třída, květen 2006.

Od evidenčního čísla 8475 mají modernizované vozy T3R.P podvozky zakryté plentami shodně s vozy T3R.PV. První takto upravené vozy byly zprovozněny v únoru 2006.

(20)

(20) Souprava pankráckých T3R.P ev. č. 8342 (ex T1 5092, r. v. 1956!) a 8343 (r. v. 1966) na lince 21 v Myslíkově ulici, leden 2003. Dnes je linka vypravována sólo vozy.

Vozy T3R.P jezdí samostatně i ve dvojicích a v provozu jich stále přibývá. Nejprve se soustřeďovaly do vozovny Pankrác. Po úplném vytlačení původních T3 z této vozovny v létě 2004 se začala obdobně modernizovat i vozovna Kobylisy, ve které jsou umístěny vozy počínaje ev. č. 8414.
Do současnosti bylo modernizováno zhruba 240 vozů.

(21)

(21) Souprava T3R.P ev. č. 8484 (r. v. 1967) a 8485 (r. v. 1971) rekonstruovaných v roce 2006 na lince 12 u zastávky Smíchovské nádraží, červen 2006.

(22) Foto Kevin Kulík

(22) Interiér vozu T3R.P, únor 2006.

Zpět na hlavní stranu