Třebíč

Poslední aktualizace 29. 9. 2006
(1)

(1) Karosa B 732 TR 70-53 ev. č. 31 na konečné linky 7 Karlovo náměstí, srpen 2006.

Město Třebíč leží na západě Moravy v kraji Vysočina v Jevišovické pahorkatině na řece Jihlavě a v současnosti má zhruba 40 000 obyvatel. Funguje zde průmysl strojírenský, obuvní, textilní, dřevozpracující a potravinářský.
Město má zachováno historické centrum s mnoha zajímavými památkami, z nichž románská bazilika v areálu zámku a židovská čtvrť se hřbitovem jsou od roku 2003 zapsány v seznamu světového dědictví UNESCO. 30 km od města leží jaderná elektrárna Dukovany, jejíž výstavba započala v roce 1978 a jednotlivé čtyři bloky byly uvedeny do provozu v letech 1985 - 1987. 70. a 80. léta 20. století byla také obdobím největšího rozvoje města.

(2)

(2) Mercedes-Benz Citaro 1J6 8268 ev. č. 42 na lince 4 u zastávky Bráfova, srpen 2006.

Městská hromadná doprava zajišťovaná pouze autobusy je v Třebíči v provozu od 50. let 20. století. Dopravcem byl národní a později státní podnik ČSAD Brno, dopravní závod 610 Třebíč, který byl v roce 1993 privatizován a nadále fungoval jako firma TRADO, s.r.o. Společnost TRADO se v roce 1996 rozdělila - provoz MHD od té doby zajišťuje firma TRADO-MAD, s.r.o. a provoz regionálních a dálkových linek dopravce TRADO-BUS, s.r.o. Od roku 2003 většinovým a od roku 2004 jediným společníkem obou dopravců je jihlavský ICOM transport a.s.
Sídlo obou společností se nachází na adrese Komenského náměstí 137 (v budově autobusového nádraží) a garáže v Průmyslové ulici 154 (u zastávky MHD Hrotovická).

(3)

(3) Zleva Karosa B 932 TRA 10-04 ev. č. 48 na lince 5 a Karosa B 732 TR 92-51 ev. č. 22 na lince 1 v zastávce Karlovo náměstí, srpen 2006.

V současnosti je v provozu devět městských autobusových linek označených souvislou číselnou řadou 1 - 9.
Trasy linek jsou uvedeny v následující tabulce. Vypsány jsou pouze vybrané zastávky a nejsou vyznačeny jednotlivé varianty trasy.

Č.Trasa
1

Za Rybníkem - Revoluční - Komenského nám. - Karlovo nám. - Nemocnice - Březinova - Poliklinika

2

Hřbitov - Týn - Palackého - Na Příkopech - Zámek - Karlovo nám. - Nemocnice - Březinova - Nádražní - Poliklinika

3

Za Rybníkem - Revoluční - Komenského nám. - Karlovo nám. - Zámek - Na Příkopech - Palackého - Týn - Poliklinika Hájek - Atom hotel - ZŠ Na Kopcích - Kaufland (tam) - Karlovo nám. (tam)

4

Atom hotel - Poliklinika Hájek - Týn - Benešova - Dřevařské závody - ZŠ Na Kopcích - Karlovo nám. - Komenského nám. - Nemocnice - Kubišova - Poliklinika

5

Hřbitov - Týn - Benešova - Dřevařské závody - ZŠ Na Kopcích - Karlovo nám. - Komenského nám. - Revoluční - Za Rybníkem

6

Karlovo nám. - ZŠ Na Kopcích - Benešova - Týn - Palackého (tam) - Zámek (tam) - Karlovo nám. (tam)

7

Ptáčov - Kaufland - Karlovo nám. - Komenského nám. - Revoluční - Za Rybníkem

8

Samešova - Dřevařské závody - Karlovo nám. - Komenského nám. - Nádražní - Březinova - U Lípy - Tusculum

9

Karlovo nám. - Revoluční - Poušov

(4)

(4) Karosa B 931 TR 99-90 ev. č. 40 na lince 3 v zastávce Žerotínovo náměstí, srpen 2006.

Na linkách 1, 2, 4 a 5 jedou ve špičkách pracovních dnů dva až čtyři spoje za hodinu v různých intervalech, v sedle je zaveden pravidelný interval 30 nebo 60 minut a o víkendu 60 minut (linka 2 však o víkendu nejezdí kolem poledne). Linka 3 jezdí v intervalech většinou 30 nebo 60 minut, ve špičkách je však její provoz omezen a o víkendu jezdí sice po 60 minutách, ale pouze cca od 5.00 do 7.30, od 12.00 do 13.30 a od 18.00 do 21.30 hodin. Na lince 6 jedou ve špičce jeden až dva spoje za hodinu, jindy nejezdí. Na linkách 7 a 8 jezdí několik spojů denně, v jedné hodině maximálně dva. Linka 8 nejezdí o víkendu. Linka 9 je tvořena v každém směru jedním spojem v pracovní dny ráno a dvěma odpoledne.
Linka 6 má jako jediná v každém směru jen jednu variantu trasy, ostatní linky se liší nejen zkracováním vybraných spojů, ale i větvením na trase.

