Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Sedlec

(1)

(1) Železniční zastávka Praha - Sedlec v lednu 2004.

Železniční zastávka Praha - Sedlec se nachází na dvoukolejné elektrifikované trati číslo 091 Praha - Kralupy nad Vltavou, která pokračuje pod číslem 090 přes Roudnici nad Labem a Ústí nad Labem do Děčína. Dle staničení leží zastávka v km 418,5 (od Vídně trasou Severní dráhy císaře Ferdinanda).

(2)

(2) Elektrická jednotka řady 471 na osobním vlaku z Prahy Masarykova nádraží do Kralup nad Vltavou v zastávce Praha - Sedlec, červenec 2006.

Sedlecká zastávka leží přímo v centru Sedlce, nedaleko od Vltavy. V okolí zastávky leží jen menší rodinné domy a dále rozlehlý objekt mrazíren, který počátkem roku 2004 vyhořel. To byla už druhá katastrofa v Sedlci od začátku nového století. Tou první byly ničivé povodně v srpnu 2002, které Sedlec těžce poničily, stejně jako většinu pražské zástavby v těsné blízkosti řek a potoků. Následky obou pohrom jsou dosud dobře viditelné.

(3)

(3) Elektrická jednotka řady 451 na osobním vlaku z Prahy Masarykova nádraží do Roudnice nad Labem v zastávce Praha - Sedlec, září 2006.

Sedlec je zajímavou částí Prahy. Působí zapadle a odlehle, dokonce přímo do Sedlce k blízkosti železniční zastávky nejezdí ani městská hromadná doprava, ale pouze příměstské autobusy ČSAD. Severně od Sedlce už Praha končí. Nechce se vůbec věřit, že Sedlec se stal součástí hlavního města Prahy už od 1. ledna 1922 - ve stejné době jako Vinohrady, Karlín, Žižkov, Smíchov či Nusle, které dnes bereme za plnohodnotné součásti Prahy stejně automaticky jako Staré Město. Od roku 1922 se Praha ještě několikrát podstatně rozšiřovala, ale od Sedlce už se hranice na sever neposunula.

(4)

(4) Průjezd rychlíku v čele s lokomotivou řady 163 zastávkou Praha - Sedlec, prosinec 2004.

Zajímavé je, že od připojení ke Praze patřil Sedlec správně pod Prahu XIX., později 6, tzn. Dejvice a okolí. V roce 1990 byl Sedlec na žádost svých obyvatel připojen k městské části Praha - Suchdol. A v roce 2004 byl na přání zdejšího lidu přepojen opět zpět pod Prahu 6.

(5)

(5) Souprava motorového vozu řady 854 s přípojným vozem Btn na rychlíku do Mostu projíždí zastávkou Praha - Sedlec v červenci 2006.

Železniční trať vedená přes Sedlec (původně známá jako Severní státní dráha) zahájila provoz už v roce 1850, teprve v roce 1879 zde však byla zřízena zastávka, nazvaná Selc. Původně, dokud byla trať jednokolejná, byla stanicí. V roce 1920 byla přejmenována na Selc u Prahy a v roce 1924 na Sedlec u Prahy - ačkoli tehdy již byl Sedlec součástí hlavního města. Současný název zastávky Praha - Sedlec se používá od roku 1942.

(6)

(6) Motorový vůz řady 810 "orchestrion" na příměstské železniční lince Praha-Libeň - Roztoky u Prahy v zastávce Praha - Sedlec, prosinec 2004.

Železnice vždy hrála pro spojení Sedlce s centrem Prahy důležitou roli. Autobusová doprava, ať už městská nebo linková (pozdější ČSAD), byla provozována jen v omezeném rozsahu, byla dražší a většinou pouze napájela tramvajové linky, později metro. I dnes je Sedlec jednou z částí Prahy, odkud je spojení vlakem s centrem města výhodnější než městskou dopravou.

(7)

(7) Stará staniční (později zastávková) budova byla uchována i po rekonstrukci zastávky v roce 2003, i když už neslouží svému původnímu účelu. Snímek pochází z prosince 2004.

V Sedlci zastavují pouze osobní (zastávkové) vlaky. V Praze jsou ukončeny na Masarykově nádraží (poslední večerní vlak jede na hlavní nádraží a zpět), jejich druhou konečnou jsou Kralupy nad Vltavou nebo Roudnice nad Labem. Ve špičkách pracovních dnů jezdí vlaky v pravidelném intervalu 30 minut, v ostatních obdobích 60 minut. Od 19. dubna 2004 je přes stanici Praha - Bubeneč vedena také příměstská železniční linka Praha-Libeň - Roztoky u Prahy. Ta je v provozu pouze v pracovní dny od 5.30 do 20.00 hodin, a to v intervalech přibližně 30 minut ve špičce a 60 minut v sedle.

(8)

(8) Stará staniční (později zastávková) budova v Praze - Sedlci v pohledu od severu (od Roztok). Červenec 2006.

