Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Čakovice

(1)

(1) Staniční budova ŽST Praha - Čakovice v pohledu z kolejiště, leden 2006.

Železniční stanice Praha - Čakovice leží na trati číslo 070 Praha - Neratovice - Všetaty - Mladá Boleslav - Turnov. Trať Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy byla v úseku z Neratovic do Prahy zprovozněna v roce 1872 a spolu s ní zahájila provoz i stanice v Čakovicích.
V roce 1968 byla obec Čakovice připojena k hlavnímu městu Praze a od roku 1976 nese i zdejší nádraží název Praha - Čakovice. Trať číslo 070 je dosud jednokolejná a neelektrifikovaná. ŽST Praha - Čakovice na ní leží v km 19,1 (od hlavního nádraží).

(2)

(2) Míjení souprav motorového vozu řady 854 a vagónu Btn v Praze - Čakovicích v pohledu ze schodiště uzavřeného nadchodu, duben 2005.

Osobní doprava na trati je zajištěna osobními (zastávkovými) vlaky a rychlíky. V Čakovicích zastavují všechny zastávkových vlaků i některé rychlíky, jiné tu ale projíždějí. S ohledem na význam Čakovic by však bylo vhodné, aby zde stavěly všechny vlaky.

(3)

(3) Část nástupiště s dopravní kanceláří u staniční budovy v Praze - Čakovicích. Za pozornost stojí staré vážní návěstidlo na záhoně v pozadí. Leden 2006.

Zastávkové vlaky jsou v Praze ukončeny na hlavním nádraží, ale častěji ve Vršovicích. Hlavní nádraží poté využívají pouze jako nácestnou zastávku. Rychlíky jedou z Vršovic vždy. Druhá konečná vlaků je ve Všetatech nebo Mladé Boleslavi, většina rychlíků jede přes Turnov do Tanvaldu. Do zavedení grafikonu vlakové dopravy 2005/2006 11. prosince 2005 jezdily některé zastávkové vlaky z Prahy až do Turnova.

(4)

(4) Vstup k osobním pokladnám a čekárně z nástupiště u budovy, vpravo obrys odstraněné desky s odjezdy vlaků. Leden 2006.

Úsek tratě 070 Praha - Všetaty spadá do pásem Pražské integrované dopravy a v úseku Praha hlavní nádraží - Praha Čakovice je zavedena plná integrace, tj. možnost využití vybraných druhů jednotlivých jízdenek PID na osobních a spěšných vlacích.
Směrem od Prahy jede v pracovní den 11 zastávkových vlaků, opačným směrem pouze devět. Mimo pracovní dny je vlaků o několik méně. Intervaly jsou různé. Vlaky jsou obsluhovány především soupravami motorových vozů řady 854 "hydra" s přípojnými vozy.

(5)

(5) Čekárna v Praze - Čakovicích, leden 2006.

Staniční budova z roku 1875 se zachovala v téměř původní podobě. Umístěna je poněkud zapadle a její průčelí stíní mohutné stromy. Z čakovické zástavby je nádraží přístupné Jizerskou ulicí, která je na staniční budovu kolmá. Výdejna jízdenek a čekárna je přístupná pouze ze strany kolejiště, z krytého nástupiště u budovy. Od budovy vede přes kolejiště železná lávka pro pěší k Avii, která je ale z obou stran uzavřena mříží.

(6)

(6) Sklad železničních značek na čakovickém nádraží, duben 2005.

Před budovou se nachází pět kolejí dopravních (blíže k budově) a tři manipulační, nepočítáme-li vzdálenější koleje vlečky Avie. Směrem od budovy do Satalic je kolejiště rozšířeno o čtyři další manipulační koleje na úrovni budovy nebo před ní.

(7)

(7) Drezína MUV v ŽST Praha - Čakovice v říjnu 2006.

V dopravní kanceláři je přítomen jeden výpravčí a jeden staniční dozorce. Výhybky jsou přestavovány elektromagneticky z dopravní kanceláře nebo ručně na místě, návěstidla jsou světelná.

(8)

(8) Zarostlá váha v ŽST Praha - Čakovice, vpravo od budovy v pozadí vede vlečka do cukrovaru. Únor 2006.

Nádraží v Čakovicích mělo už od zahájení provozu velký význam i pro nákladní dopravu. V současnosti z něj vycházejí dvě vlečky. První z nich se odpojuje v pohledu od Prahy za satalickým zhlavím vpravo od tratě a vede do cukrovaru. Obchází výpravní budovu ze strany ulice a za přejezdem Cukrovarské ulice (už za úrovní měšického zhlaví) ústí do vrat podniku. Cukrovar ukončil provoz v roce 1990 a jeho areál a výjimečně i vlečku dnes využívají jiné firmy.
Druhá vlečka vychází ze satalického zhlaví vlevo od tratě v pohledu od Prahy a obsluhuje podnik Avia a úvratí Letov. V současnosti už se nepoužívá.

(9)

(9) Přejezd Cukrovarské ulice na vlečce do dnes již nefungujícího cukrovaru, leden 2006.

Železniční stanice Praha - Čakovice je cestujícími silně využívána, ale ve spojení Čakovic s centrem města či Vysočany je využití železnice zanedbatelné a hlavní roli zde hrají autobusy městské hromadné dopravy.

(10)

(10) Vlečka vycházející ze satalického zhlaví vede rovně do podniku Avia, úvratí z ní vychází kolej do podniku Letov. Únor 2006.

Těsně kolem budovy jezdí ulicí Ke Stadionu autobusové linky číslo 140 a 210, v její blízkosti však nemají žádnou zastávku. Nejbližší zastávka autobusů k železniční stanici, pojmenovaná Nádraží Čakovice, je od budovy poměrně vzdálená a je umístěna kolmo ke staniční budově na Cukrovarské ulici za měšickým zhlavím. U tohoto zhlaví je zřízen také přejezd.

(11)

(11) Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 3434 (r. v. 2004, garáže Klíčov) na lince 166 v zastávce Nádraží Čakovice, leden 2006.

Na zastávce Nádraží Čakovice zastavují linky číslo 110, 140, 158, 166, 202, 210, 305, 351, 365, 366 a noční 509. Tyto linky jsou vedeny do Vysočan, na Palmovku, Nádraží Holešovice a do Hloubětína. Linka 202 k metru ani tramvaji nejede. Noční linka 509 jezdí přes centrum města až do Modřan.

Zpět na hlavní stranu