Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Holešovice

(1)

(1) Výpravní budova ŽST Praha - Holešovice v pohledu od autobusového nádraží, duben 2007.

Železniční stanice Praha - Holešovice leží na dvoukolejné elektrifikované trati, která začíná odbočkou Stromovka na trati 091 Kralupy nad Vltavou - Praha (za stanicí Praha - Bubeneč) a prochází přes Holešovice na most přes Vltavu a za ním tunelem pod Bílou skálou do Libně, kde končí na odbočce Rokytka (bez úvrati se odtud dá jet do Prahy - Libně nebo hlavního nádraží).

(2)

(2) Železniční stanice Praha - Holešovice s elektrickou lokomotivou řady 371 "bastard", květen 2004.

Tato trať byla uvedena do provozu v roce 1980 a v roce 1985 na ní bylo zprovozněno v km 4,1 (od odbočky Rokytka) nádraží Praha - Holešovice, umístěné ve výhodné poloze poblíž přístavu a dalších průmyslových objektů a zároveň u konečné stanice trasy metra C Fučíkova s přiléhajícími terminály městských, příměstských i dálkových autobusů.

(3)

(3) Trojice nástupišť stanice Praha - Holešovice v pohledu od pražského zhlaví, prosinec 2005.

Stanice Praha - Holešovice byla určena zejména pro mezistátní rychlíky, které Prahou pouze projížděly, a před jejím otevřením musely zajíždět úvratí do stanice Praha - střed (dnešního Masarykova nádraží).
Vybavení stanice odpovídalo jejímu významu - pro mnoho mezistátních vlaků byla jedinou zastávkou v Praze. Betonová staniční budova má šest pater v pohledu z ulice a čtyři v pohledu od nástupišť. Nástupiště jsou tři, jedno přímo před staniční budovou a dvě ostrovní. S vestibulem staniční budovy jsou nástupiště spojena podchodem, ze kterého je na ně umožněn bezbariérový přístup. Interiéry nádraží odpovídaly vestibulům trasy metra C. Do stanice metra (dnes Nádraží Holešovice) byl umožněn přechod pod střechou, přes chodbu mezi staniční budovou a vestibulem metra.

(4)

(4) Elektrická jednotka řady 680 jako vlak SuperCity Pendolino před odjezdem z Prahy - Holešovic do Ostravy, prosinec 2005.

Před staniční budovou se nachází pět dopravních kolejí, za kterými klesá ve svahu neelektrifikovaná vlečka holešovického přístavu, odpojující se od bubenečského zhlaví stanice. Tato vlečka je známa jako Nové napojení přístavu - Staré napojení bylo vedeno ze stanice Praha - Bubny. Od vlečky holešovického přístavu se úvratí odpojovala vlečka podniku Prefa. Celé vlečkové kolejiště je od povodní v srpnu 2002 mimo provoz, ale je průjezdné.

(5)

(5) Elektrická lokomotiva řady 121 "bobina" v čele nákladního vlaku projíždějícího stanicí Praha - Holešovice, prosinec 2005.

Doplňkem kolejiště jsou kusé koleje napojené na bubenečské zhlaví ve směru od Bubenče (vpravo od tratě v pohledu od Libně), které slouží k odstavování a přípravě vozů.
Vlaková cesta je stavěna ze staniční budovy.

(6)

(6) 2. nástupiště ŽST Praha - Holešovice s pítkem a vlakem EuroCity z Berlína do Vídně, prosinec 2005.

V 90. letech začaly do Holešovic jezdit vlaky vyšších kategorií EuroCity a InterCity. Stanice slouží vlakům přijíždějícím z tratí 011 Kolín - Praha a 091 Kralupy nad Vltavou - Praha. Nejedná se jen o mezistátní vlaky, ale i o vnitrostátní rychlíky. Nebylo a není ani podmínkou, aby tyto vlaky nestavěly v jiných pražských stanicích či v Holešovicích končily. Některé vlaky po příjezdu od Kralup z Holešovic pokračují na hlavní nádraží, kde buď končí nebo odtud jedou do Libně a dále směrem na Kolín, nebo obdobnou zajížďku činí v opačném směru.

(7)

(7) Setkání motorového vozu řady 810 "orchestrionu" na osobním vlaku z Roztok u Prahy do Prahy - Libně s elektrickou lokomotivou řady 371 "bastard" v Praze - Holešovicích, prosinec 2005.

V současnosti už stanice Praha - Holešovice slouží i osobním (zastávkovým) vlakům.
V dubnu 2004 byla zavedena příměstská železniční linka Praha-Libeň - Roztoky u Prahy, známá spíše jako "městská linka". Tato linka je v provozu v pracovní dny od 5.00 do 20.00 hodin v intervalech přibližně půl hodiny. Původně ji obsluhovaly dvoupatrové elektrické jednotky řady 471, záhy na ní však byly pro nízké využití nasazeny starší jednotky řad 451 a 452. I ty se ukázaly jako přebytečné a linka začala být obluhována sólo motorovými vozy řady 810 "orchestriony" (navzdory tomu, že je v celé délce vedena pod trolejemi). Na jaře 2007 na ní začala jezdit i motorová jednotka řady 814 - 914 "Regionova". Od června 2005 je na lince zaveden specifický způsob odbavování (provoz bez průvodčího). Cestující jsou povinni si předem zakoupené jízdenky označit ve stanici, případně si jízdenky zakoupit u strojvedoucího.

(8)

(8) Na kusých kolejích stanice Praha - Holešovice se v prosinci 2005 setkala elektrická jednotka řady 471 s lokomotivami řady 163 "peršingy".

(9)

(9) Pokladny ŽST Praha - Holešovice v prosinci 2005.

