Strakonice

Poslední aktualizace 13. 2. 2006
(1)

(1) Karosa B 732 STA 02-75 přijíždí na lince 3 do zastávky Velké náměstí při cestě do Katovic, listopad 2005.

Město Strakonice leží v Jihočeském kraji v Blatenské pahorkatině na soutoku řeky Volyňky s Otavou. V současné době má přibližně 25 000 obyvatel.
Ve městě funguje průmysl strojírenský (podnik ČZ vyráběl v minulosti známé motocykly, dnes zbraně, manipulační techniku, obráběcí stroje, turbodmychadla aj.), textilní, stavebních hmot, dřevozpracující, polygrafický a potravinářský (např. pivo Strakonický Dudák a Strakonický Nektar). Za pozornost stojí také historické památky, např. původem románský hrad ze 13. století, renesanční kostel nebo barokní masné krámy.

(2)

(2) Karosa-Renault CityBus 12m 2C0 5848 na lince 1 u zastávky Sídliště směr Železniční stanice, listopad 2005.

Městskou hromadnou dopravu ve Strakonicích provozuje dopravce ČSAD STTRANS a.s.. Tato společnost byla založena v roce 1999 jako společný podnik ČSAD JIHOTRANS a.s. České Budějovice a Sdružení měst a obcí okresu Strakonice, z nichž každý vlastní 50% akcií. V roce 2001 odkoupila strakonický dopravní závod státního podniku ČSAD Strakonice (bývalou provozovnu Strakonice dopravního závodu 207 Strakonice krajského národního podniku ČSAD České Budějovice).
Garáže dopravce se nacházejí v ulici U Nádraží, v těsné blízkosti nádraží vlakového i autobusového.

(3)

(3) Karosa B 732 ST 76-23 na lince 2 u železniční stanice, listopad 2005.

Provoz městské hromadné dopravy je tvořen třemi autobusovými linkami, označenými čísly 1 - 3. S ohledem na rozlohu města a počet obyvatel je počet linek poměrně nízký, obdobně veliká města mívají linek více.
Všechny linky MHD se sjíždějí k železniční stanici, kde jsou jejich spoje často ukončeny. Na blízké autobusové nádraží městské linky nezajíždějí. Další významnou zastávkou, kde se stýkají všechny linky, je Velké náměstí v centru města. To je významnou nácestnou zastávkou i pro regionální autobusové linky.

(4)

(4) Karosa-Renault CityBus 12m 2C0 5848 na lince 1 u zastávky Velké náměstí směr Starý Dražejov, listopad 2005.

Současné linkové vedení je uvedeno v následující tabulce. Nejsou odlišeny různé varianty trasy, kterých je na všech linkách několik, a nejsou uváděny úseky trasy, které jsou sice uvedeny v jízdním řádu, ale žádný spoj je neprojíždí.

1

Povážská prodejna (tam) - Žel. st. - 5. května - Velké nám. - Sídl. Mír - Máchova ul. kurty - Zvolenská - Sídliště - Švandy Dudáka - Jezárky - Starý Dražejov

2

Modlešovice - Podsrp-hájenka - Podsrp-prodejna - Povážská prodejna - Žel. st. - 5. května - Na Ohradě - Velké nám. - Sídl. 1. máje - Radomyšlská I - Zvolenská - Sídliště - Starý Dražejov - Švandy Dudáka - Ul. Tisová

3

Žel. st. - 5. května - Velké nám. - Sídl. Mír - Nový Dražejov - Katovice, škola - Katovice - Katovice, U Trčků

Všechny linky MHD jsou v provozu celodenně a celotýdně. První spoje v pracovní dny vyjíždějí kolem 4.30, poslední zatahují kolem 23.30. Intervaly mezi spoji jsou i v nejčastěji projížděných úsecích linek dosti dlouhé a nepravidelné. Až na několik výjimek (na linkách 1 a 2 ve špičce) jsou přibližně hodinové nebo ještě delší, kolem dvou či dokonce tří hodin. Mimo pracovní dny je provoz ještě podstatně slabší, na jedné lince jedou jedním směrem tři nebo čtyři spoje za den.

