Špindlerův Mlýn

Poslední aktualizace 1. 3. 2007
(1) Foto Petr Král

(1) Karosa B 732 TUA 34-55 na lince 696 001 na Špindlerovku na autobusovém nádraží, červen 2006.

Město Špindlerův Mlýn s pouhými 1 300 stálými obyvateli leží v severovýchodních Čechách v Královéhradeckém kraji v okrese Trutnov na horním toku Labe. Je nejvýznamnějším sportovním a rekreačním střediskem Krkonoš. V 16. až 18. století se v místě těžily rudy mědi a stříbra, rozvoj turistiky nastal od konce 19. století.

(2) Foto Petr Král

(2) SOR B 9.5 1H8 7448 na lince 696 002 do Svatého Petra projíždí kolem autobusového nádraží, červen 2006.

Díky rozsáhlému turistickému ruchu má Špindlerův Mlýn navzdory své nepatrné velikosti a počtu obyvatel vlastní provoz městské hromadné dopravy. Za městskou dopravu lze považovat čtyři autobusové linky provozované dopravcem Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. se sídlem Špindlerův Mlýn, Vrchlabská č. p. 71. Linky jsou označeny šestimístnými licenčními čísly 696 001, 696 002, 696 003 a pravděpodobně 696 004. "Pravděpodobné" licenční číslo, jehož existenci lze pouze předpokládat, protože není uváděno, náleží lince Ski Busu Hromovka - Medvědín. Možná tento Ski Bus vůbec není vůbec linkou s licencí.
Zjednodušené označení jednocifernými čísly se používá pouze v případě některých linek, a to jen na ceduli za čelním sklem některých vozů. Linka 696 003 na Medvědín a k Horalu je rozlišována jako "Městská doprava - zimní provoz" a linka z Hromovky na Medvědín jako "Ski Bus" (resp. "Skibus"). Časté je uvádění linky 696 002 do Svatého Petra jako dvou linek - zvlášť varianty pro letní a zimní provoz. To už tak nesnadnou orientaci cestujících ještě zhoršuje.

(3) Foto Petr Král

(3) Karosa B 732 1H8 7469 na lince 696 001 na Špindlerovku na autobusovém nádraží, červen 2006.

Trasy linek jsou uvedeny v následující tabulce. Jedná se pouze o výpis vybraných zastávek z celých tras linek. Nejsou vyznačeny jednotlivé varianty spojů. Spoje linek se často odlišují nejen zkrácením o koncové úseky, ale i větvením na trase.

LinkaTrasa
696 001

Labská (tam) - Autobusové nádraží - Parkoviště č. 3 - Dívčí lávky - Davidovy boudy - Jelení boudy horní - Špindlerovka

696 002

Letní provoz:
Autobusové nádraží (zpět) - Bedřiška - Artex - Autobusové nádraží - Lomnice - Horal - Svatý Petr otáčka

Zimní provoz:
Parkoviště č. 2 - Montána - Bedřiška - Artex - Parkoviště č. 2 - SKI areal - Lomnice - Medvědín - Horal - Svatý Petr otáčka

696 003

Parkoviště č. 1 - Medvědín - Lomnice - SKI areál - Stoh - Svatý Petr otáčka - Horal

?

Hromovka (Parkoviště č. 2) - Medvědín

(4) Foto Petr Král

(4) Karosa B 732 TUA 34-55 na lince 696 001 na Špindlerovku na autobusovém nádraží, červen 2006.

Linka 696 001 na Špindlerovku (konečná je označována také jako Špindlerova bouda) je v provozu celoročně denně od 6.30 do 17.30 hodin v pravidelném intervalu 60 minut, pouze mezi prvním a druhým ranním spojem 120 minut. V úseku Labská - Autobusové nádraží jsou vedeny pouze dva spoje dopoledne v uvedeném směru.

(5) Foto Petr Král

(5) Karosa B 732 1H8 7504 na lince skibusu na Medvědín na autobusovém nádraží, únor 2007.

Na lince 696 002 do Svatého Petra je v letním provozu (od poloviny dubna do poloviny prosince) vedeno každým směrem devět spojů v rozsahu od 5.45 do 18.45 hodin, z toho některé jedou jen ve dnech školního vyučování, v pracovní dny nebo nejedou v neděli. Intervaly jsou různé. Variant trasy je několik, všechny spoje mají společný úsek Autobusové nádraží - Lomnice.
V zimním provozu jede ve stejném časovém rozsahu směrem do Svatého Petra čtrnáct spojů a opačně třináct.

(6) Foto Petr Král

(6) Karosa C 734 dopravce KAD spol. s r.o. Vrchlabí TU 95-77 na konečné linky 969 002 do Svatého Petra (s orientací se zjednodušeným označením linky číslem 2) na autobusovém nádraží, únor 2007.

Linka 696 003 na Medvědín a k Horalu je v provozu pouze v zimním období od poloviny prosince do poloviny dubna. Každým směrem jede od 8.30 do 15.30 dvanáct spojů v různých intervalech a variantách trasy. K Horalu jedou pouze dva spoje odpoledne a od Horalu jeden.
Linka Ski Busu jezdí v zimním období od 9.00 do 17.00 hodin v intervalech 30 - 90 minut. Zastavuje pouze v konečných zastávkách Hromovka a Medvědín.