Od zavedení grafikonu vlakové dopravy pro rok 2004/2005 jsou v Praze - Holešovicích ukončeny z důvodu nízké kapacity Masarykova nádraží i některé osobní a spěšné vlaky ve směru od Kolína, odkloněné sem z Prahy - Libně. Zpět směrem na Kolín odtud ale nevyjíždějí.

(10)

(10) Osvětlení na boku odbavovací haly ŽST Praha - Holešovice, září 2006.

(11)

(11) Reliéf a citát z díla Julia Fučíka u vstupu do odbavovací haly ŽST Praha - Holešovice, prosinec 2006.

Od zavedení grafikonu 2005/2006 od 11. prosince 2005 jsou novinkou ve stanici Praha - Holešovice vlaky SuperCity Pendolino zajišťované elektrickými jednotkami řady 680 s naklápěcí skříní. Tyto vlaky jezdily z Prahy Holešovic původně přes Pardubice, Olomouc a Ostravu - Svinov do stanice Ostrava hlavní nádraží, od 10. prosince 2006 zajišťují i spojení s Vídní a Bratislavou.

(12)

(12) Pragotrony s odjezdy vlaků ze stanice Praha - Holešovice v prosinci 2005.

(13)

(13) Zvláštností pragotronů na nástupištích ŽST Praha - Holešovice je zobrazování údaje o tom, že odtud momentálně žádný vlak neodjíždí. Září 2006.

Stanice Praha - Holešovice patří k nejvýznamnějším železničním stanicím v Praze a její využití cestujícími je značné. V osobních (zastávkových) a spěšných vlacích, které jsou sem vedeny, platí také tarif Pražské integrované dopravy s plnou integrací (možností využití vybraných druhů jednotlivých jízdenek), a to na vlacích tratě 011 v úseku Praha - Pečky a na městské železniční lince v celé trase.

(14)

(14) Elektrická lokomotiva řady 163 "peršing" v čele spěšného vlaku do Pardubic v ŽST Praha - Holešovice, září 2006.

(15)

(15) Elektrická jednotka řady 471 v novém barevném řešení a s novým obchodním názvem "CityElefant" nasazená mimořádně na prodlouženou linku z Prahy Hostivaře přes Libeň do Roztok u Prahy u příležitosti Dne pražské železnice 18. září 2006 v ŽST Praha - Holešovice.

Železniční stanice Praha - Holešovice je dobře dosažitelná městskou hromadnou dopravou, což je podmínkou toho, aby mohla fungovat stanice dálkových vlaků, které nezajíždějí do centra města. Stanice metra C Nádraží Holešovice byla již zmíněna. V blízkosti staniční budovy se nachází také zastávka tramvají, přesněji zastávky dvě - v Plynární ulici u jižního vestibulu s linkami 5, 12 a 15 a noční 53 a v Partyzánské u severního vestibulu s linkami 14 a 17 a noční 54.

(16)

(16) Motorová jednotka řady 814 + 914 "Regionova" (středočeská souprava s hnacím vozem 814 001 - 4) nasazená mimořádně na prodlouženou linku z Prahy Hostivaře přes Libeň do Roztok u Prahy u příležitosti Dne pražské železnice 18. září 2006 v ŽST Praha - Holešovice.

(17)

(17) Motorová jednotka řady 814 + 914 "Regionova" (královéhradecká souprava s hnacím vozem 814 007 - 1) nasazená mimořádně na prodlouženou linku z Prahy Hostivaře přes Libeň do Roztok u Prahy u příležitosti Dne pražské železnice 18. září 2006 v ŽST Praha - Holešovice.

Velký význam má okolí holešovického nádraží pro autobusovou dopravu. Nachází se zde dva autobusové terminály. Z terminálu blíže ke staniční budově vyjíždějí regionální a dálkové linky. Městským autobusových linkám je vyčleněn terminál jižněji od staniční budovy. Po otevření úseku metra IV.C1 se příměstské linky PID a velká část městských linek přesunula ke stanicím Kobylisy a Ládví. U holešovického nádraží tak zůstaly pouze městské linky 102, 112 a 210, ke kterým později přibyla linka 201.

(18)

(18) Vlečka ze stanice Praha - Holešovice do holešovického přístavu v prosinci 2005. Od povodní v srpnu 2002 se nepoužívá.

Od zavedení vlaků SuperCity Pendolino je v provozu autobusová linka Airport Express (AE) v trase Nádraží Holešovice - Letiště Ruzyně, která je v provozu denně od 5.00 do 22.00 hodin v intervalu 30 minut a vypravuje ji Dopravní podnik hl. m. Prahy nízkopodlažními autobusy Karosa-Renault CityBus 12M. Na lince platí zvláštní tarif (za projetí celé trasy základní jízdné 45,- Kč, děti 6-15 let a pes 25,- Kč) a jízdenky se kupují u řidiče. Dále jsou zde uznávány jízdenky SC Pendolino pro 1. vozovou třídu vydané do stanice "Praha letiště". Tato linka původně využívala terminál MHD u jižního vestibulu stanice metra, od 10. prosince 2006 jsou její zastávky přesunuty do terminálu regionálních a dálkových linek blíže k železniční stanici.

(19)

(19) Autobusové nádraží Praha, Nádraží Holešovice v blízkosti výpravní budovy železniční stanice, duben 2007.

(20)

(20) Karosa-Renault CityBus 12M DP hl. m. Prahy na lince Airport Express, která zajišťuje spojení ŽST Praha - Holešovice s letištěm Ruzyně a platí na ní zvláštní tarif. Prosinec 2005.

Zpět na hlavní stranu