Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Klánovice

(1)

(1) Železniční zastávka Praha - Klánovice v březnu 2004.

Železniční zastávka Praha - Klánovice leží na trati číslo 011 Praha - Český Brod - Kolín. Po této trati jsou vedeny kromě vlaků osobních i vlaky vyšších kategorií až do SuperCity. Velmi významná je zde také nákladní doprava. Čilý provoz na trati usnadňuje to, že je mezi Poříčany a Prahou - Běchovicemi trojkolejná, přičemž prostřední kolej nemá v menších stanicích a zastávkách nástupiště a využívají ji pouze rychlé vlaky, které zde nestaví.

(2)

(2) Elektrická jednotka řady 471 v Praze - Klánovicích v květnu 2005.

Když byla v roce 1845 uvedena do provozu železniční trať z Olomouce do Prahy, na místě pozdější obce Klánovice se nacházely jen hluboké lesy. Vilová zástavba vznikla až ve druhé polovině 19. století. Do roku 1920 spadaly Klánovice pod sousední Šestajovice. Koncem 80. let 19. století byla v Klánovicích zřízena železniční zastávka, pojmenovaná Jirná podle vzdálenější, ale významnější obce. Později zastávka vystřídala různé názvy: spolu s obcí Jirná se přejmenovala na Jirny, později dostala název Jirny-Koloděje, poté už o něco přesnější Jirny-Klánovice. Předposlední název zněl už pouze Klánovice a naposledy byl změněn v roce 1976 na Praha - Klánovice (v souvislosti s připojením této obce k hlavnímu městu Praze v roce 1974).

(3)

(3) Staniční budova zastávky Praha - Klánovice v pohledu z ulice U Trativodu, květen 2005.

Klánovickou zastávkou procházejí tři koleje tratě, u krajních kolejí jsou umístěna dlouhá nástupiště. Na nástupišti ve směru na Prahu stojí jednopatrová budova s čekárnou a výdejnami jízdenek. Menší přízemní budova s čekárnou a záchody je umístěna také na nástupišti ve směru na Kolín, je však už opuštěna. Zdevastovaná čekárna je uzavřena mříží a její okna byla zatlučena, postupně jsou však vandalsky znovu prorážena. Záchody jsou sice otevřeny, ale jsou zcela zničené a nepoužitelné.

(4)

(4) Čekárna s výdejnami jízdenek v prosinci 2005.

Obě nástupiště jsou spojena podchodem, který však dříve nebyl příliš využíván a většina lidí chodila přímo přes koleje po služebním přechodu za koncem nástupišť ve směru tratě na Kolín, což bylo kvůli vysokým rychlostem projíždějících vlaků značně nebezpečné. V březnu 2006 byl proto přechod odstraněn a koleje v jeho místě ohrazeny plotem, který nebylo možné přelézt ani pohodlně obejít. Pochod, jehož využití se výrazně zvýšilo, bohužel zůstal v původním stavu, tj. značně špinavý a zanedbaný. Navíc se v něm drží voda, která nutí chodce používat pouze úzkou rampu pro kočárek u stěny. Nelibost některých chodců využívat podchod byla tak velká, že byl plot na nástupišti ve směru na Kolín záhy proražen a jedinci se sebevražednými sklony přecházejí trať nadále, ačkoli je to mnohem nebezpečnější než v době existence služebního přechodu, protože přelézání kolejí a obcházení plotu u nástupiště ve směru na Prahu cestu značně prodlužuje. Další cestička přes koleje spojuje nástupiště přímo proti východu z odbavovací haly.
Východně od zastávky se nachází nadjezd Staroklánovické ulice, který nahradil původní přejezd se závorami.

(5)

(5) Zdevastovaná budova čekárny a záchodů na nástupišti ve směru na Kolín, leden 2006.

V Klánovicích zastavují pouze osobní (zastávkové) vlaky a jeden spěšný vlak ve směru do Prahy v pracovní dny ráno. V současné době jsou už všechny zastávkové vlaky na trati 011 obsluhovány moderními dvoupodlažními elektrickými jednotkami řady 471. Tyto jednotky jsou vybaveny také oddílem 1. třídy, jejíž využití na zastávkových vlacích je však zcela zanedbatelné.
Od 12. prosince 2004, kdy vstoupil v platnost grafikon vlakové dopravy pro rok 2005, je nasazení elektrických jednotek řady 471 na zastávkové vlaky tratě 011 garantované. Starší elektrické jednotky se tak na trati mohou objevit už jen výjimečně, při výpadku "nového vlaku".

(6)

(6) Uzavřená zdevastovaná čekárna ve směru na Kolín, červenec 2006.

