Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Radotín

(1)

(1) Výpravní budova ŽST Praha - Radotín v pohledu z Vrážské ulice před opravou v listopadu 2003. V popředí projíždí autobus Karosa B 731 Dopravního podniku na lince 244.

Železniční stanice Praha - Radotín se nachází na trati číslo 171 Praha - Beroun, která pokračuje pod číslem 170 z Berouna do Plzně a Chebu. Tato trať mezi Prahou a Kozolupy dvoukolejná (na stavbě druhé koleje v navazujícím úseku do Pňovan se pracuje) a v celé délce elektrifikovaná.

(2)

(2) Pohled na opravenou výpravní budovu ŽST Praha - Radotín z Vrážské ulice v srpnu 2004, v popředí na lince 244 autobus Karosa-Renault CityBus 12M.

Železniční stanice v Radotíně funguje od roku 1862, kdy byl zahájen provoz tratě České západní dráhy z Plzně na Smíchov. V roce 1974 bylo město Radotín připojeno ke Praze a od roku 1976 nese i zdejší stanice název Praha - Radotín. Radotínské nádraží je na trati 171 poslední zastávkou na území hl. m. Prahy.

(3)

(3) Osobní vlak v čele s lokomotivou řady 363 v Praze - Radotíně v listopadu 2003.

Od roku 1964 vychází ze ŽST Praha - Radotín druhá trať - Jižní spojka přes Branický most (známější jako "most Inteligence") do Prahy - Krče a Prahy - Vršovic vjezdového nádraží. Tato trať je jednokolejná a elektrifikovaná a v běžném provozu slouží pouze nákladní dopravě.
Ze smíchovského zhlaví radotínského nádraží vycházejí čtyři traťové koleje, z nichž dvě prostřední slouží trati na Smíchov a dvě krajní trati Jižní spojky (jedna jako odjezdová a druhá jako vjezdová), na kterou se oddělují na odbočce Tunel.

(4)

(4) Elektrická jednotka řady 471 na osobním vlaku v Praze - Radotíně, srpen 2004.

ŽST Praha - Radotín leží dle staničení v km 9,7 tratě Praha-Smíchov - Beroun a zároveň v km 15,4 tratě Praha-Vršovice vjezdové nádraží - Praha-Radotín.
Staniční budova pochází z roku 1868. Cestujícím v ní slouží dvě místnosti oddělené chodbou - odbavovací hala s výdejnami jízdenek a čekárna.

(5)

(5) Dvoupodlažní elektrická jednotka řady 470 v Praze - Radotíně, říjen 2005.

Před budovou leží šest kolejí dopravních a tři manipulační (jedna nejblíže k budově a dvě nejvzdálenější od budovy). Osobní vlaky mohou stavět na druhé a třetí koleji od budovy, které jsou přístupné přímo z krytého nástupiště u výpravní budovy, nebo u dvou kolejí zastřešeného ostrovního nástupiště, které je přístupné podchodem. Do podchodu se vstupuje z krytého nástupiště u budovy a na druhé straně z chodníku u záchytného parkoviště P+R vedoucího z ulice Prvomájové.

(6)

(6) Pro osobní vlaky v Radotíně nejtypičtější elektrická jednotka řady 451, říjen 2005.

V budově je přítomen výpravčí hlavní služby a výpravčí vnější služby. Výhybky jsou přestavovány elektromagneticky z dopravní kanceláře nebo ručně při posunu, návěstidla jsou světelná. Pozůstatkem minulosti je opuštěné stavědlo 1 na smíchovském zhlaví.

(7)

(7) Odbavovací hala s výdejnou jízdenek ve výpravní budově ŽST Praha - Radotín, leden 2006.

Po trati číslo 171 jsou vedeny vlaky osobní (zastávkové), spěšné a rychlíky. V Radotíně zastavují pouze osobní vlaky, tvořené převážně elektrickými jednotkami řad 451, 452, 470 a 471. Moderní dvoupodlažní elektrické jednotky řady 471 jsou nasazeny v pracovní dny pouze na několik spojů, mimo pracovní dny na většinu. Nové jednotky jsou vybaveny i oddílem první třídy. Některé vlaky jsou tvořeny soupravou elektrické lokomotivy a dvoupodlažních vagónů Bmto.

(8)

(8) Plechové desky s vylepenými jízdními řády na nástupišti výpravní budovy. V lednu 2007 byly kompletně čitelné kromě nejdůležitějšího listu s tratí 171, který byl vandalsky stržen.

Osobní vlaky mají pražskou konečnou převážně na hlavním nádraží, pouze několik ranních vlaků je ve směru od Berouna ukončeno na Smíchově. Jejich druhou konečnou je většinou Beroun, u několika vlaků Řevnice. Jeden zrychlený osobní víkendový vlak stavící v Radotíně ve směru na Smíchov jede z Plzně.

(9)

(9) Tabule s odjezdy vlaků v čekárně jsou zrušeny. Snímek dokumentuje jejich stav v lednu 2007.

(10)

(10) Současné vývěsky s odjezdy vlaků bohužel neodolávají přírodním podmínkám - vývěska na nástupišti platná od 10. prosince 2006 byla stěží čitelná už v lednu 2007.

Osobní vlaky jezdí většinou v pravidelných intervalech 30 minut ve špičkách (v ranní špičce v úseku Řevnice - Praha-Smíchov v uvedeném směru 15 minut) a 60 minut mimo špičky.
Úsek tratě Praha - Beroun - Beroun-Popovice spadá do pásem Pražské integrované dopravy a v úseku Praha - Beroun je zavedena plná integrace, v osobních a spěšných vlacích zde tedy platí i vybrané druhy jednotlivých jízdenek PID.

