Kutná Hora

Poslední aktualizace 7. 9. 2006
(1)

(1) SOR B 10.5 na lince 1 v zastávce U divadla, červen 2005.

Město Kutná Hora leží ve středních Čechách v Hornosázavské pahorkatině na říčce Vrchlici. V současné době má zhruba 21 600 obyvatel a před zrušením okresů bylo městem okresním.
Území dnešního města bylo osídleno již v pravěku. Ve středověku město zažívalo díky těžbě stříbra velký rozkvět, ze kterého je dodnes zachováno mnoho hodnotných stavebních památek. Centrum města je od roku 1961 městskou památkovou rezervací a od roku 1995 je zapsáno do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
V současné době funguje v Kutné Hoře průmysl strojírenský, dřevozpracující, polygrafický, potravinářský, textilní a výroba cigaret. Vzrůstá význam turistického ruchu.

(2)

(2) Dnes již vyřazená Karosa B 732 na lince 1 v zastávce U divadla. Řádnému nejetí do zastávky brání velký počet parkujících automobilů. Duben 2004.

Městskou hromadnou dopravu v Kutné Hoře provozuje dopravce Connex Východní Čechy, a.s. Za socialismu se jednalo o dopravní závod středočeského krajského ČSAD KNV Praha, po rozpadu tohoto podniku fungoval dopravce i samostatně jako ČSAD Kutná Hora a naposledy před začleněním do společnosti Connex byl součástí firmy ČSAD BUS Chrudim.

(3)

(3) Karosa B 932 na konečné linky 1 Malín, u restaurace. V reklamě na Kutnohorský deník se číslo linky zcela ztrácí. Duben 2004.

Provoz je zajišťován na šesti linkách v následujících základních trasách:

LinkaTrasa (vybrané zastávky)
1

Malín, u restaurace - Hlavní nádraží - Sedlec, Tabák - 17. listopadu I - Avia - U divadla - Aut. st. - Centrum - Poliklinika

2

Poliklinika - Centrum - Aut. st. - Avia - Karlov, ČSAD - ČKD I - Celnice

3

Poliklinika - Centrum - Aut. st. - U divadla - Avia - Kaňk, závod

4

Hlízov, U Váhy - Malín, u restaurace - Hlavní nádraží - Sedlec, Tabák - 17. listopadu I - Avia - Aut. st. - Žel. st. - Karlov - ČKD I - Celnice

5

Aut. st. - 17. listopadu I - Čechova - ČKD I - Celnice

6

TOURISTBUS: Hlavní nádraží - Sedlec, Kostnice - U divadla - Centrum - Chrám sv. Barbory

(4)

(4) Karosa B 932 na lince 1 v zastávce Sedlec, ÚNS. Duben 2004.

Klíčovou linkou pro obsluhu města je číslo 1. Tato linka má v pracovní dny po většinu provozu jeden až dva spoje za hodinu. Část spojů je vedena od polikliniky do Malína, ostatní končí už u nádraží. Mimo pracovní dny je na lince rozprostřeno celkem náhodně 12 spojů směrem k poliklinice a 11 spojů opačně.
Linka 2 má v pracovní dny osm spojů za den v každém směru, v sobotu a neděli jeden až dva spoje za den v každém směru.
Linka 3 má směrem na Kaňk sedm spojů, opačně šest. Jede pouze v pracovní dny.
Provoz linky 4 je nerovnoměrný. Ráno jede 9 spojů směrem do Hlízova (tj. dva až tři za hodinu) a opačně 6 spojů, odpoledne tři spoje ve směru Hlízov a čtyři ve směru celnice. O víkendu je veden jediný spoj brzy ráno z Karlova k nádraží.
Nejslabší provoz má linka číslo 5, kterou tvoří jen dva spoje k celnici v pracovní den ráno a jeden na autobusové nádraží odpoledne.

(5)

(5) SOR C 7.5 přijíždí na letní lince 6, označené jako "Touristbus", do zastávky Centrum v červnu 2005.

