Vlašim

Poslední aktualizace 18. 2. 2006
(1)

(1) Mercedes-Benz Citaro 5S2 6373 na lince MHD Vlašim v zastávce Sídliště, únor 2006.

Město Vlašim leží ve středních Čechách ve Vlašimské pahorkatině na řece Blanici v bývalém okrese Benešov. Vlašim je obcí s rozšířenou působností a v současné době zde žije zhruba 13 000 obyvatel.
Vlašim je známa výrobou zbraní a střeliva ve zbrojovce Sellier a Bellot, dále zde funguje průmysl strojírenský, dřevozpracující, obuvnický a potravinářský. Nejvýznamnější historickou památkou je renesanční barokně přestavěný zámek.

(2)

(2) SOR C 9.5 BNB 08-34 projíždí na lince MHD Lidickou ulicí u zastávky Městský úřad při cestě do Hrazené Lhoty. Srpen 2004.

Městskou hromadnou dopravu ve Vlašimi provozuje dopravce ČSAD Benešov, a.s. Tato společnost spadající do skupiny ICOM transport vznikla oddělením z krajského podniku ČSAD KNV Praha. Nese sice název podle bývalého okresního města, ale její sídlo i s garážemi je ve 20 km vzdálené Vlašimi, v Blanické ulici 960. Některé autobusy jsou vypravovány také z provozovny nákladní dopravy v Benešově - Marianovicích. Benešovské autobusové garáže (v ulici Červené Vršky, u autobusové zastávky Benešov, ČSAD) byly před několika lety zrušeny a na jejich místě stojí supermarket.

(3)

(3) Pro městskou dopravu autobus zcela nevhodného provedení - Mercedes-Benz Intouro 2S3 4858 - na konečné linky MHD Závod v únoru 2006.

Provoz městské hromadné dopravy je zajišťován jedinou linkou s licenčním číslem 206 001, která z města Vlašimi vyjíždí i do okolních obcí. Trasa linky je uvedena v následující tabulce. Nejsou uvedeny všechny zastávky a nejsou vyznačeny varianty jednotlivých spojů.

206 001

Hrazená Lhota - Domašín, žel. st. - Domašín, nám. - Sídliště - Restaurace U Kozla - Hřbitov - Spořilov - Městský úřad - Žel. st. - ZŠ u Vorliny - Závod - Bolinka - Bolina

(4)

(4) Karosa B 732 BNA 69-77 v garážích ČSAD ve Vlašimi v únoru 2006. Vůz slouží především v MHD Benešov, ale v případě potřeby i ve Vlašimi.

Linka městské dopravy je v provozu pouze v pracovní dny od 5.30 do 22.30 hodin. Žádný spoj neprojíždí všechny zastávky tak, jak jsou uvedeny pod sebou v jízdním řádu. V nejčastěji projížděných úsecích jsou vedeny dva spoje za hodinu až jeden spoj za dvě hodiny v různých intervalech. V úseku Závod - Bolina a zpět jede jediný spoj po 16. hodině odpoledne.

(5)

(5) Plnocenná jízdenka MHD Vlašim v současné hodnotě 9,- Kč a jízdenka z jediné linky Integrované dopravy ČSAD Benešov Benešov - Chotýšany - Vlašim. Únor 2006.

K provozu městské hromadné dopravy je od listopadu 2005 vyhrazen trojdvéřový nízkopodlažní autobus s automatickou převodovkou Mercedes-Benz Citaro registrační značky 5S2 6373, který byl dodán s finančním přispěním města Vlašimi 500 000,- Kč, což je uvedeno na ceduli na přepážce za stanovištěm řidiče. Vůz jezdí v modro-bílém nátěru doplněném kromě označení dopravce také výraznými nápisy "Městská doprava Vlašim" a znaky města. Není vybaven vnějšími ani vnitřními digitálními orientacemi, ačkoli souběžně dodávané linkové autobusy Mercedes-Benz Conecto Ü už digitální orientace měly. Linka je označena pouze cedulkami v levé dolní části čelního skla v pohledu na vůz zvenku, z nichž na jedné je uvedena konečná aktuálního spoje (bohužel ne vždy správně) a na druhé nápis "Linka č. 206001 Městská doprava Vlašim". Štítek s konečnou může být také nahrazen univerzálním "Městská doprava".

(6)

(6) Líc a rub plnocenné jízdenky MHD v hodnotě 6,- Kč zakoupené v předprodeji v srpnu 2004.

V případě potřeby (výpadku Citara) mohou být do provozu MHD nasazeny také autobusy městského trojdvéřového provedení Karosa B 732 s podlahou v normální úrovni a mechanickou převodovkou. Jedná se o vozy SPZ BNA 69-77 a BNA 76-84, které jsou oba v provedení s kulatým zadním čelem a jezdí v továrním červeno-bílém městském nátěru. Jejich hlavním působištěm je MHD Benešov.

