Tramvaje v Mostě a Litvínově

Poslední aktualizace 21. 2. 2007
(1)

(1) Setkání souprav zleva mosteckých T3SUCS ev. č. 234 (r. v. 1982) + 264 (r. v. 1983) na lince 1 a litvínovských T3M3 ev. č. 261 (1982) a 241 (1983) na lince 4 na konečné Litvínov, Citadela. Duben 2006.

Městská doprava v Mostě a Litvínově vznikla v roce 1901, kdy byla do provozu uvedena meziměstská tramvajová trať Most - Litvínov - Janov. Byla jednokolejná s výhybnami a úzkým rozchodem 1000 mm. Postupem času byla vystavěna síť tratí v Mostě. V roce 1955 byla úzkorozchodná tramvaj zkrácena o úsek Litvínov - Janov. Vzhledem k likvidaci starého Mostu a výstavbě nového města bylo rozhodnuto o přestavbě tramvajové sítě na normální rozchod 1435 mm. První úsek normálněrozchodné tramvaje byl uveden do provozu roku 1957 a vedl ze Záluží k vozovně do Litvínova. Trať byla od začátku stavěna jako rychlodráha, tedy převážně na samostatném tělese s otevřeným kolejovým svrškem. Provoz zahajovaly vozy Tatra T1. Úzkorozchodné tramvaje dojezdily v roce 1961.

(2)

(2) Nízkopodlažní tramvaj Škoda LTM 10.08 "Astra" ev. č. 202 (r. v. 2002, vozovna Most) na lince 4 u zastávky 1. náměstí, duben 2006.

Rozvoj tramvajové sítě byl ukončen v roce 1981 předáním tratě Most, DP - Most, Velebudice (dnes Most, Interspar). V provozu tak je hlavní meziměstská trať Most, nádraží - Litvínov, Citadela s odbočkou Most, Chomutovská - Most, Interspar (dříve Most, Velebudice).
Současným provozovatelem tramvajové dopravy (stejně jako autobusů MHD) je Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.

(3)

(3) Souprava mosteckých T3SUCS ev. č. 234 (r. v. 1982) + 264 (r. v. 1983) na lince 1 u staršího typu označníku v zastávce Chemopetrol, duben 2006.

Tramvajím slouží dvě vozovny - Most a Litvínov - a obratiště Most, nádraží (dříve také Most ČD/ČSAD); Most, DP; Most, Interspar; Chemopetrol; Litvínov, Poliklinika a Litvínov, Citadela.
Navzdory jednoduchosti sítě tvořené jen dvěma tratěmi jezdí v Mostě a Litvínově pět tramvajových linek označených čísly 1 - 4 a 7. Linkové vedení je uvedeno v následující tabulce (neobsahuje všechny zastávky):

1

Most, Interspar - Most, Dopravní podnik - Most, 1. náměstí - Most, Zimní stadion - Souš - Sídliště ČD - Důl Julius IV - Chemopetrol - Petrochemie - Litvínov, báňské stavby - Litvínov, nádraží - Litvínov, Poliklinika - Litvínov, stadion - Litvínov, Citadela

2

Most, Interspar - Most, Dopravní podnik - Most, 1. náměstí - Most, Zimní stadion - Most, Tesco - Most, nádraží

3

Most, nádraží - Most, Tesco - Most, Chomutovská - Souš - Sídliště ČD - Důl Julius IV - Chemopetrol - Petrochemie - Litvínov, báňské stavby - Litvínov, nádraží - Litvínov, Poliklinika - Litvínov, stadion - Litvínov, Citadela

4

Most, Dopravní podnik - Most, 1. náměstí - Most, Zimní stadion - Souš - Sídliště ČD - Důl Julius IV - Chemopetrol - Petrochemie - Litvínov, báňské stavby - Litvínov, nádraží - Litvínov, Poliklinika - Litvínov, stadion - Litvínov, Citadela

7

Most, Dopravní podnik - Most, 1. náměstí - Most, Zimní stadion - Souš - Sídliště ČD - Důl Julius IV - Chemopetrol - Petrochemie - Litvínov, báňské stavby - Litvínov, nádraží - Litvínov, Poliklinika

(4)

(4) Nízkopodlažní Škoda LTM 10.08 "Astra" ev. č. 201 (r. v. 2001, vozovna Most) na konečné linky 4 Most, Dopravní podnik, únor 2007.

