Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Horní Měcholupy

(1)

(1) Železniční zastávka Praha - Horní Měcholupy v podobě před rekonstrukcí v pohledu z nadjezdu ulice K Měcholupům, leden 2004.

Železniční zastávka Praha - Horní Měcholupy se nachází na železniční trati číslo 221 Praha - Benešov u Prahy, která pokračuje jako trať 220 do Tábora a Českých Budějovic. Tato trať je v úseku Praha - Benešov u Prahy dvoukolejná a v celé délce elektrifikovaná.

(2)

(2) Dvojice elektrických jednotek řady 452 osobního vlaku na hlavní nádraží v zastávce Praha - Horní Měcholupy, červen 2005.

Dráha císaře Františka Josefa z Vídně přes České Budějovice a Benešov do Prahy zahájila provoz v roce 1871. Oblastí Horních Měcholup však v té době vlaky pouze projížděly a zastavovaly nejblíže v Hostivaři a Uhříněvsi. O zřízení zastávky v Horních Měcholupech se sice uvažovalo už od položení druhé traťové koleje v roce 1905, do provozu však byla uvedena až v roce 1926.

(3)

(3) Neobvyklá souprava diesel-elektrické lokomotivy řady 751 "zamračené" a elektrické jednotky řady 451 na osobním vlaku na hlavní nádraží během přestavby zastávky v prosinci 2005.

Po zřízení zastávky se nástupiště nacházelo pouze u dnešní koleje ve směru na Prahu. Když zastavil vlak na druhé koleji, bylo třeba první kolej přejít. Teprve v roce 1960 bylo postaveno nástupiště i na druhé straně, ve směru na Benešov.
Obec Horní Měcholupy byla připojena k hlavnímu městu Praze v roce 1968 a od roku 1976 nese i železniční zastávka současný název Praha - Horní Měcholupy.

(4)

(4) Dnes již neexistující plechová čekárna na nástupišti ve směru na Prahu, červen 2005. Přestože byla mnohem odolnější než současné čekárny skleněné, v posledním období své existence byla silně zdevastována.

Na nástupišti zastávky (Praha - ) Horní Měcholupy ve směru na Prahu se původně kromě čekárny nacházelo hradlo, které bylo později zrušeno bez náhrady, čímž byl prodloužen prostorový oddíl na souvislý úsek od Uhříněvsi až do Hostivaře.
Před rekonstrukcí zastávky byla v první polovině roku 2005 umístěna ve směru na Prahu silně zdevastovaná plechová čekárna, ve směru na Benešov žádný přístřešek nebyl a cestující zde byli vystaveni rozmarům počasí. Jízdní řády byly vylepeny nepříliš viditelně na sloupech trolejového vedení. Vše bylo zarostlé bujnou vegetací.

(5)

(5) Nově vybudované nástupiště ve směru na Prahu v prosinci 2005. Kolej ve směru na Benešov je dočasně vytrhána.

V září 2005 začala probíhat v úseku Praha-Hostivař - Stránčice přestavba tratě na IV. tranzitní koridor (Berlín - Ústí nad Labem - Praha - České Budějovice - Linec), po jejímž dokončení zde bude umožněno dosažení traťové rychlosti 140 - 160 km/h. Zastávka Praha - Horní Měcholupy byla přestavěna dle klasického schématu zastávky koridorového typu a je tvořena dvěma novými vysokými betonovými nástupišti se dvěma prosklenými čekárnami na každém nástupišti. Tyto čekárny jsou bohužel mnohem méně odolné útokům vandalů než původní plechová, proto mají většinu skel rozbitou, na zemi leží hromady střepů a často jsou zničeny a shozeny na zem i nástěnky s drážními vývěskami.
Přechod přes koleje je umožněn, stejně jako dříve, pouze po chodníku nadjezdu ulice K Měcholupům. K tomu vede od nástupiště ve směru Benešov schodiště, od nástupiště směr Praha hlavní nádraží je přístup po rozbité účelové komunikaci.

(6)

(6) Diesel-elektrická lokomotiva řady 740 dopravce OKD Doprava v čele pracovního vlaku se v zastávce Praha - Horní Měcholupy míjí s bagrem na místě koleje ve směru na Benešov v prosinci 2005.

(7)

(7) Souprava elektrických jednotek řady 451 na osobním vlaku na hlavní nádraží v zastávce Praha - Horní Měcholupy v její současné podobě, leden 2007.

