Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Zličín

(1)

(1) Staniční budova ŽST Praha - Zličín v pohledu z kolejiště, říjen 2003.

Železniční stanice Praha - Zličín leží na trati číslo 122 Praha - Hostivice - Rudná u Prahy. Provoz na této trati, takzvaném "Pražském Semerinku", byl zahájen společností Buštěhradské dráhy v roce 1872, a od tohoto roku funguje také zličínská stanice.

(2)

(2) Diesel-elektrická lokomotiva řady 742 "kocour" s vandalsky upraveným služebním vozem Daa-k ve stanici Praha - Zličín, listopad 2004.

Původní název stanice zněl Řepy podle nejbližší obce, ačkoli nádraží leželo v katastru obce Zličín. Od roku 1924 byla stanice označena jako Řepy - Zličín, od roku 1937 opět pouze Řepy a od roku 1951 podle katastrální příslušnosti Zličín. Obec Zličín byla v roce 1974 připojena k hlavnímu městu Praze, sousední Řepy už v roce 1968. Současný název stanice Praha - Zličín platí od roku 1976.
V současné době by byl název stanice Praha - Řepy pro orientaci cestujících výhodnější. V blízkosti nádraží totiž leží sídliště Řepy, podle kterého je pojmenována i tramvajová konečná před staniční budovou a zdejší zastávky autobusů. Pod označením Zličín je známa spíše komerční zóna u konečné metra, od nádraží asi kilometr a půl vzdušnou čarou na jihozápad.

(3)

(3) Motorový vůz řady 810 na osobním vlaku do Hostivice v ŽST Praha - Zličín, srpen 2006.

Trať číslo 122 je jednokolejná a neelektrifikovaná. Stanice Praha - Zličín leží dle staničení v km 15,3 (od Smíchova).
ŽST Praha - Zličín má šest kolejí, z toho tři dopravní, jednu (nejblíže staniční budově) v části trasy dopravní a v části manipulační a dvě (nejdále od budovy) manipulační. Staniční budova (z roku 1898) leží vlevo od kolejiště v pohledu od Prahy. Cestujícím v ní slouží čekárna s výdejnou jízdenek.

(4)

(4) Kolejiště ŽST Praha - Zličín v pohledu od jinonického zhlaví (ze střechy bývalého stavědla 1), prosinec 2005.

Po trati 122 jsou vedeny vlaky osobní (zastávkové) a rychlíky. Na Zličíně zastavují všechny. Většina zastávkových vlaků je vedena pouze v trase Praha-Zličín - Hostivice ( - Rudná u Prahy). Ze Zličína musí cestující pokračovat městskou hromadnou dopravou. Z Hostivice až na hlavní nádraží jede jen jeden zastávkový vlak před šestou hodinou ráno, až na výjimky pouze v pracovní dny a v sobotu. Opačným směrem jedou z hlavního nádraží tři zastávkové vlaky, jeden do Hostivice před dvanáctou hodinou, jeden do Rudné u Prahy před patnáctou hodinou (oba denně) a jeden do Kladna - Ostrovce kolem půl dvanácté v noci (v pracovní dny, neděle a svátky).
V nejčastěji obsluhovaném úseku Praha-Zličín - Hostivice jede v pracovní dny 14 osobních vlaků tímto směrem a 12 směrem opačným.

(5)

(5) Čekárna s výdejnou jízdenek ve staniční budově ŽST Praha - Zličín, prosinec 2005.

Provoz zastávkových vlaků zajišťují samostatné motorové vozy řady 810 "orchestriony". Ty jsou obsazeny strojvůdcem a průvodčím, s ohledem na nízké využití vlaků by však nebylo problémem samoobslužné odbavování cestujících při nástupu předními dveřmi, které by kontroloval strojvůdce.

(6)

(6) Rampa pro předávání tramvají z vagónů do pražské sítě u staniční budovy v Praze - Zličíně, prosinec 2005.

