Liberecké autobusy

Poslední aktualizace 7. 9. 2006
(1)

(1) Od září 2004 vlastní DP města Liberce nízkopodlažní autobusy SOR BN 12. Na snímku vůz ev. č. 345 (r. v. 2004) na konečné linky 29 Fügnerova v prosinci 2004.

V současné době je v Liberci v provozu 39 autobusových linek čísel 12 - 26, 28 - 32, 35 - 37, 51 a 53 - 57. Linky v číselné řadě 50 jsou školní.
Autobusové linky městské hromadné dopravy mají pro Liberec velký význam, protože tramvajová doprava obsluhuje jen malou část města.

(2)

(2) Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 352 (r. v. 2001) na lince 21 na Fügnerově, červenec 2002.

Autobusové linky jezdí až do centra a na tramvaje většinou nenavazují například na konečných. Tramvaje však přesto s autobusovými linkami v souběhu téměř nejsou.

(3)

(3) Teprve od října 2004 můžeme v Liberci vidět kloubové autobusy. Na snímku Karosa B 961E ev. č. 320 (r. v. 2004) na konečné linky 23 Fügnerova, prosinec 2004.

Na provozu městských autobusových linek v Liberci se podílejí dva dopravci: Dopravní podnik města Liberce, a.s. (DPmL), a ČSAD Liberec, a.s. Rozdělení linek mezi tyto dva dopravce není však provedeno stejným způsobem jako například v Praze, kde má každý dopravce licence na určité linky a ty vypravuje (až na mimořádné situace) svými autobusy. V Liberci je držitelem licencí na všechny linky MHD Dopravní podnik, a ČSAD Liberec na ně pouze "vypůjčuje" své autobusy s řidiči jako smluvní dopravce. Některé linky vypravuje výhradně Dopravní podnik, jiné výhradně ČSAD, a některé oba dopravci současně.

(4)

(4) Karosa B 732 DP města Liberce na konečné linky 24 Pavlovice Lites, únor 2004.

Ještě v nedávné době jezdili na autobusových linkách liberecké MHD dokonce tři dopravci. Až do 1. května 2004 totiž linky 16 a 33 (náhradní doprava za tramvaj do Horního Hanychova) vypravoval soukromý dopravce Ivan Pacák. Ten na ně nasazoval autobusy v horším technickém stavu. Po ukončení činnosti Ivana Pacáka převzala jeho podíl v provozu ČSAD Liberec.

(5)

(5) SOR BN 12G ČSAD Liberec ev. č. 621 (r. v. 2004) na konečné linky 20 Fügnerova, únor 2006.

Dopravní podnik města Liberce vlastní přibližně 80 autobusů. Nejstaršími autobusy Dopravního podniku jsou vozy Karosa B 732 městského trojdvéřového a C 734 příměstského dvoudvéřového provedení. Karosy C 734 byly do provozu městské dopravy zařazeny v 90. letech ze zájezdové dopravy libereckých podniků, které si po pádu socialismu už nemohly dovolit zájezdovou dopravu pro své zaměstnance zajišťovat. Dnes už je v provozu u DP jediný autobus typu Karosa C 734, který je vybaven plošinou pro invalidy. Oba typy vozů jsou vybaveny mechanickými převodovkami.

(6)

(6) Tedom 123G ČSAD Liberec ev. č. 610 (r. v. 2005) na konečné linky 24 Doubí sídliště v únoru 2006.

(7)

(7) Konečná Zelené Údolí s autobusy zpředu Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 378 a 372 (oba r. v. 2003) a Karosa B 732 ev. č. 389 (r. v. 1989) na lince 12 a Karosa B 732 ev. č. 323 (r. v. 1992) na lince 14, únor 2006.

