Bratislava

Poslední aktualizace 26. 10. 2006
(1)

(1) Pohled z bratislavského hradu na Staré Mesto, srpen 2006. Nahoře vlevo znak města Bratislavy, vpravo logo Dopravního podniku Bratislava, a.s.

Město Bratislava

Hlavní město Slovenské republiky Bratislava leží na jihozápadě země na řece Dunaji a hraničí s Rakouskem a Maďarskem. Se svými přibližně 425 000 obyvateli je Bratislava největším slovenským městem. Je politickým a hospodářským centrem státu, sídlem vlády a ústředních orgánů státní správy. Průmysl je sem soustředěn zejména chemický a petrochemický, dále strojírenský, gumárenský, elektrotechnický, potravinářský, textilní a sklářský. Ze zemědělství stojí za zmínku vinařství a zelinářství.
Stará část města je městskou památkovou rezervací.
Provoz městské hromadné dopravy v Bratislavě zajišťuje Dopravný podnik Bratislava, a.s. Informace o provozu městské hromadné dopravy a snímky z provozu naleznete na níže uvedených podstránkách. Pod těmito odkazy jsou uvedeny informace společné pro celý provoz MHD, další dopravní zajímavosti a informace o regionální a dálkové dopravě.


Tramvaje Tramvaje

Trolejbusy Trolejbusy

Autobusy Autobusy

Tarif MHD

Na linkách městské dopravy platí časový a pásmový přestupní tarif. Do vozidel MHD se nastupuje všemi dveřmi a všemi dveřmi se i vystupuje. V předprodeji zakoupené jízdenky je třeba si označit v elektronickém strojku. Ten na jízdenku vytiskne zleva kód čtyřmístný kód zastávky (dvě dvojčíslí pod sebe), čas, datum, evidenční číslo vozidla a číslo pásma.
Jednotlivé jízdenky nejsou omezeny pásmovou platností a jsou vždy přestupní. Jízdenka s platností 10 minut stojí 14,- Sk, zlevněná 7,- Sk, z dalších kategorií jízdenek zmiňme např. jízdenku s platností 60 minut, resp. 90 minut o víkendu a v noci, za 22,- / 11,- Sk. Jízdenky v nižší hodnotě než tato neplatí na nočních linkách. Existují i turistické jízdenky s platností 24, 48, 72 nebo 168 hodin (7 dní), a to pouze plnocenné v hodnotě 90,-, 170,-, 210,- a 310,- Sk.

(2)

(2) Současné jízdenky MHD Bratislava (z let 2004 a 2006) - v horní řadě zleva plnocenná na 10 minut za 14,- Sk, zlevněná na 10 minut za 7,- Sk, plnocenná na 30 min v pracovní dny a 45 min v ostatních případech za 18,- Sk a reklamní rub jízdenky, ve spodní řadě třídenní jízdenka za 210,- Sk a účtenka za dvě třídenní jízdenky z pokladny EMtest.

Předplatní jízdenky jsou k dispozici plnocenné (obyčejné), žákovské, studentské, důchodcovské, důchodcovské "speciál" (neplatí v pracovní dny 6.00 - 9.00 a 14.00 - 17.00) a přesnosné. Obdobím platnosti je buď měsíc, čtvrtletí nebo rok (všechny druhy jízdenek nejsou k dispozici pro všechna období platnosti), pásmová platnost je rozdělena na 1. pásmo, 2. pásmo, 1. + 2. pásmo a 1. + 2. pásmo + Bratislavskou integrovanou dopravu (zkratka BID - vybrané regionální linky SAD Bratislava, a.s.) Obyčejná měsíční jízdenka stojí pro 1. pásmo 600,- Kč, pro obě pásma 720,- Sk, pro obě pásma a BID 770,- Sk, u čtvrtletní jízdenky činí ceny ve zmíněných případech 1580,-, 1900,- a 2050,- Sk. Všechny předplatní jízdenky jsou řešeny formou čipových karet.
Cestovat bez platného jízdního dokladu se nevyplatí - za jízdu bez platné jízdenky se platí pokuta 1400,- Sk (stonásobek ceny desetiminutové jízdenky), a to bez ohledu na to, jestli je pokuta zaplacena na místě, ve stanoveném termínu v doplatkové pokladně nebo jinak. Pokuta za nezaplacení dovozného za zavazadlo činí 35,- Sk a za nezaplacení dovozného za zvíře 70,- Sk.

