Jihlavské trolejbusy

Poslední aktualizace 16. 9. 2006
(1)

(1) Škoda 14Tr ev. č. 59 (r. v. 1990, ex Dopravní společnost Zlín - Otrokovice) v celovozovém reklamním nátěru na lince C v zastávce Autobusové nádraží, srpen 2006.

Městská hromadná doprava zahájila v Jihlavě provoz v roce 1909 a zajišťovaly ji úzkorozchodné tramvaje (1000 mm), které jezdily na jediné necelé 3 kilometry dlouhé trati mezi nádražím a centrem města. Žádná další trať už nebyla postavena a v roce 1948 byl provoz tramvají pro špatný stav ukončen a nahrazen trolejbusovou dopravou.

(2) Foto Michal Vrobel

(2) Škoda 21Tr ev. č. 51 (r. v. 2000) na lince C přijíždí do zastávky Masarykovo náměstí horní v lednu 2004.

Trolejbusy jezdily nejprve v trase zrušených tramvají, síť se však rychle rozvíjela. Postaven byl obousměrně projížděný okruh ulicemi Tolstého, 17. listopadu, Seifertovou a Benešovou, později prodloužený okolo Domu zdraví (dnes Poliklinika), a tratě na Staré Hory, Lidickou kolonii (později Na Slunci, dnes Brtnická ul.), novou vozovnu v Brtnické ulici, Handlovy Dvory, sídliště A. Zápotockého (dnes Březinova čtvrť) a k Motorpalu. Na rozdíl od většiny trolejbusových provozů v ČSSR nebyl ten jihlavský v 60. a 70. letech omezován nebo likvidován z důvodu levné nafty - trať přes sídliště A. Zápotockého byla dokonce uvedena do provozu v roce 1973, kdy trolejbusy dojezdily v Děčíně a následovaly tak zrušené systémy v Českých Budějovicích (1971) a Praze (1972). Poslední jihlavská trolejbusová trať, vedená na sídliště Horní Kosov, byla otevřena v roce 2000.

(3)

(3) Škoda 24Tr ev. č. 63 (r. v. 2006) na lince B v zastávce Masarykovo náměstí horní, srpen 2006.

Dnešní jihlavská trolejbusová síť má dvoustopě délku necelých 15 km. Nejedná se tedy o nijak rozlehlý provoz, přesto však mají trolejbusy pro Jihlavu obrovský význam. Trolejbusový provoz dodává Jihlavě charakter velkého města. Bez trolejbusů by vypadala zejména v sobotu a v neděli, kdy je zavřena většina obchodů a podniků, jako město významem srovnatelné s ostatními (bývalými) okresními. Jednou z výhod zdejšího trolejbusového provozu je viditelnost sítě - i návštěvníci města snadno najdou zastávky a mohou si být jisti, že zde existuje poměrně solidní spojení - u trolejbusů nelze (na rozdíl od linek autobusových) předpokládat jen několik spojů denně.

(4)

(4) Škoda 14TrM ev. č. 47 (r. v. 1996) na lince BI u zastávky Hlavní nádraží ČD, srpen 2006.

Provozovatelem městské hromadné dopravy je Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. se sídlem a vozovnou trolejbusů i garážemi autobusů na adrese Brtnická 1002/23, Jihlava.
V současné době je v provozu pět trolejbusových linek označených písmeny A, B, BI, C a E. Označování linek písmeny není v ČR příliš obvyklé: kromě jihlavských trolejbusových linek jsou písmeny označeny jen linky pražského metra a autobusové linky MHD v Berouně a Litoměřicích.

(5)

(5) Škoda 21Tr ev. č. 50 (r. v. 2000) v celovozovém reklamním nátěru na konečné linky A Dopravní podnik, srpen 2006.

