Kolín

Poslední aktualizace 12. 8. 2006
(1)

(1) Mercedes-Benz Citaro na lince 3 u nádraží, leden 2004.

Středočeské město Kolín v bývalém stejnojmenném okrese leží na řece Labi, je centrem středního Polabí a má přibližně 31 000 obyvatel. V Kolíně funguje průmysl strojírenský (posílený v roce 2004 výstavbou automobilky TPCA), chemický, textilní, elektrotechnický, potravinářský, kožedělný a polygrafický. Město je významnou dopravní křižovatkou (nacházejí se zde také železniční dílny). Historické centrum je městskou památkovou rezervací.

(2)

(2) Karosa B 952E 3S2 7017 na lince 5 v Legerově ulici před křižovatkou s Jaselskou, červen 2005.

Počátky městské dopravy v Kolíně spadají do období 1. republiky. Autobusovou dopravu zde zajišťovali různí dopravci, od počátku 50. let až do počátku 90. let pak dopravní závod ČSAD číslo 112, který spadal do krajského podniku ČSAD, n.p. KNV Praha. V první polovině 90. let provoz zajišťoval soukromý dopravce AJKA, který na linky MHD vypravoval jako na posledním místě v republice vozy Karosa ŠM 11 a ŠL 11. Kvůli nespokojenosti města s tímto dopravcem byla v září 1995 založena společnost Městská autobusová doprava Kolín, s.r.o. (zkráceně MAD Kolín), která provozuje MHD od 1. října 1995 dosud. Do září 2005 byl dopravce ve 100% vlastnictví města Kolín. V současnosti drží 95% obchodní podíl společnost Connex Východní Čechy a.s. a 5% město Kolín. Název kolínského dopravce zůstal i přes začlenění do skupiny Connex (od roku 2006 Veolia Transport) nezměněn.

(3)

(3) Karosa B 932 na lince 3 v zastávce Plynárenská, leden 2004.

V současné době tvoří kolínskou MHD devět autobusových linek označených čísly 1 - 8 a 10. Největší počet spojů mají linky č. 1 (hlavní varianty trasy Nemocnice - Sendražice nebo Sendražice II), 2 (hl. varianta Štítary - Šťáralka) a 3 (polookružní Ulice Míru - Nádraží - Ulice Míru), na kterých jsou ve špičkách pracovních dnů zavedeny intervaly převážně 20 minut a v sedle nejčastěji 20 nebo 30 minut. Mimo pracovní dny jsou v provozu pouze linky 1 - 3 a 10, na kterých tehdy jezdí jeden až dva spoje za hodinu v různých intervalech. Linka číslo 10 naopak jako jediná nejezdí v pracovní dny.

(4)

(4) Nízkopodlažní SOR BN 12 5S8 0015 v nástupní zastávce linky 1 Nemocnice, srpen 2006.

Většina linek má několik variant trasy, jedna základní verze však nad ostatními převažuje.
K zavedení současného linkového vedení došlo od středy 14. září 2005. Před touto změnou bylo v provozu pouze šest linek čísel 1 - 6.

(5)

(5) Karosa B 952E 3S2 7016 odstavená v zastávce Náměstí Republiky, srpen 2006.

Dopravce MAD Kolín vlastní přibližně 25 autobusů, které jsou všechny městského trojdvéřového provedení běžné délky 12 metrů. Většina vozů je značky Karosa s podlahou v normální úrovni. Nejrozšířenější jsou vozy typů Karosy B 731 (s automatickou převodovkou) a B 732 (s mechanickou převodovkou). Naprostá většina těchto vozidel je v poměrně dobrém stavu a obnoveném nátěru.

(6)

(6) Vozy Karosa B 731 a B 732 v garáži v Orebitské ulici v lednu 2004. Bílá Karosa je ještě opatřena ev. č. 5740 DP Praha. Stejně jako vůz nalevo od ní nemá SPZ.

S Karosami B 731 a 732 se vzhledově shoduje jeden vůz novějšího typu Karosa B 832 určený původně na export a v Kolíně zařazený v roce 1999. Věkově srovnatelné jsou Karosy B 932 a B 932Es kulatou karosérií. Oba typy vozů jsou vybaveny mechanickými převodovkami. V letech 2003 a 2004 byly zařazeny poslední Karosy - jednalo se o vozy typů Karosa B 951E (automatická převodovka) a B 952E.

(7)

(7) Mercedes-Benz Citaro KOA 47-02 s reklamní fólií na zádi na lince 2 u nádraží v červnu 2005.

