Děčínské autobusy

Poslední aktualizace 25. 2. 2007
(1)

(1) Autobusové nádraží s autobusy MHD zleva Karosa B 931E ev. č. 102 (r. v. 2000), B 732 ev. č. 125 (1994), B 951E ev. č. 113 (2004), SOR C 7.5 ev. č. 504 (1996), B 951E 108 (2003), Ikarus 412.02 ev. č. 184 (1996) a dvěma vozy DP Ústeckého kraje. Březen 2005.

Již před 1. světovou válkou jezdily po Děčíně a okolí autobusy, jejichž provoz byl po válce obnoven. V roce 1947 byl schválen projekt výstavby trolejbusového provozu. První trolejbusy vyjely do děčínských ulic v roce 1950, až v roce 1973 byl jejich provoz zastaven (více na úvodní straně). Od té doby zajišťují provoz městské hromadné dopravy v Děčíně pouze autobusy.

(2)

(2) Karosa B 741 ev. č. 211 (r. v. 1991) vybavená digitálními orientacemi vjíždí na lince 7 od zastávky Labské nábřeží na Tyršův most v únoru 2007.

(3)

(3) Míjení Karos B 732 zleva ev. č. 127 (1994) na lince 7 a 175 (1993) na lince 1 u hlavního nádraží. Březen 2005.

V současné době je v provozu 17 autobusových linek označených čísly 1 - 4, 6 - 10, 12, 14, 21, 22, 32, 33, 37 a 55. Nejvíce spojů má linka 2 (Bynov - Staré Město), která je v provozu v pracovní dny ve špičkách i v sedle v intervalu 10 minut, v pracovní dny večer a mimo pracovní dny celodenně v intervalu 20 minut. Linka 1 (Chrochvice - Nemocnice) jezdí ve špičkách většinou, v ostatních obdobích pracovního dne a mimo pracovní dny celodenně pak vždy v intervalu 20 minut. K linkám se silnějším provozem patří ještě číslo 4 (Letná - Březiny) s intervaly 5 - 30 minut ve špičce, 20 v sedle, 30 večer a mimo pracovní dny maximálně se dvěma spoji za hodinu, linka 7 (Želenice - Nemocnice) provozovaná ve špičkách a sedle pracovních dnů po 20 minutách, v ostatních obdobích nejede, a linka 9 (Autobusové nádraží - Nebočady) jezdící ve špičce po 10 - 15 minutách, v sedle po 30, večer a mimo pracovní dny po 30 - 60 minutách. Nejkratší intervaly - 1 - 4 minuty - má sice linka 37 (Chrochvice - Nemocnice), ale ve velmi omezeném rozsahu: v pracovní dny před 6. hodinou ve směru do Chrochvic a po 14. hodině směrem do centra. V ostatních obdobích má jen několik spojů.

(4)

(4) Mercedes-Benz Citaro L ev. č. 605 (r. v. 2006) na lince 7 v zastávce Masraykovo náměstí, únor 2007.

(5)

(5) SOR C 7.5 ev. č. 507 (r. v. 1996) na konečné linky 55 Myslbekova, únor 2007.

Ostatní linky mají maximálně tři, většinou však maximálně dva spoje za hodinu, a některé jen několik spojů za den. Linka 55 nejezdí mimo pracovní dny. Linky číslo 32 a 33 jsou noční, jezdí celotýdně.
Všechny linky s výjimkou 55 mají několik variant trasy. Na většině linek jsou v jízdním řádu vyznačeny spoje s garantovaným nasazením nízkopodlažního vozidla.

(6)

(6) Ikarus 412.02 ev. č. 181 (r. v. 1996) přijíždí na lince 21 do zastávky Labské nábřeží. Březen 2005.

(7)

(7) Karosa C 744 ev. č. 218 (r. v. 1990) na lince 9 na autobusovém nádraží, březen 2005. V roce 2006 byl vůz odprodán mosteckému dopravci Autobusy Kavka.

