Pardubické trolejbusy

Poslední aktualizace 24. 4. 2007
(1)

(1) Škoda 14Tr ev. č. 357 (r. v. 1994) na lince 13 u zastávky Palackého, únor 2005.

V Pardubicích nikdy nejezdily tramvaje, ačkoli se o jejich zavedení několikrát uvažovalo - poprvé na počátku 20. století a znovu v průběhu let dvacátých, třicátých a čtyřicátých.
Tramvajovou dopravu se nikdy nepodařilo prosadit a po městě se cestující dlouho mohli vozit jen regionálními autobusovými linkami. Plnohodnotná městská doprava byla zavedena až v roce 1950, ale její provoz zajišťovaly pouze autobusy.

(2)

(2) Škoda 24Tr ev. č. 319 (r. v. 2006) na lince 1 na třídě Míru u zastávky U Grandu, duben 2007. V blízké budoucnosti hrozí zrušení trolejbusové tratě v tomto úseku.

O zbudování trolejbusového provozu se poprvé uvažovalo už počátkem 20. století, když byla ponejprv zavržena tramvajová doprava. Výstavba trolejbusových tratí začala až v roce 1950 a provoz s cestujícími byl zahájen v lednu 1952 na první lince 3 v trase Nádraží - Bohdaneč.

(3)

(3) Škoda 21Tr ev. č. 385 (r. v. 2001) na lince 5 u zastávky Na Spravedlnosti, duben 2007.

Výstavba trolejbusové sítě rychle pokračovala až do roku 1969 a několik tratí bylo předáno do provozu ještě v 80. a 90. letech. Provoz na nejnovější trati do Dubiny byl zahájen v roce 2003. Systematické omezování trolejbusového provozu neprobíhalo nikdy, pouze v roce 1967 byla zrušena trať do Ohrazenic. V nejbližší době hrozí zrušení tratě na třídě Míru v úseku od křižovatky s ulicí Na Hrádku po její vyústění na náměstí Republiky, protože v této oblasti má vzniknout pěší zóna.

(4)

(4) Škoda 14TrM ev. č. 375 (r. v. 1997) v celovozovém nátěru 50 let MHD na lince 2 u zastávky U Grandu, srpen 2002.

V současné době je v Pardubicích v provozu deset trolejbusových linek označených čísly 1 - 5, 7, 11, 13, 27 a 33. Trasy linek jsou uvedeny v následující tabulce (pouze vybrané zastávky):

1

Jesničánky, točna - Zborovské nám. - 17. listopadu - Třída Míru - U Grandu - Na Okrouhlíku - Slovany, u kapličky - Slovany, točna

2

Polabiny, točna - Polabiny, Kosmonautů - Polabiny, Hypernova - Hlavní nádraží (tam) - Hlavní nádraží, Hypernova (zpět) - Palackého - Třída Míru - U Grandu - Nemocnice - Pardubičky, točna

3

Hlavní nádraží - Palackého - Masarykovo nám. - Zimní stadion - Polabiny, Hradecká - Trnová - Globus - Semtín, hl. brána - UMA, točna - Lázně Bohdaneč, V ráji - Lázně Bohdaneč, točna

4

Polookružní provoz, jen v uvedeném směru:
Polabiny, točna - Polabiny, Kosmonautů - Zimní stadion - Třída Míru - Masarykovo nám. - Zimní stadion - Stavařov - Polabiny, Kosmonautů - Polabiny, točna

5

Dukla,točna - Teplého - 17. listopadu - Třída Míru - U Grandu - Sakařova - Židov, točna ( - Dubina, sever)

7

Dukla,vozovna - Dukla,náměstí - Zborovské nám. - 17. listopadu - Masarykovo nám. - Zimní stadion - Polabiny, Hradecká - Trnová - Globus [ - Semtín,hl. brána ( - UMA, točna)]