Nízkopodlažní autobusy jsou typů Mercedes-Benz Citaro s automatickou převodovkou (tři vozy z let 2000 a 2002) a SOR BN 12 s mechanickou převodovkou (dva vozy z roku 2006). Jak již bylo výše uvedeno, i tyto vozy jsou trojdvéřového provedení (vyrábí se také dvoudvéřové a u BN 12 i čtyřdvéřové). Spoje s nasazením nízkopodlažních vozů nejsou v jízdních řádech vyznačeny.

(8)

(8) Karosa B 732 KOA 17-20 na lince 5 v zastávce Náměstí Republiky v srpnu 2006.

Autobusy MHD jezdí většinou v červeno-bílém městském nátěru, a to buď s obvyklým "továrním" umístěním dvou červených pruhů u Karos, resp. jednoho (spodního) u SORů, nebo s uzším spodním červeným pruhem, mezi nímž a podvozkem je umístěn ještě proužek bílý. K minulosti už patří provoz městských autobusů Karosa řady 700 v nátěru modro-bílém (klasický vzor "ČSAD") nebo pouze bílém.
Poměrně rozšířené jsou v Kolíně reklamní nátěry, které jsou buď celovozové, nebo jsou tvořeny samolepkami zabírajícími jen určitou část vozidla. Většina reklamních nátěrů má za podklad červeno-bílý nátěr vozidla.

(9)

(9) Zleva Karosa B 951E 2S9 3005 na lince 2 a B 832 KOA 23-09 na lince 1 v zastávce Náměstí Republiky v červnu 2005.

Autobusy Karosa B 951, B 951E, Mercedes-Benz Citaro a SOR BN 12 byly dodány s vnějšími i vnitřními digitálními orientacemi. Vozy ostatních typů jsou vybaveny jednořádkovým nebo dvouřádkovým digitálním displejem nad stanovištěm řidiče, na kterém se zobrazují názvy konečné a příští zastávky. Postupně tyto vozy dostávají i vnější digitální orientace.
Ač to u menších provozů není obvyklé, vozy kolínské městské dopravy jsou vybaveny zařízením Mypol, umístěným na přepážce za stanovištěm řidiče. Toto zařízení ukazuje aktuální čas a číslo linky. Stejně jsou vybavena i vozidla Pražské integrované dopravy, ta však místo čísla linky zobrazují pásmo. S hlášením zastávek v kolínské MHD se sice experimentovalo, naprostá většina řidičů jej však odmítala využívat a dnes pokud ještě v současnosti existuje, nepoužívá se.

(10)

(10) SOR BN 12 5S8 0015 na konečné linky 1 Nemocnice, srpen 2006.

Na vozy bez digitálních orientací se umísťuje na čelo vozu pouze číslo linky, na bok pak cedule s číslem a trasou. Zádě vozidel jsou velmi často využívány pro reklamní účely, z toho důvodu se sem neumísťují cedule s číslem linky (ani když reklama sklo nepřekrývá) a zadní digitální orientace může být přelepena, takže není vidět.

(11)

(11) Karosa B 932 KOA 36-08 na lince 2 a B 732 2S0 6014 na lince 6 u nádraží v červnu 2005.

Do autobusů MHD se nastupuje pouze předními dveřmi a vystupuje se dveřmi ostatními. Do konce roku 2005 bylo možno cestovat na jednotlivé jízdenky nebo jízdenky časové, které měly podobu papírových předplatních legitimací. Jednotlivé jízdenky bylo nutno si zakoupit ještě před nástupem do vozu v předprodeji. Řidič podanou jízdenku znehodnotil natržením, případně zkontroloval předplatní legitimaci. Jízdenka pro dospělou osobu stála 8,- Kč, zlevněná pro děti od 6 do 15 let 4,- Kč. U řidiče byl umožněn nákup jízdenek s přirážkou - plnocenná zde stála 10,- a zlevněná 5,- Kč.

(12)

(12) Plnocenné jízdenky kolínské MHD, horní z roku 2002 za 6,- Kč, prostřední z roku 2004 v poslední hodnotě před ukončením předprodeje - 8,- Kč a spodní z roku 2006 vydaná řidičem v současné hodnotě 10,- Kč.

Od 31. března 2006 je možno nakupovat jednotlivé jízdenky při platbě v hotovosti pouze u řidiče, a to za původní cenu jízdenek s přirážkou, tj. 10,- / 5,- Kč. Za 5,- Kč se přepravují také důchodci od 70 do 80 let a stejně se platí za zavazadlo. Přeprava psa stojí 6,- Kč. Jednotlivé jízdné lze od 1. ledna 2006 hradit také čipovou kartou za původní cenu jízdenek z předprodeje. Čipovou kartou však nemohou jednotlivé jízdné platit důchodci a nelze s ní platit ani za zavazadlo či psa.

(13)

(13) Karosa B 951E 2S9 3005 na lince 3 u zastávky Náměstí Republiky, leden 2004.

