Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Horní Počernice

(1)

(1) Staniční budova ŽST Praha - Horní Počernice v pohledu z Jívanské ulice, leden 2006.

Železniční stanice Praha - Horní Počernice se nachází na dvoukolejné elektrifikované trati číslo 231 Praha - Lysá nad Labem - Nymburk - Poděbrady - Kolín. Stanice v Horních Počernicích byla uvedena do provozu společně s tratí Rakouské severozápadní dráhy roku 1873. Do roku 1929 nesla název Chvaly - Počernice, poté Horní Počernice. Město Horní Počernice bylo připojeno ke Praze v roce 1974 a od roku 1976 se i zdejší železniční stanice označuje jako Praha - Horní Počernice.

(2)

(2) Elektrická jednotka řady 452 na osobním vlaku do Prahy Masarykova nádraží ve stanici Praha - Horní Počernice, květen 2005.

ŽST Praha - Horní Počernice leží dle staničení Severozápadní dráhy v km 20,5 (od Lysé nad Labem).
Staniční budova z doby zahájení provozu byla do současné podoby rozšířena v roce 1929. Cestujícím v ní slouží odbavovací hala s výdejnami jízdenek.

(3)

(3) Elektrická jednotka řady 471 na osobním vlaku do Kutné Hory hlavního nádraží ve stanici Praha - Horní Počernice, prosinec 2006.

Před budovou leží šest kolejí dopravních a jedna manipulační (nejblíže k budově). V budově je přítomen jeden výpravčí. Výhybky jsou přestavovány elektromagneticky ze dvou stavědel, číslo 1 na mstětickém zhlaví a číslo 2 na vysočanském zhlaví (každé je obsazeno jedním signalistou), nebo ručně na místě při posunu. Návěstidla jsou světelná.

(4)

(4) Odbavovací hala s výdejnami jízdenek ve výpravní budově ŽST Praha - Horní Počernice, leden 2006.

Po trati číslo 231 jsou vedeny vlaky osobní (zastávkové) a rychlíky. V Horních Počernicích zastavují pouze osobní (zastávkové) vlaky, tvořené téměř výhradně modrými elektrickými jednotkami řady 451 a 452 "panťáky" a od začátku platnosti grafikonu vlakové dopravy 2006/2007 10. prosince 2006 také dvoupodlažními elektrickými jednotkami řady 471, které mají také oddíl 1. třídy.

(5)

(5) Kryté nástupiště u budovy ŽST Praha - Horní Počernice, leden 2006.

Většina zastávkových vlaků je z Vysočan směrem do centra města vedena na Masarykovo nádraží. Poslední večerní vlak je ukončen na hlavním nádraží, odkud vyjíždějí také první vlaky ranní.

(6)

(6) Nákladní vlak vedený lokomotivou řady 122 "bobinou" projíždí mstětickým zhlavím stanice Praha - Horní Počernice kolem stavědla 1 v únoru 2006.

Některé zastávkové vlaky jsou z důvodu nízké kapacity Masarykova nádraží ukončeny ve Vysočanech. Jejich druhou konečnou je Lysá nad Labem, Nymburk, Kolín nebo Kutná Hora hlavní nádraží.

(7)

(7) Stavědlo 2 na vysočanském zhlaví ŽST Praha - Horní Počernice, únor 2006.

Ve špičkách pracovních dnů je zaveden pravidelný interval 30 minut, v ostatních obdobích 60 minut.
Úsek tratě Praha - Stratov je zařazen do pásem Pražské integrované dopravy a úsek Praha - Lysá nad Labem - Ostrá je spolu s navazující tratí 232 z Lysé nad Labem do Milovic plně integrován, tzn. v osobních vlacích platí kromě předplatních legitimací PID také vybrané jednotlivé jízdenky.

(8)

(8) Váha na 5. koleji ŽST Praha - Horní Počernice, prosinec 2006.

Stanice Praha - Horní Počernice má význam i pro nákladní dopravu. Z vysočanského zhlaví vychází vpravo od tratě v pohledu ke Praze úvratí vlečka podniků Metrostav a Chema, vlevo od tratě vlečky Fruta a Fruta 2. Ze mstětického zhlaví vede vlevo od tratě v pohledu od Prahy vlečka Teplotechna. Ostatní vlečky jsou na zhlaví napojeny ve směru od Mstětic - vlevo od tratě v pohledu ke Praze se jedná o vlečku OTV, vpravo o vlečku Vojenské stavby.

(9)

(9) Diesel-elektrická lokomotiva řady 714 v ŽST Praha - Horní Počernice, prosinec 2006.

(10)

(10) Rychlík v čele s lokomotivou řady 150 "potkanem" projíždí západním zhlavím stanice Praha - Horní Počernice v květnu 2005. Kolej vlevo patří vlečce podniků Metrostav a Chema.

Průčelí staniční budovy ústí do nevýznamné Libuňské ulice, která vede podél trati o dva bloky od rušné ulice Náchodské (silnice číslo II/611). Cesta od staniční budovy do Náchodské ulice vede ulicí Jívanskou.

(11)

(11) Vlečka Vojenské stavby vycházející ze mstětického zhlaví, únor 2006.

(12)

(12) Vlečka Teplotechna vycházející ze mstětického zhlaví, únor 2007.

Na Náchodské ulici leží v blízkosti železniční stanice Praha - Horní Počernice zastávka autobusů Nádraží Horní Počernice. Staví zde denní autobusové linky PID č. 221, 269, 273, 303, 304, 323, 344, 353, 398 a noční 512. Své stanoviště tu má také regionální linka do Milovic. Směrem do centra jedou tyto linky na Černý Most a do Hloubětína, linka 269 jezdí k Avii v Letňanech. Autobusy v kombinaci především s metrem přebírají vlakům velkou část cestujících z Horních Počernic do Vysočan a centra města.

(13)

(13) Karosa B 731 dopravce Hotliner ev. č. 1072 (r. v. 1995, ex DP Praha) na lince 323 v zastávce Nádraží Horní Počernice, leden 2006. Dnes již vůz není provozován na linkách PID.

Zpět na hlavní stranu