Trasy linek trolejbusů jsou následující (uvedeny jsou pouze vybrané zastávky):

LinkaTrasa
A

Hlavní nádraží ČD - Na Vyhlídce - U Modety - U Tesly - Masarykovo nám. horní - Masarykovo nám. dolní - Brtnická ulice - Dopravní podnik

B

Polookružní provoz, jen v uvedeném směru:
Hlavní nádraží ČD - Na Vyhlídce - Na Helenínské - Hotel Jihlava - Okružní - Masarykovo nám. dolní - Masarykovo nám. horní - Dům kultury - 17. listopadu - Poliklinika - Žižkova - Seifertova - U Tesly - U Modety - Na Vyhlídce - Hlavní nádraží ČD

BI

Polookružní provoz, jen v uvedeném směru:
Hlavní nádraží ČD - Na Vyhlídce - U Modety - U Tesly - Seifertova - Žižkova - Poliklinika - 17. listopadu - Masarykovo nám. horní - Masarykovo nám. dolní - Okružní - Hotel Jihlava - Na Helenínské - Na Vyhlídce - Hlavní nádraží ČD

C

Březinova - Hotel Jihlava - Okružní - Masarykovo nám. dolní - Masarykovo nám. horní - Autobusové nádraží - Jiráskova ul. - S. K. Neumanna - Horní Kosov

E

Špičky pracovních dnů:
Polookružní provoz, jen v uvedeném směru:

Motorpal hala - Hybrálecká - Kaufland - U Tesly - Dům kultury - Fritzova - Kaufland - Hybrálecká - Motorpal hala

Ostatní období:
Dopravní podnik - Brtnická ul. - Masarykovo nám. dolní - Masarykovo nám. horní - Dům kultury (tam) - U Tesly (zpět) - Fritzova (tam) - Kaufland - Hybrálecká - Motorpal

(6)

(6) Škoda 24Tr ev. č. 65 (r. v. 2006) na lince E u zastávky Masarykovo náměstí dolní, srpen 2006.

Všechny linky jsou v provozu celodenně a celotýdně. Linka A jezdí ve špičkách pracovních dnů v pravidelném intervalu 10 minut, v sedle a večer a mimo pracovní dny celodenně 15 minut. Linky B a BI jsou v provozu v intervalech 10 minut ve špičkách, 12 v sedle, 15 večer a 17 mimo pracovní dny. Na lince C jezdí ve špičkách jeden spoj za 5 - 9 minut, v sedle za 11 - 13 minut, večer cca po 15 a mimo pracovní dny cca po 17 minutách. Na lince E jsou ve špičkách vedeny spoje po deseti minutách, v sedle po 45 minutách a večer a mimo pracovní dny celodenně cca po 60 minutách.

(7) Foto Michal Vrobel

(7) Škoda 21Tr ev. č. 50 (r. v. 2000) na lince A v zastávce Masarykovo náměstí horní, leden 2004.

Všechny spoje na trolejbusových linkách A, B, BI a C jsou vedeny v jedné trase s výjimkou výjezdů a zátahů, na kterých se vozy z linek B, BI a C přehazují na Masarykově náměstí na linku A, po které dojedou do vozovny, resp. při výjezdu z linky A na své kmenové linky. Po trase linky A vyjíždějí z vozovny a zatahují do ní i autobusy, takže je v jízdním řádu uvedeno mnoho spojů s písmeny odlišujícími jejich pokračování z Masarykova náměstí.

(8)

(8) Původem zlínská Škoda 14Tr ev. č. 56 (r. v. 1989) v zápřahu za traktorem v areálu vozovny, říjen 2004.

Linka E neprojíždí ve špičkách pracovních dnů úsek od Tesly k Dopravnímu podniku, ale obrací se přes Dům kultury a Fritzovu zpět k Motorpalu. Jeden spoj "éčka" v odpolední špičce pracovního dne pokračuje ve směru od Motorpalu ze zastávky Romana Havelky I po autobusové lince 36.
Kvůli přejezdům autobusů z autobusových linek tedy nejsou linky A a E obsluhovány plně trolejbusy.

(9) Foto Michal Vrobel

(9) Škoda 14Tr ev. č. 38 (r. v. 1990) v zastávce Masarykovo náměstí horní, leden 2004.