Časové jízdenky jsou od 1. ledna 2006 řešeny rovněž jako čipové karty. S nimi do 31. března platily souběžně i původní papírové legitimace. Čipové karty fungující jako časové jízdenky umožňují neomezený počet jízd po dobu jednoho měsíce nebo čtvrtletí. Měsíční jízdné stojí plné 250,- Kč, zlevněné (žáci a studenti do 26 let, důchodci do 80 let) 90,- Kč, čtvrtletní plné 660,- a zlevněné 230,- Kč. Držitelé čipové karty se čtvrtletním kupónem mohou zdarma přepravovat zavazadlo nebo psa.
Nárok na bezplatnou přepravu mají např. děti do 6 let, důchodci od 80 let (v pracovní dny od 8.00 hodin), držitelé průkazů ZTP a ZTP-P včetně průvodce nebo psa nebo držitelé Zlaté Janského plakety.

(14)

(14) Jízdní řád linky MHD číslo 3 pro období 2004/2005 vyfotografovaný v červnu 2005.

Jízdní řády linek MHD jsou městského provedení, tzn. vypsány jsou jen odjezdy spojů z dané zastávky a seznam zastávek je uveden vedle samostatně. Celkově jsou jízdní řády poněkud nepřehledné. Uvedeny jsou pouze následující zastávky za aktuální zastávkou, nikoli zastávky předchozí. Chybí také jízdní doba. V kolonce "směr" je naopak uvedena pomocí několika bodů celá trasa linky, tedy i zastávky již minulé.
Odlišné trasy spojů od základní varianty jsou označeny různými znaménky, která jsou vysvětlena ve spodní části papíru. Cestující, který jede daným spojem poprvé, však nebude z vysvětlivek typu "* - zajíždí do Radovesnic I. a Zibohlav" příliš moudrý. Bylo by vhodné napsat alespoň, z které zastávky tam spoj zajíždí.

(15)

(15) Zastávkové označníky MAD Kolín - vlevo jednotyčový sloupek v zastávce Legerova, vpravo označník na sloupu v zastávce Poliklinika. Srpen 2006.

Autobusové zastávky městské dopravy lze dobře objevit podle zvláštních modrých označníků, odlišných od většiny našich měst. Jízdní řády jsou kryty plastovými deskami, takže lépe odolávají působení povětrnostních vlivů a vandalů. Většina významných zastávek je vybavena odpadkovými koši a čekárnami.

(16)

(16) Přesnosné zastávkové označníky MAD Kolín v areálu garáže, leden 2004.

Nejvýznamnější zastávky MHD se nacházejí před nádražím ČD a na náměstí Republiky. Zastávka Nádraží je umístěna na ulici mezi staniční budovou a autobusovým nádražím, takže má velké využití cestujícími, kteří přijeli do města linkovou dopravou. Tato zastávka má čtyři označníky u dvou ostrůvků, takže jsou vhodně odděleny jednotlivé směry.

(17)

(17) Garáže dopravce MAD Kolín s vozy Karosa B 731, B 732 a B 932 v lednu 2004.

V zastávce náměstí Republiky, která je situována v těsné blízkosti historického jádra města, je zřízen malý terminál MHD. Linky zde mají větší počet stanovišť a sjíždějí se sem po více vozech najednou. Většina spojů zde čeká pro umožnění přestupu, některé i vypínají motor. Vedle jednoho nástupiště je umístěna skleněná stěna s otvory pro trojici dveří vozu. Pokud řidič zastaví jinde než u nich, musí se cestující mačkat při vystupování mačkat v úzkém prostoru mezi stěnou vozu a otvorem vedoucím do čekárny.

(18)

(18) Mercedes-Benz Citaro a Karosa B 932 na linkách 1 a 2 v terimálu MHD na náměstí Republiky, leden 2004.

Historické centrum města, které není příliš rozlehlé, linková doprava včetně autobusů MHD neobsluhuje. Provoz přes hlavní Karlovo náměstí by byl možný, vzhledem k blízkosti několika současných zastávek však není nutný.
Garáže městských autobusů jsou umístěny v areálu firmy Vodos v Orebitské ulici v Kolíně 4 (poblíž tiskáren). Kontaktní adresa na dopravce je Sokolská 5, Kolín 2.

(19)

(19) Karosa B 732 na konečné většiny spojů linky 1 u nemocnice, leden 2004.

Výstavba a zprovoznění automobilky TPCA v letech 2004 a 2005 znamenala posílení provozu městské dopravy. K automobilce nyní zajíždí většina městských linek a linka 6 je přímo pro obsluhu továrny určena. Posílení provozu si vynutilo dodání několika dalších autobusů.
Celkově je provoz městské hromadné dopravy v Kolíně na dobré úrovni a jeho kvalita se stále zvyšuje.

