Teplické autobusy

Poslední aktualizace 23. 4. 2007
(1)

(1) Karosa B 732 ev. č. 364 (r. v. 1988, ex DP Praha) v celovozovém reklamním nátěruna bezplatné lince 34 obsluhující hypermarket Interspar přijíždí do zastávky Benešovo náměstí, květen 2006.

(2)

(2) Karosa C 744 ev. č. 510 (r. v. 1990, ex DP Ústí nad Labem) vyjíždí na lince 124 ze zastávky Hlavní nádraží, duben 2007.

Autobusy jsou součástí teplické městské hromadné dopravy od roku 1925. Autobusové linky původně tvořily doplněk k linkám tramvaje, později k linkám trolejbusu. V době útlumu trolejbusové dopravy na přelomu 60. a 70. let převzaly ve městě dominantní postavení. Ačkoli později se začal trolejbusový systém opět rozvíjet, autobusy nikdy neztratily svůj význam. V letech 2004 - 2005 se dokonce vážně mluvilo o zrušení trolejbusového provozu a jeho náhradě autobusy. Autobusy sice v menší míře vyjíždějí i na trolejbusové linky, ale zdá se, že nebezpečí omezování trolejbusové dopravy už je zažehnáno.

(3)

(3) Slovinský autobus Tambus TAM 232 A ev. č. 406 (r. v. 1995) na lince 13 obsluhované běžně trolejbusy u zastávky Benešovo náměstí, květen 2006.

(4)

(4) SOR C 12 ev. č. 604 (r. v. 2007) na lince 139 u zastávky Alejní, duben 2007.

Provoz autobusů MHD Teplice (stejně jako trolejbusů) zajišťuje Dopravní podnik Teplice, s.r.o. V současné době existuje dvacet šest autobusových linek označených čísly 30, 31, 33 - 35, 40, 120 - 129, 132, 136 - 139 a 141 - 144 a 24L. Linky číslo 30, 34 a 35 jsou bezplatné (30 pro zákazníky Olympie, 34 pro zákazníky Intersparu, 35 pro návštěvníky lyžařského areálu Mikulov), linky 31 a 24L jsou rekreační s běžným tarifem MHD (31 cyklobus na Cínovec, 24L k jezeru Barbora v Oldřichově), shodný tarif s ostatními linkami platí také na nostalgické lince 40. Neobvyklý rozsah provozu - pouze několik spojů mimo pracovní dny - má také linka 33 ke hřbitovu. Běžných linek MHD tak po odečtení všech vyjmenovaných zbývá devatenáct.
Většina linek se sjíždí na zastávku Benešovo náměstí v centru města.

(5)

(5) Karosa B 952 ev. č. 375 (r. v. 2003) na lince 21 u zastávky Hlavní nádraží, květen 2006.

(6)

(6) Karosa B 932E s hranatým zadním čelem ev. č. 370 (r. v. 2001) na lince 144 u zastávky Císařské lázně, duben 2007.

Po náhradě provozu regionálních linek Dopravního podniku Ústeckého kraje městskými linkami Dopravního podniku Teplice v období od listopadu 2006 do ledna 2007 obsluhuje teplická městská hromadná doprava i široké okolí města a zasahuje dokonce do dvou jiných provozů MHD - linkami 123, 128, 136, 137, 138 a 142 do MHD Krupka a linkami 123, 128, 137 a 138 do MHD Ústí nad Labem. O zavedení integrovaného dopravního systému s těmito městskými provozy nebo i s regionálními linkami dalších dopravců nemají představitelé měst, obcí a především kraje zájem.

(7)

(7) Jediný teplický autobus Karosa-Renault CityBus 12M, ev. č. 410 (r. v. 1998), na lince 21 na Benešově náměstí, březen 2004.

(8)

(8) Karosa B 961 ev. č. 517 (r. v. 2002) projíždí na lince 24 kolem kostela v Novosedlicích v březnu 2004. Do roku 1998 tudy vedla trolejbusová trať.