Linky 1 a 4 jsou vlastně jediná linka, která ve špičce jede delší trasu a mimo špičku kratší. Aby neměla jedna linka dvě trasy, přehazuje se na spoje prodloužené ve špičce o úsek Most, Dopravní podnik - Most, Interspar číslo. Na obou linkách jsou vyznačeny spoje zajišťované nízkopodlažním vozidlem. Protože nízkopodlažních vozidel je stejně jako garantovaných pořadí - dvě - je nutné si provoz vozidla s bezbariérovým přístupem ověřit na telefonním čísle uvedeném v jízdním řádu.
Intervaly jsou ve špičce 10 minut, v ostatních obdobích pracovních dnů 20 minut, v sobotu dopoledne většinou 20 minut, v sobotu odpoledne a v neděli celodenně převážně 30 minut.
Jedničku obsluhují dvojice vozů nebo sólo kloubové "Astry", na čtyřce jezdí kromě sólo "Aster" celotýdně soupravy i sólo vozy.

(5)

(5) Mostecké vozy zleva T3SUCS ev. č. 235 (r. v. 1985) na lince 3 a T3M3 ev. č. 300 (r. v. 1987) na lince 2 na konečné Most, nádraží. Duben 2006.

Městská linka v Mostě označená číslem 2 je jako jediná v provozu celodenně a celotýdně. Intervaly činí 12 minut ve špičce, 20 minut v ostatních obdobích pracovního dne a v sobotu dopoledne a 30 minut v sobotu odpoledne a v neděli celodenně. V noci jsou v provozu na této lince celotýdně dva spoje každým směrem, které se u nádraží přehazují na linku 3, takže projíždějí celou síť v trase Most, Interspar - Most, nádraží - Litvínov, Citadela. Na linku se nasazují pouze sólo vozy.

(6)

(6) Souprava litvínovských T3M3 ev. č. 261 (r. v. 1982) a 241 (r. v. 1983) na lince 1 u zastávky Chemopetrol, duben 2006.

Linka 3 spojuje nádraží v Mostě s Citadelou v Litvínově. V provozu je v pracovní dny ve špičkách a časně ráno s intervalem 20 minut, kromě toho zajišťuje celotýdně již zmíněné noční spoje spojené s linkou 2. Vyjíždějí na ni pouze sólo vozy.
Posilová linka 7 má pouze několik spojů ve špičkách pracovních dnů v intervalu 10 minut, ale s jednou odpolední 40minutovou mezerou. Vyjíždějí na ni dvojice vozů i sóla.

(7)

(7) Souprava mosteckých T3SUCS ev. č. 233 (r. v. 1983) a 269 (r. v. 1985) na lince 1 v zastávce Litvínov, nádraží, duben 2006.

Pojem dopravní špička vypadá ovšem v Mostě a Litvínově jinak než třeba v Praze. Spočívá pouze v návozu zaměstnanců na 6. hodinu ranní a v jejich odvozu po 14. hodině odpolední. Určitou špičku má také linka 4 mimo pracovní dny kolem 6. a 17. hodiny.

(8)

(8) Vůz T3M3 ev. č. 248 (r. v. 1985, vozovna Most) vyjíždí na lince 2 ze zastávky 1. náměstí v dubnu 2006.

Na rozchod 1435 mm byly dodávány po prvních vozech T1 vozy T2, T3 a T3SUCS, K2 (krátkodobý provoz jednoho vozidla), T5B6, KT8D5 a Škoda LTM 10.08 "Astra". V současné době je pravidelný provoz s cestujícími zajišťován vozy T3SUCS, modernizovanými T3M3 s dosazenou tyristorovou výzbrojí TV 14 a dvěma tříčlánkovými kloubovými nízkopodlažními tramvajemi Škoda LTM 10.08, známými také pod označením Škoda 03T nebo pod obchodním názvem "Astra" (zkratka "asynchronní tramvaj").

(9)

(9) Litvínovská T3SUCS ev. č. 253 (r. v. 1986) vyjíždí při zátahu z linky 7 ze smyčky Litvínov, poliklinika. Duben 2006.

Celkem je určeno k provozu na linkách zhruba 70 vozů. Kromě nich slouží dva služební vozy T3 a čtyři nákladní vlečné vozy vlastní výroby. Historickým vozem je tramvaj T5B6 ev. č. 273 vyrobená v roce 1976, která sloužila v Mostě a Litvínově v provozu s cestujícími v letech 1979 - 1993. Od roku 1993 slouží pouze k příležitostným jízdám. V současnosti je jediná svého typu v ČR.

