Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Hlubočepy

(1)

(1) Pohled na výpravní budovu železniční stanice Praha - Hlubočepy umístěnou v Prokopském údolí pod barrandovským sídlištěm. Květen 2005.

Železniční stanice Praha - Hlubočepy leží na neelektrifikované jednokolejné trati číslo 173 Praha - Rudná u Prahy - Beroun. Jedná se o první zastávku za Smíchovem, v km 4,1 podle drážního staničení.
Železniční stanice byla v Hlubočepích zřízena současně se zprovozněním tratě v roce 1873. V době největšího rozkvětu těžby vápence v okolí železniční stanice byly Hlubočepy poměrně velkým nádražím, upůsobeným ke křižování, předjíždění a odstavování dlouhých nákladní vlaků. Před staniční budovou se nacházely tři koleje průjezdné (dopravní číslo 1, 3 a manipulační číslo 5) a tři kusé (2, 7 a 9). Přímo ze stanice také vedla vlečka do sousedního průmyslového areálu, dnes opuštěné továrny Assec. Sítí vleček byly na trať napojeny lomy, ve kterých fungovala také úzkorozchodná železnice s rozchodem 600 mm.
Ve většině lomů Prokopského údolí se vápenec přestal těžit do 60. let 20. století a nákladní doprava na trati číslo 173 tím byla velmi omezena.

(2)

(2) Nejvytíženější osobní vlak na trati číslo 173 - 19940 Praha-Smíchov (9.06) - Rakovník (11.22) - je o víkendech tvořen soupravou 810 + Btax + 810. Říjen 2005. Od 10. prosince 2006 bude tento pohled minulostí...

Dnes tudy nákladní vlaky už téměř nejezdí a míjení vlaků v Hlubočepích proto není potřeba. Z tohoto důvodu byly všechny koleje této stanice kromě přímé (číslo 1) v 90. letech postupně vytrhány, ve většině své délky i s pražci. Delší dobu zůstala udržována druhá dopravní kolej (číslo 3), ale i ta vzala později zasvé. Ze stanice se stala louka, ze které trčí jako přízraky nefunkční světelná návěstidla a lampy, jejichž části postupně odpadávají nebo jsou rozkrádány.

(3)

(3) Výpravní budova ŽST Praha - Hlubočepy v pohledu od kolejiště (v současnosti pouze jedné koleje), říjen 2003.

Na západním (řeporyjském) zhlaví byla po likvidaci poslední odbočující koleje stanice zrušena i výhybka, která zrušené koleje napojovala. Na smíchovském zhlaví zůstala tato výhybka zachována, ačkoli byla zablokována a nikam nevedla. V létě 2005 se i tato poslední výhybka v železniční stanici Praha - Hlubočepy stala minulostí.

(4)

(4) Výpravní budova ŽST Praha - Hlubočepy v pohledu z Hlubočepské ulice, říjen 2005.

Hlubočepy jsou nadále oficiálně uváděny v drážních materiálech a např. i v turistických mapách jako železniční stanice, ačkoli tomuto pojmu v současné podobě neodpovídají - není zde totiž možné křižování a předjíždění vlaků.
Všechny koleje kromě hlavní traťové jsou v celé délce sneseny. V několika krátkých úsecích na ně upomínají pražce uložené v zarostlém štěrkovém loži, většinou jsou však vytrhány i pražce a zachovány jsou pouze jejich obrysy. Místo uložení třetí (dopravní) koleje je dosud holé, železniční spodek pod ostatními zrušenými kolejemi je zcela zarostlý náletovou vegetací.
Pouze na vlečku z řeporyjského zhlaví do opuštěné továrny Assec (při pohledu od Řeporyjí vlevo) se při likvidaci kolejiště zapomnělo a její část odpojená od tratě zůstala pod bujnou vegetací zachována.