(5)

(5) Jízdní řád linky MHD 2 (385 002) pro oba směry v zastávce Železniční stanice, listopad 2005.

Do autobusů MHD se nastupuje pouze předními dveřmi a vystupuje se dveřmi ostatními. Jednotlivé jízdenky se prodávají v předprodeji a při nástupu do vozu si je cestující znehodnocují v mechanických označovacích strojcích. Jízdenka po označení platí pro jednu libovolně dlouhou jízdu bez přestupu.
Plnocenné jízdné činí 5,- Kč, zlevněné 2,- Kč. Ve vozidle lze zakoupit pouze plnocennou jízdenku s přirážkou za 6,- Kč. V tomto případě je jízdenka vytištěna z elektronické pokladny. Stálí cestující mohou používat měsíční časové jízdenky.
Na bezplatnou přepravu mají nárok děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P a jejich průvodci a důchodci - účastníci odboje.

(6)

(6) V horní řadě jízdenky MHD Strakonice z předprodeje - zleva plnocenná, zlevněná a rub jízdenky. Dole jízdenka z regionální linky ČSAD STTRANS. Listopad 2005.

K provozu na linkách městské hromadné dopravy jsou vyhrazeny celkem čtyři autobusy městského trojdvéřového provedení. Tři z nich jsou typu Karosa B 732 s podlahou v normální úrovni a mechanickými převodovkami, čtvrtý je nízkopodlažní typu Karosa-Renault CityBus 12m s převodovku automatickou. Tento vůz byl dodán v prosinci 2004 a je posledního provedení tohoto typu autobusu se zakulacenými madly a sedadly Irisbus. V provozu nahradil čtvrtou Karosu B 732.
Jedna Karosa B 732 jezdí ve firemním modro-bílém nátěru ČSAD STTRANS (shodném s nátěrem ČSAD JIHOTRANS), ostatní autobusy v celovozových reklamních nátěrech. Nízkopodlažní CityBus jezdil po dodání před umístěním celovozové reklamy bílý.
CityBus je jako jediný autobus strakonické MHD vybaven digitálními orientacemi, a to s číslem linky a trasou na čele a dvéřovém boku a samotným číslem linky na zádi. Ostatní autobusy používají orientace plastové, které jsou umístěny pouze za čelním sklem.

(7)

(7) Karosa B 732 STA 02-75 v celovozovém reklamním nátěru Českého rozhlasu České Budějovice na konečné linky 3 Železniční stanice, listopad 2005.

Kromě autobusů městského provedení jsou některé spoje městské dopravy zajišťovány i autobusy dvoudvéřového linkového provedení (značek Karosa a MAN, dříve i Mercedes a SOR), které jsou někdy rovněž vybaveny mechanickými označovači jízdenek, ale někdy ne. Takový případ je dokonce ošetřen poučením na rubu jízdenky: "Použijete-li vozidla meziměstské linky ČSAD zajišťujícího přepravu v MHD, předložte jízdenku ihned k označení řidiči!"
K minulosti strakonické městské dopravy patří i provoz kloubových autobusů, které vyjížděly na linku 3. Poslední dva zdejší Ikarusy 280.08 byly odprodány do Tábora - červeno-bílý vůz ST 55-65 (r. v. 1988) odprodaný v listopadu 2001 zde jezdí jako TAJ 60-88 dosud, reklamně natřený ST 45-72 (r. v. 1985) prodaný v dubnu 2003 dosloužil v listopadu 2005 a byl prodán na Ukrajinu.

(8)

(8) Různé druhy zastávkových označníků MHD Strakonice, listopad 2005 - zleva červený jednotyčový (Švandy Dudáka), červený dvoutyčový (Husova) a nejnovější šedý dvoutyčový (Zvolenská).