Ve směru z Prahy hlavního nádraží je veden jeden rychlík do Chomutova kolem 7. hodiny ráno, opačným směrem jede jeden rychlík kolem 8. hodiny a další dva kolem 6. a 9. hodiny. Kromě Zličína a hlavního nádraží staví rychlíky v Praze ve směru na hlavní nádraží ještě na Smíchově severním nástupišti.
Rychlíky jsou obsluhovány soupravami motorových vozů řady 843 s vozy přípojnými a řídícími, případně diesel-elektrickými lokomotivami s vagóny.

(7)

(7) Opuštěné stavědlo 1 na jinonickém zhlaví, prosinec 2005.

V celé délce tratě 122 platí také tarif Pražské integrované dopravy, tj. možnost využití předplatních legitimací PID pro příslušný počet pásem. Od změny grafikonu 11. prosince 2005 už jsou minulostí spěšné vlaky, ve kterých byla zavedena také plná integrace, tj. možnost využití vybraných druhů jednotlivých jízdenek PID. Stanice Praha - Zličín však nebyla vybavena označovacími strojky těchto jízdenek.

(8)

(8) Vlevo od trati v pohledu od Prahy se odpojuje vlečka Stavebních strojů. Prosinec 2005.

Železniční stanice Praha - Zličín má velký význam pro nákladní dopravu a vychází z ní několik vleček. Nejdelší z nich obsluhuje depo metra Zličín a podnik Siemens Kolejová vozidla. Známa je také pod starým označením výrobce ČKD Tatra. Odpojuje se vpravo od trati v pohledu od Hostivice a překonává mostem ulici Na Radosti (starou plzeňskou silnici).
Další vlečka se odpojuje vlevo od trati v pohledu od Prahy do podniku Stavební stroje. Ta má dvě koleje. Z koleje dále od tratě se jezdí úvratí do areálu Technomat (Vamar). Poslední vlečka se nachází u přejezdu ulice Na Radosti vlevo od tratě v pohledu od Prahy a vede do skladů.

(9)

(9) Vlečka depa metra Zličín a podniku Siemens Kolejová vozidla se odpojuje vpravo od trati v pohledu od Hostivice. Prosinec 2005.

Součástí stanice Praha - Zličín je vagónovací rampa tramvají, v pohledu z kolejiště vpravo od průčelí i boku staniční budovy. Kolej tramvaje je zde v úrovni plošiny železničního vagónu, z jehož čela tak může vůz elektrické dráhy vjet rovnou do sítě. Tohoto zařízení se používalo pouze při návozu nových tramvají z ČKD (dnešního Siemensu kolejová vozidla). Po dlouhé době byla rampa znovu využita 30. října 2006, kdy posloužila k vyložení nového vozu Škoda 14T ev. č. 9113. Předchozí vozy tohoto typu byly do Prahy přepraveny na silničních podvalnících.
Provoz ve stanici Praha - Zličín je řízen z ústředního stavědla ve staniční budově, návěstidla jsou světelná. Na jinonickém zhlaví je zachováno opuštěné stavědlo 1, jehož okna jsou zazděna.

(10)

(10) Tramvajová smyčka Sídliště Řepy umístěná před budovou ŽST Praha - Zličín se soupravami T3R.P a T3 na zvláštních linkách 39 a 30 a lince 7, srpen 2006.

Přímo před staniční budovou ŽST Praha - Zličín se nachází trojkolejná tramvajová smyčka Sídliště Řepy, kde jsou ukončeny v denním provozu linky číslo 9 a 10 a ve špičkách pracovních dnů také 7, v noci pak 58 a 59. V zastávce Sídliště Řepy také končí autobusové linky číslo 180, 380, 384 a noční 602 a projíždí tudy linka 164. Vedena je sem i nákupní linka Carrefouru Stodůlky, na které je však umožněna přeprava pouze k tomuto obchodnímu centru.
Vlaky nemají vzhledem k zanedbatelnému rozsahu provozu pro spojení Řep a Zličína s ostatními oblastmi Prahy téměř žádný význam a tuto funkci plně převzaly prostředky městské hromadné dopravy.

Zpět na hlavní stranu