(5)

(5) Dochovaný lankový kanál pro obsluhu již neexistujících výhybek na již neexistujících kolejích z již neexistujícího stavědla na řeporyjském zhlaví. Říjen 2005.

V době, kdy železniční stanice v Hlubočepích plně fungovala, byly výhybky na smíchovském zhlaví obsluhovány pomocí lanek z dopravní kanceláře ve staniční budově. Odtud se obsluhovala také světelná návěstidla k tomuto zhlaví přiléhající. Výhybky na řeporyjském zhlaví byly přestavovány lanky ze stavědla umístěného v pohledu od Řeporyjí vpravo od tratě, a odtud byla obsluhována také ke zhlaví přilehlá světelná návěstidla.

(6)

(6) Sešlá připomínka někdejšího kolejového rozvětvení na bývalém řeporyjském zhlaví, říjen 2005.

Do současnosti se dochovaly celé kanály pro vedení lanek i s lanky jak pro obsluhu výhybek na smíchovském zhlaví ze staniční budovy, tak na řeporyjském zhlaví pro obsluhu z již zbořeného stavědla. Kovové součásti z těchto lankovodů jsou však postupně rozkrádány.

(7)

(7) Na vlečku z řeporyjského zhlaví do opuštěné továrny Assec se při likvidaci kolejiště zapomnělo a její část odpojená od tratě zůstala pod bujnou vegetací zachována. Říjen 2005.

Kromě nefunkčních lamp nad zrušenými kolejemi jsou u vytrhaných kolejí zachována i světelná odjezdová návěstidla, a to tři ve směru na Smíchov a stejný počet do Řeporyjí. Obsluhováno je pouze návěstidlo u hlavní traťové koleje ve směru na Smíchov.

(8)

(8) Nástupiště staniční budovy v Praze - Hlubočepích slouží jako parkoviště automobilů. Říjen 2006.

Staniční budova není v dobrém stavu. V úrovni přízemí ve směru do kolejiště, tj. na nástupišti a kolem oken dopravní kanceláře, je omítka obnovena, na několika jiných místech už však jsou pouze holé cihly. Dezolátní stav střechy ani nenapovídá tomu, že se patro budovy používá k bydlení. Budova je stále obsazena zaměstnanci ČD, ke každému vlaku vychází výpravčí. Výdej jízdenek zde však neprobíhá. Nástupiště slouží jako parkoviště automobilů.

(9)

(9) Motorový vůz řady 810 "orchestrion" na osobním vlaku do Berouna v Praze - Hlubočepích v květnu 2005.

Vlaky, vedené v běžném provozu přes Hlubočepy, jsou pouze osobní (zastávkové). Většina z nich je tvořena samostatným motorovým vozem řady 810 "orchestrionem", který je typický pro většinu českých místních drah. K několika málo vlakům je zařazen také přípojný vůz Btax, případně jsou tvořeny soupravou několika vozů 810 a Btax. V době platnosti grafikonu vlakové dopravy 2005/2006 se jedná v pracovní dny o 11 vlaků směrem do Prahy a 9 vlaků směrem do Berouna, v sobotu, neděli a svátek jsou tato čísla mírně odlišná. Intervaly jsou mezi jednotlivými spoji různě dlouhé a vždy delší než hodina.
V Praze jsou vlaky většinou ukončeny na Smíchově, jen několik jich jede až na hlavní nádraží. Druhou jejich konečnou je Beroun, výjimečně Rakovník.

(10)

(10) Odjezdová návěstidla u vytrhaných kolejí hlubočepské stanice, pohled k Řeporyjím. Květen 2005.

Osobní vlaky jsou na trati číslo 173 v pracovní dny využívány velmi slabě, protože většina lidí jezdí autem nebo autobusem. Konkurence autobusové dopravy železnici je v trase Praha - Rudná - Beroun mimořádně silná. Konkurenční autobusoví dopravci jsou hned tři a tarify všech tří jsou nižší než drážní jízdné. Autobusy navíc jezdí častěji než vlaky, zajíždějí až do centra obcí a staví zde na více místech. Využití tratě se výrazně zvyšuje o víkendech, hlavně v létě, díky turistům.

