Český Krumlov

Poslední aktualizace 25. 10. 2006
(1) Foto Jan Přibyl

(1) Karosa B 932E 1C8 8795 v podnikovém nátěru ČSAD Autobusy České Budějovice na autobusovém nádraží, červenec 2004.

Město Český Krumlov leží v Jihočeském kraji v podhůří Šumavy na řece Vltavě. V současné době zde žije asi 15 000 lidí. Ve městě a okolí funguje průmysl dřevozpracující, textilní a stavebních hmot. Významný je i turistický ruch - centrum města je chráněno jako městská památková rezervace a je na seznamu UNESCO. Před zrušením okresů byl Český Krumlov městem okresním.

(2)

(2) Karosa B 932 1C6 5192 v celovozové reklamě na Elektro Štindl v zastávce Spolí, kemp v červnu 2003. Dnes je tento vůz vybaven digitálními orientacemi.

Po Českém Krumlově jezdí velké množství regionálních autobusových linek, kterými lze cestovat po městě, ale jen na jedné z těchto linek se cestující přepravují za zvláštní městský tarif a ani tato linka již není oficiálně považována za městskou hromadnou dopravu.
Českokrumlovská městská linka nemá žádné přehledné označení, jak je pro městské provozy zvykem, ani na vozech ani na jízdních řádech. Označována je pouze licenčním šestimístným číslem 330 150. Městem projíždí vskutku dokonale a některé zastávky projíždí jeden spoj i třikrát. Z toho důvodu je z určitých oblastí rychlejší jít pěšky než kroužit po celém městě autobusem.
Linka je vedena v trase (uvedeny jsou pouze vybrané zastávky):

330 150

(Větřní - Plešivec - ) Autobusové nádraží - Vyšný, sídliště - Vyšný, osada - Železniční stanice - Tovární - Sídliště Mír - Autobusové nádraží - Plešivec, sídliště - Nové Spolí, Otavan - Autobusové nádraží

Linku (neoficiální) městské hromadné dopravy provozuje dopravce ČSAD Autobusy České Budějovice a. s., provozovna Český Krumlov, nástupce národního a později státního podniku ČSAD České Budějovice, dopravního závodu 202 Český Krumlov. Majitelem dopravce je od roku 2004 rakouská společnost Postbus.

(3) Foto Jan Přibyl

(3) Karosa B 732 1C6 5157 v nátěru ČSAD Autobusy České Budějovice ve Větřní, únor 2004.

Rozsah provozu linky je pozoruhodný: v pracovní dny se jezdí v pravidelném intervalu 60 minut, první ranní spoj však vyjíždí z autobusového nádraží až v 8.00, tedy v době, kdy už jsou téměř všichni obyvatelé v zaměstnání nebo školách. Linka je tedy určena spíše jako doplňková k regionálním autobusům.
Hodinový interval narušuje mezera od 13.00 do 16.00. Poslední spoj zatahuje kolem 22. hodiny. Mimo pracovní dny jezdí náhodně 5 spojů denně. Na trase se spoje různě větví a navzájem se tak od sebe odlišují. Jízdní doba všech variant spojů v polookružní trase Autobusové nádraží - Autobusové nádraží je ale shodná a činí 55 minut.
První ranní spoj linky v sobotu a v neděli je veden už z Větřní (odjezd 7.45), kam jinak žádný spoj městské autobusové linky nezajíždí a dopravní obsluhu zajišťují pouze autobusy regionální autobusové dopravy.

(4) Foto Jan Přibyl

(4) Karosa B 932 1C6 5192 v celovozové reklamě na Elektro Štindl přijíždí na autobusové nádraží v červnu 2004.

Protože oficiálně není linka 330 150 považována za městskou hromadnou dopravu, je i její jízdní řád stejný jako u všech ostatních linek, je pouze doplněn oznáměním, že platí tarif "MHD Český Krumlov". Tarifní sazba je jednotná pro libovolně dlouhou jízdu bez přestupu - plnocenná jízdenka stojí 7,- Kč a zlevněná 3,50 Kč.

(5) Foto Jan Přibyl

(5) Karosa B 732 1C9 8507 v reklamním nátěru Elektro A Technik na autobusovém nádraží v červenci 2004.

