Písek

Poslední aktualizace 13. 2. 2006
(1)

(1) Mercedes-Benz Citaro 1C0 1883, evidenční písmeno A, na autobusovém nádraží v listopadu 2005.

Město Písek leží v Jihočeském kraji v Táborské pahorkatině na řece Otavě a v současnosti má přibližně 30 000 obyvatel. Průmysl je zastoupen strojírenský, textilní, dřevozpracující a potravinářský, kromě toho se zde vyrábějí hudební nástroje. V centru města se nacházejí zajímavé historické památky, například gotický most přes Otavu ze 13. století, který je nejstarším zachovaným kamenným mostem v ČR. Za pozornost stojí také například zbytky městského opevnění.

(2)

(2) Karosa B 732 1C9 8281, evidenční písmeno F, na konečné Žižkova v listopadu 2005. Označník v popředí patří příměstským linkám.

Městskou hromadnou dopravu v Písku provozuje dopravce ČSAD Autobusy České Budějovice a.s.. Tato firma vznikla 1. května 2003 a provozuje dopravu v bývalých okresech Písek, Prachatice a Český Krumlov, kde navazuje na činnost původních dopravních závodů krajského národního podniku ČSAD České Budějovice.
Písecké autobusové garáže byly odprodány a autobusy se dnes odstavují na autobusovém nádraží, které bylo z toho důvodu oploceno a na noc se zavírá.

(3)

(3) Jediná písecká Karosa B 932 - 1C0 3156, evidenční písmeno C - na autobusovém nádraží v listopadu 2005.

Provoz městské hromadné dopravy je tvořen jedenácti autobusovými linkami, označenými čísly 1 - 7, 11, 22, 33 a 66. Toto neobvyklé číslování vychází z označení hlavních linek souvislou číselnou řadou 1 - 7 a variantního vedení některých z nich zdvojením čísla.
Všechny linky písecké městské dopravy nelze zastihnout v provozu najednou. Linky číslo 1 -3, 5, 7, 11 a 33 jsou v provozu pouze v pracovních dnech, linky 4 a 22 v pracovních dnech i o víkendu a linky 6 a 66 pouze o víkendu.
Všechny linky MHD se sjíždějí na stanovišti v Žižkově ulici nedaleko centra města, kde mají nácestné zastávky také regionální a dálkové autobusové linky. Většina linek obsluhuje také autobusové nádraží, kde končící spoje staví přímo v areálu nádraží a projíždějící spoje obsluhují blízkou zastávku U autobusového nádraží.
Významnou konečnou městských linek je také nádraží ČD, které se nachází jednu zastávku od autobusového nádraží.

(4)

(4) Přední dveře Karosy B 732 1C9 8281, evidenční písmeno F, a za nimi umístěné dva mechanické označovače jízdenek. Listopad 2005.

Současné linkové vedení je uvedeno v následující tabulce. Nejsou odlišeny různé varianty trasy, kterých je na všech linkách (navzdory jejich počtu) několik. Nejsou uváděny úseky trasy, které jsou sice uvedeny v jízdním řádu, ale žádný spoj je neprojíždí.

1

Strakonická - Václavské nám. - Dvořákova - Žižkova - Budovcova - U autobusového nádraží - Nádraží ČD Hypernova (tam)

2

Hradiště - Na Rozhledně - Jitex - Budovcova - Žižkova

3

Autobusové nádraží - Hradiště - Na Rozhledně - Nádraží ČD - U autobusového nádraží - Nemocnice - Budovcova - Žižkova - Logry - Dvořákova - Václavské nám. - Strakonická - Pražská - Obalovna - Dobešice

4

Žižkova - Nemocnice - U autobusového nádraží (zpět) - Václavské nám. - Dvořákova - Lesní hřbitov

5

Smrkovice - Teplárna - Semice - Flekačky - Hypernova - Žižkova - Budovcova - U autobusového nádraží - Nádraží ČD

6

Nádraží ČD - U autobusového nádraží - Budovcova - Nemocnice - Žižkova - Logry - Dvořákova - Václavské nám. - Strakonická - Šrámkův most - Nádraží ČD

7

Nádraží ČD (tam) - Jitex - Nemocnice (tam) - Žižkova (tam) - Logry (tam) - Dvořákova (tam) - Autobusové nádraží (tam) - U autobusového nádraží (zpět) - Nádraží ČD (zpět) - Václavské nám. (tam) - Šrámkův most (tam) - Nádraží ČD (tam)