Samostatnou kapitolou je linka číslo 6, označovaná jako "TOURISTBUS". Ta je v provozu pouze v letní sezóně (od poloviny května do začátku září) a jejím účelem je spojení hlavního nádraží s významnými historickými památkami ve městě pro potřeby turistů.
Linka je v provozu denně od devíti do devatenácti hodin a má zhruba jeden spoj za hodinu. Na hlavním nádraží navazuje na vlaky a vyčkává jejich příjezdu maximálně 5 minut.
S městskou hromadnou dopravou má linka společné pouze vedení trasy čistě po území Kutné Hory, provozně je zcela samostatná, neplatí na ní tarif MHD (zvláštní turistické jízdné je vyšší) a označení číslem 6 lze najít pouze v jízdním řádu.

(6)

(6) Jízdenka MHD Kutná Hora z března 2005.

K zajištění provozu městské hromadné dopravy stačí čtyři autobusy, z toho tři k provozu běžných linek MHD číslo 1 - 5 a jeden k provozu "Touristbusu" číslo 6.
Autobusy určené k provozu na linkách 1 - 5 jsou všechny městského trojdvéřového provedení s mechanickými převodovkami a každý je jiného typu.
Nejstarším vozem je Karosa B 732 ve firemním modro-bílém nátěru Connexu. Podle věku po ní následuje Karosa B 932, která jezdí v "továrním" městském červeno-bílém nátěru. Nejmladším autobusem je nízkopodlažní SOR B 10.5 ve firemním modro-bílém nátěru, který má jako jediné vozidlo MHD digitální orientaci. Na zadním skle vozu je uveden nápis "Tento autobus zakoupila společnost Connex Východní Čechy a.s. za finančního přispění města Kutná Hora.

(7)

(7) Karosa B 732 na lince 4 u zastávky U divadla v červnu 2005.

Autobus SOR B 10.5 má sníženou podlahu - u předních a středních dveří se nachází jeden schod a u zadních schody dva.
Před zařazením autobusu SOR B 10.5 místo něj sloužila Karosa B 732 v červeno-bílém nátěru, která už nebyla v dobrém technickém stavu.

(8)

(8) Jízdenky městské dopravy z dubna 2004. Zajímavý je rozdílný formát a špatné vytištění lístku vlevo.

Do autobusů MHD se nastupuje předními dveřmi a jízdenky se kupují u řidiče. Jsou tištěny na papír s logem dopravce, v minulosti žlutý a nyní bílý. Jízdné stojí v celé síti plnocenné 8,- a zlevněné 4,- Kč pro jednu jízdu bez přestupu. Před posledním zdražením se platilo 6,-/3,- Kč a uvažuje se o tom, že v brzké době bude jízdné opět zdraženo na 9,- Kč za jednu jízdu. Zlevněné jízdné pak bude stát zřejmě 5 korun.

(9)

(9) Jízdní řády MHD Kutná Hora pro období 2004/2005.

Jízdní řády linek MHD jsou podobné jízdním řádům ostatních linek dopravce. Uvedeno je šestimístné licenční označení linky (245 00x) a za ním nápis "MHD Kutná Hora linka... :" a trasa. Uvedeny jsou celé trasy spojů stejně jako u regionálních a dálkových linek. Na některých jízdních řádech je přímo tiskem zvýrazněna aktuální zastávka. Pokud předem zvýrazněna nebyla, je červeně podtržena jako u běžné linkové dopravy.

(10)

(10) Zdvojený zastávkový označník vlevo městských a vpravo ostatních linek v zastávce Centrum v červnu 2005.

Většina zastávek je opatřena čekárnami a zastávkové označníky jsou dobře zřetelné. Vzdálenosti mezi zastávkami jsou dost krátké.
Protože na většině zastávek staví městská hromadná doprava společně s regionálními autobusy, jsou zde umístěny zdvojené označníky. Plechová tabule s nalepenými jízdními řády je držena dvěma sloupky, z nichž jeden je opatřen hranatým terčem označujícím zastávky MHD (s nakresleným autobusem) a druhá klasickým kulatým terčem "ČSAD" (s nápisem "zastávka").

(11)

(11) Karosa B 932 na lince 2 a SOR C 7.5 na lince 6 projíždějí Masarykovou ulicí mezi zastávkami U divadla a U potravin. Červen 2005.

