Stanice Roztyly (dříve Primátora Vacka)

(1)

(1) Nástupiště stanice Roztyly, listopad 2006.

(2) Foto Petr Král

(2) Nástupiště stanice Roztyly, květen 2006.

Psal se 7. listopad 1980, když došlo k prodloužení trasy metra C o úsek Kačerov - Kosmonautů (dnes Háje). Nový úsek označený jako II.C se stal již o třetím úsekem pražského metra, protože od otevření první části trasy C do otevření druhé proběhlo ještě zahájení provozu na prvním úseku trasy A Náměstí Míru - Leninova (dnes Dejvická). Druhý úsek "céčka" byl velmi významný, protože obsloužil vznikající sídliště Jižního Města, pro jejichž obsluhu autobusová doprava již tehdy kapacitně nevyhovovala.

(3) Foto Petr Král

(3) Nástupiště stanice Roztyly, květen 2006.

(4)

(4) Nástupiště stanice Roztyly - pohled k nouzovému východu, listopad 2006.

Na trase vznikly čtyři hloubené jednolodní stanice umístěné v hloubce 6 - 11 metrů. Protože stanice ležely v nové zástavbě nebo v nezastavěné ploše a nebylo u nich tedy z orientačního hlediska tak nutné jako jinde používat názvy podle okolních lokalit či ulic, byly všechny označeny politicky motivovanými názvy, které po pádu socialismu nevyhovovaly a v roce 1990 byly proto všechny stanice úseku II.C přejmenovány.

(5) Foto Petr Král

(5) Pevné schodiště z nástupiště do vestibulu a přístup k nákladnímu výtahu, který mohou použít invalidé na vozíku s vyškoleným doprovodem. Květen 2006.

(6)

(6) Začátek placeného přepravního prostoru ve vestibulu stanice Roztyly, listopad 2006.

První stanice na úseku II.C za Kačerovem byla umístěna do nezastavěné plochy mezi Spořilovem a Horními Roztyly v blízkosti Michelského lesa a ulice 5. května (součásti severojižní magistrály). Stanice byla pojmenována "Primátora Vacka" podle Václava Vacka, českého pracovníka revolučního dělnického hnutí, právníka a novináře, revolučního primátora hl. m. Prahy v roce 1945 a voleného primátora hl. m. Prahy v letech 1946 - 1954, držitele Řádu republiky. Současný název stanice byl zvolen podle blízké čtvrti, která je dnes častěji označována jako Roztyly než jako Horní Roztyly, protože Dolní Roztyly už neexistují.

(7) Foto Petr Král

(7) Vstup do povrchového vestibulu z průchodu v budově, květen 2006.

(8) Foto Petr Král

(8) Vstup do průchodu budovy povrchového vestibulu, květen 2006.

Stanice Roztyly je hloubená, s nástupištěm bez sloupů umístěným v hloubce 6 metrů pod povrchem. Obklady jsou tvořeny keramickými tvarovkami. Do jediného povrchového vestibulu vede pevné schodiště. Invalidé na vozíku mohou použít nákladní výtah, ale pouze v doprovodu osoby vyškolené Dopravním podnikem.

(9)

(9) Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 3320 (r. v. 1999, garáže Kačerov) ve výstupní zastávce linky 121 Roztyly, listopad 2005. Od 10. listopadu 2005 už sem tato linka nejezdí.

(10) Foto Petr Král

(10) Karosa C 935E TAA 50-99 táborského dopravce Comett Plus v terminálu Roztyly, leden 2007.

V blízkosti stanice je umístěno autobusové obratiště, kde je dnes ukončena linka 118 a projíždí tudy linka 136. Ani jedna z těchto linek sem není vedena od zahájení provozu stanice - tehdy k ní jezdily linky 171, 178 a 204, všechny zde ukončené. V 90. letech bylo ke stanici Roztyly přemístěno z Pankráce autobusové nádraží využívané regionálními a dálkovými linkami (nezařazenými do systému Pražské integrované dopravy). Autobusy odtud jezdí např. do Benešova, Vlašimi, Kácova, Tábora, Třeboně, Českých Budějovic, na Lipno, do Zruče nad Sázavou, Pelhřimova a Jihlavy, ale je zde ukončena i mezinárodní linka do Athén. Většina spojů v terminálu končí, některé zde ale mají pouze nácestnou zastávku při cestě z/na ÚAN Florenc.
V budově vestibulu stanice Roztyly je umístěno kapacitní centrum pro výdej jízdenek a předplatních legitimací.

Zpět na hlavní stranu