(5)

(5) Mercedes-Benz Citaro 1J6 8268 ev. č. 42 na lince 4 u zastávky Bráfova, srpen 2006.

Hlavním přestupním bodem mezi linkami městské dopravy je Karlovo náměstí v historickém centru města, kde jsou večer a o víkendech pro usnadnění přestupů zajištěny návaznosti jednotlivých linek. Další významnou zastávkou, ležící na ulici před autobusovým nádražím, je Komenského náměstí. Přímo na autobusové nádraží linky MHD nezajíždějí. Stejně tak nejezdí ani přímo před budovu železniční stanice, ke které je třeba dojít pěšky ze zastávky Bráfova či Nádražní.

(6)

(6) Karosa B 732 TR 69-70 ev. č. 39 z linky 3 odstavená na autobusovém nádraží, srpen 2006.

Provoz linek MHD je zajišťován autobusy běžné délky městského trojdvéřového provedení, a to vozy s podlahou v normální úrovni typů Karosa B 732, Karosa B 931, Karosa B 932, Karosa B 932E a Karosa B 952 a jedním nízkopodlažním autobusem Mercedes-Benz Citaro. Poslední dva autobusy, jeden typu Karosa B 732 a jeden B 932, jezdí v původním továrním červeno-bílém městském nátěru. Větší počet vozů má čelo natřeno klasicky červeno-bíle, boky však modro-bíle (se stejným uspořádáním barevných pruhů jako v továrním provedení) a na zádi je u nich červený jen nárazník, zbytek plochy je bílý. Někdy má vůz čelo a záď červeno-bílé shodně s tovární verzí, ale boky jsou celé bílé. Rozšířený je také zvláštní městský nátěr, ve kterém jsou čelo a záď vozu žluto-červené (se dvěma červenými pruhy) a boky žluto-šedé (s jedním šedým pruhem ve spodní části vozu). Nízkopodlažní Citaro je celé modro-bílé (s jedním modrým pruhem ve spodní části).

(7)

(7) Karosa B 732 TR 92-51 ev. č. 22 na lince 1 odjíždí ze zastávky Hrotovická v srpnu 2006. Mohutné sloupy byly připraveny pro zavěšení trakčního vedení trolejbusů.

Existují také celovozové reklamní nátěry na různých barevných podkladech, rozšířenější však jsou menší reklamní samolepky.
Autobusy Karosa B 931, B 932E a B 952 jsou vybaveny digitálními orientacemi, a to na čele, boku i zádi. U ostatních vozů jsou na tato místa osazovány plastové cedule se žlutým písmem na černém pozadí. Digitální orientace nemá nízkopodlažní Citaro, u nějž je místo pro přední displej přelepeno mohutnými bílými písmeny "Městská doprava" a plastová orientace se umísťuje do dolní části skla místo do horní jako obvykle.

(8)

(8) Karosa B 932E TRJ 34-35 ev. č. 41 na lince 4 v zastávce Nemocnice, srpen 2006.

Do autobusů MHD se nastupuje předními dveřmi a vystupuje se dveřmi ostatními. Tarif MHD je nepřestupný. Jednotlivé jízdné je možno hradit v hotovosti nebo čipovou kartou. Jedna libovolně dlouhá jízda bez přestupu stojí při platbě v hotovosti 10,- Kč, při platbě čipovou kartou však jen 7,- Kč. Plné jízdné platí kromě cestujících bez nároku na slevu také pes přepravovaný mimo schránu s nepropustným dnem. Nárok na zlevněné jízdné (5,- Kč v hotovosti a 3,- Kč s čipovou kartou) mají děti od 6 do 15 let, starobní a plně invalidní důchodci, ve shodné výši se platí přepravné za kočárek bez dítěte, invalidní vozík bez uživatele, rozměrnější zavazadlo a psa ve schráně s nepropustným dnem. Bezplatně se přepravují např. děti do 6 let věku, dětský kočárek s dítětem, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a strážníci Městské policie Třebíč v uniformě.

(9)

(9) Karosa B 932 TRA 10-04 ev. č. 48 na lince 5 odjíždí ze zastávky Karlovo náměstí v srpnu 2006.

Čipové karty nabité jako elektronické peněženky si dopravci TRADO-MAD a TRADO-BUS vzájemně uznávají, na regionálních linkách však v obvodu MHD Třebíč neplatí tarif městské dopravy. Čipové karty mohou sloužit také jako nepřenosné časové jízdenky (předplatní legitimace), umožňující držiteli vykonat ve stanoveném období libovolný počet jízd bez dalšího placení. Časové jízdenky existují občanské, důchodcovské a žákovské a studentské (důchodci platí stejně jako žáci a studenti). K dispozici jsou měsíční a čtvrtletní, v případě žákovské a studentské pouze měsíční. Měsíční občanská jízdenka stojí 190,- Kč, čtvrtletní 500,- Kč. V autobusech TRADO-BUS nejsou časové jízdenky uznávány.

