Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Velká Chuchle

(1)

(1) Staniční budova zastávky Praha - Velká Chuchle není na průčelí nijak označena. Leden 2004.

Železniční zastávka Praha - Velká Chuchle je umístěna na trati číslo 171 Praha - Beroun, která z Berouna pokračuje pod číslem 170 přes Plzeň do Chebu. Tato trať je elektrifikovaná a v úseku Praha - Plzeň dvoukolejná.
Trať společnosti České západní dráhy zahájila provoz přes území Velké Chuchle v roce 1862, cestující z této oblasti však museli docházet do dnes již zrušené stanice (později pouze zastávky) Chuchle v Malé Chuchli, vzdálené asi dvacet minut chůze.

(2)

(2) Odbavovací hala v budově zastávky Praha - Velká Chuchle se dvěma zazděnými okénky výdejen jízdenek a označovacími strojky Pražské integrované dopravy. Leden 2006.

Od roku 1907 byla v provozu dočasná zastávka Chuchle závodiště pro rekreační dopravu při dostizích. Stálá zastávka byla zřízena až v roce 1940 a její současná poloha a podoba pochází z roku 1954.
Součástí Prahy je Velká Chuchle od roku 1968.

(3)

(3) Podchod ze staniční budovy k nástupištím, leden 2006.

Chuchelská železniční zastávka leží mimo obytnou zástavbu v blízkosti dostihového závodiště. Rozlehlá staniční budova ústí průčelím do Radotínské ulice. Na průčelí budovy není název zastávky vůbec uveden, pouze na bocích jsou umístěna velká, ale nenápadná písmena s nepřesným označením "CHUCHLE".

(4)

(4) Dvoupodlažní elektrická jednotka řady 471 na osobním vlaku na hlavní nádraží v Praze - Velké Chuchli, leden 2006.

Nejen mohutnou budovou a nástupišti, ale také uspořádáním kolejiště působí chuchelská zastávka spíše jako stanice. Zastávkou procházejí čtyři koleje, z nichž dvě prostřední patří hlavní trati, využívané osobními vlaky, a dvě krajní tzv. Jižní spojce, která vychází z Prahy - Radotína, za chuchelskou zastávkou směrem ke Smíchovu se od hlavní tratě odpojí, přes Branický most (známý spíše jako "most Inteligence") překročí Vltavu a vyústí v ŽST Praha - Krč. Tato spojovací trať pouze pro nákladní dopravu je sice elektrifikovaná, ale pouze jednokolejná. Krátce po zbudování v 50. letech měla sice koleje dvě, druhá kolej však nebyla využívána ani zatrolejována a brzy byla snesena.

(5)

(5) Celkový pohled na zastávku Praha - Velká Chuchle se dvěma ostrovními nástupišti a vlevo staniční budovou od Smíchova, leden 2006.

Mezi kolejemi jsou umístěna dvě ostrovní nástupiště. Přístup na ně je umožněn pouze skrz odbavovací halu ve staniční budově a podchodem. V odbavovací hale upomínají dvě zazděná okénka a pulty u nich na výdej jízdenek, zrušený již v roce 1959. Vedle nich jsou osazeny označovací strojky jízdenek Pražské integrované dopravy.
Nástupiště jsou ve většině své délky zatravněná, a to tak intenzivně, že působí spíše jako louka. Pouze v okolí přístřešků u východů z podchodu jsou vydlážděna. Vzhled zastřešení je sice zajímavý, ale řešení je nevhodné, protože cesta z podchodu do blízkého přístřešku na nástupišti zakryta není.

(6)

(6) Podivné zastřešení nástupiště v Praze - Velké Chuchli - při cestě z podchodu pod přístřešek na cestující prší. Leden 2006.

Zastávka Praha - Velká Chuchle je na trati číslo 171 nejméně využívána. Je to způsobeno jednak její polohou mimo souvislou zástavbu, jednak obsluhou okolních oblastí autobusy městské dopravy.
Vzhledem k nízkému využití staví ve Velké Chuchli pouze vybrané osobní (zastávkové) vlaky. Mezi nimi je zaveden převážně interval 60 minut, méně často 30 minut.
Pražskou konečnou vlaků zastavujících ve Velké Chuchli je hlavní nádraží, opačným směrem jsou vedeny do Berouna. Provoz těchto vlaků je zajištěn elektrickými jednotkami, a to buď staršími řad 451 a 452 nebo novějšími dvoupodlažními řad 470 a 471. Jednotky řady 471 jsou vybaveny i oddílem první třídy, která má však na zastávkových vlacích minimální využití.

(7)

(7) Karosa B 931 ev. č. 7318 (r. v. 1996, garáže Řepy) na lince 172 v zastávce Závodiště Chuchle v lednu 2006.

V těsné blízkosti staniční budovy se nachází zastávka autobusových linek MHD číslo 172 a 204 Závodiště Chuchle, která má pro nízké využití charakter "na znamení". Linky jsou přes tuto zastávku vedeny pouze ve směru z Chuchle do Radotína. Spoje linky 172 ve směru ze zástavby Velké Chuchle přijíždějí na zastávku tak, aby byl umožněn přestup na vlaky ve směru na Smíchov. Autobusové spojení železniční zastávky s chuchelskou zástavbou v tomto směru však není možné s ohledem na jednosměrné vedení linek dané uliční sítí.

Zpět na hlavní stranu