11

(UMA, točna - ) Globus - Trnová - Polabiny, točna - Polabiny, Kosmonautů - Zimní stadion - Sukova - Nám. Republiky - Na Okrouhlíku - Na Drážce - Dubina, garáže - Dubina, sever

13

Polabiny, Sluneční - Polabiny, Hypernova - Hlavní nádraží (tam) - Hlavní nádraží, Hypernova (zpět) - Palackého - Masarykovo nám. - Nám. Republiky - Na Okrouhlíku - Na Drážce - Dubina, garáže - Dubina, sever

27

Polookružní provoz, jen v uvedeném směru:
Pardubičky, točna - Nemocnice - U Kostelíčka - U Grandu - Třída Míru - Na Spravedlnosti - Teplého - Dukla, nám. - Zborovské nám. - Na Spravedlnosti - Třída Míru - U Grandu - U Kostelíčka - Nemocnice - Pardubičky, točna

33

Hlavní nádraží - Palackého - Masarykovo nám. - Zimní stadion - Polabiny, Hradecká - Trnová - Globus - Semtín, hl. brána - UMA, točna

(5)

(5) Škoda 24Tr ev. č. 322 (r. v. 2007) vyjíždí na lince 4 z konečné Polabiny, točna v dubnu 2007.

Čísla trolejbusových linek se prolínají s čísly linek autobusů, takže občasní cestující nemají představu o tom, která linka je autobusová a která trolejbusová, což je dobré vědět alespoň pro orientaci.
Provoz na jednotlivých linkách je zajišťován až na výjimky v pravidelných intervalech. Linky 1, 3, 5 a 13 jezdí ve špičkách pracovních dnů po 10 minutách, v sedle po 15, večer po 30 a mimo pracovní dny po 20 minutách. Linka 2 jezdí v pracovní dny přes den po 15 minutách, večer po 30 a mimo pracovní dny po 20. Na lince 4 je zaveden v pracovní dny přes den interval 30 minut, večer a mimo pracovní dny nejezdí. Na linkách 7 a 11 činí intervaly ve špičkách 15 - 30 minut, v sedle 30, o víkendu 30 nebo 60, večer na lince 11 30 minut, linka 7 nejezdí. Linka 27 je v provozu pouze v pracovních dnech od 6 do 16 hodin po 60 nebo 120 minutách, linka 33 od 7.30 do 15.30 hodin po 30 minutách. Na linkách 1 - 3 a 5 jsou vyznačeny garantované nízkopodlažní spoje.

(6)

(6) Škoda 14TrM ev. č. 378 (r. v. 1999) v neobvyklém modro-bílém nátěru na konečné linky 5 Dubina, sever, únor 2005.

Kromě výše zmíněných linek se trolejbusy podílejí společně s autobusy také na provozu posilové linky číslo 907. Výpomocných linek (nebo spíše spojů) v číselné řadě 900 je v Pardubicích více, ale kromě 907 jsou všechny obsluhovány pouze autobusy.
V současné době je k provozu trolejbusů nutno přičíst ještě historickou linku číslo 51, která jezdí pouze několik nepracovních dní v letní sezóně a je na ni nasazován vůz Škoda 9TrHT ev. č. 358 z roku 1980.

(7)

(7) Škoda 14Tr v reklamním nátěru na lince 3 projíždí kruhovým objezdem na náměstí v Lázních Bohdaneč. Říjen 2003.

V provozu se postupně vystřídaly trolejbusy dnes už nenasazovaných typů Škoda 7Tr, 8 Tr, 9Tr a 9Tr HT a kromě nich ještě předválečné vozy Tatra T 86, které byly převzaty vyřazené z Prahy v 50. letech. Ty prošly kvůli změně směru jízdy v roce 1938 přestavbou z levostranného provedení, ale stanoviště řidiče zůstalo na pravé straně. Z tohoto důvodu byly vozy v Pardubicích velmi neoblíbené a řidiči s nimi odmítali jezdit.
V letech 1953 - 1958 jezdily trolejbusy i s přívěsy.

