Vozy metra

81-71

(1)

(1) Čelní vůz soupravy 81-71 ev. č. 2373 (r. v. 1988) ve stanici Smíchovské nádraží, březen 2006.

Druhý typ souprav v historii pražského metra byl do provozu uveden v roce 1978 na prvním úseku trasy A z náměstí Míru do Dejvic. Tyto vozy zde byly řazeny do souprav po čtyřech. Čelní vozy s kabinou řidiče na jedné straně byly označovány jako 81-7171, vložené vozy bez stanoviště řidiče (ale vybavené motory s výkonem 4 x 110 kW jako ve vozech řídících) dostaly označení 81-7141. Původně bylo čelních vozů 35 a vložených 33, už v roce 1979 se ale jejich počet zvýšil na 52 čelních a 50 vložených. Na přelomu let 1981/1982 byly čtyřvozové soupravy nahrazeny pětivozovými. Vozy osvědčeného typu 81-71 pak spolu s rozvojem metra stále přibývaly až do roku 1990, kdy bylo dodáno posledních 10 čelních a 15 vložených.

(2) Foto Martin Hobza

(2) Neobvyklý modro-bílý nátěr některých vozů (původně tři soupravy) byl pozůstatkem celovozové reklamy ARDO. Jeden z těchto dnes již vyřazených vozů stojí ve stanici Černý Most v září 2004.

Soupravy 81-71 pronikly i na trasy B a C. Krátce dokonce byly v letech 1997 - 1998 mezi vyřazením souprav Ečs a nasazením první modernizované soupravy 81-71M jediným typem vozů v provozu s cestujícími v celém pražském metru.

(3)

(3) Soupravy typu 81-71 na konečné trasy B Černý Most v listopadu 2005.

Největší počet vozů typu 81-71 měl DP v letech 1990 - 1998. Jednalo se o 202 vozů čelních a 302 vložených. Od roku 1999 se počet vozů tohoto typu snižuje v souvislosti s modernizacemi na 81-71M. Rozsáhlejší vyřazování souprav na šrot se neděje ani se nechystá.

(4)

(4) Souprava 81-71 přijíždí do stanice Kačerov na trase C 30. srpna 2004.

Donedávna jsme si pražské metro bez jeho klasických souprav 81-71 vůbec nedokázali představit. Tyto soupravy dostaly podle vzhledu svého čela přezdívky "černá huba" nebo "briketa".
Mnohé cestující jistě zarazil prudký úbytek těchto vlaků z trasy C, probíhající od roku 2000 v souvislosti s dodávkami vozů M1 a modernizacemi na 81-71M. Ve čtvrtek 6. listopadu 2003 dosloužily vlakové soupravy 81-71 na trase metra C úplně. Soupravy tohoto typu zůstaly na trasách A a B, kde toho času ještě tvořily veškerý vozový park.

(5)

(5) Souprava 81-71 ve stanici Kačerov 30. srpna 2004.

Soupravy původního provedení měly nadále na trasu C vyjíždět jen v případě výpadku soupravy jiného typu. Z toho nakonec sešlo a na trase zůstaly jen nové vlaky M1 a modernizované 81-71M. Od dubna 2005 je zde vozový park sjednocen soupravami M1.
Na soupravy 81-71 cestující i zaměstnanci Dopravního podniku mnohdy nadávali nebo nadávají, ale je nutno uznat, že tyto vlaky mají i své výhody. Například dobře větrají a působí prostorněji než soupravy nové či modernizované a díky podélnému sezení je zde více místa. Na to se ostatně porovnáním zaplnění starých a nových souprav v provozu brzy přišlo, a tak mají podélné sezení v kombinaci s příčným už také novější vlaky M1 a 81-71M.

(6)

(6) Souprava 81-71 na kolejišti depa Kačerov 30. srpna 2004.

Na stažení klasických souprav upozorňoval v listopadu tisk i televize. Velká část cestujících tak byla překvapena, když od léta roku 2004 projížděly po trase C "černé huby" znovu. Důvod k nečekanému obnovení průjezdu těchto souprav po trase C byl prostý: během léta procházelo rekonstrukcí kolejiště depa Hostivař, které vypravuje vlaky na trasu A. Tato rekonstrukce umožnila připravit stavbu stanice v depu Hostivař.
Po dobu přestavby kolejiště byl provoz v depu Hostivař omezen a vybraná pořadí trasy A musela být proto vypravována z depa Kačerov, které v běžném provozu slouží jen trase C. Do depa Kačerov se z trasy A dočasně přesunulo pět souprav, z toho tři modernizované 81-71M a dvě původní 81-71.

(7)

(7) Souprava 81-71 na kolejišti depa Kačerov 30. srpna 2004.