Vozový park autobusů děčínské MHD je dosti různorodý. Provoz je zajišťován kromě autobusů běžné délky také vozy kloubovými, třínápravovými patnáctimetrovými a midibusy.
Nejstaršími a nejběžnějšími autobusy běžné délky s podlahou v normální úrovni jsou vozy Karosa B 731 s automatickou převodovkou a B 732 s převodovkou mechanickou. Provozované Karosy B 731 byly vyrobeny v roce 1990 a již dosluhují, Karosy B 732 (které jsou s počtem cca 20 ks nejpočetnějším děčínským autobusem) pocházejí z let 1987 - 1994. Na dodávky těchto autobusů navázaly vozy Karosa B 931E (2000 a 2001), B 951 (2002 a 2003) a B 951E (2004) s automatickými převodovkami.

(8)

(8) Karosa B 931E ev. č. 104 (r. v. 2001) na lince 37 u zastávky Hlavní nádraží, únor 2007.

(9)

(9) Karosa B 741 ev. č. 222 (r. v. 1992) u mycí linky DP v březnu 2005.

Nízkopodlažní autobusy běžné délky jsou zastoupeny typy vozů Ikarus 412.02, Karosa-Renault CityBus 12M a Karosa Citelis Line, které všechny mají automatické převodovky.
Nízkopodlažní Ikarusy byly dodány v roce 1996. CityBusy doplnily vozový park v letech 2000 a 2002 a vozy Citelis Line (dvoudvéřového provedení) v roce 2005.

(10)

(10) Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 188 (r. v. 2000) vyjíždí na lince 4 ze zastávky Masarykovo náměstí. Březen 2005.

(11)

(11) Karosa Citelis Line ev. č. 195 (r. v. 2005) v garážích Dopravního podniku města Děčína, únor 2007.

Kloubové autobusy jezdí v Děčíně pouze s podlahou v normální úrovni. Nejstaršími z nich jsou vozy Karosa B 741 (1991 - 1995) městského čtyřdvéřového provedení s automatickou převodovkou a Karosa C 744 (1991) příměstského provedení trojdvéřového s převodovkou mechanickou. Většina Karos C 744 (také z roku 1990) byla v roce 2006 vyřazena, poslední dnes dosluhují.
Novějšími kloubovými autobusy jsou Karosy B 941 (1997) a B 941E (2000 a 2001).

(12)

(12) Karosa B 951E ev. č. 116 (r. v. 2004) na autobusovém nádraží v březnu 2005.

(13)

(13) Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 190 (r. v. 2000) na lince 4 v zastávce Východní nádraží, únor 2007.

Děčínskou raritou byl kloubový autobus s podlahou v normální úrovni Tambus TAM 272 A slovinské výroby, jediný svého typu v ČR. Tambusy běžné délky u nás jezdí v Teplicích. Děčínský Tambus byl vyroben v roce 1994. V polovině 90. let se uvažovalo i o zahájení výroby Tambusů na Slovensku, ale tato značka autobusů se nakonec nedokázala prosadit a dnes se již Tambusy nevyrábějí.
U Tambusu stojí za pozornost interiér, ve kterém vynikají dřevěná sedadla. Sedáky jsou polepeny hrubým kobercem a opěradla jsou pouze dřevěná jako školní židle. Děčínský vůz je již delší dobu neprovozní a je určen na prodej.

(14)

(14) Karosa B 941E ev. č. 205 (r. v. 2002) na konečné linky 7 Želenice. Březen 2005.

(15)

(15) Mercedes-Benz Citaro L ev. č. 602 (r. v. 2003) na lince 2 u zastávky Labské nábřeží, únor 2007.

Patnáctimetrové třínápravové autobusy jsou zastoupeny nízkopodlažními vozy Mercedes - Benz Citaro L. Autobusy tohoto typu jsou do Děčína dodávány od roku 2003.
Provoz doplňují midibusy SOR C 7.5, všechny dodané v roce 1996. Tyto autobusy jsou příměstského dvoudvéřového provedení a jsou vybaveny mechanickými převodovkami.
Celkem je k provozu MHD Děčín vyhrazeno přibližně 80 autobusů.