(11)

(11) Vstup do podchodu k ostrovnímu nástupišti a na druhou stranu kolejiště z Vrážské ulice v sousedství výpravní budovy, leden 2007.

(12)

(12) Vstup do podchodu k ostrovnímu nástupišti a k výpravní budově z chodníku vedoucího od Prvomájové ulice, březen 2007.

Od 5. března 2007 jsou v provozu dva posilové osobní vlaky v ranní špičce pracovních dnů s odjezdy ze ŽST Praha - Radotín v 6.39 a 7.16 a příjezdem do stanice Praha - Smíchov v 6.47 a 7.24 hod., které projíždějí zastávkou Praha - Velká Chuchle. Mimo pracovní dny je zaveden vlak s odjezdem z Berouna v 6.18 a příjezdem na Smíchov 7.08 hod., který zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. První z ranních "městských" vlaků je tvořen soupravou elektrické lokomotivy a vozů 1. a 2. třídy pro rychlík, jako který souprava pokračuje z Prahy - Smíchova do Hradce Králové. Druhý ranní vlak v pracovní dny je obsluhován sólo motorovým vozem řady 810 a na víkendový ranní vlak je nasazena souprava motorového vozu 810 a přívěsného vozu Btax.

(13)

(13) Souprava elektrické lokomotivy řady 163 a pěti dvoupodlažních vozů Bmto na osobním vlaku 9912 do Berouna přijíždí k ostrovnímu nástupišti ŽST Praha - Radotín, březen 2007.

Provoz na radotínském nádraží se změnil k nepoznání od zavedení nového grafikonu vlakové dopravy 14. prosince 2003. Do té doby bylo v Praze více vlaků ukončeno na Smíchově, na druhou stranu jezdily tyto vlaky z Berouna až do Plzně. Vlaky do Plzně byly tvořeny zásadně lokomotivou 362 nebo 363 "eso" se zelenými vagóny, které byly buď velkoprostorové, nebo s kupé. Kratší vlaky, jedoucí v trase Praha - Řevnice, Praha - Karlštejn nebo Praha - Beroun bývaly vypravovány buď elektrickými jednotkami řad 451 a 452 nebo 470. Objevovaly se zde ale také soupravy dvoupatrových modrých vagónů Bmto s lokomotivou "bobinou".

(14)

(14) Osobní vlak 9963 vedený pouze z Radotína na Smíchov je tvořen soupravou pro navazující rychlík ze Smíchova do Hradce Králové - v první den provozu vlaku 5. března 2007 jej táhla 150 005-7.

Pro oblast Radotína má železniční doprava mimořádný význam a zdejšími cestujícími je velmi využívána v dopravě na Smíchov nebo hlavní nádraží. Je totiž rychlejší než doprava městskými autobusovými linkami, které navíc mohou být zdržovány v kolonách a při cestě do centra je z nich nutno na Smíchově přestoupit. Při zkrácení intervalů osobních vlaků by využití železnice pro spojení Radotína se Smíchovem a centrem města mohlo být ještě vyšší.

(15)

(15) Osobní vlak 9967 vedený pouze z Radotína na Smíchov je veden sólo motorovým vozem řady 810 - v první den provozu vlaku 5. března 2007 se jednalo o 810 283-2.

Stanice Praha - Radotín má význam i pro nákladní dopravu. Jediná v současnosti obsluhovaná vlečka vede do radotínské cementárny. Na její odevzdávkové kolejiště pod sídlištěm Radotín se vjíždí z dobřichovického zhlaví stanice vpravo od tratě v pohledu od Prahy. Samotná vlečka je na odevzdávkové kolejiště napojena úvratí. Společnost Českomoravský cement, a.s., používá k provozu na vlečce vlastní lokomotivy.
V minulosti sloužila radotínské cementárně úzkorozchodná drážka, po které zbyl jen název ulice U Drážky.

(16)

(16) Opuštěné stavědlo 1 na smíchovském zhlaví ŽST Praha - Radotín v lednu 2006.

Z kolejiště ŽST Praha - Radotín dále odbočuje vpravo od tratě v pohledu od Prahy vlečka Blik. Ze smíchovského zhlaví vychází vpravo od tratě v pohledu ke Praze vlečka Pražské pivovary (dříve Prefa), ze které jsou napojeny úvratí podniky ČKD Tatra, Technometra a Janka. Žádná z vleček se již nepoužívá a část kolejiště v bývalé ČKD Tatra už byla snesena.

(17)

(17) Odevzdávkové kolejiště vlečky cementárny, leden 2006.

Železniční stanice leží přímo v zástavbě Radotína, průčelí výpravní budovy ústí do Vrážské ulice. Na této ulici jsou v blízkosti nádraží zřízeny zastávky autobusů Nádraží Radotín, a to jak Pražské integrované dopravy, tak neintegrovaných regionálních linek (ty však mají velmi slabý provoz). Autobusy denních linek PID číslo 165, 204, 244, 245, 246, 256, 309, 313 a noční 601 zajišťují jak spojení se Smíchovem, Zbraslaví, Modřany, Barrandovem či Novými Butovicemi, tak s ostatními částmi Radotína (sídliště, cementárna, osada Lahovská) a příměstskými oblastmi (Kosoř, Třebotov, Choteč).

(18)

(18) Nepoužívaná vlečka Pražských pivovarů v pohledu k výpravní budově ŽST Praha - Radotín. Vlevo odbočovala dnes již vytrhaná kolej do podniku ČKD Tatra. Leden 2006.

(19)

(19) Dvojitá křižovatková výhybka na nepoužívané vlečce Pražských pivovarů u přejezdu Přeštínské ulice ulice, leden 2006.

Zpět na hlavní stranu