Na úspěšné autobusy Karosa B 732 navázaly po polovině 90. let typy Karosa B 931 s automatickou převodovkou a B 932 s převodovkou mechanickou. V roce 2000 se v Liberci prosadil i druhý český výrobce autobusů - SOR Libchavy. Tehdy byly zařazeny kratší autobusy SOR B 9.5 a SOR C 9.5 (číslo udává délku v metrech), vybavené mechanickými převodovkami. Vozy SOR B 9.5 mají sníženou podlahu - u předních a středních dveří se nachází jeden schod a u zadních dva schody. Jediný vůz typu SOR C 9.5 a dále jeden vůz SOR B 9.5 jsou vybaveny plošinou pro vozíčkáře.

(8)

(8) SOR BN 12 ev. č. 345 (r. v. 2004) na konečné linky 29 Fügnerova, prosinec 2004.

(9)

(9) Neobvykle vyzdobená "prasátková" Karosa B 732 DPmL ev. č. 304 (r. v. 1990) na lince 25 na Fügnerově, prosinec 2004.

V roce 2001 byly dodány první nízkopodlažní autobusy typu Karosa-Renault CityBus 12M. Od září do prosince 2004 pak bylo dodáno devět nových nízkopodlažních autobusů SOR BN 12. Tyto autobusy netradičního vzhledu s "hrbem" na střeše jsou vybaveny čtyřmi dveřmi místo obvyklých tří (autobus tohoto typu lze dodat v provedení se čtyřmi, třemi či dvěma dveřmi, přičemž čtyřdvéřové provedení je považováno za základní). Přední dveře jsou jednokřídlé, ostatní dvoukřídlé. První trojice dveří umožňuje bezbariérový nástup, u zadních dveří se nacházejí dva schody. Převodovka je (stejně jako u CityBusů) automatická, vozy je však možno dodat i s převodovkou mechanickou, kterou je vybavena většina těchto autobusů v ČR.

(10)

(10) Autobusy MHD Karosa B 732 v garážích ČSAD Liberec v únoru 2006 - zleva ev. č. 602, 612, 609 (vše r. v. 1992) a 605 (r. v. 1990).

(11)

(11) Karosa-Renault CityBus 12M DPmL ev. č. 361 (r. v. 2002) na konečné vybraných spojů linky 26 Krásná Studánka, únor 2004.

Navzdory významu městské autobusové dopravy pro Liberec nebyly až do nedávné doby nikdy součástí provozu kloubové autobusy. Teprve v říjnu 2004 byly Dopravnímu podniku dodány dva kloubové vozy typu Karosa B 961E.

(12)

(12) SOR B 9.5 DPmL ev. č. 399 (r. v. 2000) na konečné linky 30 na Fügnerově, únor 2006.

(13) Foto Dominik Šipr

(13) Tedom 123G ČSAD Liberec ev. č. 620 (r. v. 2004) na lince 24 v terminálu Fügnerova v lednu 2006.

Dopravce ČSAD Liberec vypravuje do systému MHD Liberec přibližně 20 autobusů. Většinu vozového parku tvoří autobusy Karosa B 732, pořízené převážně jako ojeté od jiných dopravců (DP města Liberce, DP hl. m. Prahy, DP města Olomouce). Nasazován je také jeden autobus Karosa C 734, kterému byly při generální opravě v dílnách ČSAD Liberec v roce 2003 dosazeny třetí dveře.

(14)

(14) Tedom 123G ČSAD Liberec ev. č. 613 (r. v. 2006) na lince 31 v terminálu Fügnerova, srpen 2006.

(15)

(15) Karosy B 732 ČSAD Liberec zleva ev. č. 613 (r. v. 1993) a 605 (r. v. 1990) na konečné dnes již zrušené linky 33 Dolní Hanychov. Prosinec 2004.

V prosinci 2004 zařadila společnost ČSAD Liberec nízkopodlažní autobus SOR BN 12G (v provedení Ekobus s motorem na stlačený zemní plyn - CNG). Tento vůz je shodně s autobusy tohoto typu u DPmL čtyřdvéřový a s automatickou převodovkou.

(16)

(16) Karosa C 734 DPmL ev. č. 318 (r. v. 1990, ex Tesla Liberec) jako linka 19 na Fügnerově, prosinec 2004. V roce 2005 byl vůz vyřazen.

