Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Žvahov

(1)

(1) Železniční zastávka ve výhybně Praha - Žvahov, prosinec 2003.

Železniční zastávka Praha - Žvahov se nachází na trati číslo 122 Praha hlavní nádraží - Hostivice - Rudná u Prahy. Tato trať bývá také nazývána "Pražský Semerink" díky své podobnosti s rakouskou horskou dráhou.
Žvahovská zastávka je umístěna ve svahu vrchu Děvína vysoko nad Zlíchovem, v km 5,4 od Smíchova. Na trati z roku 1872 byla zřízena teprve v roce 1989, kdy nahradila nedalekou zastávku Praha - Hlubočepy zastávka (v km 4,1), zřízenou v roce 1928.

(2)

(2) Zarostlé nástupiště s torzem čekárny a druhá kolej žvahovské výhybny v září 2005.

Vápencový vrch Děvín, na kterém kdysi stával hrad, je přírodní památkou, která začíná těsně za jedním z nástupišť železniční zastávky. Zastávka Praha - Žvahov leží totiž na jednokolejné trati ve výhybně, je dvoukolejná a u každé koleje se nachází jedno nástupiště se zastávkovou čekárnou.
V běžném provozu se používá jen přímá kolej blíže ke svahu klesajícímu na Zlíchov, zatímco kolej blíže k vrcholu Děvína je zrezlá a zarostlá vzrostlými náletovými dřevinami, takže její průjezd je nemožný.

(3)

(3) Spěšný vlak do Rakovníka tvořený soupravou řídícího vozu řady 943 a motorového 843 projíždí zastávkou Praha - Žvahov v říjnu 2005.

Nástupiště u zarostlé koleje je zcela pusté a ze zastávkové čekárny zde zbývá jen nevzhledná ruina, vlastně jen několik rezavých tyčí, svařených dohromady. O střeše ani stěnách se nedá mluvit. Kupodivu na používaném nástupišti to není o mnoho lepší. I zde zbývají z čekárny jen obvodové železné tyče, ale alespoň nejsou tak zrezlé a nachází se zde cedule "Praha - Žvahov". Nad malou částí čekárny je dokonce umístěna stříška. Jízdní řády byste ale hledali marně a není tu ani žádný jejich náznak. Také z lamp zbyla jen torza.

(4) Foto Tomáš Janda

(4) Pohled z motorového vozu řady 810 na ještě udržovanou zastávku Praha - Žvahov, kolem roku 2000.

Zajímavé je, že ze zastávky Praha - Žvahov se jezdí na severovýchod, kde leží Smíchov a centrum Prahy, do Hostivice a Rudné u Prahy (trať se stáčí západně na Konvářku a do Jinonic), zatímco na jihozápad jezdí vlaky na Smíchov (trať se přetáčí velkým obloukem nejprve k východu a poté na sever). Cestujícího využívajícího zastávku poprvé proto může překvapit, že vlak přijel "z opačné strany".

(5)

(5) Jinonické zhlaví výhybny se zastávkou Praha - Žvahov s nefunkčními světelnými návěstidly a stavědlem 2, říjen 2006.

Na obou zhlavích žvahovské výhybny jsou umístěna stavědla, která ale v současnosti nejsou obsazena. Stavědlo 1 na zhlaví směrem na Smíchov společné nádraží (severní nástupiště) dosud vypadá až na orezlé cedule velmi zachovale, zatímco větší stavědlo 2 blíže k Jinonicím má zazděno všechny otvory vyjma jedněch dveří, za kterými se nacházejí zařízení Českých radiokomunikací související se sousedními anténními stožáry. Celé stavědlo je také mocně posprejováno.

(6)

(6) Neobsazené stavědlo 2 na jinonickém zhlaví dnes zčásti využívají České radiokomunikace. Říjen 2006.

