Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Jinonice

(1)

(1) Staniční budova ŽST Praha - Jinonice, prosinec 2003.

Železniční stanice Praha - Jinonice zahájila provoz v roce 1872 současně se zprovozněním tratě Buštěhradské dráhy z Prahy do Hostivice, takzvaného "Pražského Semerinku". Její původní název zněl Jinonice a současné označení Praha - Jinonice nese od roku 1942.
Trať Praha - Hostivice - Rudná u Prahy dnes nese číslo 122 a jinonická stanice na ní leží v km 8,3 drážního staničení (od Smíchova).

(2)

(2) Motorový vůz řady 810 "orchestrion" na osobním vlaku do Hostivice v ŽST Praha - Jinonice v listopadu 2005.

Trať Buštěhradské dráhy měla vždy význam spíše pro nákladní dopravu a doprava osobní na ní byla provozována v minimálním rozsahu. To platí dodnes, ačkoli nákladní doprava už je proti minulosti omezená.
Jinonické nádraží mělo pro nákladní dopravu význam zejména napojením blízké továrny Walter, později Motorlet.

(3)

(3) Kolejiště jinonického nádraží v pohledu od Hostivice (z nadjezdu Radlické ulice), prosinec 2003.

Před typizovanou staniční budovou se nacházejí tři dopravní koleje (širá trať je jednokolejná) a nejblíže staniční budově jedna průjezdná kolej manipulační. Kolejiště pak doplňují ještě dvě kusé koleje, odpojující se z manipulační koleje na straně u nádražní budovy.

(4)

(4) Spěšný vlak do Rakovníka tvořený soupravou řídícího vozu řady 943, vloženého vozu Btn a motorového vozu 843 projíždí stanicí Praha - Jinonice v listopadu 2005.

Do bývalé Waltrovky vedou dvě vlečky. Novější, označená číslem I, vychází ze smíchovského zhlaví vlevo v pohledu z nádraží. Do továrny poté vede úvratí. Starší vlečka číslo II vede z hostivického zhlaví, v pohledu z nádraží vpravo. Žádná z těchto vleček už se v současnosti nepoužívá.

(5)

(5) Čekárna ve staniční budově ŽST Praha - Jinonice v listopadu 2005.

Třetí jinonickou vlečkou je kusá kolej nejvzdálenější od staniční budovy (napojená na smíchovské zhlaví), která slouží, či spíše sloužila, cihelně.

(6)

(6) Jízdenky se v Jinonicích již neprodávají, cedule nad pokladnou však zůstala. Listopad 2005.

Po trati 122 jsou vedeny z osobních vlaků zastávkové a rychlíky. V Jinonicích zastavují pouze vlaky zastávkové, a to jen na znamení. Provoz těchto vlaků je velmi slabý - - z Hostivice na hlavní nádraží jede jen jeden zastávkový vlak před šestou hodinou ráno, až na výjimky pouze v pracovní dny a v sobotu. Opačným směrem jedou tři zastávkové vlaky, jeden do Hostivice před dvanáctou hodinou, jeden do Rudné u Prahy před patnáctou hodinou (oba denně) a jeden do Kladna - Ostrovce kolem půl dvanácté v noci (v pracovní dny, neděle a svátky). Provoz zastávkových vlaků zajišťují samostatné motorové vozy řady 810 "orchestriony", obsazené strojvůdcem a průvodčím.

(7)

(7) Lankovod pro obsluhu vjezdového návěstidla s předvěstí a odjezdového návěstidla na smíchovském zhlaví z dopravní kanceláře již neslouží. Listopad 2005.

V celé délce tratě 122 platí také tarif Pražské integrované dopravy, tj. možnost využití předplatních legitimací PID pro příslušný počet pásem.
Osobní vlaky jsou na trati číslo 122 využívány velmi slabě, zejména v pracovních dnech, kdy nejezdí turisté. Oblasti podél tratě jsou totiž obsluhovány linkami MHD nebo příměstských autobusů a vlaků zde staví tak málo, že se většině lidí nehodí. S ohledem na nízké využití vlaků by nebylo problémem samoobslužné odbavování cestujících při nástupu předními dveřmi, které by kontroloval strojvůdce.
Jinonické nádraží je navíc od obývané zástavby poměrně vzdálené, takže zde téměř nikdo nenastupuje ani nevystupuje. Výdej jízdenek zde již neprobíhá, přesto je ve staniční budově přístupná pěkně udržovaná čekárna.

(8)

(8) Smíchovské zhlaví ŽST Praha - Jinonice s nefunkčním mechanickým odjezdovým návěstidlem. Listopad 2005.

