Pelhřimov

Poslední aktualizace 10. 9. 2006
(1)

(1) Mercedes-Benz O405 PEA 11-52 ve výstupní zastávce linky 1 Starý Pelhřimov, srpen 2006.

Město Pelhřimov leží v jihovýchodních Čechách v kraji Vysočina na Českomoravské vrchovině na potoce Bělá. V současné době má přibližně 17 000 obyvatel. Je střediskem bramborářské oblasti a funguje zde průmysl strojírenský, kožedělný, potravinářský a stavebních hmot. Historické centrum města je městskou památkovou rezervací.

(2)

(2) Mercedes-Benz Citaro JIJ 18-73 na lince 1 v zastávce Autobusové nádraží, srpen 2006.

Provoz městské hromadné dopravy v Pelhřimově zajišťuje dopravce ICOM transport a.s. se sídlem v Jiráskově ulici 78 v Jihlavě, provozovna (nebo též divize) Pelhřimov. V minulosti spadal Pelhřimov do Jihočeského kraje, nikoli do sousedního Jihomoravského, který pokrýval většinu Vysočiny, takže ani pelhřimovský dopravní závod nespadal společně např. s jihlavským pod ČSAD Brno, ale pod jihočeský krajský národní a později státní podnik ČSAD České Budějovice, ve kterém mu bylo přiděleno číslo 204.
Od roku 1990 fungoval dopravce samostatně jako ČSAD Pelhřimov, státní podnik, od roku 1994 akciová společnost. V roce 1997 byl sloučen se sousedním jihlavským dopravcem ICOM transport a.s. (před rokem 1996 ČSAD Jihlava a.s.)

(3)

(3) Mercedes-Benz Citaro JIJ 48-13 odjíždí na lince 2 ze zastávky Autobusové nádraží, srpen 2006.

Provoz městské hromadné dopravy je zajišťován čtyřmi autobusovými linkami licenčních čísel 355 001 - 355 004, kromě kterých se používá také zjednodušené označení jednocifernými čísly 1 - 4. Trasy linek jsou uvedeny v následující tabulce. Vypsány jsou pouze vybrané zastávky a varianty trasy jednotlivých spojů nejsou vyznačeny.

Č.Trasa
1

Silo - Lhotka I - Kovopodnik - Kartáčovny - Žel. st. - Aut. nádr. - Příkopy - Karlovo nám. - ZK máj - Pražská - Osvobození I - Starý Pelhřimov

2

Silo - Lhotka I - Kovopodnik - Kartáčovny - Žel. st. - Aut. nádr. - Hřbitov - Nemocnice I - Příkopy - Karlovo nám. - Osvobození I - Starý Pelhřimov

3

Aut. nádr. - Pod Floriánem 52 - Pražská - Osvobození I - Karlovo nám. - Nemocnice I - Hřbitov - Aut. nádr.

4

Silo - Lhotka I - Kovopodnik - Kartáčovny - Žel. st. - Aut. nádr. - Pod Floriánem 52 - Pražská - Osvobození I - Starý Pelhřimov

(4)

(4) Mercedes-Benz O405 PEA 11-52 přijíždí na lince 1 do zastávky Železniční stanice, srpen 2006.

Provoz MHD je zajišťován v pracovní dny zhruba od 5.00 do 23.00 hodin, mimo pracovní dny jsou v provozu pouze dva spoje linky 3 mezi 13. a 16. hodinou. Nejčilejší provoz je na lince číslo 1, která sice jezdí pouze ve špičkách pracovních dnů a dvěma spoji večer před 22. hodinou, ale jsou na ní vedeny jeden až tři spoje za hodinu. Pouze několik spojů projíždí celou trasu od sila na Starý Pelhřimov, na trase se však tyto spoje větví, takže žádný neobsluhuje všechny zastávky tak, jak jsou pod sebou vypsány v jízdním řádu. Některé spoje jezdí pouze od sila na autobusové nádraží nebo z autobusového nádraží do Starého Pelhřimova, ve směru do Starého Pelhřimova jsou navíc některé zkráceny do zastávek Osvobození I a Táborská. Kuriozitou je jeden podvečerní spoj vedený pouze mezi sousedními zastávkami Osvobození I a Pražská s jízdní dobou 1 minuta.

(5)

(5) Mercedes-Benz O405 PEA 11-52 na lince 1 u zastávky Příkopy, srpen 2006.