Ještě před několika lety byl vozový park zastávkových vlaků na trati 011 poněkud rozmanitější. Jezdily zde zejména klasické kulaté modré "panťáky" řad 451 a 452. Provoz doplňovaly jednotky řady 470 z počátku 90. let, které mají čelní vozy běžné a vložené dvoupatrové. Natřeny jsou buď modře nebo žluto-zeleně. Některé vlaky obsluhovaly ještě klasické soupravy stejnosměrné elektrické lokomotivy a klasických zelených vagónů 2. třídy.
Nejdříve zmizely tyto klasické soupravy lokomotivy a vagónů, poté starší typy elektrických jednotek a dnes je vozový park zastávkových vlaků unifikován řadou 471.

(7)

(7) Někdejší nebezpečný služební přechod kolejí využívaný cestujícími častěji než pochod krátce po zrušení a oplocení kolejiště v březnu 2006.

Směrem "do Prahy" jezdí zastávkové vlaky z Klánovic především na Masarykovo nádraží, pouze ranní spěšný vlak a čtyři ranní zastávkové vlaky jsou z důvodu nízké kapacity Masarykova nádraží vedeny na nádraží Praha - Holešovice (osobní vlaky opačně nejedou, spěšné vlaky ve směru z Holešovic v Klánovicích nestaví). Poslední večerní zastávkový vlak je ukončen na hlavním nádraží. Opačným směrem jezdí většina vlaků do Kolína, některé pouze do Českého Brodu. Obnoveno je také přímé spojení vybranými zastávkovými vlaky do Pardubic, které bylo v době od 14. 12. 2003 do 11. 12. 2004 přerušeno.

(8)

(8) Vstup do podchodu mezi nástupišti klánovické zastávky od nástupiště směr Praha, prosinec 2006.

(9)

(9) Podchod mezi nástupišti klánovické zastávky v době sucha, prosinec 2005.

Osobní vlaky jezdí v pravidelných intervalech 30 minut ve špičkách pracovních dnů a 60 minut v ostatních obdobích.
V úseku Praha - Pečky platí na železniční trati 011 tarif Pražské integrované dopravy s plnou integrací, na zastávkových a spěšných vlacích lze tedy využívat i vybrané druhy jednotlivých jízdenek PID. Každá železniční stanice i zastávka v tomto úseku je vybavena označovacími strojky těchto jízdních dokladů.

(10)

(10) Elektrická jednotka řady 471 v novém barevném schématu a s novým obchodním názvem "City Elefant" na osobním vlaku do Pardubic v Praze - Klánovicích, březen 2007.

Klánovice dnes patří k nejvzdálenějším částem Prahy od centra města. Zdejší zástavba se ztrácí v lesním porostu a klid narušuje pouze čilý provoz na železniční trati, která je součástí dvou tranzitních koridorů.
Autobusová doprava sice v Klánovicích existuje už od roku 1930, díky dobrému železničnímu spojení však vždy měla pouze doplňkový charakter. Dnes jezdí do Klánovic několik autobusových linek Pražské integrované dopravy. Přímo u železniční zastávky se nacházejí dvě autobusová obratiště, z každé strany jedno. Ve smyčce Nádraží Klánovice (ve směru na Újezd nad Lesy, u nástupiště směr Kolín) jsou ukončeny linky 251 a 391 a zajíždí sem příměstská 303 ve směru na Říčany. V obratišti Nádraží Klánovice-sever (ve směru na Šestajovice, u nástupiště směr Masarykovo nádraží) končí linka 343, nácestnou zastávku zde mají spoje linky 303 směr Černý Most. Nedaleko železniční zastávky je umístěna také zastávka Smiřická, kterou kromě linek 303 a 343 projíždí i městská 261. Linku 261 provozuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, ostatní linky Connex Praha (do 31. 12. 2006 Hotliner). U linek 251, 391, 303 a 343 existuje návaznost na vlaky, v případě linek 251 a 391 i s čekáním na zpožděný vlak.

(11)

(11) Dvojice elektrických jednotek řady 471 na osobním vlaku do Pardubic zastavila v Praze - Klánovicích mimořádně na střední koleji, odkud je přechod cestujících na nástupiště zajištěn přenosným můstkem. Listopad 2006.

(12)

(12) Elektrická lokomotiva řady 123 v čele nákladního vlaku projíždí zastávkou Praha - Klánovice mimořádně po prostřední koleji, listopad 2006.

Spojení z Klánovic do centra města je vlakem mnohem rychlejší než autobusem s přestupem na metro či jiné prostředky MHD. Železniční zastávka je proto velmi využívaná.

(13)

(13) Pohled na klánovickou zastávku z nadjezdu Staroklánovické ulice, květen 2005.

(14)

(14) Obratiště Nádraží Klánovice s autobusy dopravce Hotliner zleva Karosa C 954 ev. č. 1099 (r. v. 2002) na lince 251 a Mercedes-Benz Citaro ev. č. 1084 (r. v. 2005, pův. předváděcí vůz) na lince 303 v listopadu 2006.

Zpět na hlavní stranu