(20)

(20) Karosa B 932 KOA 20-19 jako linka 4 v garáži, leden 2004.

Regionální a dálkovou veřejnou hromadnou dopravou je Kolín velmi dobře obsloužen.
Město je důležitou železniční křižovatkou. Prochází tudy naše nejvýznamnější železniční trať Praha - Česká Třebová - Olomouc - Přerov - Ostrava - Bohumín, označená v úseku Praha - Kolín číslem 011, v úseku Kolín - Česká Třebová 010 a z České Třebové do Bohumína 270. Tato trať je elektrifikovaná a v úseku vedeném přes Kolín dvoukolejná. Vedeny jsou po ní vlaky všech kategorií od osobních (zastávkových) až po SuperCity. V Kolíně zastavují všechny kategorie vlaků kromě SuperCity, vlaky EuroCity a InterCity však pouze některé.

(21)

(21) Výpravní budova ŽST Kolín, srpen 2006.

Od hlavní tratě se odpojují dvoukolejné elektrifikované železnice 230 do Kutné Hory a Havlíčkova Brodu a 231 do Nymburka, Lysé nad Labem a Prahy. Z Kolína na ně vyjíždějí osobní vlaky, spěšné vlaky a rychlíky. Dále odtud vychází jednokolejná neelektrifikovaná trať číslo 014 do Ledečka, po které jsou vedeny pouze vlaky osobní.

(22)

(22) Osobní a spěšné vlaky v relaci Praha - Kolín ( - Pardubice) jsou vypravovány dvoupodlažními elektrickými jednotkami řady 471. Jedna z nich čeká v ŽST Kolín na odjezd směr Praha v srpnu 2006.

Velký význam má pro Kolín i autobusová doprava. Největším dopravcem je zde Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. (OAD), z dalších stojí za zmínku Connex Východní Čechy a.s., ČSAP s.r.o. Nymburk a ČSAD Polkost, spol. s r.o.

(23)

(23) Kloubový autobus městského provedení Karosa B 741 ČSAD Polkost KOA 24-31 ev. č. 1606 (r. v. 1992, ex DP České Budějovice) na lince (Ovčáry - ) Kolín - Zásmuky na kolínském autobusovém nádraží. Leden 2004.

Dopravci OAD, ČSAP a ČSAD Polkost v minulosti často nasazovali na regionální linky autobusy městského provedení, nyní už jich díky dodávkám nových linkových autobusů vypravují méně. ČSAD Polkost nasazuje na linku 230 009 Zásmuky - Kolín, TPCA také kloubové autobusy. Až do roku 2001 zde zajišťovaly provoz vozy Ikarus 280.08, kterým zdejší rovinatá krajina vyhovovala. Tato linka měla před otevřením automobilky konečnou místo u TPCA v Ovčárech. Na svém druhém konci, v Zásmukách, navazuje na linku PID 381 do Prahy.
V relaci Kolín - Praha lze využít dálkové spoje z východních Čech a Vysočiny, železnice si zde však díky rychlosti zachovává zcela dominantní postavení.

(24)

(24) Kloubový autobus Karosa C 943 ČSAD Polkost KOA 46-78 ev. č. 1612 na lince (Ovčáry - ) Kolín - Zásmuky na kolínském autobusovém nádraží, leden 2004.

Na autobusovém nádraží v Kolíně nemají cestující k dispozici uzavřenou čekárnu, informační kancelář ani sociální zařízení. Na ceduli i sousedním schématu je uvedeno 30 stanovišť, což je zcela matoucí, protože ve skutečnosti je označníků s čísly pouze 19 a některá stanoviště, i když jsou oficiálně dvě, jsou na jednom místě a s jedním označníkem (např. 19 a 28). Autobusová nádraží v nedalekých menších městech Kutná Hora a Čáslav jsou na mnohem vyšší úrovni.
Individuální automobilová doprava je ve městě velmi silná a na hlavních silnicích dochází ke kolonám. Jedná se zejména o tranzitní provoz. Kolínem prochází silnice 1. třídy číslo I/38 Jestřebí - Doksy - Mladá Boleslav - Nymburk - Kolín - Čáslav - Havlíčkův Brod - Jihlava - Znojmo - Hatě, od které se zde odpojuje silnice I/12 Kolín - Český Brod - Úvaly - Praha.

Odkazy
Dopravce MAD Kolín, s.r.o.
Společnost pro veřejnou dopravu - Kolín
Město Kolín
WEB Kolín
Dopravce České dráhy, a.s.
Dopravce OAD Kolín, s.r.o.
Dopravce Connex Východní Čechy a.s.
Dopravce ČSAP s.r.o. Nymburk
Dopravce ČSAD Polkost, spol. s r.o.

Zpět na hlavní stranu