Zastávky a jízdní řády

(3)

(3) Označníky zastávek MHD zleva Americké námestie, SAV (Slovenská akadémia vied) a Kapucínska. Srpen 2006.

Zastávky MHD jsou osazeny červeně natřenými označníky městského provedení, nejčastěji dvoutyčové konstrukce a s hranatým terčem s obrázkem příslušného dopravního prostředku, výjimečně jednotyčové konstrukce s kulatým terčem. Na označních je uveden název zastávky i čísla zastavujících linek, u nového jednotyčového provedení i jejich směr.

(4)

(4) Jízdní řády tramvajových linek 13 a 14, srpen 2006. Jízdní řády linek trolejbusů a autobusů vypadají shodně.

Jízdní řády městské dopravy jsou městského provedení. Časy odjezdů spojů z dané zastávky, jejíž název je zvýrazněn v seznamu vlevo, jsou uváděny zvlášť pro pracovní dny a zvlášť pro sobotu, neděli a svátek. U seznamu zastávek je uvedena i doba jízdy. Jízdní řády jsou na naprosté většině zastávek pouze vylepeny na plechové desce a podléhají proto neustálé devastaci ze strany vandalů, takže málokde jsou v úplnosti čitelné. Pokud je zastávka vybavena čekárnou, jsou jízdní řády umístěny místo na označníku v ní, což není příliš praktické, protože před nimi často stojí řada nebo dokonce několik řad lidí.

Lanová dráha na Kamzík

(5)

(5) Pohled na spodní stanici lanové dráhy na Kamzík, srpen 2006.

V roce 1972 byla uvedena do provozu sedačková lanovka ze Železné studničky na Kamzík (Kolibu), která dosahuje šikmé délky 988,4 metrů a překonává převýšení 186 metrů. V březnu 1989 byl provoz lanovky přerušen a do roku 2004, kdy bylo přikročeno k rekonstrukci, její zařízení zcela zpustla. Znovu začala lanová dráha sloužit cestujícím 30. září 2005. V provozu je v letním období od 10 do 18 a v zimním od 10 do 16 hodin. Spuštěna je vždy v celou hodinu a jede tak dlouho, dokud nepřepraví všechny zájemce. Cesta lanovkou z jedné stanice do druhé trvá 12 minut. Jízda jedním směrem stojí 60,- Sk (školní skupiny 30,- Sk), oběma směry 90,- Sk (školní skupiny 40,- Sk).
U spodní stanice leží zastávka autobusové linky 43 Lanovka. V docházkové vzdálenosti od horní stanice se nachází konečná trolejbusové linky 203 Koliba.

Bratislavské metro

(6)

(6) Jáma pro trať klasického metra u zastávky Šintavská v Petržalce, vyhloubená koncem 80. let. Srpen 2006.

Od 70. let 20. století se uvažovalo o výstavbě metra v Bratislavě. Mělo se jednat o klasické metro stejného typu jako v Praze, které mělo zejména spojit budované sídliště Petržalka s centrem města, ležícím na druhém břehu Dunaje. Výstavba metra byla zahájena v roce 1988, ale v roce 1990 byla z důvodu změny politického režimu a nedostatku finančních prostředků zastavena. U plánované konečné stanice v Janíkově dvoře zůstal rozestavěný objekt depa, jehož staveniště do současnosti velmi zchátralo, a na sídlišti Petržalka poblíž autobusové zastávky Šintavská je vyhloubena jáma pro trať metra (plánovaný hloubený tunel).
V roce 1991 byla uzavřena smlouva s francouzskou společností Matra na stavbu lehkého metra typu VAL jezdícího na pneumatikách. Tento systém by byl sice levnější než klasické metro, ale nižší kapacitou souprav by nebyl jako páteřní systém MHD vhodný. V roce 1997 byla hlavním městem Bratislavou založena akciová společnost METRO Bratislava, v roce 1999 však nebyla kvůli problémům s financováním smlouva o stavbě lehkého metra prodloužena.
V současnosti se plánuje náhrada dříve uvažované trati metra z Petržalky tramvajovou rychlodráhou z Janíkova dvora přes Starý most na Šafárikovo náměstí, včetně depa v Janíkově dvoře.

