Teplické trolejbusy

Poslední aktualizace 23. 4. 2007
(1)

(1) Čtyři trolejbusy na Benešově náměstí: Škoda 14TrM, 2x 14Tr a 15Tr. Vpravo dole logo dopravce. Březen 2004.

Teplice byly po Praze druhým městem na území dnešní České republiky, ve kterém byl zahájen provoz elektrické tramvaje. Výstavba tramvajové sítě započala v roce 1893 a první trať z Trnovan do Dubí byla předána roku 1895. Síť o rozchodu 1000 mm se postupně rozšiřovala.

(2) Foto Dominik Šipr

(2) Škoda 24Tr ev. č. 166 (r. v. 2006) na konečné linky 8 Nová Ves, srpen 2006.

V roce 1952 vyjely do teplických ulic poprvé trolejbusy, které měly napájet tramvaje. Brzy se ale ukázalo, že tento systém dopravy není výhodný, a tramvajový provoz začal ustupovat trolejbusům. Zanikl v roce 1959. Tramvajová vozovna v Novém Mlýně slouží trolejbusům a autobusům MHD dodnes.

(3)

(3) Škoda 15Tr ev. č. 203 (r. v. 2000) vyjíždí na lince 2 z konečné Anger, duben 2007.

Provoz teplických trolejbusů (stejně jako autobusů MHD) zajišťuje Dopravní podnik Teplice, s.r.o. V současné době existuje deset běžných trolejbusových linek označeny čísly 1 - 3, 5, 7 - 10, 12 a 13, a nostalgická linka číslo 11, která je v provozu pouze ve vybrané nepracovní dny od dubna do října.
Všechny linky se spolu s většinou autobusových linek sjíždějí na zastávku Benešovo náměstí v centru města, kde je tudíž velmi čilý provoz. Pozdě večer zde na sebe spoje navazují.

(4)

(4) Škoda 14Tr ev. č. 151 (r. v. 1992) na lince 9 u zastávky Divadlo, duben 2007.

Linkové vedení trolejbusů
1

Řetenice, V Břízkách - Řetenice, sídl. - Nemocnice - Zámecká zahrada - Benešovo nám. - Divadlo - Pražská - Šanov I lázně

2

Řetenice, Tolstého - Řetenice, sídl. - Nemocnice - Zámecká zahrada - Benešovo nám. - Masarykova - Trnovany - Luna - Anger

3

Šanov I lázně - Pražská - Divadlo - Benešovo nám. - Hlavní nádr. - Masarykova - Trnovany - Luna - Anger

5

Řetenice, Tolstého - Řetenice, sídl. - Nemocnice - Zámecká zahrada - Benešovo nám. - Masarykova - Trnovany - Trnovany, Somet - Šanov II ( - Šanov II škola - Panorama)

7

Řetenice, Tolstého - Řetenice, sídl. - Nemocnice - Zámecká zahrada - Benešovo nám. - Divadlo - Pražská - Prosetice, sídl. - Prosetice

8

Nová Ves - Bílá cesta - Třešňovka - Bílinská - Zámecká zahrada - Benešovo nám. - Masarykova - Trnovany - Trnovany, Somet - Šanov II

9

Šanov II - Trnovany, Somet - Trnovany - Masarykova - Hlavní nádraží - Benešovo nám. - Divadlo - Pražská - Prosetice, sídl. - Prosetice

10

Anger - Luna - Trnovany - Masarykova - Benešovo nám. - Zámecká zahrada - Bílinská - Třešňovka - Bílá cesta - Nová Ves

11

Nostalgická linka:
Nová Ves - Bílá cesta - Třešňovka - Bílinská - Okresní soud (tam) - Nemocnice - Jateční - Benešovo nám. - Masarykova - Trnovany - Trnovany, Somet - Šanov II - Šanov II škola - Panorama

12

Řetenice, Tolstého - Řetenice, sídl. - Nemocnice - Zámecká zahrada - Benešovo nám. - Masarykova - Plavecká hala - Areál Labe - Šanov II škola - Panorama

13

Nová Ves - Bílá cesta - Třešňovka - Bílinská - Zámecká zahrada - Benešovo nám. - - Masarykova - Plavecká hala - Areál Labe - Šanov II škola - Panorama

(5)

(5) Míjení trolejbusů Škoda 14Tr u zastávky Zámecká zahrada, březen 2004. Vůz ev. č. 152 (r. v. 1992) na lince 8 je ještě v původním červeno-krémovém nátěru.

