Liberecké tramvaje

Poslední aktualizace 17. 9. 2006
(1)

(1) Souprava úzkorozchodných vozů T2R ev. č. 26 (r. v. 1959, ex DP Ostrava) a 27 (r. v. 1962, ex DP Ostrava) řazených záděmi k sobě na konečné zvláštní linky P Ústav sociální péče při výluce tratě do Jablonce nad Nisou v srpnu 2006.

Městská hromadná doprava vznikla v Liberci v roce 1897, kdy byl do provozu uveden první úsek tramvajové tratě v trase Nádraží - Jezírko. Trať měla rozchod 1000 mm, obsluhovaly ji sólo motorové vozy a již od počátku zde byl zaveden pravostranný provoz. Tramvajová síť je postupně úspěšně rozvíjela. Po 2. světové válce se začalo pracovat na jejím propojení s tramvajovým provozem v nedalekém Jablonci nad Nisou. Meziměstská trať byla otevřena v roce 1955 a vozy na ni vypravovaly společně liberecký i jablonecký dopravní podnik.

(2)

(2) Souprava úzkorozchodných vozů T3 ev. č. 37 a 47 (oba r. v. 1973) vyjíždí na lince 5 ze smyčky Fügnerova v prosinci 2004. V roce 2005 byly vozy vyřazeny a dnes jsou na jejich podvozcích provozovány vozy T3R.PLF.

Městská tramvajová síť v obou městech však byla zanedbávána. V Liberci byla pro špatný stav zrušena trať do Rochlic a Růžodolu a uvažovalo se o nahrazení celého provozu autobusovou dopravou. Nakonec bylo naštěstí rozhodnuto o zachování tramvajového provozu, který postupně ovládly jednosměrné vozy typů Tatra T2 a T3. Roku 1970 byly převzaty vozy ze zrušeného provozu v Jablonci nad Nisou, kam zůstala vedena jen meziměstská linka 11.

(3)

(3) Souprava vozů T3R.PV ev. č. 24 a 25 (oba r. v. 2004) ve výstupní zastávce linky 2 Dolní Hanychov, únor 2006.

V 80. letech byl vozový park obnovován vozy T3 SUCS, síť se však opět nacházela ve zbědovaném stavu. Protože v Čechách už nefungoval žádný jiný tramvajový provoz s úzkým rozchodem, bylo rozhodnuto, že zároveň s rekonstrukcí tratí dojde k jejich přestavbě na běžný rozchod 1435 mm. Přerozchodovávání tratí nebylo dodnes ukončeno.

(4)

(4) Úzkorozchodné tramvaje T3 ev. č. 44 (r. v. 1973) a T3m ev. č. 32 (r. v. 1966) na lince 11 na konečné Fügnerova, vlevo autobus Karosa-Renault CityBus. Červenec 2002.

Současný liberecký tramvajový provoz je velkým unikátem: v celé síti jsou v provozu pouhé čtyři linky (nepočítáme-li historickou linku provozovanou několik dní do roka), ale tramvaje mají dva rozchody: na linky 5 a 11 se nasazují vozy rozchodu 1000 mm a na linky 2 a 3 vozy rozchodu 1435 mm. V úseku Lidové sady - Viadukt a na trati do vozovny je trať uzpůsobena pro provoz vozidel obou rozchodů. Kolej má tři kolejnice, přičemž pravá krajní a střední se používají pro úzký a obě krajní pro normální rozchod. V úsecích Fügnerova - Lidové sady a Rybníček - Viadukt se však využívá v běžném provozu jen rozchod 1435 mm. Meziměstská trať do Jablonce nad Nisou má pouze úzký rozchod a v úseku Viadukt - Horní Hanychov je použit naopak jen rozchod normální. Zkrátka liberecké kolejiště je navzdory minimální velikosti dosti složité.
Vozy úzkého rozchodu jsou označeny modrými kolečky s nápisem "1000" na zásuvkách vícečlenného řízení, vozy normálního rozchodu červenými kolečky s nápisem "1435".

(5)

(5) Souprava modernizovaných tramvají T3M s čelním vozem ev. č. 50 (r. v. 1982) na lince 2 v zastávce Rybníček, únor 2004.

Rozhodnutí o změně rozchodu z úzkého na normální, které padlo na počátku 90. let, nebylo příliš šťastné. Do přerozchodování se vložilo obrovské množství peněz, které se dalo využít na nákupy nových vozů a stavby dalších tratí. Naši dodavatelé tramvají jsou schopni vyrobit tramvaje různých rozchodů pro export a činili tak i dříve, takže dodávat úzkorozchodné tramvaje do Liberce by jim nečinilo problém.
Rekonstrukce tratí na běžný rozchod cestujícím dopravu značně komplikovaly - například od 27. srpna 1998 do 31. července 2005 nejezdily téměř sedm let tramvaje do Horního Hanychova.