Stanice Praha - Jinonice je vybavena mechanickými návěstidly - na každém zhlaví vjezdovým a odjezdovým, přičemž vjezdové návěstidlo má předvěst. Vjezdové návěstidlo od Smíchova a obě návěstidla odjezdová se obsluhují pomocí lanek z dopravní kanceláře ve staniční budově, vjezdové návěstidlo od Hostivice je přestavováno ze stanoviště číslo II.

(9)

(9) Jediným drážním vozidlem trvale stojícím v kolejišti jinonické stanice je tento vagón na zarostlé vlečce cihelny. Listopad 2005.

Výhybky se přestavují ručně na místě. K jejich obsluze jsou zřízena dvě stanoviště, číslo I na smíchovském a číslo II na hostivickém zhlaví. Obě stanoviště jsou malé dřevěné domečky určené pro obsazení jedním výhybkářem. Ze stanoviště II se také pomocí kliky obsluhují závory u Waltrovky na přejezdu ulice Na Hutmance (v km 8,748) a pomocí pák již zmíněné vjezdové návěstidlo s předvěstí.

(10)

(10) Dřevěný domek výhybkářského stanoviště číslo II na hostivickém zhlaví ŽST Praha - Jinonice, které není v současnosti obsazeno. Listopad 2005.

Vzhledem k tomu, že žádná z jinonických vleček již nefunguje a vlaky se zde ani nekřižují či nepředjíždějí, se v běžném provozu používá pouze přímá traťová kolej.
Výhybkářská stanoviště nejsou obsazena a návěstidla se neobsluhují a jsou zneplatněna kříži neplatnosti. Naposledy se používala po povodních v roce 2002 a jejich uvedení do provozu není bez opravy možné, protože lankovody nejsou udržovány.

(11)

(11) Před dřevěným domkem výhybkářského stanoviště II se nachází klika pro obsluhu závor na přejezdu u Waltrovky a páky pro stavění vjezdového návěstidla s předvěstí od Hostivice. Žádné z těchto zařízení se ale nepoužívá. Listopad 2005.

Pokud je třeba přestavovat výhybky, činí tak staniční dozorce, který koná službu v dopravní kanceláři, nebo posunovací četa. Staniční dozorce je v současnosti jedinou osobou na nádraží ve službě.

(12)

(12) Lokomotiva řady 751 "bardotka" v čele nákladního vlaku na nefunkčním přejezdu u Waltrovky v listopadu 2005.

Železniční přejezd u Waltrovky v ulici Na Hutmance (v km tratě 8,748) stojí za pozornost. Jak již bylo zmíněno, je tvořen starými dřevěnými závorami obsluhovanými lanky ze stanoviště II (km 8,570). V pohledu od nádraží jsou vpravo od tratě závory dvě a vlevo jedna. Nechybí dokonce ani mechanická zvuková výstraha (zvonek), poslední tohoto typu v Praze.
Mezi závorami leží dvě koleje, jedna patřící trati do Hostivice a druhá vlečce Waltrovky II. Přes přejezd však nevede žádná silnice, asfaltová vozovka ulice je u závor před kolejemi na obou stranách přerušena!

(13)

(13) Nefunkční přejezd ulice Na Hutmance u Waltrovky v km 8,748, jehož dřevěné závory jsou trvale spuštěny. Listopad 2005.

V minulosti normálně silnice přes trať vedla, při rekonstrukci tratě však byla přerušena a ke zrušení závor nedošlo. Závory jsou nyní opatřeny cedulemi s červeným textem "Závory se otevírají na požádání u výpravčího v žst. Praha - Jinonice". V Jinonicích už výpravčí neslouží a protože není při neexistenci silnice po otevření závor kam jezdit, zůstávají trvale spuštěny. Jejich otevření by přicházelo v úvahu pouze při zásahu hasičů ve Waltrovce, kteří by mohli v takovém případě přejíždět přes trať po nasypané hlíně a štěrku. Problémem však je, že než by hasiči vyjednali otevření závor a než by k němu došlo, stihli by už dávno do Waltrovky dojet o blok vedle podjezdem (ul. Klikatá) nebo nadjezdem (Radlická). Skutečný význam přejezdu se závorami v tomto místě tak spočívá pouze v potěšení příznivců železnice. Kuriozitou je, že v nedávné době byly závory pro případné hasičské využití nákladně opraveny.

(14)

(14) Hradlový přístroj v dopravní kanceláři ŽST Praha - Jinonice, listopad 2005. Odtud se obsluhuje vjezdové návěstidlo s předvěstí na smíchovském zhlaví a obě odjezdová návěstidla, ta jsou však nyní všechna nefunkční.

Přímo před staniční budovou v Jinonicích prochází rušná Radlická ulice s čilým automobilovým provozem. V těsné blízkosti stanice se nenachází žádná zastávka městské hromadné dopravy. Nejbližšími zastávkami jsou Jinonice a Hutmanka.

Zpět na hlavní stranu