Dopravní podnik města Jihlavy v současnosti provozuje 32 trolejbusů, ve špičce je nasazeno na linky 23 vozů. Nejstarším nasazovaným typem je Škoda14Tr. Jedná se o trolejbusy běžné délky s podlahou v normální úrovni. V provozu je 14 vozů tohoto typu, vyrobených v letech 1989 - 1991. Kromě vozů dodaných do Jihlavy přímo z výrobního závodu jezdí ulicemi města vozy původem z Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice.
V roce 1996 byly dodány čtyři vozy novějšího, velmi podobného typu 14TrM.

(10)

(10) Škoda 14Tr ev. č. 40 (r. v. 1991) na lince C přijíždí do zastávky Masarykovo náměstí horní, srpen 2006.

Prvními jihlavskými nízkopodlažními trolejbusy se staly vozy Škoda 21Tr, které byly dodány v letech 1998 - 2004 v počtu 10 kusů.
V letech 2005 a 2006 byly do provozu uvedeny čtyři nízkopodlažní trolejbusy typu Škoda 24Tr, které již nejsou dodávány Škodou Ostrov, ale plzeňskou Škodou Electric, a jedná se o autobusy Karosa-Renault CityBus 12M (první vůz ev. č. 62) a Karosa Citelis 12M (ostatní vozy ev. č. 63 - 65) s elektrickou výzbrojí.
Spoje s garantovaným nasazením nízkopodlažního vozidla jsou na všech linkách vyznačeny v jízních řádech.

(11)

(11) Trolejbusy Škoda 21Tr zleva ev. č. 48 (r. v. 1998) na lince A, 58 (2003) na lince BI a 50 (2000) jako linka B na konečné Hlavní nádraží ČD, říjen 2004.

Původní tovární červeno-bílý nebo červeno-krémový nátěr trolejbusů už se v Jihlavě nepoužívá. Současný městský nátěr vozů existuje v několika variantách a tvoří jej různě umístěné červené a tmavě šedé pruhy na bílé, resp. krémové (u vozů Škoda 24Tr) skříni. Někdy se na vozech vyskytuje ještě doplňková žlutá barva, např. pod čelním sklem nebo na stahovácích sběračů. Na takto natřené vozy se často lepí menší reklamy. Další barevná kombinace je tvořena modrou (spodní část vozu), bílou a červenou (střecha).
Velmi rozšířené jsou i celovozové reklamní nátěry v různých barevných kombinacích.
Trolejbusy všech typů vyjma 14Tr jsou vybaveny digitálními orientacemi. U vozů Škoda 14Tr se osazují na čelo, pravý bok i záď plastové cedule. V průběhu léta 2006 začalo být uváděno do provozu ve vozidlech MHD hlášení zastávek.

(12)

(12) Škoda 14TrM ev. č. 44 (r. v. 1996) projíždí na lince B z Okružní do centra, říjen 2004.

(13)

(13) Škoda 14Tr ev. č. 39 (r. v. 1991) v jihlavském nátěru odjíždí na lince A ze zastávky Masarykovo náměstí horní v říjnu 2004. Označník ani reklama na čínskou restauraci ze snímku již neexistují.

Jihlavská trolejbusová síť má několik zajímavostí. Jednou z nich jsou troleje odpojené od provozní sítě. Nejvýraznější z nich je trať, vycházející ze současné tratě do Horního Kosova mezi zastávkami Jiráskova a S. K. Neumanna a vedená k železniční zastávce Jihlava - Staré Hory, kde je zřízena jednostopá smyčka Staré Hory. Tato trať byla v provozu od roku 1951 až do roku 2000, kdy byly trolejbusy přesměrovány do Horního Kosova a úsek ve Starých Horách byl odříznut. Odpojené troleje jsou značně prověšené a dělají zde ostudu, nicméně případná obnova tratě by díky jejich zachování byla levnější a díky administrativnímu označení jako rekonstrukce i snáze prosaditelná.

