Most - Litvínov

Poslední aktualizace 21. 2. 2007
(1)

(1) Dominantou Mostu je vrch Hněvín s hradem, pod kterým prochází tramvajová trať do Litvínova i silnice I/13. Snímek z července 2003, vpravo nahoře logo DPmMaL, a.s.

Okresní město Most leží v severozápadních Čechách v Ústeckém kraji v Mostecké pánvi u řeky Bíliny (protéká severním okrajem města). V současné době má přibližně 68 000 obyvatel.
Most je střediskem hnědouhelné pánve. V okolí fungují povrchové doly, nedaleko leží také tepelná elektrárna Komořany. Zastoupen je též průmysl chemický, strojírenský, stavebních hmot, polygrafický, textilní a potravinářský. Historické město Most zmiňované poprvé v 11. století zažilo v 19. století velký rozvoj v důsledku těžby hnědého uhlí. Kvůli rozšiřování povrchové těžby byl však starý Most v letech 1965 - 1987 zbořen a nahrazen plánovitě budovaným současným městem tvořeným panelovými domy. Zajímavou památkou je děkanský kostel přemístěný v roce 1975 vcelku o 841 metrů z demolovaného území.
Město Litvínov s přibližně 27 000 obyvateli má na rozdíl od Mostu dochovanou i rozsáhlejší starou zástavbu, převažují však sídliště. Ve městě soustředěn petrochemický a chemický průmysl - v místní části Záluží dochází ke zpracování ropy z dálkových ropovodů a hnědého uhlí těženého v okolí. Dalšími aktivitami je průmysl textilní a strojírenský.
Životní prostředí Mostu, Litvínova a okolí je zatíženo emisemi z průmyslu. Dalším nepříjemným jevem v regionu je vysoká nezaměstnanost související s omezením těžby a výroby.
Provoz městské hromadné dopravy v Mostě a Litvínově zajišťuje Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. Informace o provozu městské hromadné dopravy a snímky z provozu naleznete na níže uvedených podstránkách. Pod těmito odkazy jsou uvedeny informace společné celému provozu MHD a údaje o regionální a dálkové dopravě.


Tramvaje Tramvaje

Autobusy Autobusy

Tarif MHD

(2)

(2) Jednotlivé jízdenky MHD z doby existence jejich předprodeje v různých hodnotách z let 2003 (první tři) a 2006.

Do prostředků MHD je možno nastupovat i z nich vystupovat všemi dveřmi. Na vybraných autobusových linkách celodenně a od 19.00 do 4.00 hodin na všech autobusových linkách je zaveden nástup pouze předními dveřmi a výstup dveřmi ostatními.
Tarif MHD je časový i pásmový. Do konce března 2006 fungoval starý odbavovací systém, který umožňoval přepravu prostředky MHD na jednotlivé jízdenky zakoupené v předprodeji nebo s přirážkou u řidiče nebo na časové jízdenky (papírové předplatní legitimace). Od začátku dubna do konce června 2006 byl v provozu souběh starého a nového odbavovacího systému. Cestovat bylo možno na jednotlivé jízdenky z předprodeje nebo zakoupené s přirážkou u řidiče, ale už také na jízdenky vydané s přirážkou automatem ve vozidle MHD. Dále bylo možno využívat čipovou kartu, která funguje buď jako přenosná - elektronická peněženka (odbavování se provádí u zařízení CAMEL CV 24 nebo u pokladny u řidiče vozidla, která umožňuje i vytištění jízdenky), nebo jako nepřenosná - s funkcí časové jízdenky i elektronické peněženky. Cestující využívající časové jízdné nemá povinnost přikládat kartu k označení nástupu ani výstupu, za každé označení je mu však přičten bonusový bod a body je možno převést na hotovost nebo za ně zakoupit jízdní řády či upomínkové předměty.

(3)

(3) Rub a líc jednotlivé jízdenky MHD pro jedno pásmo v hodnotě 12,- Kč vydané v únoru 2007 automatem ve vozidle.

Od začátku července je v provozu pouze nový odbavovací systém. Jednotlivé jízdenky je možno zakoupit pouze pomocí čipové karty nebo v hotovosti u řidiče či automatu ve vozidle MHD. Předprodeje jednotlivých jízdenek i automaty na zastávkách byly zrušeny (v předprodejích je k dostání pouze víkendová jízdenka pro dvě osoby ve třech pásmech za 100,- Kč). V platnosti zůstává původní rozdělení jízdenek, které jsou všechny plnocenné nebo zlevněné pro děti od 6 do 15 let, občany od 70 let, spoluzavazadla a živá zvířata. Jedná se o jízdenky pro jednu jízdu bez přestupu v jednom pásmu (čipová karta 10,- / 5,- Kč, hotovost 12,- / 7- Kč), dvoupásmovou 30minutovou (14,- / 7,- resp. 16,- / 9,-), třípásmovou 60minutovou (16,- / 8,- resp. 18,- / 10,-) a třípásmovou 90minutovou (20,- / 10,- resp. 22,- / 12,-). Jízdenky zakoupené ve vozidle platí stanovenou dobu od vytištění a již se neoznačují. Po zrušení jednotlivých jízdenek z předprodeje v červenci byly proto označovače odstraněny.
Časové jízdenky jsou rozděleny do kategorií děti 6 - 15 let, studenti do 26 let, občané 16 - 69 let, občané od 70 let, dále se rozdělují na jedno-, dvou- a třípásmové. Časová platnost činí 8, 15, 30 nebo 90 dní. Například 30denní občanská jízdenka stojí pro jedno pásmo 340,- a pro tři pásma 545,- Kč. Za spoluzavazadlo nebo živé zvíře se připlácí 10% k ceně všech druhů časového jízdného kromě jízdenek na 90 dní. U těch je tato přeprava v ceně.

