Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Ruzyně

(1)

(1) Staniční budova v Praze - Ruzyni, listopad 2003.

Železniční stanici Praha - Ruzyně najdeme na trati číslo 120 Praha - Hostivice - Kladno - Žatec - Chomutov. Je poslední zastávkou vlaků na této trati na území hl. m. Prahy.
Územím Ruzyně procházela od už koněspřežná dráha z Brusky (dnešní ŽST Praha - Dejvice) do Lán, jejíž provoz byl zahájen v roce 1831. Až do roku 1861 sloužila koněspřežka pouze nákladní dopravě. Ani po zahájení osobní dopravy se v Ruzyni nenacházela stanice.

(2)

(2) Motorový vůz řady 810 "orchestrion" s přípojným vozem Btax na osobním vlaku do Kladna a Kralup nad Vltavou v Praze - Ruzyni, prosinec 2005.

V roce 1863 byla trať koněspřežné železnice přestavěna na klasickou železnici s parostrojním provozem, kterou provozovala Buštěhradská dráha. Od zavedení parostrojního provozu se nejezdí do Lán, ale na Kladno.
Po zahájení provozu v parní trakci v Ruzyni patrně ještě stanice nebyla, prokazatelně se zde ale stavělo už v roce 1867.

(3)

(3) Spěšný vlak do Rakovníka tvořený motorovým vozem řady 854 "hydra" a dvěma přípojnými vozy Btn projíždí stanicí Praha - Ruzyně v prosinci 2005.

V minulosti byla obec Ruzyně známá též pod názvy Ruzyň, Ruzíň nebo Rusín. V roce 1960 byla připojena k hlavnímu městu Praze a od roku 1961 nese zdejší železniční stanice současný název Praha - Ruzyně.
Trať číslo 120 je dosud jednokolejná a neelektrifikovaná. Podle současného staničení leží stanice Praha - Ruzyně v kilometru tratě 10,9 (počítáno ze stanice Praha - Bubny).

(4)

(4) Staniční budova na hostivickém zhlaví ŽST Praha - Ruzyně, vpravo mechanické odjezdové návěstidlo. Prosinec 2005.

Stanice Praha - Ruzyně má tři koleje dopravní a čtyři manipulační. Staniční budova z roku 1875 je umístěna netradičně na hostivickém zhlaví, takže před vchodem dopravní kanceláře se nacházejí jen dvě koleje a ty se přibližně před vchodem čekárny spojují do jediné. Těsně za poslední výhybkou hostivického zhlaví se nachází přejezd Drnovské ulice, který je zabezpečen závorami se světelnou signalizací.
Staniční budova je oddělena od kolejiště dřevěným plůtkem. Vlaky nestaví před ní, ale až za rozvětvením kolejiště.

(5)

(5) Čekárna s výdejnou jízdenek v budově ŽST Praha - Ruzyně, prosinec 2005.

Ve staniční budově slouží cestujícím čekárna s výdejnou jízdenek. V dopravní kanceláři je přítomen jeden výpravčí. Ke stavění vlakové cesty slouží dvě stavědla, číslo 1 na pražském a číslo 2 na hostivickém zhlaví. Každé je obsazeno jedním signalistou. Stavědlo 2 je umístěno (s ohledem na její polohu) přímo ve staniční budově.
Obě odjezdová návěstidla stanice jsou mechanická, vjezdová návěstidla s předvěstmi jsou však světelná.

(6)

(6) Lanka, kterými se přestavují výhybky na pražském zhlaví stanice ze stavědla 1, prosinec 2005.

Po trati číslo 120 jsou vedeny vlaky osobní (zastávkové), spěšné a rychlíky. V Ruzyni zastavuje většina osobních (zastávkových) vlaků, ostatní tudy pouze projíždějí.
Pražskou konečnou těchto vlaků je Masarykovo nádraží, opačným směrem jezdí do Kladna, Rakovníka nebo Kralup nad Vltavou přes Kladno.

(7)

(7) Motorový vůz řady 810 "orchestrion" s přípojným vozem Btax na osobním vlaku do Prahy Masarykova nádraží, prosinec 2005.

Úsek tratě Praha - Kladno - Kamenné Žehrovice spadá do pásem Pražské integrované dopravy a v úseku Praha - Kladno je zavedena plná integrace, v osobních a spěšných vlacích zde tedy platí i vybrané druhy jednotlivých jízdenek PID.
Jedním směrem jedou od čtyř hodin ráno do půlnoci vlaky jednou až dvakrát za hodinu.
Provoz je zajišťován nejčastěji soupravami motorových vozů řady 810 "orchestrion" nebo diesel-elektrických lokomotiv řady 714 "lego" s vozy přívěsnými.

(8)

(8) Dvojitá křižovatková výhybka na opuštěné vlečce společnosti Regata, prosinec 2005.

Význam stanice Praha - Ruzyně pro nákladní dopravu už je proti minulosti značně omezen. Ze stanice vycházejí dvě vlečky, které už se ale nepoužívají. Vlečka firmy Regata se odpojuje ze stanice vlevo od trati v pohledu od Hostivice. Její rozvětvené kolejiště obsluhovalo v minulosti vojenský útvar, tiskárnu Naše vojsko, sklady velkoobchodů Prior a podnik RUVE. Koleje vlevo od trati v pohledu od Prahy byly vlečkami podniku Tuzex.
Další vlečky vycházejí ze širé tratě mezi Prahou - Ruzyní a Hostivicí.

(9)

(9) Spěšný vlak do Prahy Masarykova nádraží tvořený soupravou řídícího vozu 943, vloženého vozu Btn a motorového vozu 843 na přejezdu Drnovské ulice u staniční budovy, listopad 2003.

V posledních letech se uvažuje o přestavbě tratě z Prahy do Kladna na dvoukolejnou a o její elektrifikaci. Zároveň by měl vzniknout jakýsi záhyb této tratě, který by obsloužil také ruzyňské letiště a spojil jej s centrem obou měst. V této souvislosti se diskutovalo o tom, zda by bylo lepší obsloužit letiště železnicí či prodloužením trasy metra A z Dejvické. Nakonec bylo rozhodnuto o realizaci obou projektů, na zahájení ani jednoho z nich se však nedostávají finanční prostředky.
Pokud k přestavbě tratě Praha - Kladno dojde, změní se i podoba ruzyňského nádraží.

(10)

(10) Karosa-Renault CityBus 12m ev. č. 3399 (r. v. 2003, garáže Řepy) na lince 218 v zastávce Nádraží Ruzyně, prosinec 2005.

V blízkosti ruzyňského nádraží se nacházejí dvě zastávky autobusů městské hromadné dopravy. Na straně staniční budovy se jedná o zastávku Nádraží Ruzyně na křižovatce ulic Drnovské a U Prioru, kterou obsluhuje linka číslo 218. Na opačné straně kolejiště leží na křižovatce ulic Drnovské a Stochovské zastávka linek 108 a 225 Staré náměstí. Autobusy nádraží objíždějí, přes přejezd Drnovské ulice není žádná linka veřejné hromadné dopravy vedena.

Zpět na hlavní stranu