Stanice Radlická

(1) Foto Petr Král

(1) Stanice Radlická, březen 2006.

(2) Foto Petr Král

(2) Nástupiště stanice Radlická, březen 2006.

Dne 26. října 1988 byl zahájen provoz druhého úseku trasy metra B Smíchovské nádraží - Dukelská (dnes Nové Butovice). Ačkoli se jednalo teprve o druhý úsek, byl označen jako III.B a označení II.B připadlo úseku Sokolovská - Zápotockého, který byl otevřen až v roce 1990 již se současným označením konečných Florenc a Českomoravská.
Na úseku III.B se nacházejí tři stanice, z toho dvě hloubené a jedna ražená. Zajímavostí úseku je například nejdelší mezistaniční vzdálenost v síti pražského metra mezi Smíchovským nádražím a Radlickou (více než 2 km).

(3) Foto Petr Král

(3) Obklady s názvem stanice, březen 2006.

(4)

(4) Stanice Radlická se soupravou 81-71, únor 2004.

Radlická, jednolodní hloubená stanice 11 metrů pod povrchem s jedním vestibulem umístěným na louce mimo zástavbu byla otevřena pro obsluhu Radlic. Byl u ní sice zbudován autobusový terminál, ten ale využívaly pouze regionální linky jezdící odtud především do Berouna, Králova Dvora, Zdic a Hořovic. Do Pražské integrované dopravy nebyly nikdy začleněny. Povrchová MHD ke stanici Radlická nikdy nejezdila - výjimku tvořila náhradní autobusová linka X-14 při dlouhodobé výluce tramvajové tratě Na Knížecí - Laurová od prosince 2001 do září 2004. V prosinci 2004 byl autobusový terminál zrušen a na metro tak na Radlické nenavazuje žádná linka veřejné hromadné dopravy.

(5) Foto Petr Král

(5) Stanoviště dozorčího na nástupišti stanice Radlická, březen 2006.

(6) Foto Petr Král

(6) Vestibul stanice Radlická, březen 2006.

Do roku 1980 jezdily do blízkosti dnešní stanice metra Radlická tramvaje. Trať (s posledním jednokolejným úsekem v Praze) na smyčku Radlice byla zrušena v souvislosti s plánovanou výstavbou silničního okruhu, která v této trase ale nikdy neproběhla. Trať byla zkrácena na trojúhelník Laurová. Pro budoucnost se počítá s prodloužením tramvajové tratě z Laurové až ke stanici metra Radlická. V současné době je jako termín realizace uváděn rok 2008.

(7) Foto Petr Král

(7) Vestibul stanice Radlická s pevným schodištěm na nástupiště, březen 2006.

(8) Foto Petr Král

(8) Vestibul stanice Radlická, březen 2006.

(9)

(9) Terminál regionálních autobusových linek u stanice metra Radlická ukončil provoz v prosinci 2004, ze kdy pochází tato fotografie.

Zpět na hlavní stranu