Trolejbusový provoz v Teplicích dnes zajišťuje cca 25 vozů Škoda 14Tr (r. v. 1984 - 1993) a 11 vozů 14TrM (1995 a 1996) běžné délky s podlahou v normální úrovni. V roce 2006 byly zařazeny dva nízkopodlažní vozy Škoda 24Tr Irisbus s karosérií autobusu Karosa Citelis 12M.
Kromě nich vlastní DP i 11 kloubových trolejbusů Škoda 15Tr s podlahou v normální úrovni z let 1990 a 1991. Provoz na nostalgické lince 11 zajišťuje vůz Škoda 9Tr HT z roku 1980, který je jediným teplickým historickým trolejbusem.
Celkem vlastní DP Teplice zhruba 50 autobusů. Na trolejbusové linky jsou v případě nutnosti v menší míře nasazovány i autobusy.

(6)

(6) Škoda 14TrM ev. č. 159 (r. v. 1996) vyjíždí na lince 12 ze zastávky Plavecká hala v dubnu 2007.

(7) Foto Dominik Šipr

(7) Škoda 14Tr ev. č. 144 (r. v. 1991) projíždí na lince 3 ulicí 28. října k zastávce Hlavní nádraží, srpen 2006.

Teplice používají svůj vlastní městský nátěr vozidel MHD, tvořený barvami modrou, bílou, žlutou a šedou. Rozšířené jsou také celovozové reklamní nátěry na různých barevných podkladech. Posledních trolejbus v klasickém červeno-krémovém továrním nátěru dojezdil v roce 2005.

(8)

(8) Škoda 15Tr ev. č. 211 (r. v. 1991, ex DP České Budějovice a Škoda Ostrov) na lince 5 v zastávce Zámecká zahrada. Původně byl tento vůz vybaven pomocným bateriovým pohonem.

(9)

(9) Trolejbusy Škoda 14Tr ve vozovně pod Krušnými horami. Březen 2004.

Orientace na vozech jsou plastové, modré se žlutým písmem. Vozy Škoda 14TrM a 24Tr jsou vybaveny digitálními orientacemi, na kterých se zvenku zobrazuje číslo linky a konečná (na zádi vozu jen číslo), uvnitř vozu běhají na digitální orientaci názvy důležitých zastávek na trase. Zastávky, přes které už vůz jel, však z výpisu nemizí. Některé trolejbusy mají na boku vozu zároveň digitální i plastovou orientaci. Hlášení zastávek neexistuje.

(10)

(10) Škoda 14Tr ev. č. 149 (r. v. 1991) na lince 1 mezi zastávkami Šanov I lázně a Nové lázně, duben 2007.

(11) Foto Dominik Šipr

(11) Škoda 15Tr ev. č. 208 (r. v. 1990) na lince 7 u zastávky Alejní, srpen 2006.

Provoz na trolejbusových linkách je zajišťován v pravidelných intervalech, časy odjezdů spojů však přesto většinou nejsou pro cestující zapamatovatelné. V pracovní dny přes den je zaveden na všech linkách interval 24 minut shodně ve špičkách jako v dopoledním sedle s výjimkou linky 7, která jezdí ve špičkách v intervalech 8 a 16 minut. Linka 13 nejede v dopoledním sedle. Linka 5 jezdí v pracovní dny večer v intervalu 15 nebo 20 minut, přičemž každý druhý spoj jede jen v úseku Řetenice, Tolstého - Šanov II. Linky 10 a 13 mají večer interval 40 minut. Mimo pracovní dny nejsou linky 1, 3, 8, 9 a 12 v provozu. Linky 2, 7, 10 a 13 jezdí po 40 minutách a linka 5 po 20 minutách.
Trolejbusy jezdí pouze v denním provozu (cca 4.30 - 23.00 hodin). Zajímavý je malý rozdíl mezi provozem ve špičkách a sedle pracovních dnů.

