Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Zbraslav

(1)

(1) V pohledu od silnice do Vraného nad Vltavou není na skromné zbraslavské staniční budově příslušnost ke dráze nijak označena. Listopad 2003.

Železniční stanice Praha - Zbraslav leží na trati číslo 210 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany / Dobříš. Zprovozněna byla v roce 1897 spolu s úsekem této tratě z Modřan do Dobříše a nachází se dle staničení v km 36,5 (od Dobříše).

(2)

(2) Diesel-elektrická lokomotiva řady 749 "zamračená" se třemi patrovými vozy Bmo na osobním vlaku do Čerčan ve stanici Praha - Zbraslav, leden 2006.

Z původního názvu Zbraslav byla stanice již v roce 1898 přejmenována na Zbraslav - Závist a k prvnímu označení se vrátila v roce 1937. Roku 1974 bylo město Zbraslav připojeno ke Praze a od roku 1976 nese také zdejší železniční stanice název Praha - Zbraslav.

(3)

(3) Pohled na staniční budovu v Praze - Zbraslavi z kolejiště, leden 2006.

Zbraslavské nádraží leží na pravém břehu Vltavy v lokalitě Závist, tedy na opačné straně než vlastní Zbraslav. Se Zbraslaví stanici spojuje silniční most Závodu míru. Jižní a východní strana nádraží tvoří hranici hlavního města Prahy.

(4)

(4) Nástupiště staniční budovy v Praze - Zbraslavi s tabulí s odjezdy vlaků, leden 2006.

Nenápadná přízemní staniční budova leží vpravo od tratě v pohledu od Prahy těsně u řeky Vltavy a z předpolí mostu Závodu míru k ní klesá silnice do Vraného nad Vltavou (bezejmenná ulice). Ve směru od silnice nemá staniční budova žádné dveře a ke vstupu do čekárny s výdejnou jízdenek je třeba ji obejít na stranu kolejiště. Protože v létě 2006 byla navzdory skutečnému průběhu hranice hlavního města přesunuta dopravní značka "konec obce" na této silnici těsně k mostu Závodu míru, je nyní možno před staniční budovou legálně projíždět rychlostí 90 km/h. Cestující přecházející silnici (chodník je pouze na druhé straně) jsou tak automobily značně ohrožováni.
Vzhledem k poloze u řeky byla stanice poškozena srpnovými povodněmi v roce 2002.

(5)

(5) Čekárna s výdejnou jízdenek v Praze - Zbraslavi, leden 2006.

Trať číslo 210 je jednokolejná a kromě úseku z hlavního nádraží do Krče neelektrifikovaná. Jsou po ní vedeny pouze osobní (zastávkové) vlaky. Jejich pražskou konečnou je hlavní nádraží nebo v menšině případů Vršovice. Odtud jezdí do Čerčan nebo Dobříše, do 10. prosince 2005 také jen do Vraného nad Vltavou. Do 11. prosince 2004 končily mimo pracovní dny některé vlaky od Vraného nad Vltavou již v Braníku.

(6)

(6) Osobní vlak do Dobříše tvořený lokomotivou řady 714 "lego" a pěti přípojnými vozy Btax ve stanici Praha - Zbraslav, listopad 2003. V pozadí vrch Hradiště, který už neleží na území hl. m. Prahy.

Osobní vlaky na trati 210 jezdí v nepravidelných intervalech, zhruba jeden spoj za hodinu. Nasazeny jsou na ně především motorové vozy řady 810 "orchestrion" s přípojnými vozy (výjimečně i samostatně) nebo soupravy lokomotiv 714 "lego" s týmiž přípojnými vozy Btax. Většinou už pouze v pátek a o víkendech jezdí lokomotivy řady 749 "zamračené" s dvoupatrovými vagóny. Od 10. června 2007 je nasazována také motorová jednotka 814 - 914 "Regionova".

(7)

(7) Motorová jednotka řady 814 - 914 "Regionova" na osobním vlaku na hlavní nádraží v červnu 2007.