(7)

(7) Mercedes-Benz Citaro 5S2 6373 na konečné linky MHD Závod, únor 2006.

Na městskou linku je nasazen jediný autobus, některé spoje však zajišťují další vozy přejíždějící z linek regionální dopravy. Jedná se o autobusy linkového dvoudvéřového provedení Karosa C 734, Karosa C 934, SOR C 9.5, Mercedes-Benz Conecto Ü a dokonce i Mercedes-Benz Intouro. Poslední typ autobusu je pro městskou dopravu zcela nevhodného provedení se zvýšenou podlahou a dvěma úzkými jednokřídlými dveřmi. Vozy linkového provedení jezdí v nátěru modro-bílém nebo výjimečně pouze bílém a stříbrno-modrém (Intouro).
Novější Conecta jsou vybavena digitálními orientacemi, ostatní vozy se označují podobně jako autobusy nasazené na linku MHD celodenně.

(8)

(8) Nový označník zastávky městské dopravy Železniční stanice, únor 2006.

Do autobusů městské dopravy se nastupuje předními dveřmi a vystupuje se dveřmi ostatními. Jednotlivé jízdné MHD lze platit v hotovosti nebo čipovou kartou. Podle tarifu platného od 1. 1. 2006 činí při platbě v hotovosti u řidiče plné jízdné 9,- a zlevněné (děti 6 - 15 let, důchodci nad 70 let) 4,- Kč pro jednu jízdu bez přestupu v celé síti. Se zlevněným jízdným se při platbě v hotovosti shoduje přepravné za větší zavazadla, kočárek bez dítěte a psa. Odpočítané mince se dávají řidiči do ruky a jízdenky jsou tištěny z pokladny.
Při platbě čipovou kartou stojí plné jízdné 7,- Kč, zlevněné 3,50 Kč a přepravné 3,- Kč. Zdarma se přepravují například děti do 6 let, držitelé průkazky ZTP a ZTP-P včetně invalidního vozíku, průvodce či pes ZTP-P a kočárek s dítětem.

(9)

(9) Zdvojený označník zastávky Městský úřad - větší pro regionální linky a menší pro MHD - v srpnu 2004. V současnosti už je zde jeden označník společný.

Existují také časové jízdenky. Měsíční síťová jízdenka občanská stojí 160,- Kč, čtvrtletní 450,- Kč, zlevněná měsíční žákovská jízdenka 60,- Kč, dvouměsíční zlevněná jízdenka pro důchodce do 70 let za 280,- Kč a dvouměsíční zlevněná jízdenka pro důchodce od 70 let za 160,- Kč.
Tarif MHD Vlašim se tak shoduje s tarifem MHD Benešov až na rozdílné ceny jízdného důchodců.

(10)

(10) SOR C 9.5 BNB 08-34 na spoji MHD do Domašína u dnes již neexistujícího původního označníku v zastávce Městský úřad, srpen 2004.

Do konce roku 2004 se provozech MHD ČSAD Benešov (Benešov a Vlašim) používalo mechanizované odbavování cestujících při nástupu předními dveřmi. Jízdenky se prodávaly v předprodeji (plné jízdné 6,- a zlevněné 3,- Kč), případně byly k dostání ve voze s přirážkou 1,- Kč. Shodné jízdenky, jaké se používaly pro MHD ve Vlašimi, platily i pro městský provoz v Benešově.
Při nástupu u řidiče si byli cestující povinni znehodnotit jízdenky z předprodeje v mechanickém strojku. Ten vyznačoval do šachovnice na jízdence čtyřmístný kód. Některá vozidla, přejíždějící z regionálních linek, mechanické strojky neměla. V takovém případě měl podle poučení na rubu jízdenky řidič vyznačit do rubového číselníku datum, ale ve skutečnosti jen odtrhával šachovnici nebo její část.

(11)

(11) Jízdní řád linky MHD v zastávce Železniční stanice, srpen 2004.

Jízdenky MHD z předprodeje bylo možno použít i na městských úsecích regionálních linek ČSAD Benešov. I zde řidič část jízdenky odtrhával. Kuriózní bylo poučení na rubu jízdenky, ve kterém stálo: "...můžete také předložit jízdenku k označení datem průvodčímu nebo řidiči autobusu". Kdy měly autobusy v této krajině asi naposledy průvodčí, pokud je vůbec někdy měly?

(12)

(12) Setkání autobusu Mercedes-Benz Intouro 2S3 4858 na lince MHD s Conectem Ü regionální linky v obratišti Závod, únor 2006.

