Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Veleslavín

(1)

(1) Osobní vlak na Masarykovo nádraží v čele s diesel-elektrickou lokomotivou řady 714 "legem" v Praze - Veleslavíně, listopad 2003.

Železniční stanice Praha - Veleslavín leží na trati číslo 120 Praha - Hostivice - Kladno - Žatec - Chomutov.
Územím Veleslavína procházela od už koněspřežná dráha z Brusky (dnešní ŽST Praha - Dejvice) do Lán, jejíž provoz byl zahájen v roce 1831. Až do roku 1861 sloužila pouze nákladní dopravě. Ve Veleslavíně měla koněspřežka výhybnu, ale existence zastávky pro osobní vlaky není doložena.

(2)

(2) Tabule s odjezdy vlaků na nástupišti staniční budovy v Praze - Veleslavíně, prosinec 2005.

V roce 1863 byla trať koněspřežné železnice přestavěna na klasickou železnici s parostrojním provozem, kterou provozovala Buštěhradská dráha. Od zavedení parostrojního provozu se nejezdí do Lán, ale na Kladno.
Od té doby je ve Veleslavíně zřízena plnohodnotná železniční stanice.

(3)

(3) Čekárna s výdejnou jízdenek ve staniční budově v Praze - Veleslavíně, prosinec 2005.

Trať číslo 120 je jednokolejná a neelektrifikovaná. Podle staničení je stanice Praha - Veleslavín umístěna v kilometru tratě 7,7 (počítáno ze stanice Praha - Bubny).
Obec Veleslavín byla připojena k hlavnímu městu Praze v roce 1922, stanice Veleslavín byla přejmenována na Prahu - Veleslavín v roce 1942.

(4)

(4) Pohled na ruzyňské zhlaví se světelnými odjezdovými návěstidly a stavědlem 2, prosinec 2005.

Stanice Praha - Veleslavín má tři koleje dopravní a dvě manipulační. Staniční budova z doby zahájení provozu je umístěna vlevo od kolejiště v pohledu od Prahy, blíže k pražskému (dejvickému) zhlaví. V budově slouží cestujícím čekárna s výdejnou jízdenek. V dopravní kanceláři je přítomen jeden výpravčí. Ke stavění vlakové cesty slouží dvě stavědla, číslo 1 na dejvickém a číslo 2 na ruzyňském zhlaví. Každé je obsazeno jedním signalistou.
Návěstidla jsou světelná.

(5)

(5) Souprava motorového vozu 810 "orchestrionu" s přívěsným vozem Btax na osobním vlaku do Kladna a Kralup nad Vltavou, prosinec 2005.

Po trati číslo 120 jsou vedeny vlaky osobní (zastávkové), spěšné a rychlíky. V Ruzyni zastavuje většina osobních (zastávkových) vlaků, ostatní tudy pouze projíždějí.
Pražskou konečnou těchto vlaků je Masarykovo nádraží, opačným směrem jezdí do Kladna, Rakovníka nebo Kralup nad Vltavou přes Kladno.
Úsek tratě Praha - Kladno - Kamenné Žehrovice spadá do pásem Pražské integrované dopravy a v úseku Praha - Kladno je zavedena plná integrace, v osobních a spěšných vlacích zde tedy platí i vybrané druhy jednotlivých jízdenek PID.
Jedním směrem jedou od čtyř hodin ráno do půlnoci vlaky jednou až dvakrát za hodinu.
Provoz je zajišťován nejčastěji soupravami motorových vozů řady 810 "orchestrion" nebo diesel-elektrických lokomotiv řady 714 "lego" s vozy přívěsnými.

(6)

(6) Vlečka do teplárny se odpojuje z dejvického zhlaví u stavědla 1. Prosinec 2005.

Význam stanice Praha - Veleslavín pro nákladní dopravu je minimální. Ze stanice vychází jediná vlečka, a to do teplárny. Vede z dejvického zhlaví vpravo od trati v pohledu od Ruzyně. Od přechodu teplárny z tuhých paliv na plyn se nepoužívá.
V posledních letech se uvažuje o přestavbě tratě z Prahy do Kladna na dvoukolejnou a o její elektrifikaci. Zároveň by měl vzniknout jakýsi záhyb této tratě, který by obsloužil také ruzyňské letiště a spojil jej s centrem obou měst. V této souvislosti se diskutovalo o tom, zda by bylo lepší obsloužit letiště železnicí či prodloužením trasy metra A z Dejvické. Nakonec bylo rozhodnuto o realizaci obou projektů, na zahájení ani jednoho z nich se však nedostávají finanční prostředky.

(7)

(7) Souprava "Krnováků" T3R.PV ev. č. 8170 + 8171 (r. v. 2005, vozovna Vokovice) na lince 20 v zastávce Nádraží Veleslavín v prosinci 2005.

Oblast veleslavínského nádraží je dobře obsloužena prostředky městské hromadné dopravy, využití železniční dopravy pro spojení Veleslavína s centrem města je proto zanedbatelné.
Zastávka MHD v těsné blízkosti železniční stanice Praha - Veleslavín se nazývá Nádraží Veleslavín. Obsluhují ji denní tramvajové linky číslo 20 a 26 a noční 51 a autobusová linka 216. Ostatní linky veřejné hromadné dopravy vedené po Evropské ulici zastávkou projíždějí.

Zpět na hlavní stranu