"Černé huby" se tedy rychle na trasu C vrátily. Nevozily už sice cestující, ale projížděly po trase manipulačně. Zátahy z trasy A probíhaly následujícím způsobem: z konečné Dejvická jel vlak pouze do stanice Želivského. V jízdním řádu byly takto zkrácené spoje vyznačeny. Na Želivského souprava zajela do obratiště a ve směru na Dejvickou už vyjela manipulačně. Za stanicí Náměstí Míru vjela na dvoukolejnou traťovou spojku a na trasu C z ní vyjela za stanicí I. P. Pavlova směrem na Háje, takže první stanicí, kde mohli cestující na "céčku" manipulační zátahy vidět, byl Vyšehrad. Ze stanice Kačerov pak vlak vjel do depa.

(8)

(8) 30. srpna 2004 v půl osmé večer se na kolejišti depa Kačerov setkala souprava 81-71 s vlakem M1.

Poslední zátahy do depa Kačerov vykonaly soupravy typu 81-71 v úterý 31. srpna 2004 ze stanice Kačerov v 18:43 a 19:24 hodin.
31. srpna mělo vypravování vybraných pořadí na trasu A depem Kačerov skončit a soupravy metra 81-71 tak měly z trasy C úplně zmizet. Kupodivu se tak nestalo a ještě několik měsíců byly některé vlaky trasy A vypravovány z Kačerova. "Černé huby" tak částí trasy C nadále manipulačně projížděly.

(9)

(9) Souprava metra 81-71 na konečné trasy A Dejvická v první den jejího provozu po povodních, 21. 12. 2002.

V lednu 2004 vyjely první modernizované soupravy 81-71M na trasu A. 24. června 2005 byl pravidelný provoz původních 81-71 na trase A ukončen.
Zatímco ukončení provozu původního provedení souprav s cestujícími na trase C byla věnována mediální pozornost, stažení těchto vlaků z trasy A proběhlo zcela tiše.
Na trase B zajišťovaly soupravy 81-71 veškerý provoz až do 24. května 2006, kdy zde zasáhla do provozu s cestujícími první souprava 81-71M.

(10) Foto Martin Hobza

(10) Interiér soupravy 81-71, září 2004.

Budoucnost souprav 81-71 v původním provedení se už nejeví v příliš dobrém světle: K provozu na trase B bylo sice v červenci 2006 vyhrazeno ještě 37 a v září 35 souprav, ale i odtud již jsou vytlačovány modernizovanými vozy. Zcela mají být z provozu staženy v roce 2009, kdy má být také předána historická pětivozová souprava tohoto typu.

(11) Foto Petr Král

(11) Souprava 81-71 2399-2800-2801-2802-2502, které byl ve firmě Bonatrans snížen hluk od podvozků, ve stanici Florenc B v květnu 2006.

V interiéru mají vozy 81-71 podélné lavice. Lavice na krajích vozu mají tři místa k sezení a lavice mezi dveřmi šest. Místa jsou od sebe oddělena jen po třech, takže často cestující nevědomě zabírají více místa, než je jim určeno, a na dlouhé lavici pak sedí pět lidí a na krátké dva. U modernizovaných souprav i nových vlaků M1 jsou už u podélných lavic od sebe sedadla oddělena všechna.

(12)

(12) Odstavené neprovozní vozy 81-71 v depu Hostivař určené na modernizaci, červen 2005.

Po letech provozu mívají vlaky problémy s dveřmi, takže na řadu přichází otevírání, resp. zavírání dveří kopáním a taháním. Při otevírání to činí cestující obvykle sami, při zavírání musí pomoci zaměstnanec metra nebo musí strojvůdce zahlásit do vlaku například: "Prosím vás, bouchněte někdo do těch dveří ve druhém voze!"

(13)

(13) Vozy 81-71 jsou vděčným cílem vandalských tvůrců graffiti - na snímku ev. č. 2369 (r. v. 1987) ve stanici Náměstí Republiky, září 2006.

Po výrobě byl každý vůz typu 81-71 (i předchozí Ečs) vybaven na každé straně tabulkou, jaká je na tomto obrázku. Azbukou je na ní na prvních dvou řádcích uveden název výrobce (Mytisčinský strojírenský závod), na třetím řádku typ vozu, výrobní číslo a rok výroby. Poslední řádek pak oznamuje, že vůz byl vyroben v SSSR.

(14)

(14) Tabulka výrobce na dnes již vyřazeném voze 81-7141 ev. č. 2431 (r. v. 1983), květen 2004.

(15)

(15) Tabulka výrobce na neobvyklém bílém podkladě na voze 81-7141 ev. č. 2406 (r. v. 1982), březen 2006.

Tabulky měl sice původně každý vůz dvě, dnes už jich je ale podstatně méně. Z modernizovaných souprav byly odstraněny a na vlacích původního provedení většinou chybějí a vidět jsou jen jejich obrysy.

(16)

(16) Posprejovaný čelní vůz soupravy 81-71 ev. č. 2380 (r. v. 1988) ve stanici Černý Most, červen 2006.

(17)

(17) Interiér vraku soupravy 81-71 před modernizací (vložený vůz 2240 z r. 1979), depo Kačerov, květen 2004.

Zpět na hlavní stranu