Provoz na jednotlivých autobusových linkách je poměrně slabý. Nejčastěji jezdí bezplatná linka 30 (Benešovo nám. - Olympia), na které je zaveden celotýdně interval 30 minut. Linky 123 (Dubí, žel. st. - Chlumec) a 124 (Dubí, žel. st. - Osek, kolonie) jezdí v nejčastěji projížděném úseku v pracovní dny po 30 a mimo pracovní dny po 40 minutách. Interval 30 minut ve špičkách je zaveden také na lince 139 (Dubí, Krušnohorská - Osek, Národní dům), v ostatních obdobích však tato linka nejezdí.
Na ostatních linkách jsou intervaly většinou nepravidelné. Za hodinu jedou maximálně dva spoje, obvykle je však provoz slabší. Mimo pracovní dny nejedou některé linky vůbec. Většina linek má více variant trasy.

(9)

(9) Autobusové garáže DP Teplice společné s trolejbusovou vozovnou s vozy Karosa v březnu 2004.

(10)

(10) Autobusové garáže DP Teplice společné s trolejbusovou vozovnou s převahou vozů Tambus v dubnu 2007.

Autobusy běžné délky s podlahou v normální úrovni jsou v MHD Teplice zastoupeny vozy typů Karosa B 732 (cca 7 ks, r. v. 1988 a 1995), B 932E (5 ks, 2001), B 952 (6 ks, 2002 a 2003) a B 952E (4 ks, 2005). Kromě nich zde slouží deset vozů Tambus TAM 232 A vyrobených v letech 1994 a 1995 ve slovinském Mariboru v licenci firmy MAN. V České republice slouží tyto autobusy pouze v Teplicích, jeden odvozený kloubový vůz TAM 272 A byl provozován v Děčíně. Více vozidel jezdí v provozech MHD na Slovensku, především v Bratislavě. Autobusy Tambus měly v době své výroby již poněkud zastaralý vzhled, jinak byly ale kvalitní. Uvažovalo se i o rozběhnutí jejich výroby v Bratislavě, výrobce se však nedokázal prosadit a zkrachoval.

(11)

(11) Patnáctimetrový nízkopodlažní autobus Solaris Urbino 15 ev. č. 414 (r. v. 2006) na lince 123 u zastávky Havířská, duben 2007.

(12)

(12) Patnáctimetrový nízkopodlažní autobus Mercedes-Benz Citaro L ev. č. 412 (r. v. 2004) na lince 23 u zastávky Benešovo náměstí, květen 2006.

V roce 2007 byly pro potřeby provozu rozšířeného o příměstské oblasti zakoupeny autobusy linkového dvoudvéřového provedení, a to deset vozů typu SOR C 12 a šest typu Iveco Crossway. Jejich dodávky umožnily ukončit provoz autobusů typů Karosa B 731, B 732 a C 734, které byly od konce roku 2006 v počtu devíti kusů zapůjčeny od dopravce Connex Morava a provozovány v modro-bílém nátěru Connexu se spodním modrým pruhem.

(13)

(13) Karosa B 941 ev. č. 519 (r. v. 1997, ex SAD Banskobystrická dopravná spoločnosť) na lince 124 v zastávce Alejní, duben 2007.

(14)

(14) Karosa C 744 ev. č. 505 (r. v. 1990) na příměstské lince 137 u zastávky Benešovo náměstí, květen 2006. Od února 2007 je tento vůz v provozu u dopravce Connex Praha pod ev. č. 1083.

Prvním teplickým nízkopodlažním autobusem se stal v roce 1998 vůz Karosa-Renault CityBus 12M, který zůstal svého typu jediným. V roce 2004 byly do provozu zařazeny dva patnáctimetrové třínápravové nízkopodlažní autobusy Mercedes-Benz Citaro L a v roce 2006 dva typu Solaris Urbino 15.

(15)

(15) Tambus TAM 232 A ev. č. 408 (r. v. 1995) na lince 128 v zastávce Libušina v dubnu 2007.