(6)

(6) Výhybky na obourozchodné trati v ulici U Nisy, únor 2004.

Liberec nyní investuje ze všech našich měst největší prostředky do městské dopravy. V příštích letech by měly všechny pravidelné tramvajové linky v Liberci jezdit jen na běžném rozchodu. Je otázkou, jestli poté bude úzký rozchod zachován jen pro muzejní vozy, nebo jestli bude zrušen úplně.

(7) Foto Dominik Šipr

(7) Souprava částečně nízkopodlažního vozu T3R.PLF ev. č. 37 (r. v. 2005) s vozem T3R.PV ev. č. 41 (r. v. 2003) na konečné linky 2 Dolní Hanychov v lednu 2006.

V současné době jsou v Liberci v provozu následující tramvajové linky:

LinkaTrasa (vybrané zastávky)
1

Viadukt - Nádraží - Rybníček - Fügnerova - Botanická-ZOO - Lidové sady
Historická linka, v provozu pouze ve státní svátky od května do listopadu. Platí zvláštní tarif.

2

Dolní Hanychov - Kubelíkova - Vápenka - Viadukt - Nádraží - Rybníček - Fügnerova - Botanická-ZOO - Lidové sady

3

Horní Hanychov - Dolní Hanychov - Kubelíkova - Vápenka - Viadukt - Nádraží - Rybníček - Fügnerova - Botanická-ZOO - Lidové sady

5

(Rybníček - ) Fügnerova - Textilana - Nová Ruda - Vratislavice lékárna - Vratislavice výhybna
V úseku Rybníček - Fügnerova pouze spoje vyjíždějící z vozovny / zatahující do vozovny.

11

(Rybníček - ) Fügnerova - Textilana - Nová Ruda - Vratislavice lékárna - Vratislavice výhybna - Proseč výhybna - Kyselka - Zelené údolí - Brandl - Jablonec nad Nisou
V úseku Rybníček - Fügnerova pouze spoje vyjíždějící z vozovny / zatahující do vozovny.

(8) Foto Filda Maschl

(8) Souprava vozů T3m ev. č. 58 (r. v. 1982) a T3M ev. č. 59 (r. v. 1986) na lince 3 na konečné nově otevřené tratě v Horním Hanychově v srpnu 2005.

Městské tramvajové linky číslo 2 a 3 se liší pouze tím, že linka 2 je ve směru od Lidových sadů ukončena v Dolním Hanychově a linka 3 jede až do Hanychova Horního. Na linky jsou vypravovány vozy normálního rozchodu. Linka 2 je v provozu v pracovní dny do 20 hodin, celotýdně na ní jede několik spojů brzy ráno a pozdě večer. Linka 3 jezdí celodenně a celotýdně.

(9)

(9) Souprava tramvají T3m ev. č. 72 a 73 (oba r. v. 1987) rozchodu 1000 mm na lince 11 na obourozchodné smyčce Viadukt, prosinec 2004. Dnes je linka od Jablonce nad Nisou zkrácena na Fügnerovu.

Ve špičkách pracovních dnů jezdí každá z těchto linek po 12 minutách a vzájemně se prokládají, takže společně vytvářejí šestiminutový interval. Na nedostatek cestujících si linky rozhodně nemohou stěžovat a jezdí na nich ve většině období soupravy. Kromě pravidelných cestujících využívají linky také turisté, kteří jezdí z centra buď jedním směrem do zoologické a botanické zahrady a Lidových sadů, nebo druhým směrem do oblasti Ještědu. V úseku linky 3 Spáleniště - Horní Hanychov je dokonce povolena přeprava návštevníků Ještědu zdarma, pouze na parkovací lístek z parkoviště na Spáleništi. Na jeden parkovací lístek se může tramvají přepravovat až pět osob.
Tramvajové vlaky se mezi oběma linkami neustále přehazují, jedno kolečko jedou jako linka 2 a druhé jako linka 3. Tento systém funguje od 1. srpna 2005. Předtím byla od roku 1998 kvůli dlouhodobé výluce tratě do Horního Hanychova v provozu pouze jedna linka na normálním rozchodu, a to číslo 2.