(14)

(14) Škoda 14Tr ev. č. 37 (r. v. 1990) na lince A u občasné zastávky Náměstí Svobody, srpen 2006.

(15) Foto Michal Vrobel

(15) Škoda 14TrM ev. č. 46 (r. v. 1996) původně určená pro Baku na lince B v zastávce Masarykovo náměstí horní, leden 2004.

Od provozní sítě je odpojeno také obratiště Poliklinika (dříve Dům zdraví). Smyčka má dlouhé stopy souběžné s provozní tratí a její troleje jsou napájené, takže při dvojím ručním přeložení sběračů je možno ji i nyní využít. V roce 2005 byly sneseny od sítě odpojené smyčky Brtnická ulice (dříve Na Slunci, ještě dříve Lidická kolonie) a Psychiatrická léčebna (dříve Handlovy Dvory).

(16)

(16) Škoda 14Tr ev. č. 33 (r. v. 1989) v jihlavském nátěru odstavená na vyřazení ve vozovně, srpen 2006.

(17)

(17) Škoda 24Tr ev. č. 64 (r. v. 2006) v zastávce Masarykovo náměstí horní, srpen 2006.

Z blízkosti zastávky trolejbusu Seifertova Žižkovou ulicí přes Štefánikovo náměstí k zastávce Žižkova vede komunikace "ozdobená" mohutnými sloupy trakčního vedení, z nichž donedávna měly některé i příčné tyče nad ulicí pro uchycení trolejí. Jedná se pozůstatky výlukové tratě, postavené pro odklon trolejbusových linek po dobu opravy tratě přes zastávku Ke Skalce. Trať byla v provozu 20. 12. 1987 - 4. 12. 1989 a využívaly ji linky B, BI, D, DI a E. Dnes už sloupy slouží pouze jako pouliční osvětlení.

(18) Foto Michal Vrobel

(18) Škoda 21Tr ev. č. 54 (r. v. 2001) na lince A v zastávce Masarykovo náměstí horní, leden 2004.

(19)

(19) Škoda 14Tr ev. č. 35 (r. v. 1990) v celovozovém reklamním nátěru na reklamu v MHD na lince B odjíždí ze zastávky Kino Sokol, srpen 2006.

Jihlava je příkladem dobře fungujícího systému městské dopravy s vysokým podílem elektrické trakce. Autobusové linky jsou pouze doplňkem provozu trolejbusů a s výjimkou linek 12 a 36 mají poměrně slabý provoz. Ve stavbě je druhá trolejbusová trať do Horního Kosova, která sem bude vedena zároveň s novou komunikací od polikliniky. Další rozvoj sítě se neplánuje. Význam by měla elektrifikace významné autobusové linky 36 (Horní Kosov - BOSCH DIESEL), případně i navazující úsek linky 12 od odbočky k BOSCH DIESELu do Antonínova Dolu.

(20)

(20) Dnes již vyřazená Škoda 14Tr ev. č. 32 (r. v. 1989) v celovozovém reklamním nátěru na jihlavskou ZOO v areálu vozovny v říjnu 2004.

(21)

(21) Škoda 21Tr ev. č. 49 (r. v. 1998) na lince C v zastávce Autobusové nádraží, srpen 2006.

Před několika lety se hovořilo o zrušení trolejbusového provozu v souvislosti se zájmem jihlavské společnosti Icom transport a.s. (dříve ČSAD Jihlava) o odkoupení městského dopravního podniku. Naštěstí dnes se už možnost, že by Icom sehnal třicet autobusů a ze dne na den by s nimi nahradil trolejbusy (podobně jako na počátku roku 2006 dopravce SAD Zvolen v Banské Bystrici), se dnes už naštěstí nejeví jako reálná.

(22)

(22) Smyčka Staré Hory na konci od sítě odpojené trolejbusové tratě, říjen 2004.

(23)

(23) Sloupy opuštěné výlukové trolejbusová tratě přes Štefánikovo náměstí, provozované v letech 1987 - 1989. Říjen 2004.

Zpět na hlavní stranu