(8)

(8) Škoda 14TrM ev. č. 380 (r. v. 1999) na lince 11 u zastávky Krajský úřad, duben 2007.

Současný vozový park trolejbusů Dopravního podniku města Pardubic tvoří především vozy Škoda 14Tr, trojdvéřové s podlahou v normální úrovni. První byly zařazeny v roce 1983, v současnosti je v provozu zhruba 15 trolejbusů tohoto typu z let 1991 - 1994. Některé vozy prošly generální opravou na typ 14TrR, při které byly použity některé prvky z novějšího typu Škoda 14TrM. Vozy Škoda 14TrM byly dodávány v letech 1995 - 1999 a od původních 14Tr se odlišují zejména čely s neděleným sklem a digitálními orientacemi. V provozu jsou dosud všechny kromě ev. č. 369 vyřazeného po nehodě (18 ks).

(9)

(9) Škoda 21Tr ev. č. 386 (r. v. 2001) na konečné linky 2 Pardubičky točna, říjen 2003.

Nízkopodlažní trolejbusy typu Škoda 21Tr byly dodány v letech 2001 - 2004 v počtu 15 ks. Od roku 2006 je vozový park obnovován nízkopodlažními trolejbusy Škoda 24Tr Irisbus. Jejich karosérie je shodná s autobusy Karosa Citelis 12M, které dosud v Pardubicích v provozu nejsou.

(10)

(10) Škoda 14Tr ev. č. 361 (r. v. 1994) na lince 11 u zastávky Polabiny, Kosmonautů v dubnu 2007.

Vozovna trolejbusů se nachází ve čtvrti Dukla, u zastávky nazvané příznačně Dukla, vozovna. Areál je společný s autobusovými garážemi.
V pracovní dny dochází na trolejbusových linkách k přeplňování vozů, protože o přepravu je velký zájem. Kloubové trolejbusy v Pardubicích nikdy nejezdily.
Autobusové linky mají dlouhé souběhy s trolejbusy. Odstranění tohoto stavu by bylo možné ale pouze elektrifikací velké části autobusové sítě. Pardubice totiž nejsou tak velké na to, aby bylo prospěšné přestupování z autobusu na trolejbus v místech, kde se autobusové linky dotknou trolejbusové tratě.

(11)

(11) Škoda 21Tr ev. č. 397 (r. v. 2004) na lince 2 v zastávce Hlavní nádraží, Hypernova, duben 2007.

V provozu pardubické městské dopravy běžně dochází k nasazování autobusů na trolejbusové linky. Autobusy se na trolejbusových linkách vyskytují v době, kdy mají řidiči trolejbusů delší přestávky - "svačiny". V současné době k tomu dochází v pracovní dny na linkách 2 a 13. V případě poruchy trolejbusu zaskakuje Karosa-Renault CityBus ev. č. 173 vyčleněný jako záložní vozidlo (předtím sloužila jako záložní Karosa B 732 ev. č. 1).

(12)

(12) Modernizovaná 14TrR ev. č. 340 (r. v. 1991) na zastávce 17. listopadu vybavené starším typem označníku. Únor 2005.

Pardubické trolejbusy už nejezdí v továrním červeno-krémovém nátěru. Nejčastěji jsou polepeny celovozovou reklamou, někdy zasahující i na okna nebo je dokonce plně zakrývající.
Některé vozy jsou opatřeny městským nátěrem. V jeho starší verzi jsou celé bílé s barevnými pruhy na bocích, které vytvářejí šipky a mezi nimi se uprostřed vozu nachází na levém boku logo dopravce a na pravém dveře. V novém nátěru jsou boční pruhy užší a pouze červené. Jiné trolejbusy a autobusy jsou pouze bílé.

(13)

(13) Škoda 14TrM ev. č. 376 (r. v. 1997) na lince 1 u zastávky Krajský úřad, duben 2007.

