Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Kyje

(1)

(1) Míjení elektrických jednotek řady 471 v Praze - Kyjích v květnu 2005.

Železniční zastávka Praha - Kyje leží na významné železniční trati číslo 011 Praha - Kolín.
Železniční trať prochází Kyjemi už od roku 1845, zastávka zde však byla zřízena až v roce 1892. Tehdy zde stavěl pouze jeden zastávkový vlak denně v každém směru. Postupně počet zastavujících vlaků v Kyjích vzrůstal, ale aby zde stavěly všechny, jako je tomu dnes, nebylo dlouho běžné. Dnes tedy v Kyjích zastavují všechny tudy vedené osobní (zastávkové) vlaky a jeden ranní spěšný vlak ve směru do Prahy, vlaky vyšších kategorií tudy projíždějí.

(2)

(2) Pohled ze silničního mostu na železniční zastávku Praha - Kyje s elektrickou jednotkou řady 471. Únor 2005.

Zastávka je zařízena prostě. U obou kolejí jsou umístěna boční nástupiště, spojená podchodem. Na obou jsou umístěny čekárny a označovače jízdenek PID (trať 011 je v úseku Praha - Pečky do systému PID plně integrována). Výdejna jízdenek v Kyjích neexistuje. Na nástupišti ve směru ku Praze se dále nachází studna s pumpou.

(3)

(3) Dvě spřažené elektrické jednotky řady 471 v zastávce Praha - Kyje, únor 2005. Označení konečné "Hr. Králové" je chybné.

Široká mezera mezi oběma kolejemi zastávky napovídá, že zde původně vedla i kolej třetí. Ta byla položena v 50. letech a byla určena pouze pro vlaky vyšších kategorií, které většinu stanic a zastávek projíždějí. Proto zde neměla nástupiště. Tato třetí kolej byla postavena mezi Poříčany a Libní. Bohužel v pražském úseku byly koleje položeny příliš blízko u sebe, takže prostřední kolej byla mezi Běchovicemi a Libní záhy snesena a k její obnově dosud nedošlo.

(4)

(4) Zdevastovaná čekárna na nástupišti ve směru na Prahu. Zazděná okna nepatří bývalým výdejnám jízdenek, ale hned za nimi vede ulice. Březen 2006.

Směrem "do Prahy" jezdí zastávkové vlaky z Kyjí především na Masarykovo nádraží, pouze dva ranní osobní vlaky a jediný zde zastavující spěšný vlak jsou z důvodu nízké kapacity Masarykova nádraží vedeny na nádraží Praha - Holešovice (opačně však nejedou). Poslední večerní zastávkový vlak je ukončen na hlavním nádraží.

(5)

(5) Zdevastovaná čekárna na nástupišti ve směru na Kolín, březen 2006.

Opačným směrem jezdí většina osobních a spěšných vlaků do Kolína, některé pouze do Českého Brodu. Obnoveno je také přímé spojení vybranými zastávkovými vlaky do Pardubic, které bylo v době od 14. 12. 2003 do 11. 12. 2004 přerušeno.
Osobní vlaky jezdí v pravidelných intervalech 30 minut ve špičkách pracovních dnů a 60 minut v ostatních obdobích.

(6)

(6) Nástupiště ve směru na Kolín s poškozeným zábradlím, březen 2007.

Od 12. prosince 2004, kdy vstoupil v platnost grafikon vlakové dopravy pro rok 2005, je na osobní vlaky tratě 011 garantované nasazení dvoupatrových elektrických jednotek řady 471, které obsluhují i některé vlaky spěšné. Starší elektrické jednotky se na těchto vlacích mohou objevit už jen výjimečně, při výpadku nového vlaku.

(7)

(7) Pohled z Lednické ulice od autobusové zastávky Nádraží Kyje na podchod pod tratí a čekárnu směr Masarykovo nádraží. Leden 2007.

Ještě před několika lety byl vozový park zastávkových vlaků na trati 011 poněkud rozmanitější. Jezdily zde zejména klasické modré "panťáky" řad 451 a 452. Provoz doplňovaly jednotky řady 470 z počátku 90. let, které mají čelní vozy běžné a vložené dvoupodlažní. Natřeny byly buď modře nebo žluto-zeleně. Některé vlaky obsluhovaly ještě klasické soupravy stejnosměrné elektrické lokomotivy a zelených vagónů 2. třídy.
Nejdříve zmizely soupravy lokomotivy a vagónů, poté starší typy elektrických jednotek a dnes je vozový park zastávkových vlaků unifikován řadou 471.

(8)

(8) Elektrická jednotka řady 451 v zastávce Praha - Kyje v listopadu 2003.

Lepší spojení do centra města než železniční v Kyjích neexistuje. Cesta autobusem a metrem, resp. autobusem a tramvají nenabízí podobnou jízdní dobu ani srovnatelné pohodlí.
Až do září roku 2002 neležela přímo u železniční zastávky Praha - Kyje žádná zastávka ostatní veřejné hromadné dopravy. Nejbližší zastávky autobusů MHD ležely v Kyjích u kostela.
V září 2002 byla zavedena nová autobusová linka 701 dopravce Hotliner s.r.o. v trase Černý Most - Nádraží Kyje. Jejím úkolem bylo svážet cestující z okolí do Kyjí na vlak do centra a odtížit tak náhradní tramvajovou dopravu za vyplavené metro B. Později byla zřízena také linka 702. Kromě nich jezdily zvláštní posilové vlaky pouze v úseku Masarykovo nádraží - Běchovice. V březnu 2003 začalo jezdit metro B a všechna mimořádná opatření byla zrušena. Jen linka 701, ačkoli v omezeném provozu, jezdí dosud. Od května 2005 je navzdory svému neobvyklému označení evidována jako pravidelná a od 1. ledna 2007 zajišťuje její provoz Connex Praha, s.r.o.

(9)

(9) Karosa B 732 dopravce Hotliner ev. č. 1059 (r. v. 1988) na konečné linky 701 Nádraží Kyje, březen 2003.

Zpět na hlavní stranu