(10)

(10) Souprava mosteckých T3SUCS ev. č. 227 + 228 (oba r. v. 1983) při cvičné jízdě v zastávce Litvínov, nádraží, duben 2006.

Vozy jsou opatřeny městským nátěrem v kombinaci žluté a červené, případně žluté, červené a šedé nebo pouze žlutě či bíle, případně jezdí v celovozových reklamních nátěrech na různých podkladech. Původní červeno-krémová kombinace zmizela z posledních vozů v pravidelném provozu v roce 2001. Zachována je pouze na muzejním voze T5B6.

(11)

(11) Nízkopodlažní tramvaj Škoda LTM 10.08 "Astra" ev. č. 202 (r. v. 2002, vozovna Most) na konečné linky 4 Litvínov, Citadela. Červenec 2003.

Tramvaje nejsou kromě nízkopodlažních "Aster" vybaveny vnějšími ani vnitřními digitálními orientacemi. Pozoruhodné je umístění cedule s číslem linky na čele vozu. Všechna česká města mají u tramvají čísla linek nad kabinou řidiče. V Mostě a Litvínově je původní okénko na umístění orientace přemalováno nebo zalepeno a nové je vyříznuto mezi světlo a okno řidiče na pravé straně vozu ve směru jízdy. Číslo se pak dá zvenku lehce měnit. Toto řešení bylo vymyšleno kvůli prohazování vlaků mezi linkami.

(12)

(12) Mostecké T3M3 ev. č. 244 + 245 (oba r. v. 1983) na lince 4 u zastávky Litvínov, poliklinika, duben 2006.

V prostředcích MHD nefunguje hlášení zastávek. Na vnitřních digitálních orientacích ve vozech "Astra" je uvedeno pouze číslo linky a konečná. Tarifní pásmo ukazuje displej na přepážce za stanovištěm řidiče. Aktuální datum, čas, pásmo a název zastávky se zobrazují na odbavovacích zařízeních CAMEL CV 24, tyto údaje však nejsou ze všech míst pro cestující vidět ani v prázdném voze, natož pak v obsazeném.

(13)

(13) Mostecká T3M3 ev. č. 204 (r. v. 1982) odjíždí z nástupní zastávky linky 4 Most, Dopravní podnik v únoru 2007.

(14)

(14) Litvínovské T3M3 ev. č. 311 (r. v. 1987) + 245 (r. v. 1986) na lince 4 v zastávce Litvínov, nádraží, duben 2006.

V nejbližší budoucnosti nedojde k žádnému rozvoji městských tramvajových tratí v Mostě a Litvínově ani k obnově vozového parku klasických tramvají. Dříve uvažovaná stavba tratě z Litvínova do Janova už dnes nemá naději na realizaci.
V rámci společného projektu Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova a Českých drah EURO-CESTY má dojít ke kolejovému propojení měst Mostu a Žatce přes průmyslovou zónu v Havrani. Po nové zhruba 23 km dlouhé trati mají jezdit tramvaje upravené k provozu na železničních tratích - takzvané vlakotramvaje - i nákladní vlaky. Nová trať bude odbočovat z mostecké tramvajové sítě u zastávky Most, DP. Ještě na území Mostu se bude u zastávky u dolu Hrabák nacházet styk napájecí soustavy tramvajové 600 V ss a železniční 3 kV ss. V Žatci se nová trať napojí na železnici a vlakotramvaje budou končit na současném nádraží.

(15)

(15) Nízkopodlažní Škoda LTM 10.08 "Astra" ev. č. 201 (r. v. 2001, vozovna Most) na konečné linky 4 Most, Dopravní podnik, duben 2006.

(16)

(16) Muzejní vůz T5B6 ev. č. 273 (r. v. 1976) ve vozovně Most, duben 2006.

Nová dvoukolejná trať s maximálním stoupáním až 66,8‰ má umožňovat provoz vlakotramvají rychlostí 100 km/h. Předpokládaný interval ve špičce je 15 minut. Termín zahájení provozu, který byl stanoven na rok 2011, není příliš reálný.

(17)

(17) Interiér nízkopodlažní tramvaje Škoda LTM 10.08 "Astra" ev. č. 202 (r. v. 2002, vozovna Most) v pohledu od stanoviště řidiče, duben 2006.

(18)

(18) Stanoviště řidiče nízkopodlažní tramvaje Škoda LTM 10.08 "Astra" ev. č. 202 (r. v. 2002, vozovna Most), duben 2006. Vpravo elektronická pokladna pro doplňkový prodej jízdenek u řidiče.

Zpět na hlavní stranu