(12) Foto Dominik Šipr

(12) Škoda 14Tr ev. č. 136 (r. v. 1986) na lince 8 na železničním přejezdu u zastávky Opavská, srpen 2006.

(13)

(13) Škoda 15Tr ev. č. 205 (r. v. 1990) na manipulační trati z vozovny u zastávky Trnovany, Červený kostel. Duben 2007.

Slabší stránkou teplického provozu je postavení trolejbusu vůči autobusu. Autobusová doprava trolejbusy zbytečně utlačuje, o čemž svědčí nejlépe to, že v Teplicích existují dvě trolejbusové tratě, které trolejbus vůbec neobsluhuje, a jedna, která je trolejbusy projížděna jen v symbolickém rozsahu (několika spoji za rok). Pod trolejemi (ač jsou napojeny do provozní sítě) zde jezdí pouze (nebo téměř výhradně) autobusy. Jedna takováto trať vede od policie v Trnovanech k vozovně DP na Novém Mlýně, druhá je odbočkou od této tratě na smyčku Zemská a třetí vede od nemocnice Jateční ulicí do centra. Trať k vozovně je vyžívána manipulačními výjezdy a zátahy trolejbusů a trať přes Jateční projede za rok několik letních spojů nostalgické linky 11 mimo pracovní dny. Na Zemskou nejezdí trolejbus nikdy.

(14)

(14) Dvojice 14TrM na linkách 3 a 1 na konečné Šanov I v lázeňské oblasti. Březen 2004.

(15)

(15) Škoda 14Tr ev. č. 133 (r. v. 1986) na lince 3 v zastávce Hlavní nádraží, duben 2007.

Důvodem k zastavení obsluhy tratě na Zemskou a Jateční bylo celkové opuštění této lokality. Zástavba zde zpustla a průmyslové podniky přestaly fungovat, takže není koho vozit. Autobusový provoz zde funguje dál, ale žádná linka zde nekončí, takže většina lidí tudy jen projede a obrat zastávek na opuštěných trolejbusových tratích je minimální.

(16)

(16) Škoda 14TrM ev. č. 156 (r. v. 1995) na lince 7 mezi zastávkami Pražská a Divadlo, duben 2007.

(17)

(17) Škoda 15Tr ev. č. 210 (r. v. 1990) na lince 5 u zastávky Trnovany, Modlanská (u bývalého dopravního závodu ČSAD), duben 2007.

Trať k vozovně byla linkovou dopravou opuštěna po zrušení trolejbusové trati Dopravní podnik - Novosedlice 31. prosince 1995. Na této trati bylo trolejové vedení sneseno v roce 1998. Důvodem byl jeho špatný stav a vzrůstající obsluha vzdálenějšího Dubí, Proboštova a Přítkova. Spoje bylo třeba prodloužit, ale na prodloužení tratě se peníze nenašly, tak byla rovnou zrušena celá. Na zbylém úseku k vozovně se provoz trolejbusů s cestujícími nevyplatí (ačkoli do roku 1999 jej vybrané spoje dnes již zrušených linek 4 a 6 zajišťovaly), protože konečná je mimo zástavbu a obyvatelé do Novosedlic a dalších cílů za vozovnou stejně jedou už od centra přímým autobusem.
Smutné je, že po snesení tratě do Novosedlic už nelze na prodloužení do významných mimoměstských lokalit pomýšlet.