Zastávky městské dopravy jsou osazeny klasickými označníky ČSAD s kulatými terči, na kterých je nakreslen autobus a pod ním napsáno buď "městská doprava" nebo "zastávka" (při současném využití dalšími linkami). Tyto označníky na stříbrných sloupcích nahradily v nedávné době původní značně zkorodované na červených nebo žlutých sloupcích. Staré označníky byly buď kulaté s logem ČSAD a pod ním s nápisy "městská doprava" a "zastávka" (často připevněné na hranatý plech!) nebo hranaté s nápisem "stanice místní dopravy".

(13)

(13) Stanoviště městské dopravy u nádraží je nejdále od budovy a návštěvník města jej stěží objeví. Na snímku ze srpna 2004 ještě s původním označníkem.

Jízdní řády jsou shodného provedení s regionálními a dálkovými linkami a odlišují se od nich pouze nápisem "Městská doprava Vlašim" za licenčním číslem místo trasy. Lepí se přímo na plech označníku.
V poslední době už je v jízdních řádech podtrhávána aktuální zastávka. Přesto jsou na orientaci poměrně náročné, například kvůli poznámkám typu "22 - nejede od 22. 12. do 2. 1., 30. 1., od 23. 2. do 27. 2., od 8. 4. do 9. 4., od 1. 7. do 31. 8., 27. 10., 29. 10."

(14)

(14) Garáže ČSAD Benešov ve Vlašimi, srpen 2004.

Využití vlašimské městské dopravy je ve špičkách značné a je protikladem nízkého využití městských linek v nedalekém větším Benešově. Některé spoje jezdí tak vytíženy, že si všichni cestující nesednou, což nebývá v menších městech běžné. Městskou dopravu využívají i pracující lidé, kteří v jiných provozech veřejnou dopravu přenechávají jen školákům a důchodcům. Slabší je využití spojů v dopoledním sedle.

(15)

(15) Motorový vůz řady 810 na osobním vlaku z Trhového Štěpánova do Benešova v ŽST Vlašim v únoru 2006.

Vlašimí prochází jednokolejná neelektrifikovaná železniční trať, číslo 222 Benešov - Vlašim - Trhový Štěpánov. Jezdí po ní pouze osobní (zastávkové) vlaky, a to buď v celé trase z Benešova do Trhového Štěpánova, nebo pouze z Benešova do Vlašimi.
Nádraží leží v těsné blízkosti centra města. Kromě něj se ve městě nachází ještě zastávka Vlašim zastávka, která slouží zejména zaměstnancům zbrojovky.
Zpřestřením železničního provozu ve Vlašimi je nechráněný přejezd na rušné Blanické ulici, na kterém je z auta špatně vidět na trať, takže vlaky musí jezdit chůzí za stálého pískání a při každém průjezdu vlaku je jen krůček od havárie.

(16)

(16) Výjimečná výzdoba vlašimského nádraží - zleva "Chlapci a děvčata, přijďte posílit řady modré armády" a "Severozápadní dráha přijme výpravčí - Informace každá železniční stanice". Únor 2006.

Většinu regionální a dálkové autobusové dopravy ve Vlašimi provozuje ČSAD Benešov. Tento dopravce obnovuje svůj vozový park výhradně autobusy značky Mercedes-Benz, a to převážně typu Conecto Ü turecké výroby.
Regionální autobusová linka číslo 200 001 Benešov - Chotýšany - Vlašim je označována jako Integrovaná doprava ČSAD Benešov. Integrace spočívá v tom, že je linka rozdělena na tři tarifní pásma a jízdní doklad z této linky platný v příslušném pásmu je možno využít po dobu třiceti minut i na linkách MHD Benešov a Vlašim. Tarif MHD pro přepravu cestujících po Benešově a Vlašimi však na této lince neplatí, což je také uvedeno na cedulce na předních dveřích autobusu.
V letech 2000 - 2005 provozovala společnost ČSAD Benešov také linku Pražské integrované dopravy číslo 401 Senohraby - Pyšely - Nespeky.

(17)

(17) Autobusy Karosa C 734 a Mercedes-Benz Conecto Ü regionální dopravy před nádražím ve Vlašimi, únor 2006.

Dalšími dopravci ve Vlašimi jsou například Connex Praha a ICOM transport Jihlava. Nejvýznamnější zastávky se nacházejí před nádražím (Vlašim, žel. st.) a u zbrojovky (Vlašim, závod). Obě mají na dnešní dobu už zbytečně velký počet stanovišť, která jsou umístěna v řadě za sebou a některá jsou proto příliš vzdálena od místa, které je pro cestující výhodné.
Autobusy zajišťují na rozdíl od vlaků i přímé spojení s Prahou, a to v drtivé většině na stanoviště Roztyly. Jízdní doba sem činí zhruba 75 minut.

Odkazy
ICOM transport a.s.
Společnost pro veřejnou dopravu - Vlašim
Autobusová zastávka - Benešovsko
Citybus - Informace o dopravci ČSAD Benešov
Město Vlašim
Connex Praha, s.r.o.
České dráhy, a.s.