Linka 2 je v provozu v pracovní dny do 14.45 hodin, od sila do Starého Pelhřimova je na ní veden ještě večerní spoj po 22. hodině. Nepočítáme-li odpolední přestávku před večerním spojem, je v provozu jeden spoj za hodinu až za dvě. Kromě zmíněného večerního spoje jsou všechny spoje ukončeny v zastávce Táborská nebo Osvobození I, odkud jezdí na autobusové nádraží nebo k silu. Existují také zkrácené spoje od sila na autobusové nádraží. Jednotlivé spoje se na trase různě větví.
Na lince 3 je veden jeden spoj za hodinu, častěji však za dvě hodiny, v dopoledním sedle činí v jednom případě rozestup dokonce tři hodiny. Linka je polookružní, projížděná je však obousměrně. Provoz této linky je oproti ostatním vcelku přehledný: všechny spoje projíždějí celý okruh buď jedním nebo druhým směrem a liší se pouze tím, že některé nezajíždějí do zastávky Osvobození I. Pouze poslední odpolední spoj před půl sedmou je veden jen v úseku Pražská - Autobusové nádraží. Jako jediná linka je "trojka" v provozu o víkendu, rozsah víkendového provozu byl zmíněn výše.
Linka 4 má provoz nejslabší ze všech. Ve směru Starý Pelhřimov je vedeno pět spojů ve špičkách pracovních dnů, z toho čtyři ráno a jeden odpoledne, v několika variantách trasy. Ve směru k silu jede sedm spojů, z toho čtyři ráno, dva odpoledne a jeden večer před 23. hodinou. I tady se trasy spojů značně liší. Žádný spoj linky nespojuje obě nejvzdálenější konečné. Zajímavé je vedení dvou ranních spojů před šestou hodinou v úseku Silo - Aut. nádr. v intervalu 2 minuty a tří spojů v opačném směru v intervalech 5 a 8 minut.

(6)

(6) Plnocenná jízdenka MHD Pelhřimov v hodnotě 8,- Kč vydaná v srpnu 2006.

Vozový park městské hromadné dopravy v Pelhřimově je dosti svérázný a odlišný od většiny našich měst, což je dáno tím, že dopravce ICOM transport (a její dceřinné společnosti) obnovuje už od svého vzniku vozový park pouze autobusy značky Mercedes-Benz. Většinu provozu tak zajišťují nízkopodlažní autobusy Mercedes-Benz O405 a Mercedes-Benz O530 Citaro. Zajímavý autobus Mercedes-Benz O405 (předchůdce úspěšného typu Citaro) je v provozu jediný, trojdvéřového provedení, SPZ PEA 11-52. Jezdí ve firemním modro-bílém nátěru. Vozy Citaro jsou dva, z toho jeden - SPZ JIJ 18-73 - trojdvéřový a ve firemním modro-bílém nátěru, a druhý - JIJ 48-13 - dvoudvéřový a v reklamním nátěru "Český rozhlas Region" na bílém podkladě. Všechny autobusy jsou vybaveny automatickou převodovkou.

(7)

(7) Zleva dva typy městských označníků na zastávce Železniční stanice (vždy s chybným názvem zastávky "Nádraží ČD" a v druhém případě s chybějící kresbou autobusu) a označník zastávky Starý Pelhřimov společný s regionálními linkami. Srpen 2006.

Dále by měly být k provozu MHD vyhrazeny maximálně dva městské autobusy Karosa B 732 s mechanickou převodovkou, jeden modro-bílý a druhý červeno-bílý (s odlišným uspořádáním barevných pruhů a tmavším odstínem červené). V době mé návštěvy města však nebyly v provozu ani v dopravní špičce a nebyly vidět ani v garážích.
Některé spoje městských linek jsou zajišťovány autobusy přejíždějícími z regionálních linek. Tyto vozy jsou linkového dvoudvéřového provedení typů Karosa C 734, C 934 a Mercedes-Benz O345 Conecto.

(8)

(8) Výrazné označení stanovišť městské dopravy na autobusovém nádraží, srpen 2006.

Žádný autobus MHD není vybaven digitálními orientacemi. Do levé dolní části předního skla (v pohledu na čelo vozu) se umísťuje bílá cedule s oranžovým číslem linky, někdy také cedulka s názvem konečné v celém znění včetně názvu města. Tuto cedulku však řidiči neotáčejí a nevyměňují, takže vůz jezdí stále s jednou konečnou. Shodně s městskými autobusy jsou označovány i autobusy přejíždějící z regionálních linek, u kterých se však obvykle cedule s číslem linky nesundavá a mají ji za sklem, i když jedou mimo město. Na boku, na zádi ani uvnitř vozu žádné orientace umístěny nejsou.
Vozy Mercedes-Benz O405 a Citaro jsou od výroby určeny pro dosazení digitálních orientací. Místo na digitální displej nad čelním sklem je zde zalepeno žlutou samolepkou s velkým černým nápisem "Městská doprava", kterou má i modro-bílá městská Karosa. Případné výřezy na boční a zadní displej jsou prázdné, vzadu někdy přelepené reklamní samolepkou.

(9)

(9) Jízdní řády linek MHD číslo 3 a 4 na autobusovém nádraží v srpnu 2006.

Do autobusů MHD Pelhřimov se nastupuje pouze předními dveřmi a vystupuje se dveřmi ostatními. Jednotlivé jízdné je možno hradit v hotovosti nebo čipovou kartou. Jedna jízda bez přestupu libovolně dlouhá stojí při platbě v hotovosti 8,- Kč, v případě nároku na zlevněné jízdné (děti 6 - 15 let) 4,- Kč. Při platbě jednotlivého jízdného čipovou kartou činí plné jízdné 6,- a zlevněné (na které mají v tomto případě nárok i žáci, studenti a důchodci) 3,- Kč. Za větší zavazadlo, psa mimo schránu a dětský kočárek se platí v hotovosti i kartou 4,- Kč. Čipová karta může také sloužit jako předplatní legitimace, umožňující vykonat v daném měsíci libovolný počet jízd bez dalšího placení. Měsíční časová jízdenka stojí 180,- Kč, zlevněná 90,- Kč. Pořizovací cena čipové karty je 95,- Kč.