(10)

(10) Označníky zastávek MHD Třebíč - zleva červená varianta v zastávce Hrotovická a modrá v zastávce Karlovo náměstí. Srpen 2006.

Většina zastávek MHD je vybavena městskými dvoutyčovými označníky s červeně nebo modře natřenými tyčemi, modře orámovaným terčem s nakresleným autobusem neurčitého typu, nad kterým jsou uvedena v obdélníčcích čísla zastavujících linek a pod ním název zastávky, a bílou deskou pro umístění jízdních řádů. Odpadkový koš součástí označníku není a bývá položen na zemi v jeho blízkosti. Některé zastávky jsou osazeny označníky podobnými regionální dopravě, tzn. jednotyčové konstrukce s kulatým terčem "zastávka", nad kterým je však umístěna deska s čísly zastavujících linek a pod ním další cedule s názvem zastávky.

(11)

(11) Jízdní řád linky 4, srpen 2006.

Jízdní řády jsou městského provedení, tj. s uvedením odjezdů spojů pouze z aktuální zastávky. Uváděno je pouze zkrácené označení linky jednociferným číslem, v jehož blízkosti je umístěn výrazný nápis "Městská autobusová doprava" a menší "MAD v Třebíči". Odlišnosti tras jednotlivých spojů jsou vyznačeny bílými čísly v černě vyplněných kolečkách za časy odjezdů. Jinými symboly jsou označena další omezení (např. "nejede 31. 12.") nebo "spoje zajišťované zpravidla nízkopodlažním autobusem". Nechybí ani informace o cenách jednotlivého jízdného. V nejvýznamnějších zastávkách jsou umístěna i shcémata linek, smluvní přepravní podmínky a plné znění tarifu. Jízdní řády i případné další materiály dopravce jsou umístěny za plastovou deskou, takže lépe odolávají rozmarům počasí a vandalů než při obvyklém přilepení.

(12)

(12) Schéma linek MHD v zastávce Karlovo náměstí, srpen 2006.

Třebíčí prochází silnice 1. třídy číslo I/23 Písek - Jindřichův Hradec - Telč - Třebíč - Náměšť nad Oslavou - Kývalka. Silnic 2. třídy vede do města více, nejvýznamnější z nich je číslo II/360 Křižanov - Velké Meziříčí - Třebíč - Jaroměřice nad Rokytnou.
Největším provozovatelem regionální a dálkové autobusové dopravy je TRADO-BUS, s.r.o., z dalších dopravců stojí za zmínku např. TREDOS, spol. s r.o., BK BUS, s.r.o. nebo Oldřich Řezanina.

(13)

(13) Garáže dopravců TRADO-MAD a TRADO-BUS v Průmyslové ulici v Třebíči, srpen 2006.

Třebíč leží na železniční trati číslo 240 Brno - Střelice - Studenec - Třebíč - Okříšky - Jihlava, která je jednokolejná (v úseku Brno - Střelice dvoukolejná) a neelektrifikovaná a jsou po ní kromě osobních vlaků vedeny také vlaky spěšné a rychlíky. Na území města Třebíče leží kromě železniční stanice Třebíč také zastávka Třebíč - Borovina.

(14)

(14) Karosa B 732 TR 87-64 ev. č. 55 v celovozovém reklamním nátěru na lince 2 u zastávky Bráfova, srpen 2006.

V Třebíči sídlí společnost TEDOM s.r.o., která zde začala v dubnu 2006 stavět závod pro výrobu autobusů, který má být dokončen v říjnu a v listopadu zde má být zahájena výroba.
Další dopravní zajímavostí Třebíče je to, že v době nejsilnějšího provozu MHD v 80. letech se zde vážně uvažovalo o zřízení trolejbusového provozu. Některé komunikace dokonce již byly osazeny sloupy trakčního vedení, které zde stojí dodnes. Vzhledem k nové ekonomické situaci v 90. letech z výstavby trolejbusového provozu sešlo a dnes už nepřichází v úvahu.

(15)

(15) Autobusové nádraží v Třebíči s vozy dopravce TRADO-BUS, srpen 2006.

(16)

(16) Osobní vlak do Jihlavy tvořený motorovým vozem řady 842 a dvěma přípojnými vozy Bmx v ŽST Třebíč, srpen 2006.

Odkazy
Dopravce TRADO-MAD, s.r.o.
Společnost pro veřejnou dopravu - Třebíč
Město Třebíč
Dopravce TRADO-BUS, s.r.o.
Dopravce TREDOS, spol. s r.o.
Dopravce České dráhy, a.s.
Autobusy TEDOM Kronos vyráběné v Třebíči

Zpět na hlavní stranu