K zajištění provozu na lince MHD stačí jediný autobus. Autobusy v provozu na městské lince se však střídají. Objevují se zde jednak vozy městského trojdvéřového provedení s mechanickými převodovkami a jednak vozy linkového provedení dvoudvéřového.
Nejčastěji jsou na linku MHD nasazovány následující autobusy:

TypRZRok výr.Nátěr
Karosa B 7321C6 51571988Firemní ČSAD Autobusy ČB
Karosa B 7321C9 85071988Celovoz. reklama Elektro A Technik
Karosa B 9321C6 51921997Celovoz. reklama Elektro Štindl
Karosa B 932E1C8 87952001Firemní ČSAD Autobusy ČB
Karosa C 9541C9 06272002Firemní ČSAD Autobusy ČB
SOR C 10.5 (široké zadní dveře)2C9 05262005Firemní ČSAD Autobusy ČB

Všechny vozy byly zařazeny v Českém Krumlově jako nové přímo od výrobce.
Dalšími, méně často nasazovanými autobusy, jsou dvoudvéřové vozy typů Karosa C 734, C 934, SOR C 9.5 a SOR C 10.5 v obvyklém provedení s úzkými zadními dveřmi.

(6) Foto Jan Přibyl

(6) Karosa C 954 1C9 0627 na autobusovém nádraží v únoru 2004.

Všechny nasazované autobusy přejíždějí také na regionální linky dopravce. Regionální linky licenčních čísel 330 151, 330 152 a 330 153 jezdí pouze po Českém Krumlově a jeho blízkém okolí a mají výrazný charakter městské hromadné dopravy. Nejsou však jako linky MHD uznávány a platí na nich běžný tarif dopravce, určený kilometráží. Nejen na tyto tři linky, ale na další linky krumlovské provozovny ČSAD jsou pravidelně nasazovány autobusy městského trojdvéřového provedení.
Plnohodnotný provoz MHD s pěti linkami označenými čísly 1 - 5 fungoval v Českém Krumlově do roku 1991. V této době existoval dokonce předprodej jízdenek, které se ve vozidlech znehodnocovaly v mechanických ozačovacích strojcích. Ke zrušení charakteru MHD došlo v souvislosti se změnou dotační politiky státu - provoz měl nově dotovat místo krajského národního výboru městský úřad Český Krumlov, který to však odmítl.

(7) Foto Michal Kliský

(7) Poslední večerní spoj MHD - Karosa C 934 1C6 5191 v celovozové reklamě Vimperské masny v zastávce Špičák, červen 2003.

Nejvýznamnější pozemní komunikací procházející Českým Krumlovem je silnice 2. třídy číslo II/159 Černá v Pošumaví - Kájov - Český Krumlov - Kamenný Újezd (napojení na silnici I/3 Mirošovice - Dolní Dvořiště). Do města vede ještě několik silnic 2. třídy, jejich význam je však zcela regionálního charakteru.
Největším provozovatelem regionální a dálkové autobusové dopravy v Českém Krumlově jsou ČSAD Autobusy České Budějovice a. s. Část regionální dopravy zajišťuje také zdejší soukromý dopravce Ramvej Bus s.r.o. Jeho kilometrážní tarif je shodný s ČSAD Autobusy České Budějovice. U obou dopravců se platí za vzdálenost 0 - 2 km 5,- / 2,50 Kč, takže na krátké vzdálenosti po městě je při platbě v hotovosti výhodnější jezdit jinými autobusovými linkami než MHD.
Dalšími autobusovými dopravci ve městě jsou například ČSAD Jihotrans a.s., Stanislav Kovářík - KODISP a Zdeněk Fedorka - FEDOS. Poslední dva zmínění zajišťují většinu přímého spojení s Prahou, které má velký rekreačí význam.

(8) Foto Jan Přibyl

(8) Karosa B 932E 1C8 8795 ve firemním nátěru na Sídlišti Plešivec v srpnu 2004.

Do Českého Krumlova je vedena jen jediná železniční trať, a to číslo 194 České Budějovice - Volary s odbočkou Černý Kříž - Nové Údolí. Tato trať je jednokolejná a neelektrifikovaná. V zimním období jsou po ní vedeny pouze osobní (zastávkové) vlaky, v létě ale i rychlíky, jedoucí přímo do Prahy.

Odkazy
Dopravce ČSAD Autobusy České Budějovice a.s.
Sdružení pro veřejnou dopravu - Český Krumlov
Město Český Krumlov
Dopravce Ramvej Bus s.r.o.
Dopravce ČSAD Jihotrans a.s.
Dopravce Zdeněk Fedorka - FEDOS
Dopravce České dráhy, a.s.

Zpět na hlavní stranu