Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Smíchov severní nástupiště

(1)

(1) Motorový vůz řady 810 ve stanici Praha - Smíchov severní nástupiště v dubnu 2005.

V roce 1872 byla uvedena do provozu trať Buštěhradské dráhy z Hostivice, která byla ukončena nedaleko od Prahy v tehdy samostatné obci Smíchov. Na Smíchově už deset let existovalo nádraží České západní dráhy (tratě do Plzně). Druhou trať na Smíchově provozoval jiný dopravce než trať první, a tak měla zřízeno i vlastní nádraží. To bylo umístěno severněji a bylo posunuto také o něco západněji, za kolejiště nádraží staršího.
Ještě v roce 1872 byla do provozu uvedena Pražská spojovací dráha, která umožnila spojení obou smíchovských nádraží s Prahou, a to s dnešním hlavním nádražím a s Hrabovkou (zhlavím Masarykova nádraží) a v roce 1882 pak i s nádražím ve Vršovicích.

(2)

(2) Nenápadný vstup do areálu nádraží Praha - Smíchov severní nástupiště z Nádražní třídy, duben 2005.

Dvě nádraží vedle sebe existují na Smíchově dodnes. Smíchov se od zprovoznění dráhy hodně změnil, stal se městem a v roce 1922 byl připojen ke Praze. Měnila se i smíchovská nádraží a provoz na nich. Nádraží bývalé Buštěhradské dráhy je dnes součástí železniční stanice Praha - Smíchov a služebně je označováno jako Praha - Smíchov společné nádraží. V jízdních řádech, mapách a na cedulích se označuje samostatně jako Praha - Smíchov severní nástupiště. Odtud vycházející trať Praha - Hostivice - Rudná u Prahy je označena číslem 122.

(3)

(3) Pohled na kolejiště ŽST Praha - Smíchov severní nástupiště s odstavenými elektrickými jednotkami řady 451 z nadchodu, květen 2007.

Železniční stanici Praha - Smíchov v současné době tvoří tři obvody: osobní nádraží, společné nádraží a seřadiště . O osobním nádraží (včetně objektu depa přilehlého k seřadišti) pojednává samostatná stránka.
Stanice Praha - Smíchov severní nástupiště zůstává poněkud skrytá očím. Z rušné Nádražní třídy vedou nenápadná vrata na dlážděnou cestu, po které lze dojít až k místu, kde se na Severním nástupišti nastupuje do vlaků. U těchto vrat je umístěna modrá cedule s názvem stanice a na vratech bílá cedule "ČD Správa dopravní cesty Praha". Ačkoli se Severní nástupiště nachází až za kolejištěm "normálního smíchovského nádraží", není při cestě na něj třeba překračovat žádné koleje - nádraží tratí 171 a 173 totiž končí zhlavím a obloukem na most přes Nádražní třídu jižněji, už před cestou na Severní nástupiště.

(4)

(4) Elektrickou jednotku řady 451 můžeme na Severním nástupišti vidět jen odstavenou. Duben 2005.

Na Smíchově severním nástupišti se nachází pět dopravních kolejí, z nichž se používá k nástupu a výstupu cestujících zejména třetí kolej od přístupové cesty (od východu). Není u ní sice zřízeno plnohodnotné nástupiště, ale jsou zde alespoň položeny betonové panely.

(5) Foto Tomáš Janda

(5) Budova s čekárnou v ŽST Praha - Smíchov severní nástupiště kolem roku 2000. Dnes má již novou fasádu.

U první koleje, na které staví osobní vlaky, je zřízena v jedné z drážních budov čekárna pro cestující a je zde vyvěšen jízdní řád a další informační materiály dopravce. Výdejna jízdenek zde neexistuje.
Dopravní kancelář se nachází na druhé straně kolejiště. Ve stavědle 2 a dopravní kanceláři společného nádraží slouží jeden výpravčí a v denní směně dále jeden výhybkář. Stavědlo 1 (na seřadišti, resp. v jižní části společného nádraží) je obsazeno jedním signalistou (dříve v denní směně navíc jedním výhybkářem).

(6)

(6) Budova s uzavřenou čekárnou v ŽST Praha - Smíchov severní nástupiště, duben 2005.

