Žilina

Poslední aktualizace 6. 1. 2007
(1) Foto Michal Kliský

(1) Trolejbus Škoda 14Tr ev. č. 215 (r. v. 1993) na konečné linky 5 Fatranská, srpen 2005.

Krajské město Žilina leží na severozápadě Slovenska v Žilinské kotlině při ústí Kysuce a Rajčianky do Váhu. V současné době má zhruba 97 000 obyvatel a je důležitým hospodářským a kulturním střediskem středního Pováží. Průmysl je ve městě zastoupen zejména strojírenský a chemický, dále papírenský a celulózy, textilní a potravinářský. Nachází se zde univerzita, muzea, galerie a výzkumné ústavy. Historické jádro města je městskou památkovou rezervací.

(2) Foto Michal Kliský

(2) Trolejbus Škoda 14Tr předjíždí kloubový 15TrM na smyčce Jaseňová v srpnu 2005.

Provoz městské hromadné dopravy v Žilině zajišťuje Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. Městský dopravní podnik byl založen v roce 1949. V té době byl provoz MHD zajišťován pouze autobusy. V padesátých letech patřila k dopravním podnikem zajištěným službám také lodní doprava na Oravské přehradě.
Od založení DP se v Žilině předpokládalo zavedení trolejbusové dopravy. Do roku 1963 však trolejbusy jezdit nezačaly, a proto byl dopravní podnik začleněn do zdejšího ČSAD (podobně jako všechny dopravní podniky v ČSSR bez elektrické trakce).

(3) Foto Michal Kliský

(3) Škoda 15TrM ev. č. 239 (r. v. 2001) přijíždí na lince 4 do zastávky Štefánikovo náměstí. Srpen 2005.

S přípravami k zavedení trolejbusové dopravy se začalo v roce 1985, kdy byl zpracován plán, nazvaný „Nová koncepcia MHD v Žilině na báze elektrické trakce". V roce 1988 došlo k rozsáhlým změnám linkového vedení, označovaným „Autobusová verzia trolejbusovej dopravy".
Roku 1992 byl rozhodnutím zastupitelstva obnoven Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ), který začal provozovat dopravu 1. listopadu 1993.

(4) Foto Michal Kliský

(4) Trolejbusová vozovna Kvačalova v srpnu 2005.

(5) Foto Michal Kliský

(5) Autobusy DPMŽ v garážích v srpnu 2005.

Trolejbusy začaly městu sloužit díky značné podpoře zdejšího magistrátu 17. listopadu 1994. Od zahájení provozu prošel systém bouřlivým rozvojem. Dosud poslední trať (Jaseňová - Fatranská) byla předána v červenci 2004.

(6) Foto Michal Kliský

(6) Škoda 14Tr ev. č. 223 (r. v. 1994) v celovozovém reklamním nátěru na lince 8 na Štúrově náměstí v srpnu 2005.

Trolejbusový provoz v Žilině je nejmladší na Slovensku a zároveň se nejrychleji rozvíjí. V provozu je osm trolejbusových linek, označených čísly 1, 3, 4, 6, 7, 13, 14 a 16. Trolejbusy obsluhují většinu významných městských částí a dokonce přepraví více cestujících, než autobusy (60%).

(7) Foto Michal Kliský

(7) Trolejbusy Škoda 14Tr zleva ev. č. 221 a 219 (oba r. v. 1993) na smyčce Stodolova, srpen 2005.

Dopravce vlastní 43 trolejbusů. Vozy běžné délky jsou zastoupeny jediným typem, a to Škoda 14Tr (15 ks, r. v. 1993 a 1994). Kloubové vozy jezdí typů Škoda 15Tr (14 ks, r. v. 1993 a 1994) a 15TrM (14 ks, r. v. 1998, 1999, 2001 a 2002).

(8) Foto Michal Kliský

(8) Zastávka MHD Fatranská v srpnu 2005.

Autobusová doprava je zajištěna deseti denními linkami s číselným označením 2, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31 a 99. Tyto linky mají spíše doplňkový charakter k trolejbusům, přesto jezdí i do centrálních oblastí města. Noční dopravu zajišťují dvě linky číslo 50 a 51. Dále jsou v provozu linky číslo 25 a 35 určené jen zaměstnancům firem KIA a Mobis.

(9) Foto Michal Kliský

(9) Jízdní řády autobusové linky 2 a trolejbusových linek 3, 5 a 6 v zastávce Spanyolova, srpen 2005.

Městských autobusů vlastní DPMŽ 65. Vozy běžné délky jsou zastoupeny typy Karosa B 731, B 732, B 932, B 952 a B 952E s podlahou v normální úrovni a třemi nízkopodlažními Karosa-Renault CityBus 12M. V prosinci 2006 byl dodán dvoudvéřový nízkopodlažní autobus Karosa Citelis Line, který je první svého typu na Slovensku.
Kloubové autobusy typů Karosa B 741, B 961E a Citelis 18M slouží pouze pro dopravu zaměstnanců automobilky KIA Motors Slovakia a dodavatelského závodu Hyundai Mobis Slovakia a jako záložní za trolejbusy. Tři kloubové Karosy B 961E byly dodány až v červenci 2006 a dva Citelisy 18M v prosinci téhož roku, předtím byly jediným typem kloubových autobusů Karosy B 741 a ty sloužily pouze na trolejbusových linkách v době výluk.
Kromě autobusů městského provedení vlastní dopravce zájezdové autobusy Karosa GT 11, Irisbus Illiade a Isuzu Turquoise.