(7) Foto Petr Král

(7) Karosa B 732 1H8 7469 na lince 696 001 na Špindlerovku na autobusovém nádraží, červen 2006.

Na linky městské dopravy jsou nasazovány autobusy typů Karosa C 734, Karosa B 732, SOR C 7.5 a SOR B 9.5 v nátěru bílém, červeno-bílém nebo celovozovém reklamním. Autobusy Karosa byly zakoupeny ojeté od jiných dopravců a většinou jsou v horším technickém stavu.
Kromě autobusů ve vlastnictví Služeb města Špindlerův Mlýn jsou vypravovány i vozy ve vlastnictví dopravce KAD spol. s r.o. (Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí).

(8) Foto Petr Král

(8) Tentýž označník zastávky Artex zleva v červnu a únoru 2006.

(9) Foto Petr Král

(9) Vzhledově neobvyklý jízdní řád linky 696 002 Autobusové nádraží - Svatý Petr-otáčka, červen 2006.

Na lince 696 001 na Špindlerovku se celoročně platí jízdné dle vzdálenosti. Na lince 696 002 do Svatého Petra se v létě platí 20,- Kč za libovolně dlouhou jízdu bez přestupu, místní obyvatelé mají nárok na zlevněné jízdné za 5,- Kč. Děti od 6 do 15 let mají nárok na poloviční jízdné, důchodci nad 70 let se přepravují zdarma. V zimě je přeprava na lince do Svatého Petra stejně jako na zimních linkách na Medvědín zdarma.
Do autobusů se nastupuje pouze předními dveřmi a vystupuje se dveřmi ostatními. Pokud se platí jízdné, jsou jízdenky vydávány z elektronických pokladen, až do roku 2006 se však používaly mechanické strojky Setright britské výroby. Služby města Špindlerův Mlýn byly jedním z posledních českých dopravců, který tyto strojky používal.

(10) Foto Petr Král

(10) Interiér autobusu Karosa B 732 TUA 34-55 Služeb města Špindlerův Mlýn, červen 2006.

(11) Foto Petr Král

(11) K odbavování cestujících sloužily na linkách městského dopravce až do roku 2006 mechanické strojky Setright. Červen 2006.

Prezentace služeb městské hromadné dopravy veřejnosti bohužel vůbec neodpovídá významu nejnavštěvovanějšího krkonošského horského střediska. Většinu údajů o provozu je možno zjistit až na místě, takže návštěvník města si může cestu městskou hromadnou dopravou dopředu jen těžko naplánovat. Na internetových stránkách dopravce (www.sluzbyspindleruvmlyn.cz) i na obou stránkách města (www.spindleruv-mlyn.cz a www.spindleruv-mlyn.com/cz jsou trasy linek a jízdní řády uvedeny nepřesně, neúplně a někdy i zmateně a s chybami (zaměněná nebo chybějící licenční čísla). Některé ze zveřejněných jízdních řádů jsou nepřehledné, špatně vyplněné nebo nesrozumitelné kvůli chybám ve zdrojovém kódu. Ani na jedněch stránkách nejsou všechny čtyři linky uvedeny vedle sebe, takže si nelze vytvořit představu o počtu linek a tedy o celkovém provozu. Celostátní informační systém o jízdních řádech IDOS linky MHD Špindlerův Mlýn nevyhledává.

(12) Foto Petr Král

(12) Garáže Služeb města Špindlerův Mlýn s autobusem Karosa C 734 (vpravo), červen 2006.

(13) Foto Petr Král

(13) SOR B 9.5 1H8 7448 na lince 696 002 do Svatého Petra na autobusovém nádraží, červen 2006.

Do Špindlerova Mlýna není s ohledem na jeho polohu vedena žádná železniční trať. Nejbližší železniční stanice se nachází v 10 km vzdáleném Vrchlabí. Po trati do Vrchlabí jsou vedeny pouze osobní vlaky a cesta bez přestupu je možná maximálně do Turnova, do Prahy je třeba přestupovat minimálně dvakrát a cesta zabere alespoň tři a čtvrt hodiny. Spojení Špindlerova Mlýna s okolím linkami veřejné hromadné dopravy tak zajišťují pouze autobusy, které mají z důvodu obtížného železničního spojení význam především v dálkové dopravě. Dálkové autobusové linky nejsou vedeny jen do Prahy, ale také do Hradce Králové, Kladna či Brna a jednou týdně jezdí i linka ČSAD Semily do Berlína. Nejvýznamnějšími autobusovými dopravci jsou KAD spol. s r.o. (Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí), OSNADO spol. s r.o. a ČSAD Semily, a.s.

(14) Foto Petr Král

(14) Autobusové nádraží ve Špindlerově Mlýně v únoru 2006.

Odkazy
Dopravce Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o.
Společnost pro veřejnou dopravu - Špindlerův Mlýn
Město Špindlerův Mlýn
Informační server Špindlerův Mlýn
Dopravce KAD spol. s r.o.
Dopravce OSNADO spol. s r.o.
Dopravce ČSAD Semily, a.s.

Zpět na hlavní stranu