(10)

(10) Souprava tramvají T3M s čelním vozem ev. č. 53 (r. v. 1982) na lince 2 se řítí ulicí 1. máje k nádraží v únoru 2004.

Tramvajová linka 5 v trase z Fügnerovy do Vratislavic nad Nisou je zkrácenou variantou meziměstské linky 11 a slouží jako její posila. V provozu je celodenně a celotýdně, pouze v pracovních dnech nejede v období zhruba od 17.30 do 20.30 hodin a o letních a vánočních prázdninách jezdí v pracovní dny pouze časně ráno, v dopoledním sedle a večer. Do prosince 2004 linka jezdila pouze ve špičkách pracovních dnů, ale po omezení provozu na lince 11 nabyla na významu. Ve špičkách pracovních dnů funguje "pětka" jako samostatná linka, v ostatních obdobích se na ní na Fügnerově přehazují soupravy z linky 11. Ty v této době jezdí vždy jedno kolečko jako linka 11 a druhé jako 5. Provoz na lince je zajišťován úzkorozchodnými vozy - v pracovní vozy se jedná o soupravy i sólo vozy, mimo pracovní dny pouze sólo vozy. Interval na lince činí ve špičce 15 a jindy 30 minut.
Linka 11 jezdí v pracovní dny v soupravách, jindy sólo. Ve špičce má interval 15 a jindy 30 minut. Vozy jsou i zde úzkorozchodné. Spoje linek 5 a 11 jsou vedeny v trase Fügnerova - Jablonec nad Nisou a zpět, pouze spoje vyjíždějící z vozovny nebo zatahující do vozovny projíždějí také obourozchodný úsek Fügnerova - Rybníček. Do 2. ledna 2005 jezdila linka 11 ve špičkách v trase Viadukt - Rybníček - Jablonec nad Nisou, mimo špičku jen z Fügnerovy do Jablonce.

(11)

(11) Souprava vozů T3 normálního rozchodu na lince 2 na smyčce Lidové sady, červenec 2002.

Městská tramvajová trať Lidové sady - Horní Hanychov je v celé délce dvoukolejná. Oproti tomu celá meziměstská trať Fügnerova - Jablonec nad Nisou je dosud jednokolejná s výhybnami. Provoz je řízen světelnými návěstidly, která ale nejsou klasická tramvajová ("čočky"), nýbrž železniční se čtyřmi světly. Výhybny Textilana a Nová Ruda (nejbližší liberecké konečné) jsou klasicky pravostranně projížděné, ale ostatní výhybny - Vratislavice výhybna, Proseč výhybna, Proseč škola, Zelené údolí a Brandl - se projíždějí levostranně. Vozy se poté míjejí dveřmi k sobě a nástupiště je umístěno mezi soupravami. Počet výhyben umožňuje podstatně silnější provoz, než je v současnosti. Ne v každé výhybně se proto ve špičce soupravy potkávají. Jízdním řádem je provoz zajištěn tak, že vlaky na sebe dlouho nečekají.

(12)

(12) Hala tramvajové vozovny s vozy rozchodu 1435 mm v únoru 2004. V popředí původem pražská T3 ev. č. 33, r. v. 1962, která jezdila jako poslední v Liberci až do vyřazení v červnu 2004 v červeno-krémovém nátěru.

V liberecké tramvajové síti se nachází sedm tramvajových obratišť. V přestupním terminálu linek městské dopravy Fügnerova, který se rovněž označuje jako "nádraží MHD", je umístěna dvoukolejná smyčka úzkého rozchodu. Obrat je zde možný pouze ve směru z Vratislavic.
Zajímavou smyčkou jsou městské linky 2 a 3 ukončeny na Lidových sadech. V Lidových sadech končí trať obou rozchodů, z čehož jen normální rozchod je využíván, úzký rozchod je zde zachován jen pro pracovní vozy a historickou tramvaj, která sem občas v létě jezdí. Vnější kolej smyčky (méně využívaná) je jen normálního rozchodu, vnitřní kolej má oba rozchody. Nepozornost řidiče úzkorozchodné tramvaje při přehození výhybky na vnější kolej by tady znamenala vykolejení, protože by jedna část nápravy jela rovně a druhá část by zahýbala.

(13)

(13) Souprava vozů T2R ev. č. 27 (r. v. 1962, ex DP Ostrava) a 26 (r. v. 1959, ex DP Ostrava) řazených záděmi k sobě na konečné zvláštní linky P Fügnerova při výluce tratě do Jablonce nad Nisou v srpnu 2006.