Zastávky a jízdní řády

(4)

(4) Označníky zastávek zleva Most, Dopravní podnik a Nádraží, únor 2007.

Zastávky MHD v Mostě a Litvínově jsou osazeny klasickými označníky starších typů používanými v našich velkých městech. Obvykle jsou dvoutyčové, modře natřené, pod nebo nad terčem s vyobrazením dopravního prostředku jsou uvedeny název zastávky a čísla zastavujících linek. Terč může být upevněn také na čekárně nebo sloupu veřejného osvětlení. Jízdní řády jsou kryty plastovou deskou.

(5)

(5) Jízdní řády tramvajových linek 4 a 7, duben 2006. Jízdní řády městských autobusů vypadají shodně.

Jízdní řády jsou městského provedení, časy odjezdů jsou uvedeny ve sloupcích zvlášť pro pracovní dny, pro pracovní dny v letním provozu (červenec a srpen), pro sobotu a pro neděli a svátky. Odlišnosti v trase spojů nebo vyznačení nasazení nízkopodlažních vozidel jsou řešeny grafickými symboly. Nechybí ani jízdní doba. Některé jízdní řády jsou vytištěny barevně.

Silniční doprava

(6)

(6) Autobusové nádraží v Mostě v sousedství železniční stanice s vozy SOR a Karosa Dopravního podniku Ústeckého kraje, duben 2006.

Nejvýznamnější silnice procházející Mostem nese číslo I/13 a vede v trase Karlovy Vary - Ostrov - Klášterec nad Ohří - Chomutov - Most - Teplice - Děčín - Česká Kamenice - Nový Bor - Jablonné v Podještědí - Liberec. Dalšími významnými silnicemi jsou číslo I/15 Most - Lovosice a I/27 Dubí - Litvínov - Most - Žatec - Jesenice - Plasy - Plzeň - Přeštice - Klatovy - Železná Ruda.
Většinu regionální a dálkové autobusové dopravy v Mostě, Litvínově a okolí provozuje, stejně jako městskou hromadnou dopravu, Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova. Tento dopravce získal své první regionální linky ve výběrovém řízení pro zajišťování základní dopravní obslužnosti od 9. září 2006. Od stejného data výrazně omezil provoz dřívější nejvýznamnější dopravce, Dopravní podnik Ústeckého kraje (tato společnost vznikla v listopadu 2004 rozdělením dopravce ČSAD BUS Ústí nad Labem). Velká část linek má pouze jeden nebo několik spojů, které jedou jediný den nebo několik dní v roce. Významným provozovatelem dálkové dopravy je také mostecká firma Autobusy KAVKA. Oba dopravci zajišťují také významné spojení Mostu a Litvínova s Prahou (DP Ústeckého kraje i pomocí dceřinné společnosti DP Intercity), na kterém se podílejí ještě ČSAD Slaný a Karel Mudroch - DALE (Most).

(7)

(7) Autobusy Karosa C 934E zpředu 4U1 8291 ev. č. 27 a 4U1 8176 ev. č. 24 DP měst Mostu a Litvínova na regionálních linkách v obratišti Nádraží (konečná Most, aut. nádr.) v únoru 2007.

Autobusové nádraží v Mostě se nachází v sousedství železniční stanice. Linky provozované DP Měst Mostu a Litvínova jej nepoužívají, ale staví místo něj v blízkých zastávkách Nádraží společných s MHD (matoucí je, že název zastávky v jízdních řádech je uváděn jako Most, aut. nádr.). Ani v provozu jiných dopravců nezajíždějí na autobusové nádraží zdaleka všechny spoje, při své velké rozloze tak působí i ve špičkách opuštěně. Regionální a dálkové autobusy staví ve městě v mnoha zastávkách společných s MHD, z nichž významné jsou např. 1. náměstí, Rudolická, MUS, a.s. a Interspar. V Litvínově plní funkci autobusového nádraží stanoviště Litvínov, nádraží.

Železniční doprava

(8)

(8) Mohutná výpravní budova železniční stanice Most, duben 2006.

Mostem prochází železniční trať číslo 130 Chomutov - Most - Oldřichov u Duchcova - Ústí nad Labem, která je dvoukolejná a elektrifikovaná stejnosměrnou napájecí soustavou o napětí 3 kV. Vedeny jsou po ní osobní vlaky, spěšné vlaky a rychlíky.
Litvínov obsluhuje jednokolejná trať 135 Most - Litvínov - Moldava v Krušných horách, která je elektrifikována v úseku Most - Litvínov. Po této trati jezdí pouze vlaky osobní.
Železnice má zásadní význam pro spojení Mostu s krajským městem Ústím nad Labem. Ve spojení s Prahou hrají hlavní roli autobusy, protože rychlíků přes Louny a Slaný jede pouze několik za den a rychlíky přes Ústí nad Labem mají delší trasu a z toho vyplývající vyšší jízdné.

Odkazy
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.
Město Most - dopravní informace
Mostecká městská hromadná doprava
Společnost pro veřejnou dopravu - Most a Litvínov
mestskadoprava.net - galerie MHD Most - Litvínov
Plzeňské tramvaje - Most a Litvínov
Město Most
Město Litvínov
Dopravce Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. (DP Intercity s.r.o.)
Dopravce Autobusy KAVKA, a.s.
Dopravce České dráhy, a.s.

Zpět na hlavní stranu