Donedávna byl na trati 210 zřejmě nejpestřejší vozový park ze všech železnic vycházejících z Prahy. Jezdily tu totiž ještě delší motorové vozy "hydry" řady 853 s červenými kulatými vagóny Bix (oboje ve špatném technickém stavu), tytéž vagóny s lokomotivami 742 "kocour" nebo "hydra" s jedním dvoupatrovým vagónem Bmto (souprava "kočkopes").

(8)

(8) Pohled na kolejiště ŽST Praha - Zbraslav od modřanského zhlaví z mostu Závodu míru, leden 2006.

V celé délce obou větví tratě platí tarif Pražské integrované dopravy, z toho v úseku Praha - Davle / Měchenice je zavedena plná integrace, je zde tedy možno používat i vybrané druhy jednotlivých jízdenek PID.

(9)

(9) Stanoviště číslo II na modřanském zhlaví ŽST Praha - Zbraslav v lednu 2006.

Stanice Praha - Zbraslav má čtyři koleje, z toho dvě dopravní a dvě manipulační (nejblíže a nejdále od budovy). Mechanická návěstidla (před každým zhlavím vjezdové bez předvěsti, odjezdová zde nejsou) se obsluhují ze staniční budovy. V dopravní kanceláři je přítomen výpravčí a v denní směně staniční dozorce. Výhybky a výkolejky přestavuje ručně na místě staniční dozorce nebo v jeho nepřítomnosti výpravčí. Ve stanici se nacházejí také dvě neobsazená výhybkářská stanoviště, číslo I na vranském zhlaví a číslo II na modřanském zhlaví, obě na straně staniční budovy.

(10)

(10) Stanoviště číslo I na vranském zhlaví ŽST Praha - Zbraslav v lednu 2006.

Ze zbraslavského nádraží nevychází žádná vlečka. Význam stanice pro nákladní dopravu spočívá kromě průjezdu vlaků v obsluze nákladišť u krajních kolejí (2. a 5.) Nakládá a vykládá se především uhlí a dřevo.

(11)

(11) Tabulka s křížkem, která nahrazuje předvěst vjezdového mechanického návěstidla ve směru od Modřan. Tabule pod sloupem označuje stanoviště předvěsti. Únor 2006.

Využití stanice je především turistické. Z okolí nádraží vychází několik turistických značek do velmi atraktivní krajiny, např. na Karlštejn, do Vraného nad Vltavou, Davle, Břežanského údolí a na Závist. Pro cyklisty má vlak jednu obrovskou přednost před MHD: lze jím vozit kola.

(12)

(12) Vjezdové mechanické návěstidlo s rychlostníkem u přejezdu před modřanským zhlavím ŽST Praha - Zbraslav, únor 2006.

Pro zbraslavské obyvatele není železniční spojení s centrem Prahy výhodné kvůli špatné dostupnosti odlehlé stanice a poměrně slabému provozu vlaků. Hlavní podíl na spojení Zbraslavi s centrem mají autobusové linky vedené po levém břehu Vltavy na Smíchov, kde je možný přestup na metro a tramvaje.

(13) Foto Petr Chalupský

(13) Parní lokomotiva 434.2186 "dvojka" (r. v. 1917) v čele zvláštního vlaku do Dobříše vjíždí modřanským zhlavím do ŽST Praha - Zbraslav, květen 2006.

(14) Foto Petr Chalupský

(14) Lokomotiva řady 749 "zamračená" na postrku parního vlaku do Dobříše vyjíždí vranským zhlavím ze ŽST Praha - Zbraslav, květen 2006.

V blízkosti železniční stanice je umístěna na silnici do Komořan a Modřan (ulici Komořanské) zastávka autobusové linky MHD číslo 165 Nádraží Zbraslav, která je na znamení. Linka 165 spojuje oblast Závisti s tramvají v Modřanech, takže ani pro nepočetné obyvatelstvo pravobřežní části Zbraslavi není při cestách veřejnou hromadnou dopravou využívání železnice nutností.

(15)

(15) Lokomotiva řady 714 "lego" projíždí kolem výpravní budovy ŽST Praha - Zbraslav v říjnu 2006.

(16)

(16) Karosa B 932E dopravce Connex Praha ev. č. 1330 (r. v. 2000) na lince 165 v zastávce Nádraží Zbraslav v lednu 2006.

Zpět na hlavní stranu