Mezilehlá smyčka Dolní Hanychov je projížděná po směru hodinových ručiček, tzn. při odbočování do smyčky tramvaj přejíždí kolej, po které se vyjíždí. Smyčka je jednokolejná a odpojuje se z ní slepá kolej s montážní jámou, na kterou se vjíždí couváním.
Druhá koncová smyčka Horní Hanychov je dvoukolejná, pouze s normálním rozchodem.
Obratiště Viadukt je ukončením úzkého rozchodu na městské trati, ale smyčka je obourozchodná. Má jen jednu kolej.
Smyčka Vratislavice výhybna je jednokolejná a doplněná slepou kolejí s montážní jámou. Stejně řešená je i smyčka v Jablonci nad Nisou (nazývaná také Tyršovy sady, u zastávky tamní MHD Lázně).
Kromě těchto obratišť je tramvajová síť vybavena ještě slepou kolejí a kolejovým přejezdem u zastávky Vápenka a dvojicí kolejových přejezdů u zastávky Spáleniště, které umožňují vytvořit z jedné traťové koleje odstavnou pro záložní soupravy po dobu konání sportovních akcí v areálu Ještědu.

(14)

(14) Salón pro cestující vozu T2R ev. č. 27 (stejně jako 26) je v nejvyšší míře unifikován s vozy T3. Srpen 2006.

(15)

(15) To samé platí o stanovišti řidiče. Vůz 27, srpen 2006.

Stejně jako kolejová síť, i vozový park libereckých tramvají je velmi zajímavý. Dopravní podnik města Liberce dnes vlastní přibližně 55 tramvajových vozů běžné osobní dopravy a šest pracovních a historických vozů.
Liberec je posledním městem v ČR, kde jezdí tramvaje typu T2, i když už jsou od původního provedení značně odlišné a odlišují se proto jako T2R. Ještě na počátku roku 2004 jich zde sloužilo v osobní dopravě celkem osm, z toho šest na rozchodu 1000 mm a dva vozy na 1435 mm, všechny dodané již ojeté z Ostravy. Devátý vůz T2 byl služební. Do současnosti se dochovaly čtyři vozy T2R ev. č. 22, 23 a 26 (všechny r. v. 1959) a 27 (r. v. 1962) a dále služební vůz. V provozu jsou soupravy vozů 22 + 23 a 26 + 27 na rozchodu 1000 mm. Souprava 22 + 23 byla v červnu 2006 převázána z rozchodu 1000 mm a souprava 26 + 27 byla v témž měsíci zprovozněna po celkové opravě, probíhající od jara 2001(!). Zatímco první souprava jezdí v reklamním nátěru, druhá jezdí v městské barevné kombinaci. Tato souprava (26 + 27) je také na rozdíl od první vybavena digitálními orientacemi.

(16)

(16) Souprava T3M ev. č. 56 a 51 (oba r. v. 1982) na konečné linky 3 Horní Hanychov v únoru 2006.

V posledních měsících před červencem 2006 byly vozy T2R vypravovány jen sporadicky. Jejich pravidelné nasazení umožnila výluka tramvajové tratě do Jablonce nad Nisou probíhající od 1. července do 26. srpna 2006, při které byly vozy obou souprav spojeny záděmi k sobě (PX) a nasazeny na zvláštní linku P v trase Fügnerova - Ústav sociální péče, která byla na obou konečných ukončena úvraťově - na Fügnerově neobjížděla smyčku a na Ústavu sociální péče se obratiště ani kolejové rozvětvení nenachází. Linka byla v provozu celodenně a celotýdně v intervalech 40 a 60 minut a pravidelně na ní byla nasazena souprava 26 + 27, vlak 22 + 23 byl záložní. Cestujícím sloužil vždy jen přední vůz, zadní (obrácený dveřmi na opačnou stranu) byl prázdný.
Důvodem provozování linky P byla kromě posily náhradní autobusové dopravy v zachovaném úseku tratě skutečnost, že autobusy náhradních linek X-5 a X-11 vedených v trase Fügnerova - Vratislavice výhybna ( - Jablonec nad Nisou) zastávku Ústav sociální péče míjely. (Více informací o provozu náhradní autobusové dopravy naleznete na stránce o autobusech.)

(17)

(17) Souprava úzkorozchodných vozů T3m v čele s vozem ev. č. 55 (r. v. 1982) na konečné Jablonec nad Nisou, červenec 2002.