Silniční doprava

(7)

(7) V roce 2006 zakoupil dopravce SAD Bratislava, a.s. 100 autobusů SOR C 12. Tři z nich stojí na autobusovém nádraží v Bratislavě v srpnu 2006.

Bratislava je významnou dopravní křižovatkou. Kromě toho, že je důležitým silničním a zelezničním uzlem, se zde nachází mezinárodní letiště a říční přístav.
Nejvýznamnější pozemní komunikací v Bratislavě je dálnice D 2 Brno - Břeclav - Malacky - Bratislava - Mosonmagyaróvár, ze které se zde odpojuje dálnice D 61 do Trnavy, Piešťan, Nového Mesta nad Váhom, Trenčína, Dubnice nad Váhom a Ladců, odkud pokračuje jako silnice 1. třídy I/61 přes Považskou Bystricu do Bytči.
Silnicí 1. třídy I/61 a navazujícími I/62 a I/51 je možné spojení např. s Nitrou. Silnice I/63 vede přes Dunajskou Stredu a Komárno do Štúrova. Silnice 1. třídy I/2 a I/61 jsou směrově souběžné s dálnicemi stejného čísla v označení.
Na území Bratislavy nebo v její těsné blízkosti leží silniční hraniční přechody do Rakouska (Petržalka - Berg, Jarovce - Kittsee) i Maďarska (Rusovce - Rajka a dálniční Bratislava - Mosonmagyaróvár).

(8)

(8) Od února 2006 je ozdobou bratislavského autobusového nádraží kavárna Slovak Lines Caffé vzniklá spojením dvou kloubových Ikarusů 280.08 a umístěná na ochozu kolem odbavovací haly. Srpen 2006.

Nejvýznamnějším provozovatelem regionální a dálkové autobusové dopravy v Bratislavě a okolí je SAD Bratislava, a.s. Dalšími dopravci jsou např. podniky SAD Dunajská Streda, Trnava, Prievidza, BBDS (Banská Bystrica), Zvolen, KDS Košice, Nitra a další, z ostatních např. Viliam Turan - TURANCAR. Z českých dopravců jezdí do Bratislavy např. Karel Matyáš - BUSMAT, ČSAD BUS Kladno a.s., Student Agency, s.r.o. a Richard Bílý.
Většina spojů, a to i na regionálních linkách, je vedena na autobusové nádraží Mlynské Nivy (v jízdních řádech "Bratislava, AS") umístěné v blízkosti centra města. Dalším významným autobusovým stanovištěm je Patrónka.

Železniční doprava

(9)

(9) Prostor před odbavovací halou ŽST Bratislava hlavná stanica je zablokován parkujícími vozy taxislužby. Srpen 2006.

Do Bratislavy jsou vedeny železniční tratě číslo 110 Bratislava - Kúty - Lanžhot, 120 Bratislava - Trnava - Leopoldov - Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina, 130 Bratislava - Galanta - Nové Zámky - Štúrovo - Szob, 131 Bratislava - Komárno - Komárom a 132 Bratislava - Kittsee / Rajka. Všechny tratě kromě 131 jsou elektrifikované (25 kV, 50 Hz) a jsou po nich vedeny i vlaky vyšších kategorií než osobní.

(10)

(10) Trojice elektrických lokomotiv řady 240 v ŽST Bratislava - Petržalka, srpen 2006.

V blízkosti centra města leží železniční stanica Bratislava hlavná stanica, dalšími významnými stanicemi jsou např. Bratislava predmestie, Bratislava - Petržalka a Bratislava - Vinohrady.
Od 8. září 2006 je mezi ŽST Bratislava predmestie a Bratislava Východné v provozu městská železniční linka číslo 155. Linka je v provozu denně v intervalech 20 - 40 minut a platí na ní tarif MHD.
Osobní železniční dopravu zajišťuje Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Odkazy
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
iMHD.sk - Bratislava
České nezávislé dopravní sdružení - Bratislava
Stránky o MHD a regionální dopravě v SR a ČR
Bratislavské tramvaje na Railfaneurope.net
lanovky.sk - Lanová dráha na Kamzík
Hlavní město Bratislava
Dopravce SAD Bratislava, a.s.
Dopravce Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Zpět na hlavní stranu