Slovensko

Banská Bystrica

Poslední aktualizace 1. 8. 2006
(1)

(1) Vlevo současné logo MHD Banská Bystrica a dopravce SAD Zvolen, a.s., vpravo bývalé logo MHD a bývalého dopravce SAD BBDS, a.s.

Banská Bystrica je krajským městem Banskobystrického samosprávného kraje ve Zvolenské kotlině na řece Hronu. V současné době má zhruba 84 000 obyvatel. V Banské Bystrici funguje průmysl strojírenský, elektrotechnický, dřevozpracující, textilní, potravinářský, polygrafický a stavebních hmot. Jsou zde také vysoké školy, divadla, muzea a galerie a památník a muzeum Slovenského národního povstání. Historické jádro města je městskou památkovou rezervací. Většina města je však novodobá, vystavěná po 2. světové válce.
Městskou hromadnou dopravu v Banské Bystrici zajišťují pouze autobusy, které provozuje dopravce Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. Do 31. prosince 2005 zajišťoval provoz MHD dopravce Slovenská autobusová doprava, Bánskobystrická dopravná spoločnosť, a.s. a na zajišťování dopravy se podílely také trolejbusy.
Informace o městské dopravě a snímky z provozu naleznete na níže uvedených podstránkách. Pod těmito odkazy jsou uvedeny informace o tarifu městské dopravy a o spojení Banské Bystrice s okolím.


Autobusy Autobusy

Trolejbusy Trolejbusy
28. 8. 1989 - 31. 12. 2005

(2)

(2) Jízdenky MHD vydané v srpnu 2004, kdy provoz zajišťoval ještě dopravce SAD BBDS, a.s. - zleva plnocenná za 13,- Sk a zlevněná za 6,50 Sk.

Do autobusů MHD Banská Bystrica je možný nástup prvními dvěma dveřmi a výstup všemi dveřmi kromě předních. Druhé dveře jsou určeny pouze pro nástup cestujících platících jízdné čipovou kartou nebo s nárokem na bezplatnou přepravu. Cestující platící jízdné v hotovosti jsou povinni nastupovat dveřmi předními.
Nástup dvěma dveřmi byl zaváděn postupně během června a července 2006. Předtím byl od 1. března 1994 zaveden nástup pouze předními dveřmi a výstup dveřmi ostatními. Ten provoz městské dopravy velmi zdržoval a snižoval její atraktivitu. V době provozu trolejbusů byly navíc při platbě jízdného v hotovosti problémy v komunikaci mezi cestujícím a řidičem kvůli zcela oddělenému stanovišti. Před 1. březnem 1994 se nastupovalo i vystupovalo všemi dveřmi, byl zaveden předprodej jízdenek a mechanické odbavování cestujících.
Současný tarif je v platnosti od 19. února 2006. Jízdné je možno hradit v hotovosti nebo čipovou (dopravní) kartou. Časové jízdenky (předplatní legitimace) neexistují. Základní jednotlivá jízdenka platná na jednu libovolně dlouhou jízdu bez přestupu stojí 14,- Sk, zlevněná (děti 6 - 15 let, studenti do 26 let) 7,- Sk. Důchodci do 70 let a držitelé Diamantové a Zlaté Janského plakety platí 10,- Sk, stejně se platí za přepravu rozměrnějších zavazadel, kočárku bez dítěte a zvířat. Občané nad 70 let věku a průvodci ŤZP-S platí 5,- Sk, držitelé průkazů ŤZP a ŤZP-S 1,- Sk. Na bezplatnou přepravu mají nárok děti do 6 let věku, průvodci dítěte do 3 let v kočárku, příslušníci městské policie, poslanci a soudci Ústavního soudu. Při platbě čipovou kartou je poskytována sleva ve výšce 1,- Sk kromě držitelů průkazů ŤZP a ŤZP-S. Při přestupu do 45 minut platí cestující v dalších dopravních prostředcích 50% jízdného.

(3)

(3) Jízdenky MHD vydané současným dopravcem SAD Zvolen, a.s., v únoru 2006 v době platnosti dočasného tarifu - plnocenná za 10,- Sk, zlevněná za 5,- Sk a rub jízdenky. Vpravo dole větší plnocenná jízdenka z července 2006 v současné hodnotě 14,- Kč.

Na příměstských autobusových linkách (číslo 51 - 56) platí mimo území města tarif podle ceníku jízdného příměstské dopravy v Banskobystrickém samosprávném kraji. Při platbě čipovou kartou činí sleva 5%; mezi městskými a příměstskými autobusovými linkami neplatí při použití čipové karty sleva na přestup. Nástup cestujících je na příměstských linkách možný pouze předními dveřmi a řidiči je třeba hlásit cílovou zastávku.

(4) Foto Michal Kliský

(4) Motorová jednotka řady 840 Železničné spoločnosti na nádraží v Banské Bystrici. Srpen 2004.

Banskou Bystricí prochází železniční trať číslo 170 Vrútky - Diviaky - Banská Bystrica - Zvolen, ze které se zde odpojuje trať 172 Banská Bystrica - Červená Skala, která pokračuje pod číslem 173 do Margecan. Obě tratě jsou jednokolejné, úsek tratě z Banské Bystrice do Zvolena je od roku 2006 elektrifikován. Železniční doprava (osobní dopravu zajišťuje Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.) zajišťuje kvalitní spojení například se Zvolenem, Martinem, Žilinou, Košicemi i (většinou s přestupem ve Zvoleně) s hlavním městem Bratislavou.

(5) Foto Marek Farda

(5) Autobusové nádraží v Banské Bystrici, únor 2006.

Městem procházejí silnice 1. třídy číslo I/59 Trstená - Dolný Kubín - Ružomberok - Banská Bystrica a I/66 Šahy - Krupina - Zvolen - Banská Bystrica - Brezno - Červená Skala (napojení na silnici 67 do Popradu).
Do Banské Bystrice je vedeno velké množství regionálních, dálkových i mezinárodních autobusových linek a autobusová doprava poskytuje spojení do téměř celého středního Slovenska. Autobusové nádraží (Banská Bystrica, AS) spravuje SAD BBDS, která je také nejvýznamnějším dopravcem. Z dalších dopravců stojí za zmínku např. SAD Liptovský Mikuláš, Prievidza, Zvolen a Žilina.

Odkazy
Dopravce SAD Zvolen, a.s.
iMHD.sk - Banská Bystrica
poslanec.sk - materiály o MHD Banská Bystrica
mimi photo galery - MHD Banská Bystrica
Město Banská Bystrica
Dopravce SAD BBDS, a. s.
Dopravce Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Zpět na hlavní stranu