Většinu libereckého vozového parku tramvají tvoří vozy T3 nebo jejich modernizované verze s tyristorovou výzbrojí T3M, T3m a T3R.P. Vozy T3 SUCS už byly všechny modernizovány.
Kuriozitou je jedna kloubová nízkopodlažní tramvaj typu RT6S, která je jediná tohoto typu v ČR. Podobně jako téměř shodné vozy RT6N1 pro Prahu a Brno je dosud oficiálně ve zkušebním provozu (už od roku 1998). Ve skutečnosti je pro neustálé problémy trvale odstavena.

(18)

(18) Vozy T2R ev. č. 22 a 21 rozchodu 1435 mm (oba r. v. 1959, ex Ostrava, 21 pův. Ústí nad Labem) v hale vozovny v prosinci 2004. Vůz 21 byl v roce 2005 vyřazen.

Od roku 2004 probíhá modernizace vozového parku dodávkami vozů T3R.PV a T3R.PLF se skříněmi Var CB3 a Var CB3LF z Krnovských opraven a strojíren. Vozy T3R.PV jsou vzhledově téměř shodné s modernizovanými T3R.P. Vozy T3R.PLF jsou v prostoru u středních dveří nízkopodlažní, od prostor vozu s podlahou v normální úrovni dělí nízkopodlažní část tři schody. Vozidla jsou spřahována do souprav T3R.PLF + T3R.PV.

(19) Foto Dominik Šipr

(19) Salón pro cestující částečně nízkopodlažního vozu T3R.PLF ev. č. 37 (r. v. 2005), únor 2006.

Tramvaje jezdí buď v městském nátěru, tvořeném barvami tmavě zelenou, žlutou a bílou, nebo častěji v celovozových reklamních nátěrech. Výjimečně se vyskytují vozy v podkladových barvách odstraněných reklam. Vyřazením vozu T3 ev. č. 33 v červnu 2004 zmizely z libereckých ulic dříve zcela běžné červeno-krémové tramvaje.
Poněkud nezvykle působí na některých vozech zařízení klimatizace stanoviště řidiče, která se ve většině provozů nepoužívá.

(20)

(20) Celkový pohled na tramvajovou vozovnu, prosinec 2004. V hale vpravo lze za sklem tušit historický vůz ev. č. 88.

V interiéru vypadají liberecké tramvaje značně odlišně od původního provedení T3. Zatímco v Praze jezdí většina tramvají s téměř stejným interiérem jako v 70. letech, v Liberci mají vozy nově obložené stěny (často potažené kobercem), nová sedadla nebo původní plastová s dodanými polštářky a dále například tlačítka dveří. Vozy úzkého rozchodu jsou vybaveny dokonce automaty na jízdenky, protože v příměstských oblastech nelze jízdenky jinde sehnat.
Tramvaje mají v Liberci velmi pěknou vozovnu. Ta má zvlášť umístěné haly pro vozy normálního a úzkého rozchodu. Tyto haly jsou z velké části prosklené, takže je z ulice dovnitř na odstavené vozy vidět.

(21)

(21) Automat na jízdenky ve voze T3m ev. č. 73 (r. v. 1987) na lince 11, prosinec 2004.

Zajímavostí je nástup do tramvají celotýdně v době od 20.00 do 4.00 hodin pouze předními dveřmi - u autobusů platí totéž. Z tohoto důvodu nemohou jezdit v této době dvojice tramvají. Do 31. října 2005 se do vozidel MHD nastupovalo předními dveřmi kromě večerního období také celodenně v neděli a ve svátek. Toto řešení způsobovalo nedělní přetížení a zpoždění tramvají.

(22)

(22) Souprava vozů T3M na lince 2 v zastávce Rybníček při cestě do Dolního Hanychova, únor 2004.

V současné době obsluhují tramvaje jen málo oblastí města Liberce a okolí. Rozvoj tramvajové sítě je přitom možný a je potřebný. Bohužel mu brání nedostatek financí.
Určitou naději na realizaci má prodloužení tramvajové tratě ze současného obratiště Horní Hanychov až k lanovce na Ještěd. Zatím je však bohužel v nedohlednu.

(23)

(23) Označníky tramvajových zastávek zleva Soukenné náměstí a Fügnerova, srpen 2006.

Připravuje se také přestavba meziměstské tratě do Jablonce nad Nisou na dvoukolejnou a normálně rozchodnou. Po této přestavbě má být trať částečně vedena po železnici a v Jablonci nad Nisou prodloužena dále do města. Existují ještě další projekty na rozvoj tramvajové sítě včetně návrhu sítě regionálních tramvají Regiotram Nisa, které by měly jezdit částečně po železničních tratích. Ani tento projekt však v brzké době nebude proveden.

Zpět na hlavní stranu