Úsek tratě Praha - Vraňany spadá do tarifních pásem Pražské integrované dopravy, z toho v úseku Praha - Kralupy nad Vltavou je zavedena plná integrace, na osobních a spěšných vlacích lze tedy využívat i vybrané druhy jednotlivých jízdenek PID. Každá železniční stanice i zastávka v tomto úseku je vybavena označovacími strojky těchto jízdních dokladů.

(9)

(9) Jízdní řády městského provedení pro příměstskou železniční linku a osobní vlaky tratě 091 na označovači jízdenek PID ve směru na Prahu, červenec 2006.

Osobní vlaky z Prahy do Kralup nebo Roudnice jsou obsluhovány zejména moderními dvoupodlažními elektrickými jednotkami řady 471, méně často pak staršími "panťáky" řad 451 a 452, které zajišťovaly většinu provozu do roku 2005.
Příměstskou železniční linku obsluhovaly po jejím zavedení nejdříve krátce moderní dvoupodlažní elektrické jednotky řady 471, později na ní byly pro nízké využití nahrazeny staršími jednotkami řad 451 a 452. Od začátku platnosti nového grafikonu vlakové dopravy 12. prosince 2004 je linka obsluhována sólo motorovými vozy řady 810 "orchestriony", na jaře 2007 přibyla motorová jednotka 814 - 914 "Regionova". Od 13. června 2005 je na lince zaveden specifický způsob odbavování (provoz bez průvodčího), stejně jako na posledním večerním vlaku na trati 091.

(10)

(10) Elektrická lokomotiva řady 123 v čele nákladního vlaku vjíždí kolem staré staniční budovy do zastávky Praha - Sedlec při cestě do Prahy. Červenec 2006.

Sedleckou zastávku výrazně změnila přestavba tratě na součást 1. tranzitního železničního koridoru (SRN - Děčín - Praha - Čeksá Třebová - Brno - Břeclav - Rakousko). Před rokem 2003 vypadala zastávka neudržovaně a zpustle. Nebyla zde ani pořádná nástupiště. Po přestavbě tudy probíhají dvě koleje s betonovými pražci na čistém štěrkovém loži. Po stranách obou kolejí jsou umístěna dvě dlouhá nástupiště. Na nástupišti ve směru na Kralupy nad Vltavou je umístěna nová malá prosklená čekárna, zatímco na pro směr "do Prahy" slouží jako přístřešek prodloužená střecha bývalé staniční budovy a průchod v jejím nároží, ze kterého kdysi vedly dveře do haly a ve kterém jsou vyvěšeny jízdní řády. Samotná budova slouží k obytným účelům a z opačné strany než nástupiště má zahradu.

(11)

(11) Na jižní (pražské) straně zastávky Praha - Sedlec se není možné dostat oficiální cestou z jedné strany tratě na druhou, takže cestující riskují přecházením kolejí. Červenec 2006.

Přechod z jedné strany tratě na druhou je možný na severní straně zastávky po chodníku v podjezdu ulice V Sedlci. V blízkosti jižního konce nástupišť žádný přechod, podchod ani nadchod tratě neexistuje, takže cestující přecházejí přes koleje, což není s ohledem na vysokou rychlost projíždějících vlaků bezpečné.

(12)

(12) Motorová jednotka řady 814 + 914 "Regionova" (středočeská souprava s hnacím vozem 814 001 - 4) nasazená mimořádně na prodlouženou linku z Prahy Hostivaře přes Libeň do Roztok u Prahy u příležitosti Dne pražské železnice 18. září 2006 v zastávce Praha - Sedlec.

V těsné blízkosti sedlecké zastávky se nachází zastávka autobusových linek PID číslo 340 a 350 Sedlecký přívoz. Přívoz na Zámky přestal fungovat na počátku 90. let 20. století a v provozu je opět až od 1. července 2005. Je začleněn do systému Pražské integrované dopravy, ale integrace není plná - platí na něm pouze předplatní legitimace PID, cestující bez legitimací platí 20,- Kč za jízdu (děti od 6 do 15 let 10,- Kč).
Autobusová zastávka Sedlecký přívoz je slabě využívána, proto je na znamení. Cesta ze Sedlce do centra města je výhodnější vlakem na Masarykovo nádraží než autobusem do Dejvic a dále metrem či tramvají.

(13)

(13) Přívoz začleněný do systému Pražské integrované dopravy spojuje Sedlec a Zámky. Na snímku z července 2006 odjíždí motorová lodička od mola zastávky Sedlec.

Kromě linek 340 a 350 projíždějí Sedlcem také linky 107, 147 a 359. Ty se však železniční zastávce vyhýbají a hned na jižním okraji zástavby uhýbají směrem na Suchdol a Výhledy. Nejbližší zastávka těchto linek k sedlecké železniční zastávce se nazývá V Sedlci.

(14)

(14) Karosa B 732 ČSAD MHD Kladno ev. č. 1410 (r. v. 1988) na lince 340 u zastávky Sedlecký přívoz (poblíž železniční zastávky), září 2006.

Zpět na hlavní stranu