Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Řeporyje

(1)

(1) Staniční budova v Praze - Řeporyjích v pohledu z Muzikovy ulice, listopad 2003.

Železniční stanice Praha - Řeporyje leží na trati číslo 173 Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun. Je poslední zastávkou vlaků na území hl. m. Prahy a nachází se přímo v zástavbě stejnojmenné pražské čtvrti, která byla připojena k Praze v roce 1974 a dosud má poměrně venkovský charakter.

(2)

(2) Nejvytíženější osobní vlak na trati číslo 173 - 19940 Praha-Smíchov (9.06) - Rakovník (11.22) - je tvořen soupravou 810 + Btax + 810. Říjen 2005.

Železniční stanice byla v Řeporyjích zřízena v roce 1873 současně se zahájením provozu železniční tratě společnosti Pražsko-duchcovská dráha. Umístěna je dle staničení v km 10,3 (ze Smíchova).
Při zahájení provozu nesla železniční stanice název Řeporyje - Zbuzany, později až do roku 1976 Řeporyje. V roce 1976 byl název změněn na současný Praha - Řeporyje.
Staniční budova pochází z roku 1878 a její současný stav není příliš příznivý.

(3)

(3) Čekárna ve výpravní budově ŽST Praha - Řeporyje v říjnu 2005.

Výpravní budova je umístěna na opačné straně kolejiště, než většina řeporyjské zástavby. Přístupová cesta k ní vede nenápadnou Muzikovou ulicí, která spíše než cestu k železniční stanici připomíná vstup do dvora. Na vstupním průčelí staniční budovy není uvedeno žádné označení, pouze na jejích bocích jsou umístěny značně sešlé, na omítku namalované nápisy "Řeporyje".
Ve skutečnosti se z této strany na nádraží příliš nechodí, používá se spíše cesty podél kolejí od přejezdu na smíchovském zhlaví.

(4)

(4) Vstup do čekárny ve stanici Praha - Řeporyje z Muzikovy ulice v říjnu 2005.

Stanice Praha - Řeporyje má pět kolejí dopravních a dvě manipulační. Světelná návěstidla se obsluhují ze staniční budovy, odkud je také elektromagneticky přestavována většina výhybek. Staniční budova je obsazena jedním výpravčím a jedním staničním dozorcem. Funguje zde také výdejna jízdenek.

(5)

(5) Východ z nástupiště ŽST Praha - Řeporyje do Muzikovy ulice, říjen 2005.

Osobní vlaky, vedené v běžném provozu přes Řeporyje, jsou pouze zastávkové. Jedná se v pracovní dny o 11 vlaků směrem do Prahy a 9 vlaků směrem do Berouna, v sobotu, neděli a svátek jsou tato čísla mírně odlišná. Intervaly jsou mezi jednotlivými spoji různě dlouhé a vždy delší než hodina.

(6)

(6) Odjezdy vlaků ze stanice Praha - Řeporyje na tabuli před dopravní kanceláří, říjen 2005.

Většina vlaků je vedena v trase Praha-Smíchov - Beroun nebo opačně a tvořena samostatným motorovým vozem řady 810 "orchestrionem", který je typický pro většinu českých místních drah. K několika málo vlakům je zařazen také přípojný vůz Btax, případně jsou tvořeny soupravou několika vozů 810 a Btax.
Několik vlaků je vedeno v Praze až na hlavní nádraží.

(7)

(7) Motorový vůz řady 810 "orchestrion" na přejezdu na smíchovském zhlaví ŽST Praha - Řeporyje při cestě na Smíchov v říjnu 2005. V místě závor vlevo vedla vlečka IPS I.

Využití vlaků pro spojení Řeporyjí s okolím je poměrně slabé. Většina obyvatel dává přednost autobusovým linkám Pražské integrované dopravy, vedeným ke stanicím metra B Luka nebo Nové Butovice. Autobusové spojení s přestupem na metro sice nenabízí srovnatelné pohodlí se železnicí, ale jízdní doba na Smíchov je delší jen nepatrně a intervaly mnohem kratší.

(8)

(8) Na místě závor u přejezdu na smíchovském zhlaví ŽST Praha - Řeporyje vpravo od tratě v pohledu od Rudné vedla vlečka IPS I, snesená v roce 2005. Leden 2006.

Nízké vytížení vlaků je problémem celé trati číslo 173. Tato trať přitom prochází místy se stále se rozvíjející hustou obytnou i průmyslovou zástavbou, stejně jako turisticky atraktivními lokalitami. Nedostatek cestujících je důsledkem chybné koncepce dopravní obslužnosti okolí tratě, které je obslouženo hustou sítí autobusových linek, které díky kratším intervalům a většímu počtu zastávek pobírají většinu zájemců o přepravu.

(9)

(9) Berounské zhlaví ŽST Praha - Řeporyje v říjnu 2005.

Z důvodu snížení úhrady prokazatelné ztráty v drážní dopravě zastupiteli Středočeského kraje hrozilo od zahájení platnosti grafikonu vlakové dopravy 2005/2006 11. prosince 2005 na trati číslo 173 zastavení osobní dopravy. To, že k němu nedošlo, bohužel neznamená, že trať již není ohrožena. V grafikonu vlakové dopravy platném od 10. prosince 2006 má být výrazně omezen provoz na této trati v úseku Nučice - Beroun.

(10)

(10) Kusá kolej 2a vycházející ze smíchovského zhlaví vlevo od tratě v pohledu od Rudné je zarostlá vzrostlými náletovými dřevinami a v její část se používá jako cesta pro pěší. Leden 2006.

Z několika vleček vycházejících ze ŽST Praha - Řeporyje se do nedávné doby dochovaly dvě, obě sloužící podniku IPS. První z nich (IPS I.) vycházela ze smíchovského zhlaví a nacházela se vpravo od hlavní traťové koleje v pohledu ku Praze. V posledních letech byla její kolej na železničním přejezdu zalita asfaltem, v roce 2005 byla vytrhána.

(11)

(11) Pod dominantní budovou sila vede zarostlá vlečka IPS II. Září 2006.

Druhá vlečka IPS (IPS II.) vede z berounského zhlaví, vpravo od tratě v pohledu k Berounu. Ani ta už se dnes nepoužívá a zachována je pouze část jejího kolejiště.
Význam stanice Praha - Řeporyje pro nákladní dopravu tak spočívá především v zásobování uhlím.

(12)

(12) Motorový vůz řady 810 "orchestrion" projíždí po vysokém náspu východní částí Řeporyjí v květnu 2005.

Nejbližší zastávky MHD u železniční stanice Praha - Řeporyje jsou K Závětinám a Řeporyjské náměstí. Zastávka K Závětinám leží na hlavní dlážděné silnici (Ořešská ul.) na straně nádražní budovy jen kousek od ní. Využívají ji příměstské linky číslo 301 a 352. Na opačné straně kolejiště se nachází významnější zastávka linek 230, 249, 256, 301 a 352 Řeporyjské náměstí. Vybrané spoje linky 230 jsou zde ukončeny. Autobusy zajišťují kromě stanic metra Luka a Nové Butovice spojení také do Radotína a na Barrandov.

(13)

(13) V blízkosti ŽST Praha - Řeporyje se nachází zastávka autobusů PID Řeporyjské náměstí. Autobus Karosa B 732 ev. č. 5898 (r. v. 1993, garáže Řepy) je vypraven na zde ukončený spoj linky 230. Leden 2006.

Zpět na hlavní stranu