Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Holyně

(1)

(1) Zastávka Praha - Holyně s motorovým vozem řady 810, leden 2004.

Železniční zastávka Praha - Holyně leží na jednokolejné neelektrifikované trati číslo 173 Praha - Rudná u Prahy - Beroun mezi železničními stanicemi Praha - Hlubočepy a Praha - Řeporyje, v km 7,2 podle staničení.
Železniční zastávka v Holyni byla zřízena na trati z roku 1873 až v roce 1933. Od té doby téměř nezměnila podobu. Základem zastávky je malý drážní domek (hláska), obsazený drážním zaměstnancem, který obsluhuje návěstidla a blízké závory. Hláska není vybavena traťovým zabezpečovacím zařízením a provoz vlaků je zabezpečován telefonickými odhláškami.
Pro cestující zde není umístěna žádná čekárna a neexistuje zde ani výdejna jízdenek.

(2)

(2) Nejvytíženější osobní vlak na trati číslo 173 - 19940 Praha-Smíchov (9.06) - Rakovník (11.22) - byl tvořen soupravou 810 + Btax + 810. Listopad 2005.

Před budovou se nachází betonové nástupiště, které je velmi dlouhé a z velké části nevyužívané, protože motorový vůz nebo souprava zabere jen jeho malou část a staví vždy u hlásky.
Směrem ke Smíchovu se těsně za koncem nástupiště nachází železniční přejezd se starými dřevěnými závorami, ovládanými z hlásky pomocí lanek, natažených vedle koleje. Jedná se o poslední pravidelně obsluhované lanky ovládané závory na území Prahy. Návěstidla už jsou v zastávce světelná.
Osobní vlaky, vedené v běžném provozu přes Hlubočepy, jsou pouze zastávkové. Většina z nich je tvořena samostatným motorovým vozem řady 810 "orchestrionem", který je typický pro většinu českých místních drah. K několika málo vlakům je zařazen také přípojný vůz Btax, případně jsou tvořeny soupravou několika vozů 810 a Btax.

(3)

(3) Motorový vůz řady 810 "orchestrion" na přejezdu před zastávkou Praha - Holyně, říjen 2005.

Vůdčí postavení v osobní dopravě ve směru této tratě převzaly autobusy. Z důvodu nízkého využití hrozilo na trati číslo 173 od 11. prosince 2005 zastavení osobní dopravy, která měla být nahrazena posílením autobusového provozu. To, že k němu nedošlo, bohužel neznamená, že trať již není ohrožena. Se zavedením grafikonu vlakové dopravy 2006/2007 platném od 10. prosince 2006 byl výrazně omezen provoz na této trati v úseku Nučice - Beroun. V pracovní dny jsou vlaky v provozu pouze ve špičkách, a to v pravidelném intervalu 60 minut, některé jsou ve směru od Prahy ukončeny v Nučicích. Mimo pracovní dny jsou vlaky v provozu celodenně, část je ukončena ve Vráži u Berouna. V Praze jsou vlaky většinou ukončeny na Smíchově, jediný vlak mimo pracovní dny po poledni jede až na hlavní nádraží.
Zrušení osobní dopravy na trati, která prochází zároveň turisticky atraktivními oblastmi i lokalitami s prudce se rozvíjející zástavbou, by bylo neuvážené.
V době platnosti grafikonu vlakové dopravy 2005/2006 jezdilo v pracovní dny o 11 vlaků směrem do Prahy a 9 vlaků směrem do Berouna, v sobotu, neděli a svátek byla tato čísla mírně odlišná. Intervaly byly mezi jednotlivými spoji různě dlouhé a vždy delší než hodina. V Praze byly vlaky většinou ukončeny na Smíchově, jen několik jich jelo až na hlavní nádraží. Druhou jejich konečnou byl Beroun, výjimečně Rakovník.

(4)

(4) Motorový vůz řady 810 "orchestrion" u zastávky Praha - Holyně, květen 2005.

Zastávka Praha - Holyně má v současné době charakter "na znamení". Většina spojů zde stejně staví, ačkoli se jedná většinou o nástup či výstup jen jednoho nebo dvou cestujících. Díky výhodné poloze zastávky ve vápencové oblasti Prokopského a Dalejského údolí posilují obrat zastávky zejména mimo pracovní dny turisté. Blízké okolí zastávky je zastavěno kolonií domků, z nichž některé jsou obydleny trvale a některé slouží jen k rekreaci. Nejnápadnější je budova bývalého hostince v těsném sousedství zastávky, oddělená od ní potokem se starými vrbami. Obsluha jinými hromadnými dopravními prostředky než vlakem zde neexistuje.

(5)

(5) Železniční přejezd u zastávky Praha - Holyně, leden 2004.

Sama obec Holyně (od roku 1974 součást Prahy) leží na svahu kopce, který vede od Dalejského potoka až po mohutnou ulici K Barrandovu. Vlaková zastávka není přímo v obci, přesto se ale odtud jezdit vlakem na Smíchov vyplatí. Přímo v Holyni sice končí linka autobusu DP 248, ten odtud však na Smíchov jede složitou trasou přes Slivenec, sídliště Barrandov a kolem filmových ateliérů. Železniční spojení je jednoznačně rychlejší a pohodlnější. Už tak dlouhou jízdní dobu autobusu navíc může ještě protáhnout špatná dopravní situace v ulici K Barrandovu, kterou musí autobus několikrát překřížit a poté po ní jede.

Zpět na hlavní stranu