(17)

(17) Naftový Tedom 123D ČSAD Liberec ev. č. 622 (r. v. 2006) na lince 12 v zastávce Fügnerova, srpen 2006.

Od roku 2005 se podílejí na provozu MHD Liberec autobusy třetího výrobce. Jedná se o nízkopodlažní vozy Tedom 123G s pohonem na CNG, vyráběné v motorárně bývalé firmy LIAZ v Jablonci nad Nisou. ČSAD Liberec se stala prvním provozovatelem těchto autobusů. Vozy Tedom jsou trojdvéřové a s automatickou převodovkou. V červnu 2006 byl zařazen do provozu první vůz Tedom 123D s naftovým motorem.

(18)

(18) Karosa C 734 ČSAD Liberec ev. č. 611 (r. v. 1986) doplněná o třetí dveře na konečné linky 13 Fügnerova, srpen 2006.

(19)

(19) Karosa B 732 ev. č. 610 na lince 24 v zastávce Šaldovo náměstí, prosinec 2004. Od výroby v roce 1993 sloužil vůz postupně u DP hl. m. Prahy, DP města Olomouce a nakonec do vyřazení v roce 2005 u ČSAD Liberec.

Od listopadu 2005 do března 2006 byl ČSAD Liberec zkoušen na linkách MHD kloubový autobus Karosa B 741 s pohonem na CNG v celovozovém reklamním nátěru na Slovenský plynárenský priemysel, zapůjčený z DP Bratislava. Znovu byl zapůjčen v červenci a srpnu 2006.

(20)

(20) Karosa B 961E DPmL ev. č. 321 (r. v. 2004) na konečné linky 14 Ruprechtice sídliště v únoru 2006.

(21)

(21) Karosa B 732 ČSAD Liberec ev. č. 608 (r. v. 1989, ex DP Liberec) na konečné linky 28 Fügnerova, srpen 2006.

Liberecké autobusy jezdí často v městském nátěru, tvořeným kombinací barev zelené, žluté a bílé. Takto natřeny jsou například všechny vozy SOR BN 12 Dopravního podniku a oba vozy B 961E a jezdí v něm i některé Karosy B 732 ČSAD Liberec.

(22)

(22) Karosa B 732 ev. č. 601 (r. v. 1988, ex DP Olomouc) s nápisem "ČSAD Liberec a.s. na linkách DPML a.s." na konečné linky 29 Fügnerova, prosinec 2004.

(23)

(23) Autobusy ČSAD Liberec zleva Karosa B 732 ev. č. 614 (r. v. 1993, ex DP Praha a DP Olomouc), Karosa C 734 611 (1986) a Karosa B 732 620 (1994, ex DP Praha, 2005 vyřazen) a 618 (1994) odstavené na autobusovém nádraží v prosinci 2004.

U obou dopravců jsou rozšířené také celovozové reklamní nátěry. Reklamy jsou umístěny na různých barevných podkladech. Lze také vidět vozy celé bílé nebo celé žluté nebo v podkladových barvách odstraněných reklam. Karosa B 732 ev. č. 304 DPmL je neobvykle pomalovaná barevnými prasátky.

(24)

(24) Jízdní řády autobusů MHD Liberec, únor 2006.

(25) Foto Dominik Šipr

(25) Karosa B 741 s pohonem na CNG ev. č. 615 (r. v. 1992) zapůjčená ČSAD Liberec z DP Bratislava na lince 25 na Fügnerově v lednu 2006.

U ČSAD Liberec ještě jezdí poslední autobusy v klasické tovární červeno-bílé barevné kombinaci. Autobusy vypravované ČSAD jezdí kromě původního barevného provedení často také s dobře zřetelnými logy původních dopravců.
SOR BN 12G ČSAD Liberec jezdí v typickém reklamním nátěru Ekobusů na bílém podkladě. Autobusy Tedom 123 jsou celé žluté, doplněny jsou reklamní nápisy.

(26)

(26) Karosa B 741 zapůjčená z DP Hradec Králové ev. č. 236 (r. v. 1995) v nástupní zastávce linky X-11 Fügnerova v srpnu 2006.