11

Strakonická - Václavské nám. - Dvořákova - Kovosvit - Logry - Žižkova - Nemocnice - Budovcova - Jitex - U autobusového nádraží - Nádraží ČD

22

Hradiště - Na Rozhledně - Jitex - Budovcova - Nemocnice - Žižkova - Kovosvit - Nábřeží 1. máje

33

Smrkovice - Teplárna - Nemocnice - Žižkova - Logry - Kovosvit - Dvořákova - Pražská - Obalovna - Dobešice

66

Nádraží ČD - Na Rozhledně - Hradiště - Jitex - Budovcova - Žižkova - Hypernova - Semice - Smrkovice

(5)

(5) Na zastávce Budovcova jsou sice jízdní řády umístěny za sklem a doplněny výrazným propagačním materiálem ČSAD Autobusy České Budějovice, název zastávky však není nikde uveden ani podtržen v jízdních řádech. Listopad 2005.

S ohledem na velký počet linek je na jednotlivých linkách provoz velmi slabý. Až na několik výjimek ve špičce se intervaly pohybují kolem hodiny nebo jsou ještě delší, některé linky jsou tvořeny pouze několika spoji za den. První spoje MHD jedou v pracovní den kolem půl páté a poslední kolem půl jedenácté.
Přehlednosti provozu by neškodilo snížení počtu linek, které by však nemuselo znamenat zvyšování počtu variant tras spojů na jednotlivých linkách.

(6)

(6) Karosa C 935E 1C6 4056 (bez evidenčního písmena) na lince 1 u klasického městského označníku na konečné Nádraží ČD, listopad 2005.

Do autobusů MHD se nastupuje pouze předními dveřmi a vystupuje se dveřmi ostatními. Jednotlivé jízdenky se prodávají v předprodeji a při nástupu do vozu si je cestující znehodnocují v mechanických označovacích strojcích. Jízdenka po označení platí pro jednu libovolně dlouhou jízdu bez přestupu.
Za jízdenku z předprodeje zaplatí dospělá osoba 6,- Kč, stejně se platí za psa. Děti od 6 do 15 let a občané Písku od 65 let platí 3,- Kč. Stejnou cenu stojí dovozné za zavazadlo. Ve vozidle lze zakoupit pouze plnocennou jízdenku s přirážkou za 10,- Kč. V tomto případě je jízdenka vytištěna z elektronické pokladny. Stálí cestující mohou používat časové jízdenky, které existují měsíční (plnocenná 190,- Kč, žákovská a pro občany Písku od 65 let 95,- Kč) a čtvrtletní (plnocenná 420,- Kč).
Na bezplatnou přepravu mají nárok děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P a jejich průvodci a důchodci - účastníci odboje.

(7)

(7) Jízdní řád jednoho směru linky MHD číslo 3 (365 303) v zastávce U autobusového nádraží, listopad 2005.

K provozu na linkách městské hromadné dopravy je vyhrazeno celkem pět autobusů městského trojdvéřového provedení. Tyto autobusy nejsou sice označeny evidenčními čísly, ale zato mají evidenční písmena, která jsou uvedena modře na čele vozu nebo na boku u předních dveří.
Nejstaršími vozy z nich jsou dva autobusy Karosa B 732, evidenční písmena D a F. Jedním vozem je zastoupen typ Karosa B 932, písmeno C. Vozy A a B jsou nízkopodlažní autobusy Mercedes-Benz Citaro běžné délky 12 metrů, které byly dodány v letech 2000 (A) a 2002 (B).
Autobusy Karosa jsou vybaveny mechanickými převodovkami, vozy Mercedes-Benz Citaro mají převodovku automatickou.

(8)

(8) Karosa B 732 1C6 5164, evidenční písmeno D, na autobusovém nádraží před Karosou B 932 1C0 3156 (C). Listopad 2005.

Městské autobusy jezdí ve žlutém nátěru, doplněném názvy a logy města a na bocích označeními dopravce. Výjimkou je Karosa B 732 písmeno D, která má na žlutém podkladě umístěnu reklamu na protivínské pivo Platan.
Všechny vozy jsou vybaveny žlutě svítícími digitálními orientacemi, a to s číslem linky a trasou na čele a dvéřovém boku a samotným číslem linky na zádi dle standardu našich velkých městských provozů.
V nedávné době byla vyřazena Karosa B 732 písmeno E, která digitální orientace neměla.

(9)

(9) Mercedes-Benz Citaro 1C8 9242, evidenční písmeno B, na autobusovém nádraží v listopadu 2005.