Na smíchovském zhlaví u stavědla 1 pokračuje "druhá" (nepřímá, služebně třetí) kolej výhybny za výhybkou z bezpečnostních důvodů jako kusá (aby vozy stojící na této koleji v případě jejího používání nesjely po trati ze svahu na Smíchov), na jinonickém zhlaví u stavědla 2 se koleje spojují jedinou výhybkou a kusá kolej zde není. Obě zhlaví jsou osazena světelnými návěstidly, která se však neobsluhují a jsou zneplatněna kříži neplatnosti. Na smíchovském zhlaví signalizuje přejezdník dvěma žlutými světly "otevřený přejezd", tj. zvednuté neobsluhované závory ve Slivenecké ulici.

(7)

(7) Z tratě u jinonického zhlaví výhybny se zastávkou Praha - Žvahov je pěkný výhled na Prahu. Prosinec 2003.

Po trati 122 jsou vedeny vlaky osobní (zastávkové) a rychlíky. Na Žvahově zastavují pouze vlaky zastávkové, a to jen na znamení. Provoz těchto vlaků je velmi slabý - z Hostivice na hlavní nádraží jede jen jeden zastávkový vlak před šestou hodinou ráno, až na výjimky pouze v pracovní dny a v sobotu. Opačným směrem jedou tři zastávkové vlaky, jeden do Hostivice před dvanáctou hodinou, jeden do Rudné u Prahy před patnáctou hodinou (oba denně) a jeden do Kladna - Ostrovce kolem půl dvanácté v noci (v pracovní dny, neděle a svátky). Se zavedením grafikonu vlakové dopravy 2006/2007 od 10. prosince 2006 se počty a vedení vlaků výrazně změní.

(8)

(8) Rychlík z Chomutova do Prahy hlavního nádraží tvořený motorovým vozem 854 a přípojným Btn projíždí výhybnou Praha - Žvahov před smíchovským zhlavím v říjnu 2006. "Druhá" kolej (vlevo) je zde neprostupně zarostlá.

Provoz zastávkových vlaků zajišťují samostatné motorové vozy řady 810 "orchestriony", obsazené strojvůdcem a průvodčím. Využití tratě je ale tak slabé, že by nebylo problémem ani samoobslužné odbavování cestujících při nástupu předními dveřmi, které by kontroloval strojvůdce.
Nákladní doprava, kdysi na této trati velmi významná, už je proti minulosti omezená. Osobní doprava zde nemá valné využití s ohledem na to, že oblasti podél tratě jsou obsluhovány linkami MHD nebo příměstských autobusů a vlaků zde staví tak málo, že se většině lidí nehodí.

(9)

(9) Smíchovské zhlaví výhybny se zastávkou Praha - Žvahov, říjen 2006. V pozadí viadukt, který dal trati přezdívku "Pražský Semerink", a sídliště Barrandov. Neobsazené stavědlo 1 je skryto v porostu vpravo od kusé koleje.

Okolí žvahovské železniční zastávky nebylo až do 1. září 2005 nikdy obsluhováno městskou hromadnou dopravou. Od 1. září 2005 je Žvahov obsloužen novou autobusovou linkou číslo 128 z Hlubočep, na které je provoz zajištěn midibusem Ikarus E 91. Nejbližšími autobusovými zastávkami k železniční zastávce Praha - Žvahov jsou Prosluněná a V Násypu.

(10)

(10) Neobsazené stavědlo 1 na smíchovském zhlaví výhybny se zastávkou Praha - Žvahov, říjen 2006.

Obsluha fungující železniční dopravou by byla pro obyvatele Žvahova výhodnější kratší jízdní dobou, přímým spojením do centra (na hlavní nádraží) i větším pohodlím a spolehlivostí například při náledí. Je škoda, že na "Pražském Semerinku" je dnes provoz tak mizivý. Rozhodně by stálo za zvážení prodloužení zastávkových vlaků, které nyní končí ve směru od Rudné na Zličíně, až na hlavní nádraží. Bohužel, skutečné plány s tratí číslo 122 jsou přesně opačné a v návrzích na budoucí uspořádání železniční dopravy v hl. m. Praze se s ní již (pro osobní dopravu) nepočítá.

(11)

(11) Autobus Ikarus E 91 ev. č. 3904 (r. v. 2004) na lince 128 v zastávce Prosluněná, která se nachází v těsné blízkosti železniční zastávky Praha - Žvahov. Září 2005.

Zpět na hlavní stranu