Význam společného nádraží pro nákladní dopravu už není v současné době po zastavení či omezení výroby v okolních průmyslových objektech zdaleka takový, jako v minulosti. Jediná dosud existující vlečka vychází za zhlavím seřadiště z tratě vpravo v pohledu na Zličín a do Hostivice a úvratí obsluhuje podnik Škoda Diesel (Škoda naftové motory). Už několik let se nepoužívá a je zarostlá bujnou vegetací.

(7) Foto Tomáš Janda

(7) Motorový vůz "orchestrion" řady 810 nabírá cestující na severním nástupišti před cestou na "Pražský Semerink" kolem roku 2000.

Provoz osobních vlaků na trati 122 je velmi slabý. Ani v minulosti zde ale příliš osobních vlaků nejezdilo a trať měla význam hlavně pro dopravu nákladní.
Ve směru z Prahy hlavního nádraží přijíždí na Smíchov severní nástupiště v současné době jeden rychlík ráno, který ale stanicí projíždí. Ve směru "ven z Prahy" zde tak staví pouze tři osobní (zastávkové) vlaky denně, jeden do Hostivice před dvanáctou hodinou, jeden do Rudné u Prahy před patnáctou hodinou (oba denně) a jeden do Kladna - Ostrovce kolem půl dvanácté v noci (v pracovní dny, neděle a svátky).
Ve směru na hlavní nádraží staví na severním nástupišti jeden zastávkový vlak z Hostivice v 6 hodin ráno, ale také tři rychlíky z Chomutova, jedoucí kolem 9., 18. a 21. hodiny.

(8)

(8) Seřadiště s posunující lokomotivou řady 749 "zamračenou", v pozadí objekty zleva bývalého depa a dosud fungujícího stavědla 1 (viz též ŽST Praha - Smíchov) a montážní vůz trolejového vedení MVTV. Září 2006.

Provoz zastávkových vlaků zajišťují samostatné motorové vozy řady 810 "orchestriony", obsazené strojvůdcem a průvodčím. S ohledem na nízké využití vlaků by nebylo problémem samoobslužné odbavování cestujících při nástupu předními dveřmi, které by kontroloval strojvůdce.
Rychlíky jsou obsluhovány soupravami motorových vozů řady 843 s vozy přípojnými a řídícími, případně diesel-elektrickými lokomotivami s vagóny.

(9)

(9) Rychlík z Chomutova do Prahy hlavního nádraží tvořený motorovým vozem řady 854 "hydrou" a přívěsným vozem Btn projíždí seřadištěm v září 2006.

V celé délce tratě 122 platí také tarif Pražské integrované dopravy, tj. možnost využití předplatních legitimací PID pro příslušný počet pásem. Od změny grafikonu 11. prosince 2005 už jsou minulostí spěšné vlaky, ve kterých byla zavedena také plná integrace, tj. možnost využití vybraných druhů jednotlivých jízdenek PID. Stanice Praha - Smíchov severní nástupiště však nebyla vybavena označovacími strojky těchto jízdenek.

(10)

(10) Léta nepoužívaná a neutěšeně zarostlá vlečka Škoda Diesel se odpojuje ze žvahovského zhlaví seřadiště před mostem městského okruhu, září 2006.

Přímo před vchodem do areálu Severního nástupiště z Nádražní třídy se nenachází žádná zastávka MHD. V jeho těsné blízkosti je ale umístěna tramvajová zastávka Plzeňka, kterou obsluhují v denním provozu linky číslo 12, 14 a 20 a v noci linka 54. O něco dále je to do terminálu MHD a regionálních autobusů PID Smíchovské nádraží, odkud lze jet i metrem B, a do terminálu Na Knížecí, kam ústí vestibul stanice metra Anděl a své stanoviště zde mají tramvaje a autobusy MHD i dálkové.

(11)

(11) Stavědlový blok stavědla 1, srpen 2006. Výhybky se závěrníkovými pákami pouze odemykají a zamykají, přestavují se ručně na místě.

Přes areál vlastního nádraží Praha - Smíchov i Praha - Smíchov severní nástupiště vede již od roku 1900 železná lávka pro pěší, která spojuje park mezi staniční budovou nádraží Praha - Smíchov a Plzeňkou s křižovatkou ulic Radlické a Křížové.

(12)

(12) Nákladní vlak v čele s lokomotivou řady 742 odjíždí ze smíchovského společného nádraží směrem na Žvahov v listopadu 2006.

Zpět na hlavní stranu