(11)

(11) Bývalé smíchovské zhlaví železniční stanice Praha - Hlubočepy, říjen 2005.

Využití stanice Praha - Hlubočepy cestujícími je minimální, protože se v jejím blízkém okolí nenachází žádná obývaná zástavba. Nastupují a vystupují zde převážně turisté, které láká krásná příroda Prokopského údolí.
Centrum Hlubočep se nachází blíže ke Smíchovu a vlaky jím pouze bez zastávky projíždějí. Dopravní obsluhu zde zajišťují autobusy Dopravního podniku.
V těsné blízkosti hlubočepského nádraží neleží žádná zastávka MHD, nejbližší je v centru Hlubočep u železničního přejezdu zastávka Hlubočepská.

(12)

(12) Při pohledu z louky na opačné straně někdejšího kolejiště než vede přístupová Hlubočepská ulice se ani nechce věřit, že se před námi nachází výpravní budova dopravny, oficiálně označované jako železniční stanice. Říjen 2005.

Z důvodu snížení úhrady prokazatelné ztráty v drážní dopravě zastupiteli Středočeského kraje hrozilo od zahájení platnosti grafikonu vlakové dopravy 2005/2006 (11. prosince 2005) na trati číslo 173 zastavení osobní dopravy. Nakonec k němu nedošlo. Od zahájení platnosti GVD 2006/2007 (10. prosince 2006) bude však provoz na trati reorganizován a bude výrazně omezena doprava v úseku Nučice - Beroun. Na trati 173 bude zcela oddělen víkendový provoz od provozu v pracovní dny. V pracovní dny budou vlaky v provozu pouze ve špičkách a večer, v pravidelném intervalu 60 minut, ale většinou pouze v úseku Praha-Smíchov - Nučice. O víkendu pojedou všechny vlaky až do Loděnice nebo Berouna, přesto bude oblíbené rekreační spojení v tomto směru značně stíženo. Například oblíbený a velmi využívaný vlak 19940 z Prahy - Smíchova (9.06) do Rakovníka (11.22) bude zrušen bez náhrady.

(13)

(13) Ještě jednou vlak 19940 do Rakovníka ve víkendové sestavě 810 + Btax + 810 v ŽST Praha - Hlubočepy, říjen 2006. Od 10. prosince 2006 bude tento pohled minulostí...

V úseku Nučice - Beroun bude sice na trati 173 doprava omezena, nicméně v úseku Praha - Nučice se počítá s jejím dalším rozvojem. V rámci zvýšení významu železnice pro obsluhu rychle se rozvíjející oblasti Rudné se dokonce plánuje využití vlečky podniku Lomy Mořina v úseku Nučice - Rudná-Hořelice pro osobní dopravu a prodloužení všech vlaků v Praze ze Smíchova na hlavní nádraží. Některé osobní vlaky by poté byly vedeny v trase Rudná-Hořelice - Nučice - Praha hl. n. a některé v trase Beroun - Nučice - Praha hl. n. Nejsmělejší plány hovoří i o elektrifikaci úseku Praha - Rudná-Hořelice. Vzhledem k zachování osobní dopravy na trati se uvažuje také o zrušení současné stanice Praha - Hlubočepy a její náhradě novou zastávkou u přejezdu v Hlubočepích. Poté by mohla vzniknout také nová zastávka na znamení mezi novou zastávkou Hlubočepy a stávající zastávkou Holyně, a to Klukovice. O ní se však nezmiňují ani smělé oficiální plány.
Význam železniční tratě Praha - Rudná u Prahy - Beroun vzrůstá při výjimečných výlukách hlavní tratě přes Karlštejn, kdy je po této místní dráze vedena veškerá doprava včetně rychlíků.

Zpět na hlavní stranu