Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Satalice

(1)

(1) Staniční budova ŽST Praha - Satalice v pohledu z kolejiště, červen 2005.

Železniční stanice Praha - Satalice leží na trati číslo 070 Praha - Všetaty - Mladá Boleslav - Turnov. Tato trať je jednokolejná a neelektrifikovaná.

(2)

(2) Osobní vlak do Turnova tvořený motorovým vozem řady 854 "hydra" a přípojným vozem Btn v Praze - Satalicích v červnu 2005.

Provoz tratě Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy i satalického nádraží byl zahájen v roce 1872. Staniční budova se zachovala v původní podobě dodnes. Obec Satalice byla v roce 1974 připojena k hlavnímu městu Praze a od roku 1976 nese zdejší stanice současný název Praha - Satalice.

(3)

(3) Čekárna s výdejnou jízdenek ve výpravní budově ŽST Praha - Satalice v únoru 2006.

Osobní doprava na trati je zajištěna osobními (zastávkovými) vlaky a rychlíky. V Satalicích zastavují pouze osobní (zastávkové) vlaky. Ty začínají buď ve Vršovicích (a jedou pak přes hlavní nádraží) nebo na hlavním nádraží. Druhou konečnou vlaků jsou Všetaty nebo Mladá Boleslav. Do zavedení grafikonu vlakové dopravy 2005/2006 11. prosince 2005 jezdily některé zastávkové vlaky z Prahy až do Turnova.

(4)

(4) Tabule u dopravní kanceláře, na kterou se křídou vypisují zpoždění vlaků. Únor 2006.

Směrem od Prahy jede v pracovní den 11 zastávkových vlaků, opačným směrem pouze devět. Mimo pracovní dny je vlaků o několik méně. Intervaly jsou různé, zhruba okolo hodiny a půl. Vlaky jsou obsluhovány především soupravami motorových vozů řad 854 "hydra" s přípojnými vozy Btn.

(5)

(5) Kolejiště ŽST Praha - Satalice v pohledu od vysočanského zhlaví (z nadjezdu ulice Za Novákovou zahradou), vlevo stavědlo 1. Únor 2006.

Úsek tratě 070 Praha - Všetaty spadá do pásem Pražské integrované dopravy a v úseku Praha hlavní nádraží - Praha Čakovice je zavedena plná integrace, tj. možnost využití vybraných druhů jednotlivých jízdenek PID na osobních a spěšných vlacích.

(6)

(6) Čakovické zhlaví stanice Praha - Satalice s projíždějícím rychlíkem v pohledu od přejezdu Budovatelské ulice, vpravo stavědlo 2. Červen 2005.

Železniční stanice Praha - Satalice leží dle staničení v km 14,0 (od hlavního nádraží).
Ve staniční budově slouží cestujícím čekárna s výdejnou jízdenek, která je přístupná pouze ze strany kolejiště, z krytého nástupiště u budovy. Zatímco výpravní budova je pěkně opravená, v jejím sousedství se v areálu stanice rozpadá zarostlý historický přístřešek suchých záchodů, budova skladiště a vážní stavení.

(7)

(7) Přístřešek suchých záchodů v blízkosti staniční budovy ŽST Praha - Satalice, únor 2006.

Před budovou se nacházejí čtyři dopravní koleje a dvě koleje manipulační (nejblíže a nejdále od budovy). Přímá traťová kolej je od budovy druhá.
V dopravní kanceláři je přítomen jeden výpravčí. Výhybky jsou přestavovány lanky ze dvou elektromechanických stavědel (číslo 1 na vysočanském a číslo 2 na čakovickém zhlaví) nebo ručně na místě při posunu. Návěstidla jsou světelná.

(8)

(8) Opuštěné budovy skladiště a váhy v ŽST Praha - Satalice, únor 2006.

Stanice Praha - Satalice má význam i pro nákladní dopravu. Vycházejí odtud tři vlečky. Z vysočanského zhlaví vpravo od tratě v pohledu od Vysočan vede vlečka Středočeské dřevařské závody I. Z čakovického zhlaví odbočují vpravo od tratě v pohledu od Čakovic vlečky Středočeské dřevařské závody II a Teplárny - plynárny (plynárna Satalice).

(9)

(9) Osobní vlak do Prahy Vršovic tvořený motorovým vozem řady 854 "hydra" a přípojným vozem Btn v ŽST Praha - Satalice, květen 2006.

Staniční budova ústí průčelím do ulice K Nádraží, kde se v její blízkosti nachází autobusová zastávka Nádraží Satalice, kterou obsluhují linky 186 a 386. Zastávka Nádraží Satalice je ale jen jednosměrná, a to ve směru na Satalickou oboru. Směrem na Černý Most jsou linky PID vedeny ulicí Budovatelskou a nejbližší zastávkou u nádraží je v tomto směru Budovatelská, umístěná u přejezdu na čakovickém zhlaví stanice.

(10)

(10) Vlečka Středočeské dřevařské závody I vychází z vysočanského zhlaví vpravo od tratě v pohledu od Vysočan. Únor 2006.

(11)

(11) Vlečka Teplárny - Plynárny vedená z čakovického zhlaví vpravo od tratě v pohledu od Čakovic. Únor 2006.

Využití ŽST Praha - Satalice cestujícími je velmi nízké. Pro spojení Satalic s Vysočany a centrem města mají větší význam autobusy v kombinaci s metrem a tramvajemi. Může za to zejména slabý provoz zastávkových vlaků na trati, protože jízdní dobou (zhruba 10 minut Vysočany, 20 minut hlavní nádraží a 30 minut Vršovice) je železniční spojení velmi výhodné.

(12)

(12) Autobus Karosa C 734 dopravce Jaroslava Štěpánka ev. č. 1041 (r. v. 1989) na lince 386 na železničním přejezdu Budovatelské ulice v Praze - Satalicích v červnu 2005.

Zpět na hlavní stranu