V Horních Měcholupech zastavují pouze osobní (zastávkové) vlaky. Ve špičkách pracovních dnů a vpodvečer jezdí v pravidelném intervalu 30 minut a mimo špičku pak 60 minut, což umožňuje cestujícím si snadno zapamatovat doby odjezdů vlaků. Půlhodinový interval je zachován i mimo pracovní dny odpoledne.
Směrem do Prahy jsou všechny vlaky vedeny na hlavní nádraží, jejich druhou konečnou je Benešov u Prahy. Do zavedení grafikonu vlakové dopravy 2005/2006 jezdil jeden vlak v pracovní dny a sobotu ráno z Prahy až do Českých Budějovic a jeden vlak v neděli a svátky opačně.

(8)

(8) Obnovená zastávka Praha - Horní Měcholupy v pohledu k Uhříněvsi v lednu 2007.

(9)

(9) Obnovená zastávka Praha - Horní Měcholupy oddělená protihlukovou stěnou od Hornoměcholupské ulice v pohledu z nadjezdu ulice K Měcholupům v lednu 2007.

Většina osobních vlaků je tvořena elektrickými jednotkami řady 451 a 452 "panťáky", zřídka jezdí i soupravy elektrických lokomotiv a dvoupodlažních vagónů Bmto. Přímé vlaky z Prahy přímo až do Českých Budějovic byly kvůli změně napájecí soustavy tvořeny dvousystémovou lokomotivou a klasickými zelenými vagóny typu B.

(10)

(10) Nové skleněné čekárny zastávky Praha - Horní Měcholupy jsou bohužel vděčným terčem útoků vandalů. Leden 2007.

(11)

(11) Kupodivu poměrně celistvé drážní vývěsky na vandalsky "ozdobené" nástěnce v čekárně, leden 2007.

Úsek tratě Praha - Čerčany spadá do pásem Pražské integrované dopravy a v úseku Praha - Senohraby je zavedena plná integrace, v osobních a spěšných vlacích zde tedy platí i vybrané druhy jednotlivých jízdenek PID.

(12)

(12) Diesel-elektrická lokomotiva 742 "kocour" projíždí zastávkou Praha - Horní Měcholupy směr Uhříněves v lednu 2007. Nadjezd ulice K Měcholupům v pozadí je jedinou oficiální možností přechodu přes trať.

(13)

(13) Přístup k železniční zastávce Praha - Horní Měcholupy z Hornoměcholupské ulice s autobusovou zastávkou Nádraží Horní Měcholupy, leden 2007.

Železnice zajišťuje rychlé a pohodlné spojení Horních Měcholup s centrem města, hlavní roli ve spojení tímto směrem však hraje městská hromadná doprava s cestou autobusem a metrem nebo autobusem a tramvají.
Přímo u železniční zastávky se v Hornoměcholupské ulici nachází autobusová zastávka Nádraží Horní Měcholupy, kterou obsluhuje linka číslo 154.

(14)

(14) Přístup k nástupišti směr hlavní nádraží od nadjezdu ulice K Měcholupům je po této rozbité účelové komunikaci.

(15)

(15) Z nástupišť zastávky Praha - Horní Měcholupy je vidět na zhlaví ŽST Praha - Uhříněves, které bylo při rekonstrukci stanice v roce 2006 posunuto tímto směrem o celých 1200 metrů. Vpravo kontejnerové překladiště Metrans. Leden 2007.

Po nadjezdu ulice K Měcholupům v těsné blízkosti železniční zastávky projíždí linka 240. Zastávka Nádraží Horní Měcholupy v této ulici na ní byla zřízena až 4. března 2007, do té doby linka zastávku v této lokalitě neměla. Zřízení zastávky umožnilo zvýšení využití železniční zastávky obyvateli sídlištních celků Horních Měcholup a Petrovic a oblasti Dolních Měcholup.

(16)

(16) Karosa B 931 ev. č. 7302 (r. v. 1996, garáže Vršovice) vyjíždí na lince 154 ze zastávky Nádraží Horní Měcholupy směr Skalka v lednu 2007. Železniční zastávka leží za stromy vlevo.

(17)

(17) Po nadjezdu ulice K Měcholupům v blízkosti železniční zastávky projíždí linka 240, od 4. března 2007 má v této ulici zřízenu zastávku Nádraží Horní Měcholupy. Na snímku Karosa B 731 dopravce Hotliner ev. č. 1078 (r. v. 1994, ex DP Praha) v lednu 2007.

Zpět na hlavní stranu