Některé spoje městské dopravy zajišťují i autobusy dvoudvéřového linkového provedení (značek Karosa a SOR), které jsou někdy rovněž vybaveny mechanickými označovači jízdenek, ale někdy ne. Takový případ je dokonce ošetřen poučením na rubu jízdenky: "Použijete-li vozidla meziměstské linky ČSAD zajišťujícího přepravu v MHD, předložte jízdenku ihned k označení řidiči!"
Linkové autobusy mají také digitální orientace (pouze vpředu), ale čísla městských linek jsou na nich uváděna ve trojciferné podobě (poslední trojčíslí licenčního čísla linky, tj. 3XX).
Cestující jsou zvyklí na své "žluté autobusy" a při nasazení linkového autobusu se většinou ujišťují u řidiče, kam jede.

(10)

(10) Jízdenky MHD Písek z předprodeje, listopad 2005 - zleva plnocenná, zlevněná a rub jízdenky.

Zastávky městské dopravy jsou osazeny jednotyčovými modrými označníky s hranatým štítem s nakresleným autobusem v modrém rámečku. Na plechu připevněném ke štítu s autobusem jsou vylepeny štítky s čísly zastavujících linek, přičemž linky jezdící pouze v pracovní dny mají štítky s bílým pozadím a linky jezdící také nebo pouze o víkendu mají pozadí červené. Název zastávky bohužel uveden není. Pod štítem s autobusem je umístěna deska s jízdními řády (obvykle krytá sklem nebo plastem).
Jízdní řády jsou klasického provedení ČSAD jako u regionálních a dálkových linek, tzn. jsou v nich uvedeny celé trasy spojů. Linka je označena šestimístným licenčním číslem s přípisem "MHD Písek, linka č.". Jedinou odlišností od ostatních linek je u linek MHD široká šedá šipka ukazující směr jízdy, umístěná vedle seznamu zastávek. Spoje zajišťované nízkopodlažními vozidly nejsou v jízdních řádech odlišeny.
Hledání odjezdu nejbližšího spoje z takovýchto jízdních řádů je velmi zdlouhavé, zvláště není-li název aktuální zastávky podtržen (v takovém případě se cestující, který město nezná, ani nedozví, na které zastávce je). Vzhledem k velkému množství variant spojů jsou však jízdní řády typu ČSAD výhodnější než městské.
Kromě jízdního řádu jsou na každé zastávce umístěny i informace o tarifu.

(11)

(11) Vodňanský dopravce Záruba M&K jezdí do Písku i s touto kloubovou Karosou C 744 ST 75-17, zachycenou na autobusovém nádraží v listopadu 2005.

Pískem prochází silnice 1. třídy číslo 20 z Plzně přes Nepomuk, Blatnou a Vodňany do Českých Budějovic. Z té se odpojuje nedaleko od města silnice číslo 4 Praha - Milín - Strakonice - Vimperk - Strážný (st. hranice). Další silnice 1. třídy, číslo 33, vede z Písku do Tábora.
Většinu regionální a dálkové autobusové dopravy zajišťuje místní dopravce ČSAD Autobusy České Budějovice. Dalšími významnými dopravci jsou sousední firmy ČSAD STTRANS (Strakonice) a Záruba M&K (Vodňany). Kromě nich jezdí do Písku ještě např. Comett Plus (Tábor), Probo Trans Beroun, Bosák (Dobříš) nebo Zdeněk Fedorka - FEDOS (Králův Dvůr).
Velký význam má autobusové spojení s Prahou, kterému může železnice s výrazně delší trasou (přes Zdice) a tím i cenou a jízdní dobou těžko konkurovat.

(12)

(12) Železniční stanice Písek v listopadu 2005.

Přes Písek je vedena železniční trať číslo 200 Zdice - Příbram - Březnice - Písek - Putim - Protivín, která je jednokolejná a v úseku Písek - Protivín elektrifikovaná střídavou napájecí soustavou o napětí 25 kV/50 Hz. Po této trati jsou vedeny kromě osobních vlaků i rychlíky, které zajišťují přímé spojení s krajským městem Českými Budějovicemi a přes Zdice i s Prahou.
Druhou pískem procházející železnicí je trať 201 Tábor - Písek - Putim - Ražice, jednokolejná a v úseku Písek - Ražice elektrifikovaná. Jezdí po ní kromě osobních vlaků i spěšné a rychlíky (směr Strakonice).
Kromě železniční stanice Písek leží ve městě ještě zastávky Písek zastávka a Písek město.

Odkazy
ČSAD Autobusy České Budějovice a.s.
Společnost pro veřejnou dopravu - Písek
Město Písek

Zpět na hlavní stranu