(18)

(18) Škoda 14Tr ev. č. 140 (r. v. 1989) na lince 3 v zastávce Nové lázně, duben 2007.

(19)

(19) Ze zastávky Trnovany, Pluto směřují na lince 10 na konečnou Anger vozy Škoda 24Tr ev. č. 166 (r. v. 2006) a 14TrM ev. č. 155 (r. v. 1995). Duben 2007.

Autobusové linky MHD jsou s trolejbusovými souběžné téměř v celé síti. Jedinou trolejbusovou konečnou, kam nejezdí také autobus, je Panorama. V některých oblastech sice trolejbusy jezdí, ale autobusových spojů je více než trolejbusových. Do Řetenic na konečnou V Břízkách a k hlavnímu nádraží jezdí trolejbusy jen v pracovní dny.

(20)

(20) Škoda 14Tr ev. č. 150 (r. v. 1990) na konečné linky 1 Řetenice, V Břízkách v dubnu 2007. Po vyrobení byl tento vůz testován v mexické Guadalajaře.

(21)

(21) Škoda 15Tr ev. č. 207 (r. v. 1990) na lince 5 v zastávce Trnovany, duben 2007.

Od roku 1996, kdy byly dodány poslední trolejbusy Škoda 14TrM a otevřena trať na Novou Ves, se trolejbusový provoz už nerozvíjel a zdálo se, že se blíží úpadek. Nasvědčovalo tomu zrušení tratě do Novosedlic v roce 1998 a ukončení obsluhy vozovny a Zemské v roce 1999 a Jateční v roce 2001. Zejména v letech 2004 a 2005 se hovořilo o plánech na likvidaci trolejbusového provozu a jeho náhradu autobusy. Jako o ukončení provozu trolejbusů se mluvilo dokonce o roce 2007. Důvodem byl zastaralý vozový park, vysoké náklady na údržbu trolejového vedení a nutnost jeho překládání při přestavbě uliční sítě (zejm. výstavbě kruhových objezdů). To, že snahy o zrušení teplické trolejbusové sítě už nejsou aktuální, potvrdilo dodání dvou nízkopodlažních trolejbusů Škoda 24Tr Irisbus v dubnu 2006. Zájem na zachování trolejbusového provozu projevil i nový majitel Dopravního podniku, kterým je od dubna 2007 Veolia Transport Česká republika a.s.

(22)

(22) Škoda 14TrM ev. č. 160 (r. v. 1996) na lince 7 u zastávky Řetenice, Perla, duben 2007.

(23)

(23) Škoda 15Tr ev. č. 201 (r. v. 1990) na lince 7 u zastávky Zámecká zahrada, duben 2007.

O rozšiřování trolejbusové sítě se v současné době neuvažuje, ale možné by bylo. Silně vytížená je relace centrum - Novosedlice - Dubí, resp. Přítkov a Proboštov, kde by se trolejbus vyplatil. Několikrát se zcela vážně uvažovalo o trolejbusové trati na Maršovskou. Vhodné by také bylo propojení konečné Šanov I s blízkou tratí do Šanova II. Nyní je zde ulice s trolejbusovou smyčkou zaslepena a mezi oběma tratěmi chybí jen několik metrů vozovky a troleje. Pokud by se navíc podařilo trať do Šanova I napojit i od Prosetic, mohly by vybrané trolejbusové spoje zajíždět na smyčku Šanov I lázně na cestě do Prosetic a nemusely by to vykonávat autobusy.

(24) Foto Michal Kliský

(24) Míjení historického trolejbusu Škoda 9TrHT ev. č. 105 (r. v. 1980) na mimořádné lince X5 Řetenice - Somet s odstavenou Karosou B 932E u zastávky Zámecká zahrada. Květen 2004.

(25) Foto Michal Kliský

(25) Škoda 9TrHT ev. č. 105 (r. v. 1980) na lince X5 v zastávce Zámecká zahrada, květen 2004.

Zpět na hlavní stranu