(10) Foto Michal Kliský

(10) Škoda 14Tr ev. č. 212 (r. v. 1993) v sešlém městském nátěru odjíždí na lince 15 ze zastávky Obchodná, srpen 2005.

V současné době patří DPMŽ mezi slovenskou špičku ve zlepšování stavu vozidel. Vozy nabízejí kvalitní zvukové hlášení usnadňující zejména slabozrakým občanům pohyb městem. Trolejbusy Škoda 15TrM jsou postupně dodatečně osazovány digitálními orientacemi, které mají také novější autobusy. Všechna vozidla MHD jsou vybavena palubními počítači.
Vozy žilinské městské dopravy jezdí většinou v městském zeleno-žluto-bílém nátěru, méně často v nátěrech reklamních. Vůz Citelis Line je bílý. Poslední červeno-bílý autobus, Karosa B 741 ev. č. 111 z roku 1992, byl vyřazen v listopadu 2006.

(11) Foto Michal Kliský

(11) Autobus Karosa B 731 nebo B 732 přijíždí na lince 24 do zastávky Urbanova, srpen 2005.

Tarifní systém MHD je poměrně složitý. V Žilině funguje takzvaný Žilinský regionálný integrovaný dopravný systém (ŽRIDS). Tento systém zahrnuje MHD a železniční trať Žilina - Rajec. Tarif je časový a pásmový. Ceny se liší, pokud cestující využije pouze vlak, pouze MHD, nebo vlak i MHD zároveň. Pro větší přehlednost uvádím pouze ceník jízdného v MHD. Jízda v 1. tarifním pásmu (do pěti zastávek v jednom vozidle - stanici nástupu v to nepočítaje) stojí 10,- Sk. Tyto zastávky bývají v jízdním řádu vyznačeny. Pro děti ve věku 6 - 15 let a důchodce v období mimo přepravní špičky stojí jízdné 7,- Sk (vě špičce platí důchodci 8,- Sk). Dvoupásmové jízdné (nad pět zastávek v jednom spoji) stojí 12,- Sk, pro děti ve věku 6 - 15 let 8,- Sk.
U řidiče je možno zakoupit plnocennou dvoupásmovou jízdenku za 14,- Sk. V noční dopravě platí zvláštní tarif, kdy jedna jízda bez omezení počtu zastávek stojí 25,- Sk a nelze zde uplatnit jakékoliv slevy.

(12) Foto Michal Kliský

(12) Autobus Karosa B 731 nebo B 732 v celovozovém reklamním nátěru na lince 22 u nádraží v srpnu 2005.

Mezi nepřestupními jízdenkami se vyskytují také jízdenky kombinované, kdy se kromě jízdného za osobu hradí také přepravné za zavazadlo nebo psa, nebo také jízdenky rodinné platné pouze o víkendu.
Od 15. prosince 2005 jsou zavedeny také přestupní jízdenky (dvojpásmová 15,- / 11,- Sk) umožňující jeden přestup. Jízdenka se označuje i při nástupu do druhého vozidla a maximální čas mezi oběma označeními je 30 minut.
Pro turisty výhodnou nabídkou je také přestupní jízdenka s platností 24 hod. Tato jízdenka neplatí v noční dopravě, hodiny kdy denní doprava nejezdí jsou však následující den nahrazeny. Cena této jízdenky je 55,- Sk.

(13) Foto Michal Kliský

(13) Karosa B 932 na lince 24 u nádraží v srpnu 2005.

Stálí cestující mohou používat čipové karty omezené dobou platnosti a počtem jízd.
Do vozidel se nastupuje všemi dveřmi, jízdenky se kupují v prodejních místech DPMŽ, stáncích, automatech nebo u řidiče (v centru jsou automaty téměř na každé zastávce).

(14) Foto Michal Kliský

(14) Karosa-Renault CityBus 12m ev. č. 10 (r. v. 2004) na konečné linky 22 Brodno v srpnu 2005.

Pro budoucnost se počítá s dalším rozvojem trolejbusové sítě. Plánuje se výstavba tratí do Bytčice a k novému hřbitovu.

(15) Foto Michal Kliský

(15) Železniční stanice v Žilině v srpnu 2005.

Žilina je významnou silniční i železniční dopravní křižovatkou. Nejvýznamnější procházející železniční tratí je Košicko-bohumínská dráha (trať číslo 127 Mosty u Jablunkova - Čadca - Žilina a 180 Žilina - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Košice, od které se odpojují tratě 120 Žilina - Púchov - Nové Mesto nad Váhom - Leopoldov - Bratislava a 126 Žilina - Rajec. Po trati do Rajce jezdí pouze osobní vlaky, po ostatních tratích i vlaky vyšších kategorií.
Významné silnice jsou vedeny v podobných směrech jako železnice, tj. číslo I/11 do Bohumína, I/18 do Michalovců a I/61 do Bratislavy. Výjimkou je silnice číslo I/64 přes Rajec, Priviedzu a Nitru do Komárna - v tomto směru železniční spojení neexistuje.

(16) Foto Michal Kliský

(16) Vlak v čele s lokomotivou řady 162 na žilinském hlavním nádraží v srpnu 2005.

Odkazy
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
imhd.sk - Žilina
Fotogalerie města Žiliny - doprava
Mestskadoprava.sk - Fotogalerie Žilina
Společnost pro veřejnou dopravu - Žilinské trolejbusy
Směs fotografií trolejbusů MHD Žilina
Oficiální stránky města Žilina

Zpět na hlavní stranu