Zastávky městské dopravy jsou osazeny několika druhy označníků, z nichž převládá nový hranatý šedý dvoutyčový sloupek s odpadkovým košem a jízdními řády krytými plastem. Na všech těchto nových šedých označnících je výrazně uveden název zastávky, stejně jako na starších konstrukcích zajímavě prolomených červených označníků. Na těch jsou na rozdíl od nových navíc uvedena čísla zastavujících linek.
Jízdní řády jsou klasického provedení ČSAD jako u regionálních a dálkových linek, tzn. jsou v nich uvedeny celé trasy spojů. Linka je označena pouze šestimístným licenčním číslem, jednociferné městské číslo není uvedeno. Na to, že se jedná o linku MHD, upozorňuje pouze nepatrný text skrytý do ostatních poznámek ve spodní části papíru: "Frekvence v územním obvodu městské dopravy Strakonice se přepravuje za tarif městské dopravy ČSAD STTRANS a.s., Strakonice". Následuje stručný výpis tarifu. Spoje zajišťované nízkopodlažními vozidly nejsou v jízdních řádech odlišeny.
Hledání odjezdu nejbližšího spoje z takovýchto jízdních řádů je velmi zdlouhavé, zvláště není-li název aktuální zastávky podtržen. Vzhledem k velkému množství variant spojů jsou však jízdní řády typu ČSAD výhodnější než městské.

(9)

(9) Garáže ČSAD STTRANS v ulici U Nádraží, listopad 2005.

Městská doprava je ve Strakonicích velmi silně využívána. Jistě je to také díky nízkému jízdnému. Pokud by však byl její provoz silnější, bylo by cestujících ještě více, protože v současnosti se často vyplatí raději jít třeba přes celé město pěšky, než čekat na spoj jedoucí za hodinu. Protože je spojů městské dopravy málo, dávají mnozí obyvatelé města kromě chůze pěšky přednost také jízdě na kole či automobilem.

(10)

(10) Karosa C 734 na lince Praha - Vimperk dopravce Probo Trans Beroun na autobusovém nádraží ve Strakonicích, listopad 2005.

Strakonicemi prochází významná silnice 1. třídy číslo 4 Praha - Milín - Strakonice - Vimperk - Strážný (st. hranice). Kříží se zde se silnicí 1. třídy číslo 22 Domažlice - Klatovy - Horažďovice - Strakonice - Vodňany.
Většinu regionální a dálkové autobusové dopravy zajišťuje místní dopravce ČSAD STTRANS. Dalšími významnými dopravci jsou sousední firmy ČSAD Autobusy České Budějovice (Písek, Prachatice, Vimperk) a Záruba M&K (Vodňany). Kromě nich jezdí do Strakonic ještě např. Probo Trans Beroun, ČSAD Autobusy Plzeň nebo Vratislav Štáhlich (Praha).
Velký význam má autobusové spojení s Prahou, kterému může železnice s výrazně delší trasou (přes Zdice) a tím i cenou a jízdní dobou těžko konkurovat.

(11)

(11) Železniční stanice Strakonice s motorovým vozem řady 810, listopad 2005.

Přes Strakonice je vedena železniční trať číslo 190 České Budějovice - Číčenice - Protivín - Strakonice - Horažďovice předměstí - Nepomuk - Plzeň, která je v úseku přes Strakonice jednokolejná a v celé délce elektrifikovaná střídavou napájecí soustavou o napětí 25 kV/50 Hz. Po této trati jsou vedeny kromě osobních vlaků i rychlíky, které zajišťují přímé spojení kromě Českých Budějovic a Plzně také s Prahou (přes Ražice, Příbram a Zdice) a Brnem (přes Jindřichův Hradec a Jihlavu).
Z tratě číslo 190 odbočují ve Strakonicích tratě 198 do Volar a 203 přes Blatnou do Březnice. Ty jsou obě jednokolejné a neelektrifikované a jezdí po nich pouze osobní (zastávkové) vlaky.

Odkazy
ČSAD STTRANS a.s.
Společnost pro veřejnou dopravu - Strakonice
Město Strakonice
Neoficiální stránky města Strakonice

Zpět na hlavní stranu