(16)

(16) Zastávka Benešovo náměstí s autobusy zleva Karosa B 952E ev. č. 379 (r. v. 2005) na lince 32 a B 932E ev. č. 367 (r. v. 2001) na běžně trolejbusové lince 13, květen 2006.

Kloubové autobusy DP Teplice jsou typů Karosa C 744 (tři vozy z r. 1990, z toho dva pův. DP Ústí nad Labem), B 741 (tři z r. 1992, ex DP Hradec Králové), B 941 (jeden, 1997), B 941E (dva, 2001) a B 961 (čtyři, 2002). Jeden autobus typu B 941 a jeden typu B 961 byly zakoupeny v roce 2006 ojeté od dopravce SAD Banskobystrická dopravná spoločnosť.

(17)

(17) Karosa B 741 ev. č. 512 (r. v. 1992, ex DP Hradec Králové) na lince 123 u zastávky Hotel de Saxe, duben 2007.

(18)

(18) Tambus TAM 232 A ev. č. 403 (r. v. 1995) ve výrazném celovozovém reklamním nátěru na konečné linky 20 Benešovo náměstí, březen 2004.

Ačkoli Dopravní podnik Teplice provozuje mnoho autobusů nakoupených jako ojeté od jiných dopravců, pět autobusů DP - čtyři Karosy B 732 a jedna C 744 - bylo naopak na konci roku 2006 odprodáno dopravci Connex Praha a jím zařazeno na linky Pražské integrované dopravy.

(19)

(19) Karosa B 961 ev. č. 520 (r. v. 2003, ex SAD Banskobystrická dopravná spoločnosť) na lince 139 u zastávky Zámecká zahrada, duben 2007.

(20)

(20) Karosa B 732 ev. č. 357 (r. v. 1995) na lince 2 obsluhované běžně trolejbusy u zastávkového označníku na Benešově náměstí, květen 2006.

Autobusy Dopravního podniku Teplice jezdí buď v městském nátěru tvořeném barvami modrou, bílou, žlutou a šedou nebo v celovozových reklamních nátěrech a jejich podkladových barvách (včetně bílé). Původní tovární červeno-krémový a později červeno-bílý nátěr již patří minulosti, oba vozy původem z SAD BBDS však jezdí v nátěru červeno-bílo-šedém.

(21)

(21) SOR C 12 ev. č. 607 (r. v. 2007) vyjíždí na lince 136 ze zastávky Mariánský dvůr v dubnu 2007.

(22)

(22) Karosa B 941E ev. č. 514 (r. v. 2001) na lince 139 u zastávky Hotel de Saxe, duben 2007.

Všechny autobusy nasazované do běžného provozu s cestujícími jsou vybaveny digitálními orientacemi kromě několika posledních Karos B 732 a Tambusů. Plastové orientace na vozech jsou modré se žlutým písmem. Na digitálních orientacích se zvenku zobrazuje číslo linky a konečná (na zádi vozu jen číslo), uvnitř vozu běhají na digitální orientaci názvy důležitých zastávek na trase. Zastávky, přes které už vůz jel, však z výpisu nemizí. Hlášení zastávek neexistuje.

(23)

(23) Mercedes-Benz Citaro L ev. č. 413 (r. v. 2004) na lince 123 v zastávce Trnovany, Červený kostel v dubnu 2007.

(24)

(24) Karosa B 952E ev. č. 380 (r. v. 2005) na trolejbusové lince 7 u zastávky Alejní, duben 2007.

(25)

(25) Karosa B 932E ev. č. 368 (r. v. 2001) odjíždí na lince 127 ze zastávky Dopravní podnik v dubnu 2007.

(26)

(26) Karosa C 734 BRA 00-04 zapůjčená od dopravce Connex Morava a v Teplicích označená ev. č. 975 vyjíždí na lince 136 ze zastávky Benešovo náměstí. Duben 2007.

Zpět na hlavní stranu