(10)

(10) Mercedes-Benz Citaro JIJ 18-73 na lince 1 v zastávce Pražská, srpen 2006.

Většina zastávek MHD je vybavena označníky městského provedení, které jsou hranaté dvoutyčové červeně natřené konstrukce. Na modře nebo černě orámovaném terči je nakreslen autobus neurčitého typu (někdy však jeho obrázek chybí), pod terčem je červeně na bílém podkladě nebo bíle na červeném podkladě uveden název zastávky bez názvu města a pod ním bíle v červených kolečkách čísla zastavujících linek. Jízdní řády jsou vylepeny na bílé desce, odpadkový koš chybí (pokud na zastávce je, není součástí označníku).
Na autobusovém nádraží jsou stanoviště městských linek označena velkými bílými cedulemi s červenými nápisy "MHD 1" - "MHD 4", které jsou upevněny na sloupech držících střechu nástupiště. Na stanovištích regionálních a dálkových linek u krytých nástupišť se na témž místě nacházejí cedule s číslem stanoviště a směrem.
Několik zastávek má označníky shodné s regionálními linkami, tj. s kulatým terčem "ICOM transport a.s. zastávka" na modré zahnuté tyči. Mnoho zastávek je vybaveno čekárnami.

(11)

(11) Karosa C 734 PE 64-24 na regionální lince do Horní Cerekve s orientací městské linky 2 na autobusovém nádraží v Pelhřimově, srpen 2006.

Jízdní řády jsou shodného provedení s regionálními a dálkovými linkami, tj. s vypsáním odjezdů spojů ze všech zastávek. Aktuální zastávka bohužel není podtržena (a pokud ano, ne od dopravce). Z jízdních řádů se vůbec nepozná, že se jedná o linky MHD - chybí sice kilometráž, ale uváděno je pouze licenční šestimístné číslo, mezi nímž a trasou chybí nápis "MHD Pelhřimov, linka č.", jehož obdoba je v mnoha našich městech běžná. O zařazení linky do MHD nenapovídá ani poznámka o tarifu v dolní části papíru: "Na lince platí tarif ICOM transport a.s. Jihlava, divize Pelhřimov". Takovéto jízdní řády jsou poněkud v rozporu s propagací městské dopravy prostřednictvím vlastních označníků s názvy zastávek a čísly linek.
Garáže pelhřimovské divize ICOM transportu se nacházejí ve Skrýšovské ulici nedaleko železniční stanice.

(12)

(12) Garáže dopravce ICOM transport v Pelhřimově s autobusy Karosa C 734 a LC 735, srpen 2006.

Pelhřimovem prochází silnice 1. třídy číslo I/19 Losina (u Plzně) - Spálené Poříčí - Rožmitál pod Třemšínem - Milevsko - Tábor - Pelhřimov - Jihlava, která se zde kříží se silnicí I/34 České Budějovice - Třeboň - Jindřichův Hradec - Kamenice nad Lipou - Pelhřimov - Humpolec - Havlíčkův Brod - Hlinsko - Polička - Svitavy. Silnice I/34 zajišťuje napojení na dálnici D1 u Humpolce. Dále má pro město význam také silnice 2. třídy II/112 Benešov - Vlašim - Červená Řečice - Pelhřimov - Horní Cerekev - Telč - Želetava.
Největším provozovatelem regionální a dálkové autobusové dopravy v Pelhřimově a okolí je dopravce ICOM transport a.s. Jihlava. Dalšími dopravci jsou např. Connex Východní Čechy a.s., ČSAD Jindřichův Hradec a.s., Connex Praha, s.r.o. a František Kolář - ČASAD.

(13)

(13) Autobusové nádraží v Pelhřimově s vozy dopravců ICOM transport a Connex Praha, srpen 2006.

Pelhřimovem prochází železniční trať číslo 224 Tábor - Obrataň - Pelhřimov - Horní Cerekev. Tato trať je jednokolejná a neelektrifikovaná a jsou po ní vedeny pouze osobní (zastávkové) vlaky. Vlakové a autobusové nádraží neleží hned vedle sebe, jsou ale v docházkové vzdálenosti a daleko od nich není ani do centra města.

(14)

(14) Železniční stanice v Pelhřimově s nepříliš vzhlednou výpravní budovou a motorovým vozem řady 810 na osobním vlaku do Horní Cerekve, srpen 2006.

Odkazy
Dopravce ICOM transport a.s.
Informační server města Pelhřimova (jízdní řády MHD)
Společnost pro veřejnou dopravu - Pelhřimov
Dopravce Connex Východní Čechy a.s.
Dopravce České dráhy, a.s.

Zpět na hlavní stranu