Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Uhříněves

(1)

(1) Výpravní budova stanice Praha - Uhříněves v pohledu z kolejiště před jeho peronizací, prosinec 2004.

Železniční stanice Uhříněves byla zřízena na Dráze císaře Františka Josefa již při zahájení jejího provozu 14. prosince 1871.
Dnes je železniční stanice Praha - Uhříněves předposlední zastávkou a poslední stanicí v Praze na trati číslo 221 do Benešova. Tato železnice je dvoukolejná a elektrifikovaná a z Benešova pokračuje jako jednokolejná trať číslo 220 do Českých Budějovic.
Uhříněveská stanice leží dle staničení v km 171,4 (počítáno z Českých Budějovic).

(2)

(2) Elektrická jednotka řady 451 na osobním vlaku do Benešova v ŽST Praha - Uhříněves v původní podobě před peronizací, listopad 2003.

(3)

(3) Elektrická lokomotiva "potkan" řady 150 v čele zastávkového vlaku s dvoupodlažními vagóny Bmto na hlavní nádraží. Na postrku "bobina" řady 141, vpravo "zamračená" 751. Červen 2005.

Železniční stanice je v Uhříněvsi umístěna přímo v zástavbě. Staniční budova je zcela shodná s nádražím v Hostivaři a pochází z roku 1915.
Do současné doby se však zachovala i původní nádražní budova z doby zahájení provozu, která leží blíže k Říčanům a také dodnes slouží potřebám Českých drah. Říká se jí "staré nádraží", což připomíná i název přilehlé ulice "U Starého nádraží", ze které však vede vchod i do nové budovy.

(4)

(4) Čekárna s výdejnou jízdenek ve výpravní budově ŽST Praha - Uhříněves, leden 2007.

(5)

(5) Nové první nástupiště je od výpravní budovy přístupné dvěma schody nebo nájezdovou rampou se zábradlím. Leden 2007.

Město Uhříněves bylo připojeno k hl. m. Praze v roce 1974. Od roku 1976 nese i zdejší železniční stanice současný název Praha - Uhříněves. Předtím se sice už od roku 1924 se nazývala Uhříněves, na některých drážních materiálech a zařízeních lze však dodnes nalézt původní chybné označení Uhřiněves (s krátkým i).

(6)

(6) Druhé nástupiště ŽST Praha - Uhříněves je ostrovní a osazené dvěma prosklenými čekárnami. Vlevo projíždí rychlík v čele s lokomotivou řady 363 do Českých Budějovic, vpravo výpravní budova. Leden 2007.

(7)

(7) Kryté vyústění schodiště z podchodu na druhém nástupišti, v pozadí vyústění výtahu. Leden 2007.

V Uhříněvsi zastavují pouze osobní (zastávkové) vlaky. Ve špičkách pracovních dnů a vpodvečer jezdí v pravidelném intervalu 30 minut a mimo špičku pak 60 minut, což umožňuje cestujícím si snadno zapamatovat doby odjezdů vlaků. Půlhodinový interval zůstává zachován i mimo pracovní dny odpoledne.

(8)

(8) Rukou vandalů ještě netknutý podchod od výpravní budovy na ostrovní druhé nástupiště, leden 2007.

(9)

(9) Původní staniční budova v Uhříněvsi nahrazená současnou v roce 1915. V popředí probíhá rekonstrukce kolejiště. Červenec 2006.

Směrem do Prahy jsou všechny vlaky vedeny na hlavní nádraží, jejich druhou konečnou je Benešov u Prahy. Do zavedení grafikonu vlakové dopravy 2005/2006 jezdil jeden vlak v pracovní dny a sobotu ráno z Prahy až do Českých Budějovic a jeden vlak v neděli a svátky opačně.

(10)

(10) Zpředu váha (dnes již zbořená), vodárna, obytné stavení a stará staniční budova v Uhříněvsi, červen 2005.

(11)

(11) Nová nástupiště před objektem bývalé vodárny, leden 2007.

Většina zastávkových vlaků je tvořena elektrickými jednotkami řady 451 a 452 "panťáky", méně často jezdí i soupravy lokomotiv a dvoupodlažních vagónů Bmto. Přímé vlaky z Prahy přímo až do Českých Budějovic byly kvůli změně napájecí soustavy tvořeny dvousystémovou lokomotivou a klasickými zelenými vagóny typu B.

