Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Kolovraty

(1)

(1) Elektrická jednotka řady 451 na osobním vlaku do Benešova v zastávce Praha - Kolovraty, duben 2006.

Železniční zastávka Praha - Kolovraty leží na trati číslo 221 Praha - Benešov u Prahy. Tato železnice je dvoukolejná a elektrifikovaná a z Benešova pokračuje jako jednokolejná trať číslo 220 do Českých Budějovic.
Dráha císaře Františka Josefa prochází územím Kolovrat již od roku 1871, původně však vlaky stavěly nejblíže Kolovratům v Uhříněvsi. Zastávka přímo v obci Kolovraty byla zřízena až v roce 1920. Železnice byla dlouho jediným dopravním spojením Kolovrat s okolím, autobusová linka sem byla zavedena až v roce 1962 a dlouho měla jen malý počet spojů. Současný název Praha - Kolovraty dostala v roce 1976, dva roky po připojení obce k hlavnímu městu.

(2)

(2) Zastávkou Praha - Kolovraty projíždí rychlík v čele s lokomotivou řady 363 "eso", březen 2003.

Železniční zastávka v Kolovratech je poměrně prostá. Tvoří ji dvě betonová nástupiště po stranách kolejí, vybavená čekárnami. Na konci zastávky se nachází směrem k Uhříněvsi přechod přes koleje doplněný světelnou a zvukovou signalizací a směrem k Říčanům nadchod. Jízdenky se v Kolovratech nevydávají.

(3)

(3) Elektrická jednotka řady 451 osobního vlaku do Benešova v zastávce Praha - Kolovraty v červnu 2005.

V Kolovratech zastavují pouze osobní (zastávkové) vlaky. Ve špičkách pracovních dnů jezdí v pravidelném intervalu 30 minut a mimo špičku pak 60 minut, což umožňuje cestujícím si snadno zapamatovat doby odjezdů vlaků. Půlhodinový interval zůstává zachován i mimo pracovní dny odpoledne.
Směrem do Prahy jsou všechny vlaky vedeny na hlavní nádraží, jejich druhou konečnou je u osobních Benešov u Prahy, u spěšného Tábor. Do zavedení grafikonu vlakové dopravy 2005/2006 jezdil jeden osobní vlak v pracovní dny a sobotu ráno z Prahy až do Českých Budějovic a jeden vlak v neděli a svátky opačně.

(4)

(4) Čekárna na nástupišti směr Praha, duben 2006.

Většina zastávkových vlaků je tvořena elektrickými jednotkami řady 451 a 452 "panťáky", zřídka jezdí i soupravy lokomotiv a dvoupodlažních vagónů Bmo. Vlak vedený z Prahy přímo až do Českých Budějovic byl kvůli změně napájecí soustavy tvořen dvousystémovou lokomotivou a klasickými zelenými vagóny typu B.
V úseku Praha - Senohraby je trať číslo 221 plně integrována, je zde tedy možno v zastávkových vlacích používat vybrané druhy jednotlivých jízdenek Pražské integrované dopravy. Částečná integrace (možnost používání časových jízdenek PID) je mezi Prahou a Čerčanami.

(5)

(5) Elektrická lokomotiva řady 122 "bobina" u hradla Kolovraty - rybník v červnu 2005.

Kolovraty jsou na trati 221 poslední zastávkou v Praze. Železniční spojení s centrem města je odtud velmi výhodné a městská doprava mu co do rychlosti nemůže konkurovat.
Nejbližší zastávky MHD u železniční zastávky Praha - Kolovraty jsou Tehovičky (na linkách 265 a 268) a Nad Parkánem (na lince 268). Od obou zastávek je železniční zastávka vzdálena několik desítek metrů.

(6)

(6) Karosa B 732 ev. č. 5858 (r. v. 1993, garáže Hostivař) na lince 268 v zastávce Tehovičky poblíž železniční zastávky Praha - Kolovraty, duben 2006.

V září 2005 byly zahájeny práce na přestavbě úseku tratě Praha-Hostivař (mimo) - Strančice (včetně) na IV. tranzitní koridor. Rekonstrukce zastávky Praha - Kolovraty proběhne ve druhé polovině roku 2007. Budou vybudována nová nástupiště doplněná novými přístřešky, lavičkami a orientacemi. Do železničního spodku budou instalovány antivibrační rohože. Zprovoznění nového zabezpečovacího systému bude znamenat zrušení hradla Kolovraty rybník.

Zpět na hlavní stranu