(16)

(16) Ikarus 412.02 ev. č. 185 (r. v. 1996) na lince 1 odjíždí ze zastávky Narex v únoru 2007.

(17)

(17) Karosa B 741 ev. č. 220 (r. v. 1991) na lince 7 v zastávce Myslbekova, únor 2007.

Nátěry autobusů MHD jsou tak rozličné jako vozový park sám. Vozy v továrním červeno-bílém nebo červeno-krémovém městském nátěru už v Děčíně nejezdí. Dopravní podnik má dvě varianty svého vlastního městského nátěru: v první z nich je vůz celý bílý se žlutým a červeným proužkem pod okny. Toto řešení připomíná provedení autobusů DP Karlovy Vary. Dalšími variantami městského nátěru jsou celé vozy světle hnědé nebo tmavě hnědé, někdy s velkými nápisy psacím písmem "Dopravní Podnik Města Děčína, a.s." na bocích. Tyto nápisy mají i některé jinak pouze bílé vozy.
Kromě těchto podnikových nátěrů jezdí autobusy často celé bílé nebo v celovozových reklamních nátěrech, případně v jejich podkladových barvách. Mnoho autobusů má na předních částech bočnic nalepeny městské erby.

(18)

(18) Karosa B 941E ev. č. 203 (r. v. 2000) odstavená u mycí linky DP v březnu 2005.

(19)

(19) Již neprovozní slovinský autobus Tambus TAM 272 A (jediný svého typu v ČR) v garážích. Červenec 2005.

Některé autobusy řady Karosa 700 a všechny novější jsou vybaveny digitálními orientacemi. Zatímco na čele vozu je uvedeno číslo linky a konečná a na zádi pouze číslo (stejně jako ve většině velkých provozů), na bocích vozu je uvedena na plastových orientacích celá trasa (vypsání důležitých zastávek) a na digitálních orientacích v horním řádku výchozí a v dolním cílová zastávka. Číslo linky je zde však nahrazeno šipkou shora dolů, která ukazuje směr projíždění trasy. Zejména na digitálních orientacích to působí zvláštně.
Autobusy s digitálními orientacemi jsou jimi vybaveny jen vně, uvnitř je nemají. Hlášení zastávek neexistuje. Plastové orientace na čelech vozů se umísťují do spodní části skla, v horním rámečku na ceduli je uveden název dopravce.

(20)

(20) Karosa B 732 ev. č. 124 (r. v. 1994) na lince 2 v zastávce Myslbekova, únor 2007.

(21)

(21) Karosa Citelis Line ev. č. 196 (r. v. 2005) v areálu Dopravního podniku města Děčína, únor 2007.

Obnova vozového parku autobusů bude pokračovat i v dalších letech, a to výhradně nízkopodlažními autobusy, které budou dodávány v městském trojdvéřovém provedení běžné délky (2007 - 2009 každý rok 2 ks), linkovém dvoudvéřovém provedení běžné délky (2007 - 2009 každý rok 3 ks) a kloubovém městském provedení (2008 a 2009 po jednom kuse).

(22)

(22) SOR C 7.5 ev. č. 503 na lince 3 v zastávce Hlavní nádraží, březen 2005.

(23)

(23) Zajímavá reklama na modernizace autobusů Dopravním podnikem města Děčína. Červenec 2005.

Garáže Dopravního podniku města Děčína se nacházejí v Dělnické ulici ve čtvrti Bažantnice u zastávek MHD Dopravní podnik a Bažantnice. Ve stejné lokalitě měly vozovnu i trolejbusy. V blízkosti garáží má dopravce i čerpací stanici a mycí linku, kterou používají také automobily.

(24)

(24) Garáže Dopravního podniku s kloubovými autobusy Karosa B 741 v červenci 2005.

(25)

(25) Sídlo Dopravního podniku města Děčína v Dělnické ulici, únor 2007.

Zpět na hlavní stranu