(27)

(27) Karosa B 741 zapůjčená z DP Hradec Králové ev. č. 238 (r. v. 1996) na lince X-5 v zastávce Textilana, srpen 2006.

Doufejme, že slibná obnova vozového parku autobusů liberecké městské dopravy bude nadále pokračovat. Provozu by prospěl větší počet kloubových vozů.

(28)

(28) Karosa B 741 zapůjčená z DP Hradec Králové ev. č. 239 (r. v. 1996) na lince X-11 v zastávce Vratislava výhybna, srpen 2006.

(29)

(29) Karosa B 741 zapůjčená z DP Hradec Králové ev. č. 238 (r. v. 1996) na konečné linky X-11 Jablonec nad Nisou, srpen 2006.

Autobusový provoz v Liberci zpestřila výluka tramvajové tratě do Jablonce nad Nisou probíhající od 1. července do 26. srpna 2006, při které byly v provozu linky náhradní autobusové dopravy X-5 (Fügnerova - Vratislavice výhybna) a X-11 (Fügnerova - Vratislavice výhybna - Jablonec nad Nisou). Obě linky byly v provozu v intervalech 15 minut ve špičkách pracovních dnů a 30 minut v sedle a mimo pracovní dny celodenně. Na lince X-5 byly v pracovní dny kolem 12. a 19. hodiny přestávky.
Na provozu linek se nepodílel Dopravní podnik města Liberce, ale dopravci ČSAD Liberec a Jablonec nad Nisou. Na linku X-5 byly ve špičkách nasazovány autobusy ČSAD Jablonec nad Nisou běžně provozované v MHD v sídelním městě dopravce typů Karosa B 731, B 732 a B 832, v dopoledním sedle pracovních dnů zapůjčené kloubové Karosy B 741 přejíždějící z linky X-11 a večer a mimo pracovní dny autobusy ČSAD Liberec běžně sloužící na pravidelných linkách MHD Liberec typů Karosa B 732 a SOR BN 12G. Linku X-11 obsluhovaly v pracovní dny kloubové Karosy B 741, večer také a mimo pracovní dny výhradně zmíněné vozy běžné délky ČSAD Liberec.

(30)

(30) Karosa B 731 ČSAD Jablonec nad Nisou ev. č. 101 (r. v. 1988) na konečné linky X-5 Vratislavice výhybna, srpen 2006.

(31)

(31) Karosa B 832 ČSAD Jablonec nad Nisou ev. č. 73 (r. v. 1998) na konečné linky X-5 Vratislavice výhybna, srpen 2006.

Kloubové Karosy B 741 byly zapůjčeny ČSAD Liberec v počtu šesti kusů z Dopravního podniku města Hradce Králové a jeden vůz z DP Bratislava. Z Hradce Králové se jednalo o vozy ev. č. 233 - 235 a 236 - 238 z let 1995 a 1996 v městském červeno-žluto-bílém nátěru a z Bratislavy o vůz ev. č. 1615 upravený na pohon CNG z roku 1992 v nátěru zeleno-žluto-bílém. Vůz ev. č. 235 byl pro technické potíže později vyměněn za ev. č. 239, takže se do Liberce podívaly všechny B 741, kterými v té době hradecký DP disponoval. Všechny nasazené vozy byly vybaveny digitálními orientacemi, ty však byly funkční pouze u bratislavské 1615 (kde ukazovaly číslo linky a nápis "Náhradná doprava"), u ostatních vozů nahradily jejich funkci klasické cedule. U některých autobusů se ani nepodařilo odstranit z digitálních orientací nápis "Manipulační jízda", a tak před ně byla na sklo nalepena černá samolepka.
Další zajímavostí po dobu výluky jablonecké tratě byl provoz zvláštní tramvajové linky P v trase Fügnerova - Ústav sociální péče, na kterou byly nasazovány soupravy vozů T2R spojené záděmi k sobě. (Více informací na stránce o tramvajích.)

Zpět na hlavní stranu