Vytížení většiny spojů městské dopravy je značné. V poslední době se úroveň provozu MHD zvyšuje. Jízdní řády pro období 2004/2005 se staly výrazným posílením provozu oproti předchozím létům. Nejvíce se to projevilo na lince 4, která má v současné době 9 spojů jedním směrem, 6 druhým a jeden jednosměrný spoj o víkendu a v období 2003/2004 měla jen pět obousměrných spojů v pracovní dny.
Už se uvažovalo i o dvacetiminutovém špičkovém intervalu klíčové linky 1 bez návaznosti části spojů na vlaky, ale z toho sešlo.
Určitou rezervu má ještě dopravce v orientačních systémech. Na vozech bez digitálních orientací nejsou vždy osazeny cedule s číslem linky a trasou, ale někdy pouze cedulky s názvy konečných za čelním sklem jako v regionální dopravě. Pokud má vůz osazeny orientace na boku a zádi, nejsou vždy správné. Pokud jsou orientace osazeny správně, má vůz na čele ceduli s červeným číslem linky a popsanou trasou (vždy ve správném směru a aktuální verzi trasy), na boku je ještě jednou vypsána trasa, ale už bez čísla. Na zádi vozu je umístěno číslo linky samotné.
Autobus SOR má pouze jednu digitální orientaci na čele. V prvním řádku na panelu je uvedeno licenční číslo linky a za ním "MHD Kutná Hora linka...", takže číslo je velmi špatně vidět. Ve druhém řádku běhá trasa spoje. Hlášení zastávek neexistuje.

(12) Foto Vojtěch Veselý

(12) Hlavní nádraží s autobusy Karosa B 961E ČSAD Polkost zleva ev. č. 1637 a 1603 (oba r. v. 2004) na lince 240 381 Kutná Hora - Zásmuky - Praha, z větší části integrované do PID pod označením 381. Červenec 2005.

Do Kutné Hory vede železnice, ale hlavní nádraží se nachází zhruba 3 km od centra v Sedlci. Stýká se na něm hlavní trať číslo 230 Kolín - Havlíčkův Brod (dvoukolejná a elektrifikovaná) s místní dráhou číslo 235 Kutná Hora - Zruč nad Sázavou, která je jednokolejná a neelektrifikovaná. Na této trati také leží stanice Kutná Hora - centrum, která je blíže centru města.
Na hlavním nádraží je styk napájecích soustav 3 kV stejnosměrného proudu s 25 kV střídavého. Všude jinde v republice je styk napájecích soustav na širé trati.

(13)

(13) Hlavní nádraží s autobusem ČSAD Polkost na lince 240 381 Kutná Hora - Zásmuky - Praha, z větší části integrované do PID pod označením 381. Jedná se o Karosu C 744 ev. č. 1608 (1990, pův. OAD Kolín). Duben 2004.

V regionální a dálkové autobusové dopravě je nejvýraznějším dopravcem Connex Východní Čechy, jehož linky jsou vedeny na autobusové stanoviště, které je blíže k centru než hlavní nádraží. Zajímavý provoz zajišťuje do Kutné Hory dopravce ČSAD Polkost z Kostelce nad Černými lesy. Má sem vedenu linku 240 381, která z Prahy jede jako linka PID 381 do Suchdola a odtud s tarifem ČSAD Polkost jako běžná linka regionální k hlavnímu nádraží v Kutné Hoře. Pro jízdu přes hranici tarifů obdrží cestující dvě jízdenky, jednu podle tarifu ČSAD a druhou podle ceníku PID. Provoz linky je zajišťován kloubovými autobusy, a to buď meziměstského provedení Karosa C 744 a C 943, nebo městského B 741 a B 961E. Provoz doplňuje patnáctimetrový nekloubový vůz Karosa Ares. Až do roku 2001 zde byly k vidění i Ikarusy 280, legendární "čabajky".
Z dalších dopravců stojí za zmínku Okresní autobusová doprava Kolín (OAD).
Ve spojení s Prahou má dominantní postavení železnice, autobusy dráze konkurují ve spojení s Kolínem.

Odkazy
Connex Východní Čechy
Společnost pro veřejnou dopravu - Kutná Hora
Informační portál Kutná Hora
Kutnohorsko - region na internetu

Zpět na hlavní stranu