Uvnitř vozů jsou umístěny pod střechou zamykací skříně pro reklamní letáky, které by měly být vystaveny pod plastovou deskou, většinou se však lepí na krycí průhlednou desku bílými samolepkami zvenku nebo na skla oken.
Modernizované vozy Škoda 14Tr a všechny trolejbusy novějších typů jsou vybaveny digitálními orientacemi.

(14)

(14) Škoda 21Tr ev. č. 386 (r. v. 2001) na lince 3 u zastávky Palackého, únor 2005.

(15)

(15) Škoda 25Tr ev. č. 322 (r. v. 2007) na lince 4 v zastávce Masarykovo náměstí, duben 2007.

V Pardubicích vzhledem k rovinatému terénu jezdí velký počet lidí na kolech, a to i v zimě. Ačkoli městská doprava funguje celkem dobře, i takové jevy, jako je přeplňování vozidel nebo zalepení oken, mohou přesvědčit další cestující, aby si upevňovali zdraví jízdou na kole a neplatili za časové jízdenky.

(16)

(16) Celovozovou reklamou zalepená 14TrM ev. č. 380 r. v. 1999 stojí na konečné linky 7 Dukla, vozovna. Únor 2005.

(17)

(17) Škoda 21Tr ev. č. 388 (r. v. 2002) na lince 7 u zastávky Hradecká, duben 2007.

Trolejbusovému provozu v Pardubicích nehrozí v dohledné době žádné omezování (s výjimkou možného odklonu z části třídy Míru kvůli výstavbě pěší zóny). Bohužel nejsou prostředky ani na jeho rozvoj, takže nejspíše bude dlouho zachován současný stav sítě. O nových tratích se ale uvažuje. Postavena by mohla být například spojka konečné Polabiny, Sluneční s Trnovou a obnovena navazující trať do Ohrazenic. Plánuje se i prodloužení z Pardubiček k Zámečku nebo až do Černé za Bory. Kromě toho přichází v úvahu i prodloužení v Lázních Bohdaneč, pro které už byly v 80. letech postaveny sloupy pro uchycení trolejí.

(18)

(18) Škoda 14TrM ev. č. 383 (r. v. 1999) na lince 5 v zastávce U Grandu v dubnu 2007.

(19)

(19) Historické trolejbusy zleva 14Tr ev. č. 311 (r. v. 1989), 9TrHT ev. č. 353 (1979) a 9TrHT ev. č. 358 (1980) ve vozovně. Únor 2005.

V Pardubicích se můžeme kromě provozních trolejbusů setkat ještě se zajímavou kolekcí historických vozů. Jedná se o trolejbusy Škoda 8Tr ev. č. 136 (r. v. 1960, pův. z Prahy), Škoda 9TrHT ev. č. 353 z roku 1979 a 358 z roku 1980 a Škoda Sanos S 200 Tr ev. č. 329 (r. v. 1986, pův. ze Zlína). Muzejním vozem je dokonce i Škoda 14Tr ev. č. 311 z roku 1989 (pův. z Hradce Králové). Tento vůz je v původním provedení včetně továrního červeno-krémového nátěru. V roce 2003, kdy se stal tento trolejbus muzejním, byly ještě v provozu s cestujícími starší vozy.
Všechny historické trolejbusy jsou provozuschopné kromě nejstarší Škody 8Tr. Vozy ev. č. 353 a 329 jsou v majetku Pardubického spolku historie železniční dopravy.

(20)

(20) Původem zlínský historický trolejbus Škoda Sanos S 200 Tr ev. č. 329 (r. v. 1986) ve vozovně v únoru 2005. V Pardubicích tyto vozy nikdy v pravidelném provozu nebyly.

(21) Foto Dominik Šipr

(21) Setkání patnáctimetrového trolejbusu Solaris Trollino 15 AC zapůjčeného z Dopravního podniku Ostrava (ev. č. 3603, r. v. 2004) na lince 13 s historickou Škodou 9TrHT ev. č. 353 (r. v. 1979) na konečné Dubina, sever. Květen 2006.

Zpět na hlavní stranu