(12)

(12) Dvousystémová německá elektrická lokomotiva řady 180 (odpovídající českým "bastardům" 371), leden 2005.

(13)

(13) Elektrické lokomotivy "bobiny" zleva řady 122 a 141 v Praze - Uhříněvsi, červen 2005.

Úsek tratě Praha - Čerčany spadá do pásem Pražské integrované dopravy a v úseku Praha - Senohraby je zavedena plná integrace, v osobních a spěšných vlacích zde tedy platí i vybrané druhy jednotlivých jízdenek PID.

(14)

(14) Lokomotiva řady 703 u váhy v Praze - Uhříněvsi v prosinci 2005.

(15)

(15) "Kocour" řady 742 sune vlak s kontejnery do areálu překladiště Metrans kolem ještě obsluhovaného stavědla 2. Červen 2005.

Současná podoba železniční stanice Praha - Uhříněves je výsledkem ještě ne zcela dokončené přestavby úseku tratě Praha-Hostivař (mimo) - Strančice (včetně) na IV. tranzitní koridor. Práce na této stavbě začaly v září 2005. V roce 2006 byla zahájena rekonstrukce ŽST Praha - Uhříněves. Na počátku roku 2007 už mělo kolejiště ve stanici výslednou podobu, úplně však má být přestavba dokončena v roce 2008.

(16)

(16) Pohled z prvního nástupiště na hostivařské zhlaví, leden 2007. Vpravo je vidět, jak musela část průběžné manipulační koleje ustoupit novému nástupišti a byla z ní proto vytvořena kolej kusá.

(17)

(17) Modernizované říčanské zhlaví v lednu 2007. Vpravo lokomotiva řady 742 "kocour".

V současné podobě po rekonstrukci má železniční stanice Praha - Uhříněves před výpravní budovou šest dopravních a jednu manipulační kolej. Cestujícím slouží dvě nově vybudovaná nástupiště. Jedno leží přímo před staniční budovou a pro snazší nástup do vlaků je oproti úrovni krytého perónu výpravní budovy zvýšeno, takže je na něj přístup dvěma schody a nájezdovou rampou opatřenou zábradlím. Toto nástupiště využívají vlaky směr Praha hlavní nádraží.

(18)

(18) Stavědlo 2 na hostivařském zhlaví ŽST Praha - Uhříněves v červenci 2006. Od dubna 2006 není obsazováno.

(19)

(19) Stavědlový přístroj stavědla 2 ještě v plném provozu v červnu 2005. Od dubna 2006 není stavědlo obsazováno.

Druhé nástupiště je ostrovní, ležící mezi druhou a třetí kolejí v pohledu od staniční budovy a přístupné podchodem, do kterého vede kryté schodiště a výtah od staniční budovy. Součástí druhého nástupiště jsou kromě krytého vyústění schodiště z podchodu a výtahu také dvě prosklené čekárny. V běžné provozu zastavují u obou hran ostrovního nástupiště vlaky ve směru do Benešova.

(20)

(20) Stavědlo 1 na říčanském zhlaví ŽST Praha - Uhříněves v lednu 2006, vlevo záchod pro signalistu a vpravo dnes již vytrhaná vlečka Nábytek. V dubnu 2006 přestalo být stavědlo obsazováno a v březnu 2007 bylo zbořeno.

(21)

(21) Přestavba kolejiště ŽST Praha - Uhříněves u stavědla 1 v červenci 2006. Za pozornost stojí odkryté kanály dávno zrušených lankovodů.

Výraznou změnou při rekonstrukci stanice je zrušení obou úrovňových železničních přejezdů na říčanském zhlaví - přejezd ulice Františka Diviše bude nahrazen podjezdem, přejezd ulice K Dálnici (přes který je dosud v bezvýlukovém stavu vedena autobusová linka 232 do Pitkovic) pouze podchodem. Významnou novinkou je doplnění protihlukových stěn.

Pokračování (2. strana ze 2)>>>

Zpět na hlavní stranu